دستگیری فعالين كارگری را بشدت محكوم می كنیم!

در چند روز اخير جمهوري اسلامي دست به يورشي جديد به فعالين و رهبران کارگري زده و تعدادي را دستگير کرده است. در همين رابطه روز ٧ ديماه ساعت ٢ عصر٬ ابراهيم مددي نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه توسط مامورین لباس شخصی جمهوري اسلامي با حضور نیروی انتظامی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل گرديد و عليرغم پیگیری های اعضای سندیکا٬ هنوز از محل نگهداری ايشان هیچ گونه اطلاعی به دست نیامده است . موارد ديگر اين دستگيري ها به قرار زير است:

- بنا به گزارشات منتشر شده٬ روز ٢ ديماه، حراست كارخانه ایران خودرو بیژن امیری عضو كمیته هماهنگی برای ایجاد تشكل های كارگری و از كارگران این كارخانه را دستگیر و به نیروهای امنیتی تحویل داد. همچنين در همان شب و هنگام یورش نیروهای حكومتی به خانه بيژن اميري، محسن حكیمی عضو كانون نویسندگان ایران و از فعالین كمیته هماهنگی كه در خانه او بود٬ نيز دستگير گرديد. بنا به خبری كه خانواده و وكیل محسن حكیمی در اختیار رسانه ها قرار داده اند، در حال حاضر محسن حکیمی و بیژن امیری در بند ٢٠٩ اوین زندانی می باشند.

- روز ٣ دیماه٬ بنا به خبر ديگري كه "انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران" در اختیار سایتها قرار داده است، نیروهای اداره اطلاعات استان كردستان٬ بختیار رحیمی را كه سال گذشته چند ماهی را در زندانهای جمهوری اسلامی گذراند و مدت زمان زیادی نیست كه آزاد شده است، بار دیگر دستگیر كرده و به مكان نامعلومی می برند.

- روز ٤ دیماه نيز نيروهاي امنيتي به منزل پدرام نصرالهی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری حمله کرده و او را دستگیر و برخی اموال شخصی وي را با خود بردند. طبق این خبر نیروهای امنیتی به تعقیب تعدادی دیگر از فعالین كارگری پرداخته و با تماس تلفنی از خانواده هایشان خواسته اند كه خود را به اداره اطلاعات محل زندگی خود معرفی كنند.

اين درحاليست که براي ٦ نفراز اعضاي سنديکاي شرکت واحد به اسامي يعقوب سليمي٬ سعيد ترابيان٬ عطا باباخاني٬ علي زاده حسين٬ عباس نژند کودکي٬ و داود رضوي بين ٦ تا ١٤ ماه حبس تعليقي صادر شد ه است و منصور اسانلو يکسال و نيم است که در زندان بسر ميبرد. همچنين روز٣٠ آذر ٥ نفر از اعضاي هیئت مدیره سندیکای نیشکرهفت تپه، بنامهای علی نجاتی، فریدون نیکوفرد،قربان علیپور،جلیل احمدی ومحمد حیدری مهردردادگاه دزفول مورد محاکمه قرار گرفتند که احکام آنها هنوز صادر نشده است و ابراهيم گوهري يکي ديگر از کارگران سنديکاي شرکت واحد نيز که در تاريخ مورد بازجويي قرار گرفته بود منتظر حکم خود هستند.

اين دستگيريها و اين محاکمات و پرونده سازي ها براي فعالين و رهبران کارگري در شرايطي صورت ميگيرد که جنبش اعتراضي در جامعه٬ خصوصا مبارزات کارگران در ايران هر روز گسترش بيشتري مي يابد و کارگران
بيش از هر وقت بر حق مسلم خود٬ حق تشکل و برخورداري از يک زندگي انساني تاکيد دارند.
با انعکاس سريع خبر اين دستگيري ها٬ فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل طي اطلاعيه اي در ٧ ديماه اعتراض خود را نسبت به دستگیری ابراهیم مددی و دیگر فعالین کارگری اعلام داشت. همچنين کنفدراسيون سراسري کارگران انگلستان (تي يو سي) دستگيري ابراهيم مددي و محسن حکيمي را محکوم کرد.

کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي دستگيري ابراهيم مددي٬ بیژن امیری، محسن حكیمی، بختیار رحیمی و پدرام نصرالهی را به شدت محکوم ميکند و خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط آنان از زندان است.
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان خواهان لغو تمامي احکام صادر شده براي کارگران شرکت واحد ٬ لغو پرونده هاي تشکيل شده براي کارگران نيشکر هفت تپه و آزادي فوري و بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي است.
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي کارگران و همه مردم را به مبارزه متحدانه براي آزادي کارگران دستگير شده و همه زندانيان سياسي و به مبارزه عليه رژيم جنايتکار جمهوري اسلامي فراميخواند و از تمامي سازمانهاي انساندوست و آزاديخواه در سراسر جهان٬ انتظار دارد که ضمن محکوم کردن اين دستگيريها٬ اقدامي عاجل و اضطراري براي آزاد شدن فوري و بدون قيد و شرط اين دستگيرشدگان از زندان و متوقف شدن تهديدات رژيم اسلامي بر فعالين و رهبران کارگري را در دستور خود بگذارند.

کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
٧ دي ١٣٨٧- ٢٧ دسامبر ٢٠٠٨
Tel: 0044 - 777 98 98 968
Shahla_daneshfar@yahoo.com
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com
Condemn the arrest of labor activists in Iran!
All detainees must be released immediately and unconditionally!


The Islamic Republic of Iran has begun a new round of assault on the labor activists and labor leaders during the past few days.

- At 2 PM, Saturday, 27 December, Mr. Ebrahim Madadi, Vice-President of the Syndicate of Greater Tehran Bus Transportation Company (Sherkat-e Vaahed) was arrested by plain-clothes Intelligence agents accompanied by police officers. He was transported to an unknown place. His whereabouts remain unknown despite widespread searches carried out by the members of the Syndicate.

- On Monday, 22 December, Security/Intelligence department of Iran Khodro automobile factory arrested Mr. Bijan Amiri, member of the Coordinating Committee to Found Workers Organizations, and turned him in to the Intelligence forces. On the same night his house was raided by the government agents, as a result of which his guest, Mr. Mohsen Hakimi, member of the Iranian Authors Association and member of the Coordinating Committee, was also arrested. Mr. Hakimi’s family and lawyer have informed the media that he and Bijan Amiri are currently being held in Ward 209 of Evin Prison.

- As the Association for Defense of Political Prisoners and Human Rights has reported to Internet sites, on Tuesday, 23 December, the Intelligence agents of Kurdistan arrested Mr. Bakhtiyaar Rahimi and took him to an unknown spot. Mr. Rahimi was arrested also last year, spent a few months in jail. It has not been a long time since he was released from his previous imprisonment.

- On Wednesday, 24 December, Intelligence agents raided the house of another member of the Coordination Committee, Mr. Pedraam Nasrollaahi, arrested him, and took away some of items of his personal property. According to the same source, the Ministry of Intelligence has begun persecuting a number of other labor activists through, among other things, calling their families, asking them to refer to the Intelligence offices of their places of residence.

Meanwhile six members of the Syndicate of Sherkat-e Vaahed, namely Messrs. Yaghoob Salimi, Said Toraabiyaan, Ataa Baabaakhaani, Ali Zaadehoseyn, Abbaas Najandkoodaki and Davood Razavi, have just recently received jail sentences of 6 to 14 months, and Mansoor Osaanloo, the President of the Syndicate, has been in prison for the past 18 months. Also, on December 20th, five Executive Board members of Haft Tappe Sugarcane Complex Workers Syndicate, namely Messrs. Ali Nejaati, Fereydoon Nikoofard, Ghorbaan Alipoor, Jalil Ahmadi and Mohammad Heydarimehr, went on trial in the city of Dezfool, and are now awaiting their sentencing.

These arrests, trumped up charges and sham trials take place at a time when we witness the ever expanding protest movement in the society at large, especially by the workers, who increasingly and emphatically demand their right to organize and to a decent standards of living.

The recent arrests have met immediate international response. International Transport Workers’ Federation issued a statement on 27 December, protesting the arrest of Ebrahim Madadi and other labor activists. Also, Trade Union Congress (TUC) of Britain condemned the arrest of Ebrahim Madadi and Mohsen Hakimi.

Committee for the Freedom of Political Prisoners (CFPP) vehemently condemns the arrest of Ebrahim Madadi, Bijan Amiri, Mohsen Hakimi, Bakhtiyaar Rahimi and Pedraam Nasrollaahi, and demands they, as well as all other political prisoners, be immediate and unconditionally released. CFPP demands that all prison sentences for Sherkat-e Vaahed Syndicate members be overturned. CFPP also demands that all trumped up charges against Haft Tappe workers be dropped immediately and unconditionally.

CFPP calls on all the people, especially the workers, across the world to unite in struggle against the murderous Islamic regime to free the detained labor activists and leaders, as well as all political prisoners, in Iran. CFPP expects all humanist and freedom-loving organizations around the world to strongly condemn the recent arrests while, at the same time, take urgent action to ensure the immediate freedom of the detainees as well as the immediate cessation of persecution of labor activists by the regime.

Committee for the Freedom of Political Prisoners
27 December 2008
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com

Contact: Shahla Daneshfar
Tel: 0044 - 777 98 98 968
Shahla_daneshfar@yahoo.com
jhadian@rogers.com

بازداشت بيژن اميري و محسن حکيمي را محکوم ميکنيم

بيژن اميري يکي از فعالان کارگری کارخانه ايران خودرو و محسن حکيمي از فعالين سياسي را بازداشت شدند.
بیژن امیری در محل کار و محسن حکیمی در منزل دستگیر و هم اکنون در بازداشت به سر می برند
سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه طی بیانیه ای دستگیری این دو فعال کارگری را محکوم کرد، در این اطلاعیه آمده است:
اطلاعیه
بازذاشت آقایان بیزن امیری و محسن حکیمی را محکوم می کنیم
طبق اخبار رسیده ، آقایان بیژن امیری در محل کار و محسن حکیمی در منزل دستگیر و هم اکنون در بازداشت به سر می برند .
اعمال هرگونه فشار ، بازداشت و پرونده سازی علیه فعالین اجتماعی و مدنی همواره به عنوان تنها راه به تمکین واداشتن مبارزاتشان می باشد .
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت آقایان بیژن امیری و محسن حکیمی را قویا" محکوم نموده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان می باشد .
با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان
سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه
٥ دي ٨٧
***

بازداشت محسن حکیمی و بیژن امیری را محکوم میکنیم
بنا بر اخبار منتشره شامگاه دوم دی ماه محسن حکیمی عضو کمیته هماهنگی و کانون نویسندگان ایران و بیژن امیری کارگر یکی از کارخانه های خودرو سازی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.
بنا بر این گزارشها در دادگاه انقلاب به خانواده این دو نفر اعلام شده است برای آنان قرار بازداشت صادر شده و آنها بمدت یک هفته تحت بازجویی خواهند بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعتراض به وضعیت موجود و فعالیت در این راستا را حق مسلم کارگران و عموم مردم میداند و با محکوم کردن بازداشت محسن حکیمی و بیژن امیری خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنان از زندان است.
همچنین ما از تمامی تشکلهای کارگری و سازمانهای حقوق بشری میخواهیم با محکوم کردن تداوم بازداشت منصور اسالو، افشین شمس قهفرخی و همچنین بازداشت محسن حکیمی و بیژن امیری و تمامی فعالین جنبشهای اجتماعی، متحدانه خواهان آزادی فوری و بی قید شرط عموم بازداشت شدگان از زندان و پایان دادن به دستگیریها و تنگ کردن عرصه بر فعالین کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی در ایران بشوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 4/10/1387
www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com
فاکس: 02144514795

احضار۳۵دانشجوی دانشگاه شیراز به کمیته انضباطی در راستای پروژه سرکوب گسترده

با احضار ۱۹ دانشجوی دیگر به کمیته انضباطی دانشگاه شیراز بیش از ۳۰ نفر به کمیته انضباطی احضار شدند.
آرش روستایی،سعیدخلعتبری،هادی الم لی،حمداله نامجو،کاظم رضایی،جلیل رضایی،یونس میرحسینی،افشین هوشنگ،اسماعیل معدنچی،اسماعیل جلیل وند،محسن زرین کمر،امین درستی،عبداله داودیان،اکبر حسن پور،سعید خسروآبادی،لقمان فدیری،آرمین برازش،آلما رنجبر،همت جهانشاهی،احسان هاشمی،روح اله قاسمی،دلیر بارخدا،کامران محمدی،نسیم دالوند،ندااسکندری،محدثه محوی شیرازی،فاطمه آقایی،مجتبی شیخیان و چند دانشجوی دیگر به کمیته انضباطی احضار شدند.با توجه به حجم وسیع احضار ها در دانشگاه شیراز احتمالا تعداد بیشتری در روز های آینده احضار شوند.اتهام این دانشجویان برگزاری و شرکت در تریبون آزاد روز دانشجو در ۱۸ آذر و مراسم۱۶ آذر اعلام شده است.برای تعدادی از دانشجویان احضار شده در گذشته احکام محرومیت از تحصیل صادر شده بود که هم اکنون در حال اجرا می باشد.همچنین تعدادی از دانشجویان برای چندمین بار است که به کمیته انضباطی احضار می شوند ودر معرض اخراج شدن از دانشگاه قرار دارند.
شنیده ها حاکی است که در جلسه شورای تامین استان که با حضور مسولین امنیتی استان چون رییس اطلاعات،دادستان و..تشکیل می
شود ،موارد زیر مطرح شده است:
اجرایی شدن احکام تعلیقی که در گذشته صادر شده و اجرا نشده،برخورد شدید کمیته انضباطی دانشگاه با دانشجویان،ارائه مدرک و سند به اطلاعات توسط بسیج دانشجویی وتشکیل پرونده توسط اداره اطلاعات برای سرکوب دانشجویان توسط قوه قضائیه.
در روز ۱۶ آذر عده ای از دانشجویان وابسته از دانشگاه های مختلف در حالی که تعداد آنها به ۱۵۰ نفر نمی رسید ،در دانشگاه شیراز جمع شدند تا مراسم روز دانشجو را به نمایندگی از حکومت برگزار کنند.در مقابل تعداد زیادی از دانشجویان با زدن ماسک هایی اعتراض خود را به حکومتی شدن روز دانشجو اعلام کردند.۲ روز بعد در ۱۸ آذر تریبون آزاد با حضور گسترده دانشجویان برگزار شد.
این احضار ها با فشار نهاد های بیرون دانشگاه و تشکل های وابسته مثل بسیج و..صورت گرفته است.بسیج دانشگاه که با نهاد های بیرون دانشگاه مثل سپاه پاسداران در ارتباط است ،با پخش اعلامیه ها و نشریات در سطح گسترده خواستار برخورد شدید با دانشجویان شد.برگزاری اعتکاف سیاسی و حضور در استانداری فارس از برنامه های بسیج در راستای سرکوب دانشجویان بود . توهین به شهدا،مقدسات و رهبری آخرین دستاویز برای سرکوب دانشجویان دانشگاه شیراز شده استبه نظر می رسد خشم مسولین از انتقادات بی پرده دانشجویان نسبت به مسولین نظام و خصوصا رهبریباشد و توهین به مقدسات و شهدا بهانه ای بیش نیست. ترس از شکسته شدن تابوی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه ها را می توان عامل اصلی سرکوب گسترده در دانشگاه شیراز دانست
.

نه‌به‌ز نصرالهی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری دستگير شد

امروز مورخ 4/10/87 ساعت هشت صبح، ماموران امنیتی و لباس شخصی‌ها به خانه پدرام نصراللهی (نه‌به‌ز) هجوم برده و خانه نامبرده را به محاصره خود در آوردند. سپس افراد لباس شخصی وارد منزل ایشان شده و ضمن بازداشت نه‌به‌ز، کامپیوتر ایشان را نیز با خود می‌برند و باری دیگر خانواده‌ای دیگر را در غم و اندوه فرو بردند. محافظان سرمایه هر بار یکی از بهترین فرزندان دلسوز و فداکار کارگران و زحمتکشان که تسلیم بی عدالتی‌های حاکمان استثمارگر زور و سرمایه نشده‌اند را در تارهای پوسیده خود گرفتار میکنند. ما ضمن محکوم کردن این اقدام غیر انسانی، تا آزادی نه‌به‌ز نصرالهی و دیگر کارگران دربند و رسیدن به خواسته‌های انسانی فعالیت و مبارزه می‌کنیم.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

فرزاد کمانگر٬ معلم محکوم به اعدام آزاد بايد گردد!

حکم اعدام فرزاد کمانگر بايد لغو شود. فرزاد کمانگر بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شود
فرزاد کمانگر معلم آزاديخواه هنوز در زندان است و خطر اعدام او را تهديد ميکند. بنا به گزارشات در روزهاي اخير خبري مبني بر موافقت آيت الله شاهرودي با اعاده دادرسي پرونده فرزاد کمانگر و در نتيجه ارجاع پرونده اين معلم محکوم به اعدام به شعبه اي از دادگاه جهت بررسي مجدد با حضور ۵ قاضي منتشر گرديده است. اما خانواده و وکيل او اظهار بي اطلاعي کرده اند و نزديکان فرزاد کمانگر به شدت از وضعيت او نگران هستند.
پرونده فرزاد کمانگر با حکم قطعي اعدام از حدود ۵ ماه قبل بعلت امتناع اين معلم معترض از درخواست عفو ٬ در انتظار موافقت رياست قوه قضائيه جهت اعاده دادرسي است. از همين رو خطر اعدام او را همچنان تهديد ميکند. فرزاد هم اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوين در اتاقي چند نفره نگهداري ميشود، وي به دليل عفونت داخلي فک ناشي از شکنجه در بازداشگاه اطلاعات سنندج به رسيدگي پزشکي نياز دارد و تا کنون هيچ اقدامي در اين زمينه براي او نشده است. خانواده فرزاد در ملاقات متوج شدند که صورت او متورم است که اين تورم ناشي از آسيب ديدگي فک اوست. و نگراني ورود عفونت به خون او را تهديد ميکند. بنا به گزارشات طي هفته هاي اخير وکيل فرزاد کمانگر نيز در ارتباط با پيگيري پرونده وي زير فشار قرار گرفته است. کمپين براي لغو حکم اعدام فرزاد کمانگر و آزادي فوري و بدون قيد و شرط او از زندان ادامه داد. بايد وسيعا به اين کمپين پيوست
***
بیانیه ی اتحادیه آزاد کارگران ایران در حمایت از فرزاد کمانگر
ما خواهان لغو فوری حکم اعدام و آزادی فرزاد کمانگر از زندان هستیم


بنا بر اخبار منتشره حکم اعدام فرزاد کمانگر علیرغم همه اعتراضات داخلی و بین المللی همچنان قطعی است و تاکنون هیچ تغییری محسوسی در روند پرونده این معلم و حکم صادره در مورد ایشان رخ نداده است.
آنچه که تاکنون در مورد پرونده فرزاد کمانگر برای افکار عمومی روشن شده است، اینست که نیروهای امنیتی تلاش کرده اند به هر ترتیبی شده، اتهامات بی اساسی را بر وی وارد کنند تا قادر شوند بدین وسیله حکم اعدام فرزاد را توجیه نمایند.
پرونده فرزاد کمانگر تنها پرونده موجود برای وارد کردن اتهامات بی اساس بر معترضین به وضعیت موجود نیست. علاوه بر صدها پرونده این چنینی در مورد معلمان،دانشجویان، کارگران و زنان، اداره اطلاعات سنندج طی شش روز بازجویی و وارد کردن انواع فشارهای روحی و جسمی بر طیب ملایی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران تلاش کرده است بر وی بقبولاند که مرتبط با یکی از احزاب بوده است. اما طیب در مقابل این فشارها مقاومت کرده و علیرغم این مقاومت و پس از آزادی، شبها زمانی که در خواب است دچار آشفتگی میشود و مادرش ناچار وی را از خواب بیدار کرده و بر بالینش می گرید.
این است اساس پرونده انسانهای شریفی همچون فرزاد کمانگر که علیه فقر و تبعیض و ظلم و ستم در این جامعه فریاد سر کشیده اند.
از نظر ما حکم اعدام نه تنها در ایران بلکه در تمامی نقاط دنیا، اساسا ابزاری است در دست طبقات حاکم برای به تمکین واداشتن کل جامعه و حفظ سیطره مشتی اقلیت ناچیز که ثروتهای اجتماعی را در دستان خود متمرکز کرده اند. این حکم دون شان انسان است و باید برای همیشه از زندگی بشر برچیده شود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران همدوش با تمامی انسانهای شریف و آزادیخواه، خواهان لغو فوری حکم اعدام فرزاد کمانگر و آزادی وی و پایان دادن به پرونده سازیهای بی اساسی است که هر روزه بر علیه انسانهای شریف و معترض در این جامعه اعمال میشود.
١ دي ٨٧

بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه در حمایت از فرزاد کمانگر

تشکلات مدافع حقوق بشر همچنان از قطعی بودن حکم اعدام فرزاد کمانگر و خطری که جان این معلم و فعال صنفی را تهدید میکنند گزارش می دهند.
نظر به گزارشات فوق وگفته های وکیل آقای کمانگر مبنی بر فقدان اسناد و ادله در پرونده ای که آقای کمانگر به اعدام محکوم گردید ، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه ضمن محکوم نمودن این محکومیت غیر حقوقی ، خواست خود را مبنی بر آزادی آقای فرزاد کمانگر یا رسیدگی علنی و منصفانه بر پایه قوانین و مقاوله نامه های مربوطه اعلام می نماید.
همچنین ما از اخبار دریافتی که وضعیت جسمی آقای کمانگر را وخیم توصیف می نماید نگران گشته ایم .سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه از همه مقامات و مسئولین می خواهد تا باتوجه به اصول منشورهای جهانی و مقاوله نامه ها ومعاهدات بین المللی که به امضای نمایندگان ایران نیز رسیده است، رفتار نمایند و خود را ملزم به اجرای بدون قید وشرط همه ی مفاد آن بداند.
سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران وحومه
۳٠/٩/١۳٨٧

فدراسیون معلمان در استرالیا به حکم اعدام فرزاد کمانگر اعتراض کرد!

بنا به درخواست واحد استرالیا حزب کمونیست کارگری ایران فدراسیون معلمان استان نیو سات ولس استرالیا با ارسال نامه ای به محمود احمدی نژاد به حکم اعدام فرزاد کمانگر اعتراض کرده است۔ این فدراسیون که حدود ۷۰۰۰۰ معلم را در خود متشکل کرده است٬ از وزیر امور خارجه استرالیا خواسته است که در ارتباط با دولت جمهوری اسلامی ایران پرونده فرزاد کمانگر را مورد پیگیری قرار دهد۔

واحد استرالیای حزب کمونیست کارگری ایران برای نجات جان فرزاد کمانگر همچنان مشغول برگزاری میزهای اطلاعاع رسانی و افشاگرانه علیه جمهوری اسلامی است۔ در جریان این میزها از عموم مردم برای دفاع از فرزاد امضا جمع اوری می گردد و قرار است طومارهای مربوطه به نماینده پارلمان فدرال از منطقه پاراماتا تحویل داده شود تا در نشست بعد از تعطیلات سال نو تسلیم پارلمان استرالیا بشود۔

یادآوری کنیم چندی پیش در نتیجه کار و تلاش واحد استرالیا حزب کمونیست کارگری ایران پارلمان استان نیو سات ولس به پیشنهاد اقای جان کی نماینده حزب سبزها در محکومیت حکم اعدام فرزاد کمانگر قراری را تصویب کرد۔ واحد حزب در استرالیا در نظر دارد از طریق نماینده پارلمان فدرال از منطقه پاراماتا از دولت فدرال استرالیا هم بخواهد که سند محکومیت حکم اعدام فرزاد کمانگر را مورد تصویب قرار دهد۔

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۱۰ ژانویه ۲۰۰۹

متن ترجمه نامه فدراسیون معلمان استان نیو سات ولس استرالیا به احمدی نژاد

رئیس جمهوری اسلامی ایران٬ جناب محمود احمدی نژاد
خیابان فلسطین چهارراه اذربایجان٬ تهران

جناب٬
ما در باره همکار معلم خودمان و فعال اتحادیه ای فرزاد کمانگر خیلی نگران هستیم. ما متوجه شدیم که اقای کمانگر برای فعالیتهای اتحادیه ای و فعالیتهای دفاع از حقوق انسان به مرگ محکوم شده است. اتحادیه معلمان به نمایندگی از طرف تقریبا ۷۰۰۰۰ معلم از شما می خواهد تا این حکم شدید بر علیه اقای کمانگر را عاجلا تجدید نظر کنید
اتحادیه معلمان برای "استفن اسمیت" وزیر امور خارجه استرالیا نامه ای نوشته و از او خواست تا این مسئله را به مثابه یک موضوع عاجل با نمایندگان دولت ایران پی گیری کند۔
ما چشم انتظار این هستیم تا بشنویم که حکم اعدام اقای کمانگر کاهش می یابد۔
ارادتمند شما
جان اروینگدبیر کل
.

به تهدید، احضار و بازداشت دانشجویان اعتراض کنید

در ادامه روند سرکوبگری‌های جمهوری اسلامی بعد ازاعتراضات دانشجویان در مراسم‌هایی‌ که به مناسبات ۱۶ آذر برگزار شدند ،
شنبه ۲۳ آذر، ۴ نفر از دانشجویان شیراز به کمیتهٔ انظباطی احضار شدند که اسامی آنها به شرح زیر می‌باشد:
حمداله نامجو،سعید خلعتبری ،آرش روستایی و هادی الم لی. این در حالی‌ است که در روزهای قبل از16 آذرهم دانشجویان شیراز به روش‌های مختلف تهدید شده بودند که از طرف نهادهای داخل و خارج از دانشگاه با آنها برخورد خواهد شد و یا به صورت تلفنی تهدید شدند که مراسمی برگزار نکنند. حرکت بسیج در روزهای گذشته از آن جمله میباشند.
همچنین تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران که در ۱۷ آذر دستگیر و پس از ۲ روز بازداشت به قرنطینهٔ زندان اوین منتقل شده بودند طی روزهای گذشته به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.همچنین برای آزادی این افراد وثیقهٔ ۵۰ میلیون تومانی صادر شده است.
در دانشگاه ارومیه نیز ۲ نفر از دانشجویان تهدید و به کمیتهٔ انظباطی احضار شدند.
این تقلاهای رژیم و این در و آن در زدنش انعکاس ترس و وحشتی است که از اعتراضات دانشجویان شکل گرفته است. دانشجویانی که بی‌ محابا علی رغم تهدید و فشار در شهرهای مختلف به میدان آمدند و اعتراض خود را بیان کردند. دانشجویانی که ثابت کردند که تهدید و ارعابهای رژیم نمیتواند مانعشان شود.
سازمان جوانان کمونیست هر گونه تهدید،احضار ،دستگیری و برخوردی با دانشجویان را محکوم می‌کند وخواهان آزادی بدون قید و شرط بازدشت شدگان است .همچنبن دانشجویان کلیه دانشگاهها را فرا میخواند تا وسیعا به میان آمده و به حمایت از دیگر دوستان در زندان و یا احضار شده شان برخواسته و اجازه ندهند رژیم بتواند هر گونه آسیبی به آنها رساند و یا مورد تهدید قرار دهد.

زنده باد ١٦ آذر سرخ
زنده باد آزادی، برابری، هویت انسانی
سازمان جوانان کمونیست
۲۳ آذر ۸۷، ۱۳ دسامبر ۲۰۰۸

طيب ملائي آزاد شد

روز ٢٥ آذر طيب ملائي عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران که در روز ٢٢ آبان ماه بازداشت شده بود٬ به قرار وثيقه ١٠ ميليون تومان در ميان استقبال پر شور خانواده و تعدادي از اعضاي اتحاديه آزاد کارگري و جمعي از فعالين کارگري در شهر سنندج از زندان آزاد شد. آزادي طسب ملايي را به خانواده و به اتحاديه آزاد کارگري و تمامي کارگران و انسانهاي آزاديخواه تبريک ميگوييم.

عابد توانچه ، بازداشت شد

عصر روز هفدهم آذر سال هشتاد و هفت پس از برگزاری مراسم روز دانشجو در پی اعلام اولیایی دادستان دادگاه انقلاب شهرستان اراک به وثیقه گذار عابد توانچه مبنی بر اینکه «زندانی» فعالیت سیاسی خود را مجددا از سر گرفته و به این دلیل «مرخصی پایان حبس» او لغو خواهد شد و با یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری عابد توانچه ، این فعال سیاسی دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال یافت .فعالیت سیاسی وپی گیری اندیشه ها و اهداف حق انسانی و انکار ناپذیر تمامی انسان ها است.

طیب ملائی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز چهارشنبه به دادگاه منتقل خواهد شد

طیب ملائی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که از روز ٢٢ آبان ماه در بازداشت بسر می برد و روز هفتم آذر ماه به اداره اطلاعات منتقل شده بود٬ از روز یازده آذر ماه به زندان مرکزی سنندج منتقل و هم اکنون در این زندان در بازداشت بسر می برد.
دیروز هفدهم آذر ماه با پیگیری اعضای خانواده طیب و با همراهی تعدادی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، قاضی پرونده نامه ملاقات با طیب را در اختیار خانواده وی قرار داد و آنان موفق شدند دیروز در زندان مرکزی سنندج با طیب ملاقات کنند.
پیرو این اقدامات از سوی خانواده و اعضای هیئت مدیره اتحادیه امروز بار دیگر خانواده طیب با قاضی پرونده ملاقات کرده و خواهان روشن شدن وضعیت وی شدند.
در ملاقات امروز خانواده طیب ملایی با قاضی پرونده، وی ضمن عدم پاسخگویی نسبت به اتهامات وارده بر طیب ملایی اظهار داشت پرونده طیب در اختیار وی قرار گرفته و ایشان روز چهارشنبه به دادگاه آورده خواهد شد و خانواده وی در این روز میتواند با سپردن قرار وثیقه نسبت به آزادی طیب اقدام کنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران 18/9/1387

دادگاه انقلاب بوشهر، اسماعيل جعفري روزنامه نگار، عکاس و وبلاگ نويس را به پنج ماه حبس تعزيري محکوم ‏کرد.‏

به گزارش منتشر شده در ١٨ آذر اسماعيل جعفري در ١٩ فروردين سال‎ ‎جاري و به هنگام پوشش خبري اعتصاب کارگران شرکت کشتي سازي ‏‏"ايران صدرا" در مقابل استانداري بوشهر به همراه دو خبرنگار ديگر بازداشت شد. شرکت ايران صدرا، که به ‏يکي از موسسات وابسته به سپاه پاسداران واگذار شده، در ماه هاي اخير با اعتراضات گسترده کارگران عليه اخراجها مواجه ‏بوده است.‏
اسماعيل جعفري و دو خبرنگار ديگر، هر سه نفر٬ ساعتي بعد از دستگيري در همان روز ١٩ فروردين آزاد شدند، اما يک روز بعد ماموران ‏امنيتي به خانه او مراجعه و پس از تفتيش و ضبط کامپيوتر، سي دي و لوازم شخصي وي، اين روزنامه نگار را ‏بازداشت کرده و مکان نامعلومي منتقل کردند.‏
به دنبال بازداشت اسماعيل جعفري، سايت محلي "سوک" که نزديک به مقامات دولتي در استان بوشهر است به نقل از ‏‏"يکي از مقامات استان بوشهر" که نامش را ذکر نکرد مدعي شد "که در پي رصد و شنود مکالمات ‏تعدادي از افراد دخيل در اين ماجرا، اطلاعاتي بدست آمد که نشان دهنده ارتباط اين افراد با بيگانگان و دادن ‏اطلاعات بر ضد نظام بوده است."‏
بدنبال اين تبليغات وپاپوش دوزي ها، روزنامه نگاران در بوشهر در نامه اي به استاندار وقت بوشهر ضمن رد اتهامات غير رسمي، ‏خواستار آزادي اسماعيل جعفري شدند. گفتني است که در اين هنگام هنوز مقامات هاي قضايي به طور رسمي اتهام وي ‏را اعلام نکرده بودند. ‏
اسماعيل جعفري تا پيش از بازداشت از همکاران هفته نامه هاي "نصير" و "بهارستان" در بوشهر بود و همچنين ‏وبلاگي در وبلاگ خود با نام "راه مردم" عکس ها و نوشته هايش را منتشر مي کرد.‏ او پس از چند هفته بازداشت در اوايل ارديبهشت با قرار وثيقه ٢٠ ميليون توماني آزاد شد. در تيرماه سال جاري ‏دادگاه انقلاب بوشهر در حين محاکمه اسماعيل جعفري را به "تبليغ عليه نظام" متهم کرد، و در هفته گذشته به همين اتهام براي او حکم ٥ ماه زندان تعزيري صادر شده است.

احضار 15 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا به کمیته انضباطی پس از برگزاری مراسم 16 آذر

به گزارش روز ١٨ آذر خبرنامه ی بوعلی سینا ۱۵ نفر از دانشجويان دانشگاه بوعلی سینا از طرف حراست دانشگاه احضار شده اند.
در دانشگاه بوعلی سینای همدان روز ۱۶ آذر محل برگزاری تجمع اعتراضی دانشجویان بود. دانشجویان این دانشگاه علیرغم تهدایدات زیادی که مدت ها از طرف مسئولین دانشگاه شده بودند مراسم با شکوهی برگزار کردند. نیروهای سرکوبگر حکومتی در این مراسم برای مقابله با دانشجویان و پراکنده کردن دانشجویان متوصل به گاز اشک آور شدند. ‌دانشجویان در این مراسم به سرکوب و خفقان موجود در دانشگاه ها اعتراض کردند.

سه فعال دانشجویی پس از چند ساعت بازداشت، آزاد شدند

خبرنامه امیرکبیر: سه فعال دانشجویی شب گذشته، شنبه ۱۶ آذرماه، در حالی که قصد داشتند از دانشگاه تهران خارج شوند توسط نیروهای حراست دانشگاه دستگیر و به نیروهای ناشناس در بیرون دانشگاه تحویل داده شدند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر نیروهای ناشناس این سه فعال دانشجویی را به مکانی نامعلوم منتقل کردند و پس از گذشت چند ساعت آن ها را آزاد کردند.
دانشجویان آزاد شده به خبرنامه امیرکبیر گفتند نیروهایی که اقدام به بازداشت آن ها کرده اند مدعی بودند این سه نفر در حال تدارک برنامه تجمع دانشجویی روز یکشنبه به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه تهران بوده اند. این دانشجویان مورد بازجویی مختصری نیز قرار گرفته اند.
به نظر می رسد فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران، در این بازداشت نقش کلیدی داشته است. رهبر پیش از این به علت درج خبری در مورد گیت های امنیتی در دانشگاه تهران برای مدیرمسئول روزنامه اعتمادملی حکم بازداشت گرفته بود. در آستانه برگزاری تجمع دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه تهران فشار بر فعالین دانشجویی به شدت افزایش یافته است.

احضار صابری و صنعتی پور، دانشجویان فردوسی مشهد، به دادگاه انقلاب

نوید صادق صابری و محسن صنعتی پور، از فعالین دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد به دادگاه انقلاب احضار شدند.
صابری و صنعتی پور، سردبیر و مدیرمسئول نشریه دانشجویی کیان امروز می باشند که به دادسرای عمومی و انقلاب ۹۰۱ مشهد احضار شده اند.

بازداشت یاسر بهادری دانشجوی دانشگاه ایلام در روز ۱۶ آذر

به گزارش خبرنامه امیرکبیر یاسر بهادری دانشجوی رشته ی عمران دانشگاه ایلام روز ١٦ آذر و همزمان با روز دانشجو بازداشت و به زندان اوين منتقل شد او از بدو ورود به زندان اعتصاب غذا کرده است
یاسر بهادری سال گذشته به دلیل حمایت از یکی از همکلاسی های خود که توسط یکی از اساتید مورد هتک حرمت واقع شده بود، به دادگاه احضار شد و سپس در دادگاه تجدید نظر که قاضی آن دادگاه همان استاد بود به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.
يکشنبه ١٧ آذر.

٤ دانشجوي دانشگاه علامه آزاد شد.


آزادي ٤ دانشجوي دانشگاه علامه را به اين دانشجويان٬ به خانواده هايشان و به همه انسانهاي آزاديخواه تبريک ميگوييم

سه شنبه شب ١٢ آذر مهدیه گلرو، سعید فیض‌الله‌زاده، مجید دری، و صادق شجاعی، دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی تهران که در پنجم آذرماه به دنبال تحصن در برابر این دانشگاه بازداشت شده بودند از زندان اوین آزاد شدند.

مسئولان دانشگاه علامه این دانشجویان را پیشتر به دلیل اعتراضاتي که داشتند از جمله اعتراض به تعطیلی نشریات دانشجویی دانشگاه از تحصیل محروم شده بودند. بدنبال اين مساله بود که این دانشجویان با انتشار نامه‌ای سرگشاده در برابر دانشگاه علامه طباطبایی دست به تحصن زدند. این تحصن با حضور خانواده اين دانشجويان و با حمايت دانشجويان اين دانشگاه به مدت سه روز ادامه داشت و سرانجام با دخالت نیروهای انتظامی و دستگیری آنان به پایان رسید. این اقدام پلیس با واکنش اعتراضي مواجه شد
.
متن گفتگوي مهديه گلرو با راديو فردا- چهارشنبه ١٣ آذر
مهدیه گلرو : هشت روز پيش در سحرگاه روز سه‌شنبه حراست دانشگاه ما را به صورت وحشيانه‌ای از در دانشگاه خارج کرد و در آغوش نيروهای امنيتی و پليس انداخت. ما نزديک در دانشگاه بوديم، يعنی تنها جايی که پليس نمی‌توانست يک قدم جلوتر بيايد و وارد دانشگاه شود .

پليس بيرون در دانشگاه برای بازداشت شما آماده بود؟

بله، از قبل هماهنگ شده بود و نيروهای پليس آمده بودند. چون هنوز پليس اجازه ندارد وارد حريم دانشگاه شود، حراست دانشگاه به اين دليل ما را از دانشگاه به صورت وحشيانه بيرون انداخت. حراست دانشگاه دست راست پليس است و به اين نيروها کمک می‌کند.

البته نمی‌دانيم تا چه زمانی اين ممنوعيت وجود دارد و چند روز، چند هفته يا چند ماه ديگر پليس جمهوری اسلامی اجازه ورود به دانشگاه را پيدا خواهد کرد.

شما را در ابتدا به کجا انتقال دادند؟

من در بازداشتگاه خيابان وزرا بودم و بقيه دوستان هم در بازداشتگاه به سر می‌بردند. صبح فردای آن روز به دادگاه انقلاب رفتيم و آقای حداد می‌دانستند ما هيچ جرمی مرتکب نشده‌ايم و فقط خواهان حق تحصيل خود بر مبنای کنوانسيون‌های بين‌المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی هستيم، ولی باز هم اين حق را از ما دريغ کردند.

این درحالی بود که ما هم حق تحصيل را از دست داده بوديم وهم حق آزادی را .

حرف آقای حداد با شما چه بود؟

البته برخورد او بسيار معقول و خوب بود و از ما خواست تعهد بدهيم که ديگر دست به تحصن و تجمع نزنيم .ولی من و ساير دوستان در يک جمع‌بندی به اين نتيجه رسيديم که تا لحظه‌ای که به دانشگاه بازنگشتیم، چنين تعهدی نمی‌دهيم و اين حق را که به سختی در سال‌های گذشته به دست آورده‌ايم از دست نخواهيم داد.

وقتی ما تعهدنامه را امضا نکرديم، همان روز بعد از ظهر به زندان اوين منتقل شديم.

شما را در اوین به بند ۲۰۹ يا سلول انفرادی نبردند؟

خير، ولی تاکيد می‌کردند که ما را به جايی می‌برند که از سلول انفرادی بسيار بدتر است .

من دو روز اول را ميان هموطنان معتاد خود به سر بردم. در اين دو روز ديدم که اينها چقدر سخت زندگی می‌کنند و چه شرايطی در جامعه ايران آنها را مجبور می‌کند به مواد مخدر روی بياورند يا به فروش آن اقدام کنند.

بعد از دو روز به دليل خبررسانی گسترده‌ای که انجام شده بود و اقدام رسانه‌ها از جمله شما، من به بند ديگری منتقل شدم و ساير دوستان هم در بند ۷، ۸ و ۳۵۰ بودند.

مشخص شد که اتهام اصلی شما چيست؟

اتهام مطرح‌شده اقدام عليه امنيت کشور بود. همان روز در دادگاه انقلاب، وقتی از ما تعهدنامه خواستند و ما از اين مسئله سرباز زديم، تاکيد کردند که اگر تعهد ندهيم «مجبور» می‌شوند به ما تفهيم اتهام کنند.

خودشان اذعان داشتند که مشکل ما با دانشگاه است. اين مسئله‌ای نيست که فقط دانشجويان دانشگاه علامه بگويند، بلکه وزارت اطلاعات، دادگاه انقلاب و پليس بارها از اين که چرا دانشگاه نمی‌تواند خودش مشکل را با دانشجويان حل کند ابراز ناراحتی می‌کردند.

شما اشاره کرديد که شاکی اصلی شما دانشگاه بوده، اما در گفت‌وگويی که من با رييس حراست دانشگاه علامه طباطبايی داشتم، او گفت که هيچ شکايتی از دانشجويان مطرح نشده است.

هنگامی که همسر من و خانواده ساير دانشجويان به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بودند، به آنها گفتند که شاکی خصوصی اين پرونده شخص سيد صدرالدين شريعتی، رييس دانشگاه علامه طباطبايی، است و او حتی نماينده حقوقی در ارتباط با اين پرونده معرفی کرده است.

چون اين شکايت از طرف او مطرح شده بود، دادگاه به خانواده‌های ما پيشنهاد می‌کند که از آقای شريعتی رضايت بگيرند.

دو روز بعد از بازداشت ما هنگامی که خانواده‌ها از اين مسئله مطلع می‌شوند، نزد رييس دانشگاه می‌روند، ولی او به سختی بعضی ازخانواده‌ها را پذيرفته است .

رييس دانشگاه با دروغ‌پراکنی به خانواده هر کدام از دانشجويان گفته است که مشکل شما قابل حل است و مشکل دانشجوی ديگر قابل حل نيست و خواسته است شکافی بين خانواده‌ها ايجاد کند .

من خوشحالم که خانواده‌های ما در اين هشت روز خيلی خوب کنار هم کار کردند. امروز در دادگاه به ما می‌گفتند شما که سالم هستيد و چيزی نشده که اين قدر جنجال به راه می‌اندازید و قضيه را بزرگ می‌کنید. این نشان می‌دهد که این مساله برای ايران مساله مهم و دردسرسازی است.

خانم گلرو! با تمام شرايطی که پشت سر گذاشتيد و در آستانه ۱۶ آذر، روز دانشجو، چطور مقام‌های قضايی جمهوری اسلامی با آزادی شما موافقت کردند؟ آيا اين آزادی مشروط و با وثيقه بود يا بی قيدوشرط؟

با توجه به اين که ما تاکيد کرده بوديم که تعهد نمی‌دهيم، خوشبختانه از ما تعهدنامه نخواستند . به ما گفتند که بهمن ماه به دانشگاه باز می‌گرديم و از ما خواستند تا آن زمان برخوردی در فضای دانشگاه نداشته باشيم.

قرار شد هم اعضای دادگاه انقلاب تلاش کنند و هم ما راه‌های قانونی را طی کنيم تا بهمن‌ماه وارد دانشگاه شويم.

من فکر می‌کنم يکی از دلايل مهمی که باعث آزادی ما شد اين است که در آستانه ۱۶ آذر هستيم
.

تداوم بازداشت طیب ملایی و انتقال وی به اداره اطلاعات سنندج

طیب ملایی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که در روز 22 آبان ماه بازداشت شده است پس از دو هفته بازداشت در زندان مرکزی سنندج، روز هفتم آذر ماه به اداره اطلاعات این شهر منتقل شد و مدت چهار روز است هیچگونه اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.
تا کنون علیرغم مراجعه مکرر خانواده طیب ملایی به شعبه چهار دادیاری دادگستری سنندج، قاضی این شعبه هیچگونه پاسخ روشنی در باره دلیل بازداشت طیب ملایی به خانواده اش اعلام نکرده است و هر دفعه وی با تکان دادن سرش گفته است طیب مهمان!! ماست.
لازم به یادآوری است طیب ملایی یکی از 13 کارگری بود که در مراسم اول ماه مه سنندج در سال 86 دستگیر و در دادگاه با جسارتی ستودنی که زبانزد کارگران شده بود از برگزاری این مراسم دفاع کرده بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران انتقال طیب ملایی به اداره اطلاعات سنندج و عدم پاسخگویی قاضی پرونده به خانواده طیب در باره اتهامات وی را، تلاشی آشکار از سوی نیروهای امنیتی جهت پرونده سازی و وارد کردن اتهامات واهی علیه طیب ملایی از طریق وارد کردن فشارهای روحی و جسمی بر وی ارزیابی میکند و آنرا قویا محکوم می نماید.
ما با جلب توجه فوری تمامی سازمانهای کارگری و حقوق بشری در سطح دنیا به وضعیت طیب ملایی، مقامات امنیتی و قوه قضائیه دولت جمهوری اسلامی را مسئول سلامت وی میدانیم و مصرانه خواهان کسب اطلاع کامل و شفاف از وضعیت طیب و آزادی فوری و بی قید و شرط وی هستیم.

اتحادیه آزاد کارگران 10/9/1387
www.ettehadeh.com
ایمیل:
k.ekhraji@gmail.com
فاکس: 02144514795

احضار پنج نفر از اعضای سندیکای هفت تپه به دادگاه

اعضای هیئت مدیره سندیکا چند روز پیش ازطریق آقای فخردینی( وکیل چند تن ازفعالین کارگری) مطلع شدندکه ۵نفرازاعضای سندیکا بنامهای علی نجاتی . فریدون نیکو فرد. جلیل احمدی. قربان علی پور. محمد حیدری مهر برای روز ۳۰ - ۹ - ۱۳۸۷به دادگاه انقلاب دزفول فرا خوانده شدند. لازم به ذکراست که، نامبردگان بخاطراعتراضات واعتصابات کارگری درسال گذشته درچندین نوبت به دادگاه فرا خوانده شدند.وهمکنون نام بردگان با قرار وثیقه ده میلیون تومانی آزاد میباشند.
نقل از وبلاگ سندیکای نیشکر هفت تپه

اخبار دانشجويان زنداني و دستگيري ها

فرهاد حاجی میرزایی در ١٥ اسفند دادگاهي ميشود.
بیش از ده ماه است که فرهاد حاجی میرزایی ، دانشجوي ، در شرایط بسیار بد جسمی و بلاتکلیف در بند ٢٠٩ زندان اوین بسر می برد . اکنون به او خانواده اش اطلاع داده شده که پرونده وي به شعبه ١٥ دادگاه انقلاب جمهوري اسلامي که صلواتي رياست آنرا دارد٬ ارسال شد و اعلام شد که در ١٥ اسفند در دادگاه مورد بازجويي قرار خواهد گرفت. فرهاد حاج میرزائی ٢٨ دی ماه ١٣٨٦ در شهر سنندج دستگیر شد و پس از مدتی زندانی بودن در سنندج به سلولهای انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شد .

احضار مهدیه گلرو دانشجوی دانشگاه علامه به دادگاه انقلاب
مهدیه گلرو از دانشجويان دانشگاه علامه به دادگاه انقلاب جمهوري اسلامي احضار شد. او طی هفته های گذشته سه بار بطور تلفنی و شفاهی احضار شده بود اما هر بار از مراجعه به دادگاه خودداری کرد. مهدیه گلرو روز شنبه ٢٥ آبان با دریافت احضاریه ای کتبی روبرو شد که در آن نوشته شده است که در صورت عدم مراجعه تا سه روز، حکم جلب وی صادر خواهد شد. مهدیه گلرو دانشجوی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی است که به مدت ۴ ترم از تحصیل محروم شده است.

از ١٨ آبان از رحمان رحيم پور دانشجوي اروميه خبري در دست نيست
روز سه شنبه ۱۴ آبان ، دانشجویان دانشگاه ارومیه در اعتراض به تقلب در نتیجه آرا انتخابات شورای صنفی دانشجویی تحصن نمودند که این تحصن پس از حضور ریاست دانشگاه در جمع متحصنین و قول او برای برگزاری دوباره ی انتخابات و عدم دخالت در روند و نتیجه آن، به پایان رسید. اما فشار بر فعالان در پی این موضوع افزایش یافت و در پایان این موضوع بدنبال تجمع اعتراضي دانشجويان دانشگاه اروميه در اعتراض به تقلب در نتيجه انتخابات شوراي صنفي اين دانشگاه٬ رحمان رحیم پور ،از دانشجويان فعال از روز ۱۸ آبان ناپدید شده است. علیرغم پیگیریهای بسیار از این دانشجو خبري در دست نيست و خانواده و نزديکاي ايشان او بشدت در نگراني بسر ميبرند.

بيخبري از هاشم برزگر دانشجوي حقوق دانشگاه پيام نور تهران
هاشم برزگر دانشجوی حقوق دانشگاه پیام نور تهران که روز یکشنبه ١٢ آبان در کرج بازداشت شد. اکنون هیچ اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.

احضار دو دانشجوی دانشکده خبر، به دادسرا
با شکایت رییس دانشکده خبر، احسان مازندرانی فعال دانشجویی دانشکده خبر و جواد حیدریان، دانشجوی سابق این دانشکده، به دادسرای کارکنان دولت احضار شدند.
احسان مازندرانی به‌همراه یکی دیگر از فعالان دانشجویی، اوایل مهرماه سال جاری نیز به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده بود که دانشگاه، با توجه به بالا بودن هزینه این احضار، احضاریه خود را پس گرفته بود. با بی‌نتیجه ماندن احضار این دانشجویان به کمیته انضباطی، رییس دانشکده خبر به‌ همراه معاون پژوهشی خود برای احضار دانشجویان به دادسرا تلاش می‌کنند.
پیش از این نیز مهران فرجی، یکی دیگر از دانشجویان دانشکده، که از سوی مسئول‌ دفتر رییس دانشکده خبر به خاطر درج یاددشتی انتقادی از وضعیت دانشگاه‌ها و دانشکده خبر، مورد ضرب‌ وشتم قرار گرفته بود، با شکایت مسئولان دانشکده خبر، به دادسرا احضار شده بود. از سال گذشته تاکنون دانشکده خبر محل حضور نیروهای شبه ‌نظامی و عضو سابق بسیج و فارغ‌التحصیلان دانشگاه امام صادق به‌عنوان رییس، معاون و استاد بوده که با اعتراضات گسترده دانشجویان همراه بوده است.


به سازمانهاي کارگري در سراسر جهان

با اعتراضي بين المللي تعرض جمهوری اسلامی به رهبران کارگري را عقب برانيم

دوستان!

جمهوري اسلامي در هفته های اخیر تعرض خود به رهبران کارگري در ايران را شدت بخشیده است. این در واقع واکنش رژیم اسلامی به گسترش اعتراضات کارگران براي تحقق خواستهاي اوليه خود و همچنین تلاش آنها براي ايجاد تشکلهاي واقعي است۔ از طریق تحت فشار قرار دادن و تهدید رهبران کارگری٬ جمهوری اسلامی مترصد است جنبش رو به رشد کارگری را مهار و سرکوب کند۔ در همين رابطه توجه شما را به موارد اخير اين فشار ها و تهديدها جلب ميکنيم:

- طيب ملايي سخنگوي اتحاديه آزاد کارگران ايران در ١٢ نوامبر (٢٢ آبان) دستگير شد و اکنون ممنوع الملاقات است. طيب ملايي از جمله ١٣ کارگري بود که در اول ماه مه سال ٢٠٠٧ در سنندج بازداشت شد و به ٩١ روز زندان و ١٠ ضربه شلاق محکوم گرديد و سپس اين احکام با اعتراضاتي که از سوي اتحاديه آزاد کارگران ايران و سازمانها و نهادهاي کارگري و انساندوست در سراسر جهان صورت گرفت ملغي گرديد.

- طه آزادي عضو علي البدل هيئت مديره اين اتحاديه در ١٣ نوامبر (٢٣ آبان) از سوي معاونت دادستاني کنگان احضار و از او خواسته شده است که ظرف هفت روز خود را معرفي کند. طه آزادي قبلا نيز به جرم شرکت در برگزاري مراسم روزجهاني کارگر امسال در شهر عسلويه در جنوب ایران، به همراه جوانمير مرادي دستگير و به مدت ٤٧ روز در بازداشتگاه نيروي انتظامي عسلويه و ستاد خبري و زندان مرکزي شهر بوشهر تحت بازداشت و شکنجه هاي روحي و جسمي قرار داشت.
- براي ٥ نفر از اعضاي هيات مديره سنديکاي شرکت واحد اتوبوسرانی تهران به نامهاي سعيد ترابيان٬ علي زادحسين٬ عباس نژند کودکي٬ يعقوب سليمي و عطا باباخاني بين ٦ تا ١٤ ماه زندان صادر شده است و ابراهيم گوهري از کارگران اين سنديکا مورد محاکمه قرار گرفته است. و اين در حالي است که منصور اسانلو رئيس هيات مديره اين سنديکا از ١٠ ژوئيه ٢٠٠٧ همچنان در زندان است۔

- افشين شمس قهفرخي، عضو "كميته هماهنگي براي كمك به ايجاد تشكل‌هاي كارگري" و عضو انجمن كاريكاتوريستهاي ايران٬ روز ١ نوامبر (١١ آبان) امسال به يک سال حبس تعزيري محكوم شد.
- رضا عبدي سنبل آبادي دبير منطقه نازي آباد تهران در شعبه ١٠٥٩ به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضي معلمان در ٩ مه ٢٠٠٧ (١٩ ارديبهشت ٨٦) در مقابل مجلس به پنج ماه زندان و ٢٠ ضربه شلاق محکوم شد. مقرر شده است که وی در مقابل ٥ ماه حبس مبلغ دو میلیون ريال و در برابر ٢٠ ضربه شلاق٬ مبلغ پانصدهزار ريال جزاي نقدي پرداخت کند۔
- هيات مديره سنديکاي کارگران هفت تپه به اتهام غيرقانوني بودن تشکيل سنديکا مورد تهديد قرار گرفته اند٬
- رهبران اعتراضي کارگران کارخانه کيان تاير در تهران بارها مورد تهديد و فشار قرار گرفته اند٬ و....

اينها همه طی يک ماه اخير اتفاق افتاده است.

و اینها در شرایطی است که دستمزد کارگر طبق آمار خود دولت یک سوم خط فقر است و همین دستمزد نیز ماهها پرداخت نمیشود و کارگران برای دریافت هرماه دستمزد چندین بار اعتصاب و اعتراض میکنند تا بخشی از حقوق معوقه خود را دریافت کنند و هر تلاشی برای متشکل شدن، هر تلاشی برای سازماندهی یک اعتصاب برای مقابله با این وضعیت غیر قابل تحمل٬ با تهدید و سرکوب رهبران کارگری مواجه میشود. تلاش برای برپائی اول مه با شلاق و زندان پاسخ میگیرد. این رفتار سرکوبگرانه جمهوری اسلامی در هفته های اخیر شدت یافته است. جمهوری اسلامی فشار را شدت میدهد تا با ارعاب کارگران شرایط اقتصادی به مراتب غیرقابل تحمل تری را به آنها تحمیل کند. دولت رهبران کارگري را مورد تهديد و فشار قرار ميدهد تا کل جامعه را عقب براند. امروز بيش از هروفت کارگران در ايران به يک همبستگي جهاني نياز دارند.

ما خواستار آزادي فوري طيب ملايي٬ منصور اسانلو و تمامي زندانيان ساسي از زندان هستيم٬ ما خواستار اخراج جمهوري اسلامي٬ اين رژیم ضد انسان و ضد کارگر٬ از سازمان جهاني کارگر و تمامي مراجع جهاني هستيم. توقف فوري فشار و تهديد رهبران کارگران و فعالين سياسي خواست همه کارگران در ايران است۔
کميته همبستگي بين المللي کارگري از تمامي سازمانهاي کارگري در سطح جهان انتظار دارد از اين خواستها و از مبارزات برحق کارگران مردم ايران عليه اين رژيم جنايتکار اسلامي حمايت کنند.

شهلا دانشفر
کميته همبستگي بين المللي کارگري حزب کمونيست کارگري ايران

----------------------
15 Nov, 2008

From: International Labour Solidarity Committee of the Worker-communist Party of Iran

TO: ALL WORKERS’ ORGANIZATIONS ACROSS THE WORLD

LET US BEAT BACK THE ONSLAUGHT OF THE ISLAMIC REGIME IN IRAN AGAINST LABOUR LEADERS!

Friends,

The Islamic regime of Iran has intensified its onslaught against labour leaders. That is, in fact, the regime’s response to the expanding workers’ protests aimed at gaining their demands as well as their relentless endeavours to create their independent organizations. By pressurizing and threatening labour leaders the regime is, indeed, trying to oppress the growing labour movement. The following are a few recent examples of such pressures and threats:

- Tayyeb Mollaa’i, the spokesperson of the Iranian Workers’ Free Trade Union, was arrested, for the second time, on November 12, 2008, and is currently held incommunicado. Mr. Mollaa’i is one of the 13 workers arrested in Sanandaj on May 1, 2007, and sentenced to 91 days’ imprisonment and 10 lashes. Those sentences were later overturned as a result of the protests by Iranian Workers’ Free Trade Union, labour organizations and humanist institutions throughout the world.

- Taahaa Aazaadi, substitute member of the Board of Directors of the Iranian Workers’ Free Trade Union, has been summoned by Deputy District Attorney of Kangaan and ordered to present himself in 7 days’ time. Mr. Azaadi was also arrested on the charge of participation in holding May 1 ceremonies in the southern town of Asaluye, along with Mr. Javaanmir Moraadi, and was put under various forms of physical and psychological torture for 47 days at the police detention centre in Asaluye and then at central prison of the city of Bushehr.

- Imprisonment sentences of 6 to 14 months have been handed down for five members of the Board of Directors Tehran Public Bus Transit Company (Vaahed) Syndicate, namely, Messrs. Said Toraabiyaan, Ali Zaadhoseyn, Abbaas Nazhandkudaki, Yaqub Salimi and Ataa Baabaakhani. Also Ebraahim Gowhari, a member of the syndicate, has been brought to trial. These have occurred against the backdrop of Mansur Osaanloo, the President of Vaahed Syndicate, having been in jail since January 10, 2007, and recently beaten severely again.

- on November 1, 2008, Afshin Shams-e-Qahfarkhi, a member of Co-ordinationg Committee for Assisting to Create Independent Workers’ Organizations, also a member of the Iranian Cartoonists’ Association, was sentenced to 1 year imprisonment with Islamic punishment, i.e., lashing.

- Reza Abdi-e-Sonbolaabaadi, a high school teacher at the Southern Tehran district of Naaziaabaad, has been sentenced to 5 months imprisonment and 20 lashes for his taking part in the teachers’ protest gathering on May 9, 2007, in front of the Parliament building. It has been ruled that he may pay $200 instead of going to jail for 5 months and $50 instead of receiving 20 lashes.

- Board of Directors of the newly formed Union of Haft Tappe Sugar Cane Complex Workers have been threatened for their “illegal” act of organizing a union.

- leaders of the on-going protests of Kiyaan Tire factory in Tehran have been threatened many times and subjected to various forms of pressure.

- …

The above have transpired only within the past month.

The condition of the working class in Iran is such that the workers’ wages are, according to the state’s own statistics, as low as a third of the poverty line. Even those meager wages fall into arrears for months at a time, and are only partly paid every time after the workers strike and/or take other protest actions. Every effort to get organized, every attempt to organize a strike, etc., in order to oppose those unbearable conditions, is confronted with threats as well as persecution and prosecution of the activists. Attempts to hold May 1 rallies and ceremonies are answered with incarceration and lashing. These and other oppressive actions on the part of the regime have intensified during the past weeks. The regime is increasing the pressure with the intention of intimidating the workers into consenting to imminent, far more unbearable economic conditions. It is attacking labour leaders in order to drive back the society as a whole. Today the workers, as well as the people at large, in Iran are in need of an international solidity more than ever before.

We demand the immediate and unconditional release of Tayyeb Mollaa’i, Mansur Osaanloo and all other political prisoners in Iran. We demand the expulsion of the Islamic Republic, this anti-worker and anti-human regime, from International Labour Organization as well as all other international bodies of the global community. The immediate cessation of pressures and threats against labour leaders and political activists is the urgent demand of all of the workers in Iran.

International Labour Solidarity Committee of the Worker-communist Party of Iran expects all labour organizations across the world to support the above-mentioned demands as well as the justified struggles of the workers and the people of Iran against the murderous Islamic regime.


Shahla Daneshfar, Coordinator
Bahram Soroush & Jamshid Hadian, Public Relations
International Labour Solidarity Committee of the Worker-communist Party of Iran

----------------------------

www.kargaran.org www.wpiran.org www.rowzane.com

International Labour Solidarity Committee of the Worker-communist Party of Iran (ILSC-WPI)

Head office:
Co-ordinator: Shahla Daneshfar shahla_daneshfar@yahoo.com
Public Relations: Bahram Soroush bahram.soroush@gmail.com
Around the world:
Australia: Arsalan Nazeri ilscaustralianb@optusnet.com.au ,Canada: Mehran Mahbobi workersiniranca@yahoo.ca Finland: Abdol Golparian workers_iniran@yahoo.com
Germany: nazaninborumand@googlemail.com, Norway: Saber Rahimi workeriniran@yahoo.no Sweden: Mamad Amiri workersiniran_se@yahoo.se UK: Shiva Mahbobi workersiniranuk@yahoo.com

احكام سنگين زندان براي دستگير شدگان خاوران جنايت ديگر حكومت است


از : کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
به : عفو بين المللي و تمامي سازمانهاي انساندوست در سراسر جهان

حتما مطلع شده ايد که ‏‏جمهوري اسلامي شماري از افرادي را كه براي بزرگداشت جانباختگان قتل عام ٦٧ در خاوران تجمع كرده بودند پس از ماهها زندان و شكنجه به حبسهاي سنگين محكوم كرده است. اين گستاخي حكومت را بايد وسيعا و قاطعانه محكوم كرد. محمد علي منصوري، علي صارمي، ميثاق يزدان نژاد، محسن نادري و حميده نبوي ٥ نفر از خانواده هايي هستند که در مراسم گراميداشت ياد قربانيان قتل عام رژيم در سال ٦٧ شركت كرده اند و به همين دليل دستگير شده و همچنان در زندان بسر ميبرند:

- محمد علي منصوري که در روز ١ سپتامبر ٢٠٠٨ ( ١١ شهريور) سال گذشته و دو روز بعد از برگزاري مراسم خاوران بازداشت شده بود٬ نزديک به ٤ ماه در سلولهاي انفرادي تحت شکنجه هاي شديد روحي و جسمي قرار داشت. او در اولين دادگاه در ٤ اکتبر ٢٠٠٨ ( ١٣ مهر ٨٧ ) با اتهاماتي واهي بعد از سيزده ماه بلاتکليفي به هفده سال زندان محکوم گرديد. اين در حاليست که پيگيري هاي خانواده او در مورد وضع ايشان منجر به دستگيري يکي از فرزندانش گرديد.

- علي صارمي در ٥ اکتبر ( ١٤ مهر ٨٦ ) به جرم شرکت در مراسم خاوران دستگير و مدت هفت ماه در سلولهاي انفرادي تحت شکنجه هاي شديد قرار داشت و اکنون ‏در بلاتکليفي همچنان در زندان بسر ميبرد و "دادگاه انقلاب اسلامي" در تاريخ ٢ آبان ٨٧ اتهام ايشان را از شرکت در مراسم خاوران تغيير داده و انتظار ميرود که با حکم سنگين زندان مواجه شود.

- ميثاق يزدان نژاد دانشجوي ٢٢ ساله در ١٩ شهريور سال گذشته به جرم شرکت در مراسم خاوران دستگير و همچنان در سلول انفرادي و در وضعيت نامعلومي بسر ميبرد.

- "محسن نادري" در ٩ سپتامبر ٢٠٠٨ ( ١٩ شهريور ٨٦) دستگير و در دادگاه حكومت به يکسال حبس محکوم شد. بنا به گزارشهاي منتشر شده٬ خانواده محسن نادري پس از بازداشت ايشان در شرايط ‏دشوار و طاقت فرسايي قرار دارند.

- بدنبال برگزاري بيستمين مراسم گراميداشت جانباختگاه راه آزادي، خانم "حميده نبوي" ‏ که داراي فرزندي ٥ ساله است دستگير و به زندان اوين منتقل گرديد. براي او به جرم شرکت در اين مراسم يک سال حکم زندان صادر شده است. فرزند ٥ ساله حميده نبوي که شاهد يورش وحشيانه به مادرش و انتقال او به بند انفرادي اوين بود هم اکنون دچار شوک شديدي شده و بشدت بيقرار است.

صدور احکام سنگين زندان براي خانواده هايي که در مراسم بزرگداشت ياد انسانهاي آزاديخواهي که در سال سپتامبر ١٩٨٨ (شهريور ٦٧) بدست رژيم اسلامي در ايران به قتل رسيدند٬ نشان از وحشت اين رژيم از بلند شدن صداي اعتراض جامعه به اين جنايت و يک گستاخي آشکار است.
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي همه انسانهاي آزاديخواه در ايران و در سراسر جهان را عليه اين دستگيريها و قرار دادن اين خانواده ها زير فشار شکنجه و زندان و صدور احکام زندان براي آنان به اعتراض گسترده فرا ميخواند.
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي از عفو بين الملل و تمامي سازمانهاي انساندوست در سراسر جهان خواهان عکس العمل سريع و اقدامي اضطراري در قبال صدور احکام زندان براي اين دستگير شدگان به جرم شرکت در خاوران است. بايد تمامي دستگير شدگان در خاوران و تمامي زندانيان سياسي فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند.کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
٢٥ آبان ١٣٨٧- ١٥ نوامبر ٢٠٠٨

Tel: 0044 777 98 98 968

, jhadian@rogers.com
Email:shahla_daneshfar@yahoo.com
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com
***
ANOTHER CRIME BY THE ISLAMIC REGIME IN IRAN

Seventeen years’ imprisonment for attending a commemoration ceremony!

From: Committee for the Freedom of Political Prisoners

To: Amnesty International, Human Rights Watch, and all humanist organizations around the world

The regime of Islamic Republic in Iran has handed down heavy prison sentences for a number of people on the charge of participation in the commemoration ceremony of the massacre of political prisoners in 1981. The ceremony was held at Khaavaraan cemetery where the victims are buried in mass graves.

The sentencing came after the detainees, Mohammad-Ali Mansuri, Ali Saaremi, Misaaq Yazdaannezhaad, Mohsen Naaderi and Hamide Nabavi, members of the victims’ families, had been tortured in jail for months. This onslaught of the regime on the families of the victims of its crimes should be condemned most widely and vehemently.

- Mohammad-Ali Mansuri was arrested on Sept. 1, 2007, two days after the commemoration and put under intensive physical and psychological torture. On Oct. 4, 2008, after 13 months in jail, he was sentenced to 17 years’ imprisonment on trumped up charges. His family’s efforts aimed at finding out about his condition only led to the detention of another family member!

- Ali Saaremi was arrested on Oct. 5, 2007, and spent 7 months in a solitary cell while being intensely tortured. He remains in jail. However, on Oct. 22, 2008, the Revolutionary Islamic Court changed his previous charge of participation in Khaavaraan ceremony, but has not yet announced his new charge. He is expected to receive a heavy imprisonment sentence.

- Misaaq Yazdaannezhaad, a 22-year-old student, was arrested on the same charge of participation in Khaavaraan ceremony on Sept. 9, 2007, and remains in limbo.

Mohsen Naaderi was arrested on Sept. 9, 2007, and sentenced to 1 year in prison at a summary trial. We are in receipt of reports stating that his family are now enduring severe hardships.

- Mrs. Hamide Nabavi, a mother of five, was arrested on the same charge and transported to the notorious Evin prison. Her five-year-old child, who witnessed the barbaric assault of the regime’s thugs on her mother in the process of her being transported to a solitary cell, is now suffering from a post-traumatic anxiety disorder.

The heavy jail sentences for the families of the victims of the massacre of 1981 on the charge of participation in the commemoration ceremony of their loved ones is an expression of the regime’s deep apprehension at the society’s crying out openly against that its horrendous crime. It is, however, also a brazenness that should not go unanswered.

Committee for the Freedom of Political Prisoners calls on all human rights organizations, all humanist personalities and institutions, and all freedom-loving people around the world to protest as extensively as possible the described treatment by the regime of the families of its crimes as well as inhuman jail sentences for them. Committee for the Freedom of Political Prisoners particularly requests Amnesty International and Human Rights Watch to take urgent action in their case.

Committee for the Freedom of Political Prisoners demands the immediate and unconditional release of all Khaavaraan detainees along with all other political prisoners in Iran.


Committee for the Freedom of Political Prisoners

15 Nov., 2008
Tel: 0044 - 777 9898 968

mailto:%20Email:%20Shahla_daneshfar@yahoo.comCoordinator:
Public Relations: Jamshid Hadian, jhadian@rogers.com
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com/

عابد توانچه از زندان آزاد شد. آزادي عابد توانچه را به خانواده و همه انسانهاي آزاديخواه تبريک ميگوييم

روز شنبه ٢٥ آبان ساعت چهار و نيم عصر عابد توانچه از زندان مرکزی اراک آزاد شد. عابد توانچه از دانشجويان دانشگاه پلی تکنیک تهران است که بعد از برگزاری مراسم ١٣ آذر ماه توسط وزارت اطلاعات بازداشت شد. بعد از طی بازجویی در زندان ویژه اداره کل اطلاعات استان مرکزی، در شعبه دوم دادگاه انقلاب ( شعبه ی امنیت داخل ) به اتهاماتی نظیر اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به تحمل ٨ ماه حبس تعزیری محکوم گرديد. عابد توانچه از تاریخ اول مرداد ماه در زندان مرکزی شهر اراک به سر برد و اکنون بعد از تحمل ٥ ماه حبس بنا به بخشنامه ی رئیس قوه ی قضائیه مبنی بر اختصاص حداقل سه ماه « مرخصی پایان حبس » به زندانیانی که فاقد شاکی خصوصی هستند، در اين روز با مواقت شورای طبقه بندی زندانیان و دادستان انقلاب استان مرکزی، بعد از پرداخت جریمه ی مالی دولتی پرونده ی خود، تحت عنوان مرخصی پایان حبس آزاد گردید.

رفتارهای غیر انسانی صلواتی بازجویی که در لباس قاضی با خانواده فرهاد حاج میرزائی

بنابه گزارشات فرهاد حاج میرزائی که نزدیک به ١٠ ماه است در شرایط بد جسمی در بند ٢٠٩ زندان اوین بسر می برد همچنان در بلاتکلیفی قرار دارد. در اين بند زندانيان سياسي تحت فشار شديدي قرار دارند و علاوه بر شکنجه از ابزارهايي چون سرد نگاهداشتن سلولها٬ قطع داروهاي مورد نياز زنداني٬ به حداقل رساندن وسايل پوششي و تحول نگرفتن لباسهاي گرمي که خانواده ها براي عزيزان خود به زندان مي آورند براي زير فشار قرار دادن زندانيان سياسي استفاده ميکنند.
اخیرا به فرهاد حاج میرزائی و خانواده وی اطلاع داده شده که پرونده او به شعبۀ ١٥ دادگاه انقلاب، که فردی بنام صلواتی رئیس آن است٬ ارسال شده و دادگاه او روز ١٥ اسفند برگزار خواهد شد. خانواده حاج میرزائی براي پيگيري وضع فرزند خود٬ به صلواتی رئیس شعبه ١٥ دادگاه انقلاب مراجعه کردند. اما در آنجا با برخوردهای توهین آمیز و تحقیر آمیز او مواجه شدند. و وقتي پدر او علت بازداشت فرزندش را جويا شد٬ وي را با داد و فریاد از اتاق بيرون کردند. آقای فرهاد حاج میرزائی ٢٨ دی ٨٦ در شهر سنندج دستگیر شد و پس از مدتی بازداشت در زندان اين شهر به سلول انفرادي بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل گرديد. فرهاد حاج ميرزايي تحت وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفت که در اثر این شکنجه ها پای او آسیب جدی دیده است و مدتی ناچارا با صندلی چرخ دار حرکت می کرد و بعد از ده ماه هنوز لنگان لنگان راه می رود.
بازجوی آقای فرهاد حاج میرزائی فردی با نام مستعار حاج سعید کربلایی که گفته می شود نام واقعی او سعید شیخان می باشد این فرد از سر بازجویان وزارت اطلاعات است .سعید شیخان برای گرفت اعترافات مورد دلخواه خود شکنجه های جسمی،جنسی و روحی علیه زندانیان سیاسی بکار می برد. حاج سعید کربلائی٬ فرهاد حاج میرزائی را زیر شکنجه، وادر به امضای کردن ٣ فقره چک سفید نموده است.

برگزاری مراسم هفتمین روز قتل مشکوک جانباختۀ راه آزادی در زندان مرکزی اصفهان

بنا به گزارشات منتشر شده٬ ساعت ٦ غصر روز دوشنبه ٣ آبانماه در بند ٣ زندان مرکزي اصفهان مراسمي به مناسبت هفتمین روز به قتل رسيده عبالرضا رجبی برگزار کردند. در اين مراسم يکي از زندانيان متني که با جمله "با کدامين گناه کشته شدي" شروع ميشد و ماجراي به قتل رسيدن عبالرضا رجبي را بيان ميکرد خوانده شد. سپس از ساير زندانيان خواسته شد که در مراسمي که در سلول محمد نيکبخت از زندانيان سياسي در بند برگزار است شرکت نمايند. در بند ٣ مرکزي اصفهان ٧٠٠ نفر در بازداشت بسر ميبرند که بنا به گزارش اکثر اين زندانيان در اين مراسم شرکت داشتند و انزجار خود را از اين جنايت اعلام کردند. مراسم تا ساعت چهار و نيم عصر ادامه داشت.

یورش وحشیانه زندانبانان به زندانیان سیاسی بند 350

به گزارش فعالين حقوق بشر روز چهارشنبه ١٥ آبان ماه بزرگ نیا رئیس این بندهمراه با تعدادی از پاسداربندها به سلولهای زندانیان سیاسی یورش بردند و زندانیان را مورداهانت وبد رفتاری قرار دادند.روز چهار شنبه ١٥ آبان ماه زندانبانان به سلولهای زندانیان سیاسی یورش بردند این یورش وحشیانه که از ساعت ١٠ صبح آغاز شد و تا ساعت ١٢ادامه داشت ، زندانبانان ،زندانیان سیاسی را مورد اهانت و تهدید و بدرفتاری قرار دادند، و حداقل امکانات موجود در سلولها زندانیان سیاسی که توسط خانواده هایشان و یا از فروشگاه زندان با هزینه های زیاد تهیه کرده بودند مورد تخریب و باقیمانده را با خود بردند. زندانبانان همچنین چراغهای این بند را جمع آوری کردند و با خود بردند. بزرگ نیا رئیس بند ٣٥٠ همراه با تعداد زیادی از پاسداربندها و زندانیان عادی و خطرناک در این یورش شرکت داشتند . اسامی بعضی از پاسدار بندها که به زندانیان سیاسی یورش بردند عبارتند از حسین اسدی و فرزاد می باشند .بزرگ نیا پس از برگزاری مراسم گرامیداشت زنده یاد عبدالرضا رجبی بر اقدامات سکوبگرانه خود شدت بخشیده . این فرد روزانه زندانیان سیاسی را از ساعت ٦تا ٩ صبح مجبور به خروج از سلولهای خود می کند و در سوز وسرمای زیاد در محوطه زندان نگه می دارد.

حميده نبوي به يک سال زندان محکوم شد

حمیده نبوی روز سه شنبه ١٦ مهر در یکی از خیابانهای تهران همراه با دختر5 ساله اش با یورش مامورین وزارت اطلاعات ربوده شد و به بند ٢٠٩ انتقال یافت. حميده نبوي روز چهار شنبه اول آبان ماه در دادگاه انقلاب شهر ری مورد محاکمه قرار گرفت و روز دوشنبه ٦ آبان ماه از سلولهای انفرادی بنده ٢٠٩ به دادگاه انقلاب شهر ری برده شدند و به اتهام قصد شرکت داشتن در مراسم بیستمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی ١٣٦٧ به یک سال زندان محکوم شد. او نسبت به اين حکم اعتراض نمود. اما شعبه ٣٦ تجدید نظر دادگاه انقلاب تهران حکم صادر شده را مورد تایید قرار داد. او اکنون به بند زنان زندان اوین در کنار زندانیان عادی و خطرناک زنداني است.از زمان دستگیری تا به حال خانم نبوی امکان دیدن دختر ٥ ساله خود را نیافته است . رویا دختر ٥ ساله حميده نبوي که شاهد یورش وحشیانه مامورین وزارت اطلاعات به خود و مادرش بوده و مادرش را از وي جدا کرده و به بند ٢٠٩ برده اند٬ ضربه روحيه شديدي خورده است. و دائما بيقراري ميکند. علاوه به حميده نبوي اکنون برادر ايشان ظهور نبوي نيز به دلیل نوشتن سلسله مقالات در مجله سرزمین آراپیائی به 5 سال زندان محکوم شده است و در بند 350 زندان اوین زندانی است.
در حال حاضر علاوه بر خانم نبوی ،آقای علی صارمی بلاتکلیف، محمد علی منصوری 17 سال با تبعید، میثاق یزدان نژاد بلاتکلیف،محسن نادری یک سال زندان به دلیل شرکت در مراسم نوزدهمین سالگرد قتل عام زندانیان سیاسی سال گذشته دستگیر شدند ، در زندان بسر می برند.

بازداشت مجدد طیب ملایی و احضار طه آزادی را قویا محکوم می کنیم

علیرغم آزادی طیب ملایی از اعضا هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، روز سه شنبه 21 آبان ماه بار دیگر مامورین انتظامی کلانتری 15 سنندج با سلاح و تجهیزات و بدون نشان دادن حکم قضایی با خشونت وارد منزل طیب ملایی شده و بلافاصله و بدون سوال و جوابی برادر ایشان را دستبند زده و پس از جستجوی خانه بر بالای پشت بام رفته و بشقاب ماهواره همسایه را به همراه برادر طیب با خود بردند و اعلام کردند تا معرفی طیب ملایی برادرش را آزاد نخواهند کرد.
با پیش آمدن این وضعیت غروب روز چهارشنبه طیب ملایی پس از بازگشت از کار به کلانتری مزبور رفت که همانجا بازداشت و بنا بر اظهار مامورین این کلانتری فردایش به زندان مرکزی سنندج منتقل و ممنوع الملاقات شده است. بر این اساس امروز پنج شنبه مورخه 23/8/87 به مادر طیب اجازه ملاقات با وی را ندادند.
در رابطه با اتهام طیب مولایی این بار نیز مامورین نیروی انتظامی ادعای واهی قبلی را مبنی بر داشتن سلاح مطرح کرده و طیب را به اتهام استفاده از ماهواره زندانی و ممنوع الملاقات کرده اند. این در حالی است که مامورین انتظامی بشقاب ماهواره همسایه را ضبط کرده و آنرا متعلق به طیب اعلام نموده اند در حالی که همسایه طیب اعلام کرده است بشقاب مال طیب نیست و متعلق به وی می باشد.
از سوی دیگر دیروز پنج شنبه 23 آبانماه احضاریه ای از سوی معاونت دادستانی کنگان به درب منزل طه آزادی عضو علی البدل هیئت مدیره اتحادیه ازاد کارگران ایران ارسال گشته و طی آن از طه آزادی خواسته شده است از تاریخ روئیت ابلاغیه به مدت 7 روز فرصت دارد تا خود را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به شعبه معاونت دادستانی کنگان معرفی نماید.
لازم به یاد آوری است طه آزادی به جرم شرکت در برگزاری مراسم روزجهانی کارگر امسال در شهر عسلویه به همراه جوانمیر مرادی دستگیر و به مدت 47 روز در بازداشتگاه نیروی انتظامی عسلویه، ستاد خبری و زندان مرکزی بوشهر تحت بازداشت و شکنجه های روحی و جسمی قرار داشت.
اتحادیه آزاد کارگران ایران احضار طه آزادی به دادگاه و یورش مکرر به منزل طیب ملایی و بازداشت و آزار و اذیت وی و خانواده اش را با اتهامات واهی قویا محکوم میکند و متوسل شدن به اعمال ضد انسانی از سوی مامورین انتظامی را تلاشی از سر استیصال از سوی دشمنان طبقه کارگر برای خانه نشین کردن اعضای فعال اتحادیه آزاد کارگران ایران ارزیابی میکند و با تمام توان در مقابل آن ایستادگی خواهد کرد.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با توجه به ایجاد سندیکا توسط کارگران نیشکر هفت تپه و در شرایطی که تورم افسار گسیخته زندگی را بیش از هر زمان دیگری به جهنمی برای کارگران تبدیل کرده است، صدور حکم تعلیقی برای کارگران شرکت واحد و یکسال زندان برای افشین شمس و احضار طه آزادی و محمد جراحی و یورشهای مکرر به منزل طیب ملایی و بازداشت وی را تعرضی سازمانیافته از سوی دشمنان طبقه کارگر برای واردار کردن کارگران به عقب نشینی از ایجاد تشکل و جلوگیری از اعتراضات کارگری ارزیابی میکند و از عموم کارگران و تشکلها و نهادهای کارگری میخواهد تا متحدانه در برابر این یورش ایستادگی نمایند.
همچنین ما از عموم سازمانهای کارگری و حقوق بشری در سراسر جهان میخواهیم تا نسبت به زیر پا گذاشتن گسترده بدیهی ترین حقوق کارگران در ایران اعتراض نموده و خواهان آزادی منصور اسالو، افشین شمس، طیب ملایی و توقف فوری احضارها و بازداشت و آزار و اذیت کارگران در ایران شوند.
رونوشت به: کنفدراسیون بین المللی اتحادیه های آزاد کارگری ituc
اتحادیه آزاد کارگران ٢٣ آبان ٨٧
www.ettehadeh.com
ایمیل: k.ekhraji@gmail.com
فاکس: 02144514795
طیب ملایی آزاد شد
طیب ملایی از اعضای هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه آزاد کارگران ایران که روز هیجده آبان ماه بازداشت شده بود با پیگیریهای خانواده و اعضای اتحادیه در سنندج امروز مورخه 19/8/87 در ساعت 18 با قرار کفالت آزاد شد.
لازم به یادآوری است مامورین امنیتی روز 8 آبان ماه و در غیاب طیب به منزل وی هجوم آورده و با خشونت به مدت دو ساعت منزل ایشان را زیر و رو کرده و کیس کامپیوتر، ریسور و برخی لوازم شخصی و اسناد مربوط به اتحادیه را با خود برده بودند.
طیب ملایی دیروز به همراه خانواده و اعضای اتحادیه در سنندج برای گرفتن لوازم فوق به کلانتری 12 سنندج مراجعه کرد که همانجا بازداشت و به اطلاعات نیروی انتظامی منتقل شد.
قاضی پرونده هنگام آزادی طیب اعلام کرد وی باید ظرف دو هفته آینده در دسترس باشد تا مورد محاکمه قرار بگیرد. اتهام طیب ملایی همکاری با گروههای مخالف نظام و نگهداری ریسور است.
طیب ملایی از جمله 13 کارگری بود که در اول ماه مه سال 86 در سنندج بازداشت شد و به 91 روز زندان و 10 ضربه شلاق محکوم گردید. این احکام با اعتراضاتی که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران و سایر سازمانها و نهادهای کارگری و حقوق بشری صورت گرفت طی سفر آیت الله شاهرودی به سنندج ملغی گردید.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم کردن بازداشت طیب ملایی، آزادی وی را به خانواده و اعضای اتحادیه در سنندج که طی دو روز گذشته بطور مرتب در مقابل اطلاعات نیروی انتظامی و دادگاه حضور داشتند صمبیمانه تبریک می گوید و خواهان لغو محاکمه طیب ملایی است.
همچنین ما از تمامی تشکلهای کارگری و دوستانی که طی ساعات گذشته و پس از انتشار خبر بازداشت طیب با اتحادیه تماس گرفته و در صدد اعتراض به بازداشت وی بودند صمیمانه سپاسگزاریم.
زنده باد همبستگی کارگری
اتحادیه آزاد کارگران 19/8/1387

احکام زندان براي خانواده هاي جانباختگان راه آزادي اقدامي بيشرمانه

پنج زنداني سياسي فراموش شده
دوشنبه 20 آبان 1387 [2008.11.10
هفده سال حبس براي حضور در خاوران
‏‏
نادر کرمي
خانواده هاي 5 زنداني سياسي که به دليل شرکت در مراسم سالگرد اعدام زندانيان سال 67 دستگيرو به حبس هاي ‏طولاني مدت محکوم شده اند، با انتشار نامه اي خواستار رسيدگي به وضعيت آنان شدند.‏
محمد علي منصوري، علي صارمي، ميثاق يزدان نژاد، محسن نادري و حميده نبوي 5 نفري هستند که پس از ‏يکسال در گيري با مراجع قضايي و امنيتي،اکنون با احکام سنگيني مواجه شده اند. اتهام اين پنج نفر شرکت در ‏مراسم سالگرد اعدام هاي گسترده زندانيان سياسي در سال 67 در گورستان خاوران است. اتهامي که از يک تا ‏هفده سال17 حبس براي آنان درپي داشته است. ‏
بر همين اساس خانواده هاي زندانيان سياسي با انتشار نامه اي سرگشاده خطاب به سازمان هاي بين المللي و ‏نهادهاي حقوق بشري ضمن توضيح وضعيت بازداشت شدگان، خواستار توجه نهادهاي حقوق بشري به آنها شده ‏اند. ‏
به گزارش کميته گزارشگران حقوق بشر، در ابتداي نامه خانواده ها آمده است: "شهريور ماه سال گذشته در پي ‏برگزاري مراسم نوزدهمين سالگرد قتل عام زندانيان سياسي، وزارت اطلاعات جمهوري اسلامي ايران اقدام به ‏بازداشت گسترده ي شرکت کنندگان در اين مراسم نمود. که در پي آن آقايان محمدعلي منصوري، علي صارمي، ‏ميثاق يزدان نژاد و علي نادري همچنان در بندند". ‏
در ادامه اين نامه با تشريح وضعيت "محمدعلي منصوري" که در روز 11 شهريور ماه سال گذشته و 2 روز پس ‏از برگزاري مراسم خاوران بازداشت شده است آمده: "وي نزديک به 4 ماه در سلول هاي انفرادي تحت شکنجه ‏هاي شديد روحي و جسمي قرارگرفت. در اولين دادگاه که در تاريخ 13/5/1387 برگزار شد، اتهامات اوليه که ‏پيرامون شرکت در مراسم بود، حذف گرديد و اتهاماتي غيرواقعي و دروغين به وي نسبت داده شد که سرانجام پس ‏از 13 ماه بلاتکليفي ناشي از بازداشت موقت غير قانوني، حکم سنگين 17 سال زندان به همراه تبعيد براي وي ‏صادر شد". ‏
گفتني اينکه پي گيري هاي خانواده آقاي منصوري منجر به دستگيري يکي از فرزندانش نيز شده است. ‏
در اين نامه همچنين در مورد وضعيت "علي صارمي" آمده است که وي در تاريخ 14/5/1386 دستگير و به ‏مدت 7 ماه در سلول هاي انفرادي تحت شکنجه هاي روحي و جسمي شديد قرار گرفته است. دادگاه انقلاب در ‏تاريخ 2/7/1387 اتهام او را از شرکت در مراسم خاوران تغيير داده و اکنون پس از گذشت 13 ماه، همچنان در ‏وضعيت بلاتکليفي به سر مي برد و انتظار مي رود که با حکم سنگين دادگاه انقلاب مواجه شود.‏
‏"ميثاق يزدان نژاد" دانشجوي 22 ساله از پس از دستگيري در تاريخ 19 شهريور سال گذشته همچنان در سلول ‏انفرادي است و وضعيت نامشخصي دارد. ‏
ديگر زنداني سياسي که در اين نامه به وضعيت وي اشاره شده "محسن نادري" است که پس از بازداشت در ‏تاريخ 19/6/1386 در دادگاه انقلاب به يک سال حبس به جرم شرکت در مراسم خاوران، محکوم شده است. ‏
‏ به گفته برخي فعالان حقوق بشري خانواده آقاي نادري که پس از بازداشت او بي سرپرست شده اند در شرايط ‏دشوار و طاقت فرسايي قرار دارند. ‏در ادامه اين نامه مي خوانيم: "امسال نيز در پي برگزاري بيستمين مراسم سالگرد قتل عام، خانم "حميده نبوي" ‏که داراي فرزندي 5 ساله است دستگير و به زندان اوين منتقل گرديد. شايان ذکر است که فرزند ايشان بدون ‏سرپرست است. وي نيز به 1 سال زندان محکوم شده است."‏
خانواده هاي اين زندانيان سياسي در پايان با اعلام اينکه "از سرنوشت عزيزانمان به شدت نگرانيم" خواستار ‏‏"عکس العمل قاطع نهادهاي حقوق بشري مبني بر الغاي کليه ي احکام غير انساني عليه افراد مذکور و آزادي ‏بدون قيد و شرط آنان" شده و آورده اند که: "هم اکنون در سالگرد فاجعه جنايت عليه بشريت به انتظار فجايعي ‏ديگرنشستيم که دگر جگرگوشگان مان قرباني تکرار اين فاجعه هستند". ‏

طيب ملايي آزاد شد.

طیب ملایی از اعضای هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه آزاد کارگران ایران که روز هیجده آبان ماه بازداشت شده بود با پیگیریهای خانواده و اعضای اتحادیه در سنندج امروز مورخه 19/8/87 در ساعت 18 با قرار کفالت آزاد شد.
لازم به یادآوری است مامورین امنیتی روز 8 آبان ماه و در غیاب طیب به منزل وی هجوم آورده و با خشونت به مدت دو ساعت منزل ایشان را زیر و رو کرده و کیس کامپیوتر، ریسور و برخی لوازم شخصی و اسناد مربوط به اتحادیه را با خود برده بودند.
طیب ملایی دیروز به همراه خانواده و اعضای اتحادیه در سنندج برای گرفتن لوازم فوق به کلانتری 12 سنندج مراجعه کرد که همانجا بازداشت و به اطلاعات نیروی انتظامی منتقل شد.
قاضی پرونده هنگام آزادی طیب اعلام کرد وی باید ظرف دو هفته آینده در دسترس باشد تا مورد محاکمه قرار بگیرد. اتهام طیب ملایی همکاری با گروههای مخالف نظام و نگهداری ریسور است.
طیب ملایی از جمله 13 کارگری بود که در اول ماه مه سال 86 در سنندج بازداشت شد و به 91 روز زندان و 10 ضربه شلاق محکوم گردید. این احکام با اعتراضاتی که از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران و سایر سازمانها و نهادهای کارگری و حقوق بشری صورت گرفت طی سفر آیت الله شاهرودی به سنندج ملغی گردید.
اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن محکوم کردن بازداشت طیب ملایی، آزادی وی را به خانواده و اعضای اتحادیه در سنندج که طی دو روز گذشته بطور مرتب در مقابل اطلاعات نیروی انتظامی و دادگاه حضور داشتند صمبیمانه تبریک می گوید و خواهان لغو محاکمه طیب ملایی است. همچنین ما از تمامی تشکلهای کارگری و دوستانی که طی ساعات گذشته و پس از انتشار خبر بازداشت طیب با اتحادیه تماس گرفته و در صدد اعتراض به بازداشت وی بودند صمیمانه سپاسگزاریم.
زنده باد همبستگی کارگری .
اتحادیه آزاد کارگران
١٩ آبان ٨٧
www.ettehadeh.com
ایمیل:
k.ekhraji@gmail.com
فاکس: 02144514795
طیب ملایی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران بازداشت شد
به گزارش اتحاديه سراسري آزاد کارگران ايران (سايت اتحاد) روز هیجده آبان ماه ساعت ده صبح طیب ملایی عضو هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه آزاد کارگران ایران پس از مراجعه به کلانتری ١٢ سنندج بازداشت و به حفاظت اطللاعات نیروی انتظامی منتقل شد. گفتني است که روز ٨ آبان ماه و در غیاب طیب به منزل وی هجوم آورده و با خشونت به مدت دو ساعت منزل ایشان را زیر و رو کرده و مادرش را دچار وحشت کرده بودند. در اين روز مامورين اطلاعات گیس کامپیوتر و برخی لوازم شخصی و کتابهای طیب ملایی را با خود برده و با قصد ایجاد وحشت به مادرش اعلام کردند٬ که طیب خودش میداند به کجا بیاید. بعدا با پیگیریهای برادر طیب معلوم گرديد که کلانتری 12 سنندج لوازم طیب را ضبط کرده است.
طیب ملایی روز ١٨ آبان با هماهنگی هیئت مدیره اتحادیه و به همراه تعدادی از اعضای اتحادیه در سنندج جهت باز پس گرفتن لوازم خود به کلانتری ١٢ مراجعه کرد که همانجا بازداشت و به حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی منتقل شد. پس از بازداشت طیب با پیگیریهای خانواده و اعضای اتحادیه در سنندج به آنان اعلام شد که روز ١٩ آبان طیب را به دادگاه منتقل خواهند کرد.
طیب ملایی سخنگو و عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در حالی بازداشت ميشد که طی روزهای قبل از آن نيز مامورین امنیتی با خالد سواری نایب رئیس اتحادیه نیز تماس گرفته و وی را احضار کرده بودند٬ اما ایشان بدلیل تلفنی بودن این مسئله و عدم احضار کتبی از مراجعه به اطلاعات سنندج خودداری کرده است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن افزایش فشار بر اعضای اتحادیه در سنندج و بازداشت طیب، خواهان آزادی فوری طیب ملایی و پایان دادن به تهدات امنیتی بر علیه فعالین تشکلهای کارگری است.
اتحادیه آزاد کارگران 18/8/87

ضرب و شتم منصوز اسالو توسط ماموران

سایت سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
طبق اخبار رسیده به سندیکای کارگران شرکت واحد قرار بود روز یکشنبه ١٢ آبان ١٣٨٧ آقای منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد را جهت معاینات چشم و قلب به بیمارستان لبافی نژاد منتقل کنند، اما مامورین به جای انتقال منصور اسالو به بیمارستان لبافی نژاد، تلاش کردند او را به بیمارستان فارابی منتقل کنند که با مقاومت منصور اسالو مواجه شدند.
منصور اسالو در برابر این عمل ماموران اظهار داشته که پرونده من و پزشکانی که زیر نظر آنها مداوا میشوم در بیمارستان لبافی نژادهستند و حاضر نشد به بیمارستان فارابی منتقل شود که با ضرب شتم از سوی ماموران مواجه شد و بدون معاینه ای مجددا به زندان رجایی شهر منتقل گردید. این در حالی بود که کادر پزشکی بیمارستان منتظر وی بودند.
آقای منصور اسالو در زندان رجایی شهر در شرایط بسیار سختی بسر میبرد. ایشان ازناحیه چشم ،قلب و کمر رنج می برد که متاسفانه مسئولین با ایشان طبق قوانین بین الملی که بیمار زندانی را باید مداوا کرد عمل نمی کنند .
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ضرب و شتم آقای منصور اسالو رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد را محکوم میکند و خواهان آزادی بی قید و شرط ایشان می باشد .
سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران و حومه 1387/8/13

پيغمبرزاده فعال عرصه زنان٬ هر ٤ ماه يکبار بايد خود را به دادگاه معرفي کند.

پيغمبرزاده فعال عرصه زنان به حکم شعبه ٢١ دادگاه تجدید نظر به دلیل حضور در مقابل دادگاه انقلاب در ١٣ اسفندماه سال ٨٦ به یک سال حبس به مدت ٣ سال تعلیق و معرفی هر ٤ ماه یک بار خود به وزارت اطلاعات محکوم شد. به گفته محمدعلی دادخواه وکیل پيغمبرزاده٬ این حکم قطعی است مگر این که رئیس قوه قضاییه از اختیارات خود استفاده کرده و حکم را لغو کند.

اخباري از دانشجويان زنداني

مهدي خدايي دانشجوي دانشگاه آزاد شهر ري و سلمان سيما دانشجوي دانشگاه آزاد کرج به دادگاه احضار شدند
مهدي خدايي دبير اسبق انجمن اسلامي دانشگاه آزاد واحد شهرري به همراه سلمان سيما دانشجوي رشته اقتصاد - انرژي داشنگاه آزاد واحد کرج و مديرمسئول نشريه دانشجويي توقيف شده سلام که در ١٣ و ١٥ توسط نيروهاي امنيتي بازداشت و مدت قريب به يکماه در بند ٢٠٩ بودند٬ طبق احضاريه اي که در هفته دوم آبان به دست آنان رسيده ٬ در اول بهمن ماه ٨٧ به اتهام اقدام عليه کشور از طريق تباني و اخلال در نظم ، در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب محاکمه مي گردند. اين دو فعال دانشجويي دانشگاه آزاد در زمان بازداشت خود در بند ٢٠٩ مورد بدرفتاري و شکنجه قرار گرفتند به طوريکه آقاي خدايي سه روز از بازداشت خود را جهت مداوا در بيمارستان قمر بني هاشم بستري شده بود ، اين دانشجويان پس از آزادي در مورد شکنجه هاي اعمال شده بر آنان افشاگري کردند.

مهران عباس زاده دانشجوي دانشگاه تربیت معلم به زندان گوهردشت انتقال يافت
مهران عباس زاده دانشجوي دانشجویان دانشگاه تربیت معلم تهران که در تاریخ پنجشنبه ۹ آبان بازداشت شده بود، روز ۱۲ آبان به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد. به گزارش خبرنامه امیرکبیر این در حالی است که مراجعات مکرر خانواده وی برای ملاقات یا کسب اطلاع دقیق از وضعیت فرزندشان تا کنون بی نتیجه مانده است.

بازداشت سه تن از دانشجویان پلی تکنیک با شکایت مدیریت دانشگاه
به گزارش خبرنامه اميرکبير٬ در پی پرونده سازی جدید مدیریت دانشگاه مجید توکلی، آرمان صداقتی و پدرام رفعتی چند ساعت در بازداشتگاه دادسرای ناحیه ۶ تهران بازداشت شدند. روز ١١ آبان توکلی، صداقتی و رفعتی با ابلاغ احضاریه های قضایی به شعبه ۳ دادیاری دادسرای ناحیه ۶ تهران مراجعه و به دستور دادیار چند ساعت را تا رسیدگی و پیگیری دانشجویان در بازداشتگاه سپری کردند. دادیار رسیدگی کننده به این پرونده اتهامات این دانشجویان را اخلال در نظم عمومی، تخریب اموال دانشگاه و درگیری و ضرب و شتم انتظامات دانشگاه عنوان کرده است. در جریان رسیدگی به پرونده صادقی دادیار شعبه ۳ پس از تفهیم اتهام توکلی و سپس رفعتی بدون اینکه به تفهیم اتهام صداقتی بپردازد و قبل از شنیدن دفاعیات دانشجویان٬ دستور بازداشت دانشجویان را صادر و با احضار یگان انتظامی که گاز اشک آور به همراه داشتند، دانشجویان را به بازداشتگاه انتقال داد. پس از دو ساعت با بازگشت توکلی و صحبت ۲ ساعته با دادیار شعبه ۳ (در حالی که صداقتی و رفعتی در بازداشتگاه بودند) نهایتا شرایط آزادی دانشجویان فراهم شد.

پرونده سازي عليه دانشجويان
به گزارش خبرنامه امیرکبیر در پی درگیری های اردیبهشت ماه سال ۸۶ ٬ حراست و انتظامات دانشگاه به ارائه گزارشات و تنظیم شکایت علیه دانشجویان پرداخته است. در این گزارشات که علاوه بر توکلی، صداقتی و رفعتی به دانشجویانی از جمله علی عزیزی، علی صابری، احمد قصابان، اسماعیل سلمان پور، محمد یوسف رشیدی و … نیز اشاره شده است. حراست و کمیته انضباطی دانشگاه با ارائه احکام و گزارشات رسمی به شعبه رسیدگی کننده، فیلم تجمعات و سخنرانی های دانشجویان را به عنوان سند ارائه کرده است. (به فیلم سخنرانی توکلی در ۱۵ اردیبهشت اشاره شده است.) در متون شکایت انتظامات از دانشجویان نیز که با اندکی تفاوت از یک مطلب کلی کپی برداری شده است به عنوان نمونه آمده است که در عده ای از دانشجویان به سرکردگی علی عزیزی، مجید توکلی و آرمان صداقتی به انتظامات حمله ور شدند که در جریان آن دست وی آسیب ديده است. در این پرونده سازی جدید علاوه بر گزارشات حراست و کمیته انضباطی، شکایاتی از اعتمادزاده، ایران پور، صالحی، شمس، ذوالفقاری، آهنگری، آجرلو، جعفری، طالبی، قازقانی، خدامرادی و آزاد به چشم می خورد.
احضار دانشجویان به دادسرای عمومی در شرایط فعلی و انتساب اتهاماتی واهی به فعالان دانشجویی در حالی صورت می پذیرد که از ۲ سال گذشته نهادهای امنیتی و وابستگان دولت با پرونده سازی های متعدد موجب بازداشت و زندانی شدن دانشجویان شده اند که بارزترین این پرونده سازی در جعل نشریات دانشجویی پلی تکنیک در اردیبهشت ۸۶ به اجرا درآمد.
پرونده سازی جدید علیه دانشجویانی صورت پذیرفته که پیشتر نیز بارها با احکام کمیته انضباطی و برخوردهای نهادهای امنیتی مواجه بوده اند. مجید توکلی و احمد قصابان بیش از ۱۵ ماه در جریان نشریات دانشجویی در زندان بوده اند. علی عزیزی در آبان ماه گذشته به علت فعالیت های دانشجویی در تحکیم و انجمن پلی تکنیک بازداشت و در بند امنیتی ۲۰۹ بود. علی صابری دو بار در جریان نشریات دانشجویی در تهران و فعالیت دانشجویی در مشهد و آرمان صداقتی و پدرام امنیتی در پی فعالیت های دانشجویی در پاییز سال گذشته در بازداشت بوده اند.

پنچ دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر احضار شدند
به دنبال اعتراضات دانشجویی در جریان جلسه سخنرانی حسن رحیم پور ازغدی در دانشگاه خواجه نصیر میلاد اسدی و مهدی عباس زاده دو دانشجوی دانشگاه خواجه نصیر به همراه سه دانشجوی دیگر که به عنوان منتقد در این سخنرانی حاضر شده بودند٬ به کمیته انضباطی احضارشدند. احضار و تهدید دانشجویان معترض به سخنرانی رحیم پور ازغدی در حالی است که وی در سخنان خود،حضور دانشجویان منتقد در سخنرانی اش را نشانه آزادی بی سابقه در نظام جمهوری اسلامی دانسته بود.وی درعین حال در این سخنرانی با ابله دانستن دانشجویان، آنها را به خط گیری از گروه های خارج از کشور متهم کرده بود.

محمد صالح ایومن دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران به چهار زندان محکوم شد
محمد صالح ایومن دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه تهران که در ١٨ آذر ٨٦ در جریان برپایی مراسم روز دانشجو توسط نیروهای امنیتی دستگیر و روانه زندان اوین گردید. او پس از تحمل ۹۲ روز بازداشت با قرار اولیه ۱۵۰ ملیون تومانی که بعدا به ۸۰ ملیون تومان تقلیل یافت از زندان ازاد شد. حکم محمد صالح در تاریخ٨ آبان از طرف شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به وکيلش ابلاغ گردید. لازم به یادآوریست که جلسه اول دادگاهی محمد صالح ایومن دانشجوی فعال کرد در تاریخ ١٠ شهريور به علت عدم حضور نماینده دادستانی به تاریخ ١٣ مهر موکول شد که جلسه دادگاهی بصورت غیر علنی و بدون حضور هیئات منصفه و در پشت درهای بسته برگزار شد . بدين ترتيب بر اساس حکم صادره توسط شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب جمهوري اسلامي٬ محمد صالح ایومن دانشجوی فعال کرد به ۴ سال زندان محکوم گردید و حکم اخراج قطعی او از دانشگاه نیز صادر شده است .

احضار سه فعال دانشجوئی امیرکبیر به دادسرا
به گزارش تریبون، مجید توکلی، آرمان صداقتی و پدرام رفعتی از فعالان دانشجویی و اعضای انجمن دانشجویان امیرکبیر با دریافت احضاریه به شعبه سوم دادیاری دادسرای ناحیه ۶ تهران احضار شدند .در ادامه این گزارش آمده است: در این احضاریه ها که دلایل احضار مشخص نشده است از دانشجویان خواسته شده است که ظرف ۳ روز آینده جهت ادای توضیحات به شعبه ۳ دادیاری مراجعه نمایند. اگرچه از ماهیت و دلایل احضار این دانشجویان اطلاعاتی در دست نیست ولی به نظر می رسد که این احضار ها در راستای پرونده سازی های مدیران دانشگاه و نهادهای امنیتی در ایجاد فشار بر فعالان دانشجویی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر می باشد.گفتنی است که مجید توکلی از فعالان دانشجویی پلی تکنیک و از اعضای انجمن اسلامی دانشجویان پلی تکنیک است که در اردیبهشت ماه سال ۸۶ و در جریان پروژه نشریات دانشجویی بازداشت و پس از چندین مرحله دادگاه های عمومی و انقلاب سرانجام در دادگاه تجدید نظر به ۳۰ ماه حبس محکوم گردید که بیش از ۱۵ ماه از این مدت را در زندان سپری کرد.
توکلی که در ایام بازداشت به شدت مورد فشار و شکنجه های فراوان دستگاه امنیتی قرار داشته، کمتر از ۳ ماه پیش و در اواخر مرداد ماه از زندان آزاد شد. این فعال دانشجویی علاوه بر گذراندن ۱۵ ماه حبس غیرقانونی در اردیبهشت سال جاری نیز با درخواست و گزارش معاونت اطلاعات قرار گاه تارالله سپاه به شعبه ۹ دادسرای کارکنان دولت احضار شد تا به اتهام نشر اکاذیب و توهین به رئیس جمهوری از طریق انتشار مطالبی در نشریه ای که در آبان ماه سال ۸۵ توقیف شده بود، پرونده ای جدید علیه او شکل بگیرد. توکلی در حالی که قسمتی از پرونده بازداشت اردیبهشت سال ۸۶ او مفتوح است و پرونده ای نیز در دادسرای کارکنان دولت دارد به دادسرای ناحیه ۶ تهران احضار شده است.
آرمان صداقتی نیز از فعالین دانشجویی پلی تکنیک، عضو پیشین هیئت رئیسه شورای صنفی دانشگاه و مدیرمسئول نشریه دانشجویی است که آبان ماه سال گذشته پس از شرکت در تجمع دانشجویان در دانشگاه علامه، که در اعتراض به صدور احکام سنگین حبس برای سه دانشجوی در بند دانشگاه امیرکبیر و محرومیت دانشجویان از حق تحصیل برگزار شده بود، دستگیر و مدت ۱۰ روز را در زندان اوین در سلولهای انفرادی بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ گذراند. کمتر از یک ماه پیش دادگاه تجدید نظر به درخواست معاونت امنیت حکم شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب در مورد صداقتی را تائید و آرمان صداقتی را به دو سال حبس تعلیقی محکوم گردانید. وزارت علوم چندی پیش صداقتی را که پیشتر به دلیل فعالیت های دانشجویی به تعلیق و محرومیت های فراوان در دانشگاه مواجه بوده است، به درخواست دانشگاه و پرونده سازی حراست و کمیته انضباطی، به ۳ ترم تعلیق معلق تا پایان تحصیل محکوم کرده بود و احضار جدید ایشان نیز در ادامه فشارهای نهادهای امنیتی و مجموعه وزارت علوم می باشد.
پدرام رفعتی يکي ديگر از دانشجويان نيز پس از تجمع دانشگاه علامه در سال گذشته بازداشت و ۳ هفته را در انفرادی های بند ۲۰۹ تحت فشار شدید قرار داشت. رفعتی نیز در سول دوران تحصیل بارها با تنبیهات کمیته انضباطی و احکام محرومیت از تحصیل مواجه بوده است. به نظر می رسد در ادامه نیز تعداد دیگری از دانشجویان با پرونده سازی های نهادهای امنیتی به دادگاه احضار شوند
.

احضار دوازده تن از فعالان كارگري كارخانه لاستيك البرز به شعبه ٧ بازپرسي دادسراي انقلاب سعادت آباد

بدنبال احضار ١٢ نفر از فعالان کارگري در شرکت لاستيک البرز به کلانتري ١١٨ ستارخان در چند هفته قبل به علت شکايت سهامدار عمده شرکت مبني بر تصرف دفتر مرکزي واقع در خيابان ازادي تهران٬ روز ١١ آبان اين افراد به شعبه ٧ بازپرسي دادسراي انقلاب سعادت اباد به اتهام تشويق اذهان عمومي و تصرف دفتر مرکزي احضار شدند. گفته ميشود که پرونده اين افراد به امنيت ملي ارسال شده است.

رضا عبدي از معلمان تهران به پنچ ماه زندان و ٢٠ ضربه شلاق محکوم شد

به گزارش کانون صنفي معلمان٬ در پی سلسله اعتراضات معلمان در سالهای ٨٥ و ٨٦ ٬ سید حمید رضا حسینی رئیس شعبه ی ١٠٥٩ دادگاه جزایی مجتمع شهید بهشتی تهران دادگاه انقلاب جمهوري اسلامي بيشرمانه رضا عبدي سنبل آبادي دبير منطقه نازي آباد تهران را به پنج ماه زندان و ٢٠ ضربه شلاق محکوم کرد. رضا عبدی در پی تجمع روز ١٩ اردیبهشت ٨٦ توسط نیروهای امنیتی دستگیر وبه زندان اوین منتقل شد و پس از گذراندن چند هفته در زندان با وثیقه ی ٤٠ میلیون تومانی برادر خانمش آزاد شد.
سید حمید رضا حسینی رئیس شعبه ی ١٠٥٩ مجتمع شهید بهشتی٬ با بيشرمي تمام٬ رضا عبدي را به اتهام اخلال در نظم عمومی با شرکت در تجعمات در مقابل مجلس شورای اسلامی را بزهکار اعلام کرده وبه بدل از 5ماه حبس مبلغ ٢٠٠٠٠٠٠ریال وبدل از ٢٠ ضربه شلاق به پرداخت مبلغ ٥٠٠٠٠٠ ریال جزای نقدی جکم صادر نمود.
رضا عبدی خود دراین باره میگوید: پس از دستگیریهای سال ٨٦ من با وثیقه ی ٤٠ میلیون تومان برادر خانمم آزاد شدم پس از گذشت ماههاازاین ماجرا یکروز یکی از همسایگان برادر خانمم اخطاریه ای را به نام ایشان تحویل منزل وی داد, که طبق آن می بایست,ایشان (بردادر خانمم)مرا به اتهام تجمع واخلال در نظم عمومی به مجتمع شهید بهشتی تحویل دهد در غیر این صوزت ملکش مصادره خواهد شد.ما درروزمقرر به شعبه ی ١٠٥٩ رفتیم اما پس از چندین روزمراجعه وامروزوفردا وپاس دادن ها بالاخره بازجویی آغاز شد. آقای نماینده ی دادستان اتهام مرا مبنی بر:
اخلال در نظم عمومی با شرکت در تجمع غیر قانونی٬ یادآوریکرد.
من در پاسخ روی برگه ی پاسخنامه نوشتم :
" طبق قانون اساسی کشور هرگونه تجمع و تظاهرات بدون حمل سلاح در صورتی که مخل به مبانی اسلام نباشد,مجاز است."پس از گذشت چند روز حکم ٢٠ضربه شلاق و٥ ماه حبس که در یک برگه ی کاغذ در راهروی آپارتمان ما رها شده بود به دست من رسید, از خود پرسیدم اینها چگونه هیچ ارزشی برای آبروی مردم قائل نیستند؟
آقای عبدی در باره ی خواسته های معلمان می گوید: امروزه شخصیت معلم وارزش علم ودانش به پایین ترین جایگاه خود رسیده است,ماخواستار احیای شخصیت معلم وحرمت علم ودانش در اینکشورهستیم.ایشان درباره ی اینکه معلمان در اعتراضات خود چه جایگاهی برای دانش اموزان قائل هستند؟ گفت:پرورش وآموزش درست وعلمی ومنطقی حق دانش اموز است, وقتی معلم باروحیه ی آشفته ناشی از مشکلات معیشتی وارد کلاس شود,نخاوهد توانست حقوقدانشاموز را آنطورکه شایسته است,ادا کند.در نتیجه حق دانش آموزپایمال شده است.
آقای عبدی در باره ی انتظارات فعالان صنفی از معلمان گفت:ما از معلمان خواهش میکنیم فعالان صنفی را بیشتر یاری کنند,وخواسته های خود را در هر منطقه وشهری که هستند,جدی بگیرند.تا به یاری خدا وهمبستگی بتوانیم به آموزش وپرورشی که شایسته ی ملت ایران باشد,دست پیدا کنیم.

محمد جراحي فعال کارگري به دادگاه احضار شد.

طبق گزارش کمیته پیگیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری در تبریز، روز ٩ آبان محمد جراحی از اعضای کمیته پیگیری ایجاد تشکلهای آزاد کارگری دوباره به دادگاه احضار شد. او سال گذشته نيز در شهر تبریز بازداشت و روانه زندان شد و پس از چهار روز با قرار وثیقه ده میلیون تومانی آزاد و برای کار عازم عسلویه گردید. محمد جراحي بدنبال تماس تلفنی دادگاه اجرای احکام با منزل مادری اش، روز ٣٠ خرداد امسال به دادگاه اجرای احکام جهت کسب اطلاع از دلیل احضارش مراجعه کرد که همانجا او را بازداشت و روانه زندان کردند. دادگاه شعبه ١١ انقلاب در شهر تبریز٬ طی محاکمه ای غیابی و بدون دادن حق دفاع به محمد جراحی، وی را به چهار ماه زندان قطعی محکوم کرد. سپس به علت فشارهای اعتراضي از طرف از سوي جمع هاي از کارگران از تبريز و و اعضای انجمن های محلی "سلامت" که آقای جراحی از بنیانگذاران آن می باشد، دادگاه تجدید نظر، حکم او را لغو کرد و او پس از قریب به یک ماه آزاد شد.

خبر درگذشت عبدالرضا رجبي در اين زنداني سياسي را به خانواده ابلاغ مي نمايند.

به گزارش فعالين حقوق بشر عبدالرضا رجبي يکي از زندانيان سياسي در تاريخ ٧ آبان از زندان اوين به رجايي شهر منتقل شد و در همان شب خبر درگذشت او اعلام شد. بنا به اين گزارش طبق اخبار رسيده از خانواده عبدالرضا رجبي٬ گزارش درگذشت او٬ روز قبلش خبر درگذشت ايشان به صورت غيررسمي منتشر شده بود و بعد تاييد شد. خانواده رجبي پس از اطلاع از گزارشات نگران کننده پيرامون درگذشت ايشان٬ با زندان اوين تماس گرفتند و مسولين زندان ضمن اعلام تبعيد اين زنداني به زندان رجايي شهر٬ خواستار پيگيري خانواده او از زندان کرج شدند. سپس خانواده رجبي با زندان مذکور٬ تماس برقرار کردند و مسئولان با بيان تعطيلي٬ از پاسخ دهي سرباز زدند. سرانجام خانواده رجبي به مقابل درب زندان مراجعه و نهايتاً پس از ساعتها انتظار مسئولان زندان خبر درگذشت اين زنداني سياسي را به خانواده وي اعلام کردند.
بدين ترتيب همه شواهد حاکي از مرگ مشکوک اين زنداني سياسي در زندان است. عبدالرضا رجبي از زندانيان وابسته به سازمان مجاهدين خلق بوده است که در ابتداي سال ١٣٨٠ در طي يک درگيري مسلحانه در منطقه مرزي در حالي که مورد اصابت ترکش نارنجک قرار گرفته بود٬ دستگير شد، او سالهاي متمادي زندان را با وجود ترکشهاي نارنجک در بدن که هيچگاه مورد رسيدگي پزشکي قرار نگرفت سپري نمود. از همين رو او به شدت نيازمند رسيدگي پزشکي بود. عليرضا رجبي پس از محاکمه ابتدا به اعدام و سپس با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم گرديد و در طي ماههاي اخير از بند ٣٥٠ زندان اوين به اندرگاه ٨ زندان که در آن مکان معتادان مواد مخدر نگهداري ميشدند تبعيد گرديد بود.

منصور اسانلو توسط مامورين اطلاعات مورد ضرب و شتم قرار گرفت و به زندان رجايي شهر منتقل گرديد

روز ١٢ آبان قرار بود منصور اسالو براي معالجه چشم به بيمارستان لبافي نژاد برده شود. اما در بين راه ماموران زندان به او اطلاع دادند که وي را به بيمارستان ديگري٬ يعني بيمارستان فارابي خواهند برد. اين موضوع با اعتراض و مقاومت منصور اسانلو روبرو گرديد. در مقابل اعتراض وي٬ مامورين اطلاعات رژيم منصور اسانلو را مورد ضرب و شتم بسيار قرار داده و او را به زندان رجايي شهر انتقال دادند و اعلام کردند که ديگر وي را به بيمارستان نخواهند برد.

حكم زندان افشین شمس قهفرخی را محكوم می كنیم

بنا به اخبار رسیده، دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی در اصفهان، افشین شمس قهفرخی، عضو "كمیته هماهنگی برای كمك به ایجاد تشكل‌های كارگری" و همچنین عضو انجمن كاریكاتوریستهای ایران را روز ١١ آبان ماه امسال به یك سال حبس تعزیری محكوم و حكم را در غیاب وكیل به او ابلاغ کرد.
جمهوری اسلامی افشین شمس قهفرخی را روز ١٣ تیرماه دستگیر و روانه زندان دستگرد اصفهان كرد و تمام این مدت او را بدون تفهیم جرم در زندان نگهداشت. تقاضاهای مکرر وکیل افشین نیز که خواسته بود او را با قرار وثیقه آزاد کنند، هر بار با جواب رد مواجه شد.

اخبار دانشجويی

تهیه و تنظیم: کیان آذر
تائید شش ماه حبس تعزیری امیررضا اردلان
امیررضا اردلان، دانشجوی ترم شش رشته روابط بین‌‏الملل دانشگاه آزاد شهرضا در تاریخ ۲۶ خردادماه سال جاری توسط نیروهای امنیتی در شهرضا اصفهان بازداشت و به اداره اطلاعات شهر اصفهان منتقل گردید. نامبرده به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام مورد محاکمه قرار گرفت که در دادگاه اولیه محکوم به یکسال حبس تعزیری گردیده بود حکم صادره پس از اعتراض نامبرده به دادگاه تجدید نظر استان اصفهان ارسال گردید که نهایتاً به شش ماه حبس تعزیری و شش ماه حبس تعلیقی تقلیل یافت. آقای اردلان پس از صدور حکم نهایی به زندان مرکزی شهرضا منتقل گردید ، با توجه به حکم صادره برای ایشان باید اوظرف یکماه آینده از زندان آزاد گردد.
بحرانی شدن وضعیت جسمی داوود باقری
وضعیت جسمانی داوود باقری ، پس از 23 روز اعتصاب غذا بشدت وخیم است و به همین دلیل به بیمارستان انتقال یافته است . در عین حال دولت ترکیه با این وجود هنوز از آزادی وی و حتی انتقال وی از سلول انفرادی به بند جمعی ممانعت میکند. ادامه این وضعیت قطعا صدمات غیرقابل جبرانی را به سلامت جسمی و روحی این فرد وارد میسازد . اکنون آزادی وی بدون اقدامات قاطعی که دولت ترکیه را تحت فشار قرار دهد غیرممکن است .
احضار مجدد محسن محمدی
محسن محمدی با سپردن وثیقه ی50 میلیون تومانی و نیز قرار کفالت اولیا و جواز کسب حرفه ای 48 ساعت پیش(جمعه)از زندان دستگرد اصفهان آزاد شده بود دوباره به یکی از ستادهای اطلاعات احضار شد. شنیده ها حاکی از آن است که از زمان معرفی محسن به ستاد خبری ا.ط یزد یعنی صبح روز یکشنبه تا کنون خبری از سلامتی وی به کمیته پیگیری وی نرسیده است.
اعمال فشار بر امیرحسین فتوحی
امیرحسین فتوحی، فعال دانشجویی دانشکده علوم پزشکی هرمزگان که پیش از این از سوی کمیته انضباطی به دلیل شرکت در تحصن ۹ خرداد این دانشگاه به دو ترم تعلیق از تحصیل با احتساب سنوات محکوم شده بود، از اعمال فشارهای شدید بر خود از سوی مسئولین دانشگاه، خبر داد.این فعال دانشجویی می گوید که در طی هفته گذشته به شدت از سوی مسئولان دانشگاه، تحت فشار قرار گرفته تا با امضای تعهدنامه ای، تضمین دهد که از این پس هیچ گونه فعالیتی در دانشگاه نخواهد داشت.
اخباری از وضعیت دستگیری ها ی دانشجویان در اصفهان
با فرا رسیدن شهریور ماه امسال به طور غیر منتظره ای موج احضار ها به کمیته انضباطی و دستگیری های فعالان دانشجویی دانشگاه اصفهان آغاز شد . حدود ۱۲ نفر به کمیته انضباطی احضار شدند و تاکنون ۸ نفر از آنها به حکمهایی که ازممنوعیت ورود به دانشگاه و خوابگاه و ۲ترم تعلیق از تحصیل تا توبیخ کتبی را شامل می شود محکوم شده اند.دستگیری ها با دستگیری حسین سرشومی آغاز شد که ایشان پس از ۱۲ روز بازداشت با وثیقه ۵۰ میلیون تومانی آزاد و یک جلسه دادگاه نیز دارند که تاریخ آن در آینده به اطلاع خواهد رسید .پس از آغاز سال تحصیلی در تاریخ ۲۱ مهر ماه همانطور که می دانیم ارسلان صادقی ، مازیار معصومی ، ندا اسدی و حبیبه علایی دیگر دانشجویان فعال دانشگاه اصفهان نیز بازداشت شدند که از این میان ندا اسدی و حبیبه علایی آزاد شده اند . این دوستان نیز یک جلسه دادگاه نیز دارند که به اطلاع آنها خواهد رسید.همچنین ندا اسدی در بدو آزادی با حکم یک ترم تعلیق از تحصیل و ممنوعیت ورود به دانشگاه و خوابگاه ! محکوم شده است .آقایان علیرضا داوودی و علی اجاقی از فعالان دانشجویی سر شناس دانشگاه اصفهان نیز تهدید به بازداشت شده اند. متاسفانه تاکنون اجازه ملاقات را به خانواده های ارسلان و مازیار نداده اند.
حمید رضا امیر خانی از فعالان دانشجویی دانشگاه فردوسی دستگیر شد
حمید رضا امیر خانی از فعالان دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد که در تابستان امسال در کرج دستگیر شده بود به دادگاه انقلاب کرج احضار و پس از حضور توسط ماموران امنیتی دستگیر و با دستبند و پابند توسط اتوبوس به مشهد منتقل شد. وی پس از حضور در دادگاه انقلاب مشهد به او گفته شد که اشتباه شده و وی آزاد شد.
محسن محمدی با قرار وثیقه 150 میلیونی آزاد شد
دانشجوی دستگیر شده امیر محسن محمدی روز چهارشنبه با قرار وثیقه 150 میلیون تومانی که برای ایشان صادر شده بود ازاد شد.
صدور حکم نه سال زندان برای دو دانشجویان دانشگاه اصفهان
دانشجویان جمال رحمانی دانشجوی رشته صنایع دانشگاه اصفهان و راشد عبدالهی دانشجوی علوم سیاسی دانشگاه اصفهان در ۲۳ خردادماه در شهر اصفهان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و ابتدا به اداره اطلاعات شهر کرمانشاه و سپس به اداره اطلاعات شهر سنندج منتقل گردیدند.دو دانشجوی نامبرده چند روز پیش توسط شعبه اول دادگاه انقلاب شهر سنندج محاکمه و انها را به اتهام ارتباط با اپوزسیون محکوم نمود، احکام صادره عبارتند از جمال رحمانی به 6 سال حبس تعزیزی همراه با تبعید به زندان ایذه و راشد عبدلهی به 3 سال حبس تعزیزی همراه با تبعید به زندان مسجد سلیمان محکوم شده اند.لازم به ذکر است که زمان بازداشت این دو دانشجو مورد بدرفتاری و فشارهای روحی و جسمی قرار گرفته اند این در حالیست که انها فاقد وکیل مدافع هستند.
تحصن اعتراضی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز
جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در تحصنی نمادین، اعتراض خود را به رفتارهای محمد هادی ایمانیه ، ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعلام کردند.ساعت ۱۰ صبح روز پنج شنبه حدود ۳۰ تن از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز در دفتر ایمانیه رئیس این دانشگاه جمع شدند تا در اعتراض به روند در پیش گرفته شده از سوی وی و مجموعه تحت مدیریتش در قبال دانشجویان ، تحصنی اعتراض آمیز را برگزار کنند.دانشجویان در حالی که پلاکاردهایی در دست داشتند به حالت اعتراض آمیز بر روی زمین نشستند ، مضامین برخی از پلاکاردها بدین شرح بودند:”دانشجو را به خانه اش راه نمیدهند”، “ ایمانیه به پرونده سازی علیه دانشجویان پایان دهید” ،”حراست به پرونده سازی علیه دانشجویان پایان دهید”، ”دانشگاه پادگان نیست”،”توهین به دانشجو تا کی؟!”،”دانشگاه زنده است”،”دانشجو می میرد ذلت نمی پذیرد”،”توهین به دانشجو را متوقف کنید” ، ، بلافاصله پس از در دست گرفته شدن این پلاکارد ، حدائق ، رئیس حراست آن را از دست دانشجویان گرفته و پاره نمود و خطاب به دانشجویان گفت : “همین الان به بچه ها میگویم بیایند شما را جمع کنند”; مسئول امور دانشجویی حراست نیز با لحنی بسیا ر توهین آمیز به دانشجویان گفت :”اگر از اینجا نروید با لگد شما را بیرون می اندازم” اما دانشجویان بدون توجه به این اظهارات توهین آمیز به تحصن خود ادامه دادند، شایان ذکر است مسئول امور دانشجویی حراست در واکنش به پلاکاردی با مضمون “ حراست به پرونده سازی علیه دانشجویان پایان دهید” خطاب به دانشجویان گفت :”من از این راه نان میخورم” همچنین در برخوردی دیگر هنگامی که یکی از دانشجویان به مسئولین حراست گفت که دانشگاه خانه ماست وی بیان داشت که ” همه این حرف ها شعاری بیش نیست و شما اینجا مهمان هستید و وظیفه ای به جز در س خواندن ندارید”از نکات قابل توجه این که نیروهای حراست مانع از فیلمبرداری توسط دانشجویان شد و حتی بعضا به هنگام فیلمبرداری به ایشان حمله ور شدند.در پایان دانشجویان با خواندن قطعنامه پایانی ضمن ابراز نگرانی و اعتراض شدید و هشدار نسبت به فضای حاکم بر دانشگاه به تحصن دو ساعته خود خاتمه داده و با پیوستن به دانشجویانی که از ورود آنها به دفتر ریاست ممانعت به عمل آمده بود با در دست گرفتن پلاکاردها از دفتر ریاست به سمت درب خروجی ساختمان دانشگاه حرکت نمودند.
50 احضاریه به کمیته انضباطی و 3 اخراجی برای دانشجویان دختر دانشگاه شیراز
50 نفر از دانشجویان دختر دانشگاه شیراز به دلیل آنچه که مسئولین کمیته‌ی انضباطی «بدحجابی» خوانده‌اند، به کمیته انضباطی این دانشگاه احضار شدند.بنا به گزارش تعدادی از این دانشجویان، مسئولین کمیته‌ انضباطی در هنگام مراجعه این دانشجویان برگه‌های احضاریه را از آن‌ها گرفته‌اند و گفته‌اند که تمامی آن‌ها باید ابتدا تعهد دهند که وضع پوشش خود را تغییر می‌دهند و سپس نیز باید به انتظار احکام صادره توسط کمیته‌ انضباطی باشند. بنا به اعلام تعدادی از دخترانی که به کمیته انضباطی مراجعه کردند، مسئولین کمیته انضباطی به آن‌ها گفته‌اند که سه نفر از دانشجویان دختر این دانشگاه قبلا به دلیل بدحجابی از دانشگاه اخراج شده‌اند. این در حالی است که جو عمومی دانشجویی از چنین موضوعی بی‌خبر بوده است و به نظر می‌رسد با فشار بر این سه دانشجوی اخراجی، از علنی شدن اخراج آن‌ها جلوگیری شده است. همچنین به این دسته از دانشجویانی که احضار شده‌اند گفته شده است که باید لیستی از دخترانی که بقیه دخترانِ دانشجو را اغفال می‌کنند به همراه تعهد نامه خود به کمیته انضباطی تحویل دهند!دانشجویان دختر دانشگاه شیراز در تحصن یازده روزه اسفندماه سال گذشته حضور بسیار چشمگیری داشتند و به نظر می‌رسد که این احضار و اخراج‌ها در راستای نوعی انتقام و نیز ترساندن آن‌ها از برگزاری هرگونه حرکت اعتراضی باشد.بسیاری از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شیراز نارضایتی خود را اعلام کرده‌اند و وضعیت دانشگاه شیراز به سمتی پیش می‌رود که در آینده نزدیک دوباره آبستن تنش‌های زیادی خواهد بود.
اسامی دانشجویان : حمدالله نامجو (مدیر مسوول نشریه دانشجویی متن)، ناهید افراسیابی (مدیر مسوول نشریه دانشجویی رهگذر)، اسماعیل جلیلوند(مدیر مسوول نشریه دانشجویی عصیان) و سحر یزدانی (مدیر مسوول نشریه دانشجویی قاصدك) با احكام كمیته انضباطی دانشگاه شیراز، از تحصیل محروم شدند. نامجو و افراسیابی هر كدام به دو ترم محرومیت از تحصیل محروم شده‌اند كه یك ترم آن اجرایی و ترم دیگر آن معلق است. اسماعیل جلیلوند و سحر یزدانی‌پور هر كدام به دو ترم محرومیت از تحصیل محكوم شده‌اند كه به صورت معلق می‌باشد. همچنین در اقدامی دیگر سه تن از دانشجویان دانشگاه شیراز به كمیته انضباطی احضار شدند. كاظم رضایی، آلما رنجبر و نامجو (مجددا و اندكی پس از دریافت حكم محرومیت از تحصیل) سه دانشجوی احضار شده می‌باشند. هفته گذشته نیز امین درستی، نوید غفاری و اكبر حسن‌پور سه دانشجوی دیگر این دانشگاه نیز به كمیته انضباطی احضار شده بودند
.