دستگیری فعالين كارگری را بشدت محكوم می كنیم!

در چند روز اخير جمهوري اسلامي دست به يورشي جديد به فعالين و رهبران کارگري زده و تعدادي را دستگير کرده است. در همين رابطه روز ٧ ديماه ساعت ٢ عصر٬ ابراهيم مددي نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه توسط مامورین لباس شخصی جمهوري اسلامي با حضور نیروی انتظامی دستگیر و به مکان نامعلومی منتقل گرديد و عليرغم پیگیری های اعضای سندیکا٬ هنوز از محل نگهداری ايشان هیچ گونه اطلاعی به دست نیامده است . موارد ديگر اين دستگيري ها به قرار زير است:

- بنا به گزارشات منتشر شده٬ روز ٢ ديماه، حراست كارخانه ایران خودرو بیژن امیری عضو كمیته هماهنگی برای ایجاد تشكل های كارگری و از كارگران این كارخانه را دستگیر و به نیروهای امنیتی تحویل داد. همچنين در همان شب و هنگام یورش نیروهای حكومتی به خانه بيژن اميري، محسن حكیمی عضو كانون نویسندگان ایران و از فعالین كمیته هماهنگی كه در خانه او بود٬ نيز دستگير گرديد. بنا به خبری كه خانواده و وكیل محسن حكیمی در اختیار رسانه ها قرار داده اند، در حال حاضر محسن حکیمی و بیژن امیری در بند ٢٠٩ اوین زندانی می باشند.

- روز ٣ دیماه٬ بنا به خبر ديگري كه "انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران" در اختیار سایتها قرار داده است، نیروهای اداره اطلاعات استان كردستان٬ بختیار رحیمی را كه سال گذشته چند ماهی را در زندانهای جمهوری اسلامی گذراند و مدت زمان زیادی نیست كه آزاد شده است، بار دیگر دستگیر كرده و به مكان نامعلومی می برند.

- روز ٤ دیماه نيز نيروهاي امنيتي به منزل پدرام نصرالهی فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری حمله کرده و او را دستگیر و برخی اموال شخصی وي را با خود بردند. طبق این خبر نیروهای امنیتی به تعقیب تعدادی دیگر از فعالین كارگری پرداخته و با تماس تلفنی از خانواده هایشان خواسته اند كه خود را به اداره اطلاعات محل زندگی خود معرفی كنند.

اين درحاليست که براي ٦ نفراز اعضاي سنديکاي شرکت واحد به اسامي يعقوب سليمي٬ سعيد ترابيان٬ عطا باباخاني٬ علي زاده حسين٬ عباس نژند کودکي٬ و داود رضوي بين ٦ تا ١٤ ماه حبس تعليقي صادر شد ه است و منصور اسانلو يکسال و نيم است که در زندان بسر ميبرد. همچنين روز٣٠ آذر ٥ نفر از اعضاي هیئت مدیره سندیکای نیشکرهفت تپه، بنامهای علی نجاتی، فریدون نیکوفرد،قربان علیپور،جلیل احمدی ومحمد حیدری مهردردادگاه دزفول مورد محاکمه قرار گرفتند که احکام آنها هنوز صادر نشده است و ابراهيم گوهري يکي ديگر از کارگران سنديکاي شرکت واحد نيز که در تاريخ مورد بازجويي قرار گرفته بود منتظر حکم خود هستند.

اين دستگيريها و اين محاکمات و پرونده سازي ها براي فعالين و رهبران کارگري در شرايطي صورت ميگيرد که جنبش اعتراضي در جامعه٬ خصوصا مبارزات کارگران در ايران هر روز گسترش بيشتري مي يابد و کارگران
بيش از هر وقت بر حق مسلم خود٬ حق تشکل و برخورداري از يک زندگي انساني تاکيد دارند.
با انعکاس سريع خبر اين دستگيري ها٬ فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل طي اطلاعيه اي در ٧ ديماه اعتراض خود را نسبت به دستگیری ابراهیم مددی و دیگر فعالین کارگری اعلام داشت. همچنين کنفدراسيون سراسري کارگران انگلستان (تي يو سي) دستگيري ابراهيم مددي و محسن حکيمي را محکوم کرد.

کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي دستگيري ابراهيم مددي٬ بیژن امیری، محسن حكیمی، بختیار رحیمی و پدرام نصرالهی را به شدت محکوم ميکند و خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط آنان از زندان است.
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان خواهان لغو تمامي احکام صادر شده براي کارگران شرکت واحد ٬ لغو پرونده هاي تشکيل شده براي کارگران نيشکر هفت تپه و آزادي فوري و بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي است.
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي کارگران و همه مردم را به مبارزه متحدانه براي آزادي کارگران دستگير شده و همه زندانيان سياسي و به مبارزه عليه رژيم جنايتکار جمهوري اسلامي فراميخواند و از تمامي سازمانهاي انساندوست و آزاديخواه در سراسر جهان٬ انتظار دارد که ضمن محکوم کردن اين دستگيريها٬ اقدامي عاجل و اضطراري براي آزاد شدن فوري و بدون قيد و شرط اين دستگيرشدگان از زندان و متوقف شدن تهديدات رژيم اسلامي بر فعالين و رهبران کارگري را در دستور خود بگذارند.

کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
٧ دي ١٣٨٧- ٢٧ دسامبر ٢٠٠٨
Tel: 0044 - 777 98 98 968
Shahla_daneshfar@yahoo.com
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com
Condemn the arrest of labor activists in Iran!
All detainees must be released immediately and unconditionally!


The Islamic Republic of Iran has begun a new round of assault on the labor activists and labor leaders during the past few days.

- At 2 PM, Saturday, 27 December, Mr. Ebrahim Madadi, Vice-President of the Syndicate of Greater Tehran Bus Transportation Company (Sherkat-e Vaahed) was arrested by plain-clothes Intelligence agents accompanied by police officers. He was transported to an unknown place. His whereabouts remain unknown despite widespread searches carried out by the members of the Syndicate.

- On Monday, 22 December, Security/Intelligence department of Iran Khodro automobile factory arrested Mr. Bijan Amiri, member of the Coordinating Committee to Found Workers Organizations, and turned him in to the Intelligence forces. On the same night his house was raided by the government agents, as a result of which his guest, Mr. Mohsen Hakimi, member of the Iranian Authors Association and member of the Coordinating Committee, was also arrested. Mr. Hakimi’s family and lawyer have informed the media that he and Bijan Amiri are currently being held in Ward 209 of Evin Prison.

- As the Association for Defense of Political Prisoners and Human Rights has reported to Internet sites, on Tuesday, 23 December, the Intelligence agents of Kurdistan arrested Mr. Bakhtiyaar Rahimi and took him to an unknown spot. Mr. Rahimi was arrested also last year, spent a few months in jail. It has not been a long time since he was released from his previous imprisonment.

- On Wednesday, 24 December, Intelligence agents raided the house of another member of the Coordination Committee, Mr. Pedraam Nasrollaahi, arrested him, and took away some of items of his personal property. According to the same source, the Ministry of Intelligence has begun persecuting a number of other labor activists through, among other things, calling their families, asking them to refer to the Intelligence offices of their places of residence.

Meanwhile six members of the Syndicate of Sherkat-e Vaahed, namely Messrs. Yaghoob Salimi, Said Toraabiyaan, Ataa Baabaakhaani, Ali Zaadehoseyn, Abbaas Najandkoodaki and Davood Razavi, have just recently received jail sentences of 6 to 14 months, and Mansoor Osaanloo, the President of the Syndicate, has been in prison for the past 18 months. Also, on December 20th, five Executive Board members of Haft Tappe Sugarcane Complex Workers Syndicate, namely Messrs. Ali Nejaati, Fereydoon Nikoofard, Ghorbaan Alipoor, Jalil Ahmadi and Mohammad Heydarimehr, went on trial in the city of Dezfool, and are now awaiting their sentencing.

These arrests, trumped up charges and sham trials take place at a time when we witness the ever expanding protest movement in the society at large, especially by the workers, who increasingly and emphatically demand their right to organize and to a decent standards of living.

The recent arrests have met immediate international response. International Transport Workers’ Federation issued a statement on 27 December, protesting the arrest of Ebrahim Madadi and other labor activists. Also, Trade Union Congress (TUC) of Britain condemned the arrest of Ebrahim Madadi and Mohsen Hakimi.

Committee for the Freedom of Political Prisoners (CFPP) vehemently condemns the arrest of Ebrahim Madadi, Bijan Amiri, Mohsen Hakimi, Bakhtiyaar Rahimi and Pedraam Nasrollaahi, and demands they, as well as all other political prisoners, be immediate and unconditionally released. CFPP demands that all prison sentences for Sherkat-e Vaahed Syndicate members be overturned. CFPP also demands that all trumped up charges against Haft Tappe workers be dropped immediately and unconditionally.

CFPP calls on all the people, especially the workers, across the world to unite in struggle against the murderous Islamic regime to free the detained labor activists and leaders, as well as all political prisoners, in Iran. CFPP expects all humanist and freedom-loving organizations around the world to strongly condemn the recent arrests while, at the same time, take urgent action to ensure the immediate freedom of the detainees as well as the immediate cessation of persecution of labor activists by the regime.

Committee for the Freedom of Political Prisoners
27 December 2008
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com

Contact: Shahla Daneshfar
Tel: 0044 - 777 98 98 968
Shahla_daneshfar@yahoo.com
jhadian@rogers.com

بازداشت بيژن اميري و محسن حکيمي را محکوم ميکنيم

بيژن اميري يکي از فعالان کارگری کارخانه ايران خودرو و محسن حکيمي از فعالين سياسي را بازداشت شدند.
بیژن امیری در محل کار و محسن حکیمی در منزل دستگیر و هم اکنون در بازداشت به سر می برند
سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه طی بیانیه ای دستگیری این دو فعال کارگری را محکوم کرد، در این اطلاعیه آمده است:
اطلاعیه
بازذاشت آقایان بیزن امیری و محسن حکیمی را محکوم می کنیم
طبق اخبار رسیده ، آقایان بیژن امیری در محل کار و محسن حکیمی در منزل دستگیر و هم اکنون در بازداشت به سر می برند .
اعمال هرگونه فشار ، بازداشت و پرونده سازی علیه فعالین اجتماعی و مدنی همواره به عنوان تنها راه به تمکین واداشتن مبارزاتشان می باشد .
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه بازداشت آقایان بیژن امیری و محسن حکیمی را قویا" محکوم نموده و خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط ایشان می باشد .
با امید به گسترش صلح و عدالت در همه جهان
سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران و حومه
٥ دي ٨٧
***

بازداشت محسن حکیمی و بیژن امیری را محکوم میکنیم
بنا بر اخبار منتشره شامگاه دوم دی ماه محسن حکیمی عضو کمیته هماهنگی و کانون نویسندگان ایران و بیژن امیری کارگر یکی از کارخانه های خودرو سازی بازداشت و به نقطه نامعلومی منتقل شدند.
بنا بر این گزارشها در دادگاه انقلاب به خانواده این دو نفر اعلام شده است برای آنان قرار بازداشت صادر شده و آنها بمدت یک هفته تحت بازجویی خواهند بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران اعتراض به وضعیت موجود و فعالیت در این راستا را حق مسلم کارگران و عموم مردم میداند و با محکوم کردن بازداشت محسن حکیمی و بیژن امیری خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط آنان از زندان است.
همچنین ما از تمامی تشکلهای کارگری و سازمانهای حقوق بشری میخواهیم با محکوم کردن تداوم بازداشت منصور اسالو، افشین شمس قهفرخی و همچنین بازداشت محسن حکیمی و بیژن امیری و تمامی فعالین جنبشهای اجتماعی، متحدانه خواهان آزادی فوری و بی قید شرط عموم بازداشت شدگان از زندان و پایان دادن به دستگیریها و تنگ کردن عرصه بر فعالین کارگری و دیگر جنبشهای اجتماعی در ایران بشوند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران 4/10/1387
www.ettehadeh.com
k.ekhraji@gmail.com
فاکس: 02144514795

احضار۳۵دانشجوی دانشگاه شیراز به کمیته انضباطی در راستای پروژه سرکوب گسترده

با احضار ۱۹ دانشجوی دیگر به کمیته انضباطی دانشگاه شیراز بیش از ۳۰ نفر به کمیته انضباطی احضار شدند.
آرش روستایی،سعیدخلعتبری،هادی الم لی،حمداله نامجو،کاظم رضایی،جلیل رضایی،یونس میرحسینی،افشین هوشنگ،اسماعیل معدنچی،اسماعیل جلیل وند،محسن زرین کمر،امین درستی،عبداله داودیان،اکبر حسن پور،سعید خسروآبادی،لقمان فدیری،آرمین برازش،آلما رنجبر،همت جهانشاهی،احسان هاشمی،روح اله قاسمی،دلیر بارخدا،کامران محمدی،نسیم دالوند،ندااسکندری،محدثه محوی شیرازی،فاطمه آقایی،مجتبی شیخیان و چند دانشجوی دیگر به کمیته انضباطی احضار شدند.با توجه به حجم وسیع احضار ها در دانشگاه شیراز احتمالا تعداد بیشتری در روز های آینده احضار شوند.اتهام این دانشجویان برگزاری و شرکت در تریبون آزاد روز دانشجو در ۱۸ آذر و مراسم۱۶ آذر اعلام شده است.برای تعدادی از دانشجویان احضار شده در گذشته احکام محرومیت از تحصیل صادر شده بود که هم اکنون در حال اجرا می باشد.همچنین تعدادی از دانشجویان برای چندمین بار است که به کمیته انضباطی احضار می شوند ودر معرض اخراج شدن از دانشگاه قرار دارند.
شنیده ها حاکی است که در جلسه شورای تامین استان که با حضور مسولین امنیتی استان چون رییس اطلاعات،دادستان و..تشکیل می
شود ،موارد زیر مطرح شده است:
اجرایی شدن احکام تعلیقی که در گذشته صادر شده و اجرا نشده،برخورد شدید کمیته انضباطی دانشگاه با دانشجویان،ارائه مدرک و سند به اطلاعات توسط بسیج دانشجویی وتشکیل پرونده توسط اداره اطلاعات برای سرکوب دانشجویان توسط قوه قضائیه.
در روز ۱۶ آذر عده ای از دانشجویان وابسته از دانشگاه های مختلف در حالی که تعداد آنها به ۱۵۰ نفر نمی رسید ،در دانشگاه شیراز جمع شدند تا مراسم روز دانشجو را به نمایندگی از حکومت برگزار کنند.در مقابل تعداد زیادی از دانشجویان با زدن ماسک هایی اعتراض خود را به حکومتی شدن روز دانشجو اعلام کردند.۲ روز بعد در ۱۸ آذر تریبون آزاد با حضور گسترده دانشجویان برگزار شد.
این احضار ها با فشار نهاد های بیرون دانشگاه و تشکل های وابسته مثل بسیج و..صورت گرفته است.بسیج دانشگاه که با نهاد های بیرون دانشگاه مثل سپاه پاسداران در ارتباط است ،با پخش اعلامیه ها و نشریات در سطح گسترده خواستار برخورد شدید با دانشجویان شد.برگزاری اعتکاف سیاسی و حضور در استانداری فارس از برنامه های بسیج در راستای سرکوب دانشجویان بود . توهین به شهدا،مقدسات و رهبری آخرین دستاویز برای سرکوب دانشجویان دانشگاه شیراز شده استبه نظر می رسد خشم مسولین از انتقادات بی پرده دانشجویان نسبت به مسولین نظام و خصوصا رهبریباشد و توهین به مقدسات و شهدا بهانه ای بیش نیست. ترس از شکسته شدن تابوی رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه ها را می توان عامل اصلی سرکوب گسترده در دانشگاه شیراز دانست
.

نه‌به‌ز نصرالهی، فعال کارگری و عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری دستگير شد

امروز مورخ 4/10/87 ساعت هشت صبح، ماموران امنیتی و لباس شخصی‌ها به خانه پدرام نصراللهی (نه‌به‌ز) هجوم برده و خانه نامبرده را به محاصره خود در آوردند. سپس افراد لباس شخصی وارد منزل ایشان شده و ضمن بازداشت نه‌به‌ز، کامپیوتر ایشان را نیز با خود می‌برند و باری دیگر خانواده‌ای دیگر را در غم و اندوه فرو بردند. محافظان سرمایه هر بار یکی از بهترین فرزندان دلسوز و فداکار کارگران و زحمتکشان که تسلیم بی عدالتی‌های حاکمان استثمارگر زور و سرمایه نشده‌اند را در تارهای پوسیده خود گرفتار میکنند. ما ضمن محکوم کردن این اقدام غیر انسانی، تا آزادی نه‌به‌ز نصرالهی و دیگر کارگران دربند و رسیدن به خواسته‌های انسانی فعالیت و مبارزه می‌کنیم.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری

فرزاد کمانگر٬ معلم محکوم به اعدام آزاد بايد گردد!

حکم اعدام فرزاد کمانگر بايد لغو شود. فرزاد کمانگر بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شود
فرزاد کمانگر معلم آزاديخواه هنوز در زندان است و خطر اعدام او را تهديد ميکند. بنا به گزارشات در روزهاي اخير خبري مبني بر موافقت آيت الله شاهرودي با اعاده دادرسي پرونده فرزاد کمانگر و در نتيجه ارجاع پرونده اين معلم محکوم به اعدام به شعبه اي از دادگاه جهت بررسي مجدد با حضور ۵ قاضي منتشر گرديده است. اما خانواده و وکيل او اظهار بي اطلاعي کرده اند و نزديکان فرزاد کمانگر به شدت از وضعيت او نگران هستند.
پرونده فرزاد کمانگر با حکم قطعي اعدام از حدود ۵ ماه قبل بعلت امتناع اين معلم معترض از درخواست عفو ٬ در انتظار موافقت رياست قوه قضائيه جهت اعاده دادرسي است. از همين رو خطر اعدام او را همچنان تهديد ميکند. فرزاد هم اکنون در بند ۲۰۹ زندان اوين در اتاقي چند نفره نگهداري ميشود، وي به دليل عفونت داخلي فک ناشي از شکنجه در بازداشگاه اطلاعات سنندج به رسيدگي پزشکي نياز دارد و تا کنون هيچ اقدامي در اين زمينه براي او نشده است. خانواده فرزاد در ملاقات متوج شدند که صورت او متورم است که اين تورم ناشي از آسيب ديدگي فک اوست. و نگراني ورود عفونت به خون او را تهديد ميکند. بنا به گزارشات طي هفته هاي اخير وکيل فرزاد کمانگر نيز در ارتباط با پيگيري پرونده وي زير فشار قرار گرفته است. کمپين براي لغو حکم اعدام فرزاد کمانگر و آزادي فوري و بدون قيد و شرط او از زندان ادامه داد. بايد وسيعا به اين کمپين پيوست
***
بیانیه ی اتحادیه آزاد کارگران ایران در حمایت از فرزاد کمانگر
ما خواهان لغو فوری حکم اعدام و آزادی فرزاد کمانگر از زندان هستیم


بنا بر اخبار منتشره حکم اعدام فرزاد کمانگر علیرغم همه اعتراضات داخلی و بین المللی همچنان قطعی است و تاکنون هیچ تغییری محسوسی در روند پرونده این معلم و حکم صادره در مورد ایشان رخ نداده است.
آنچه که تاکنون در مورد پرونده فرزاد کمانگر برای افکار عمومی روشن شده است، اینست که نیروهای امنیتی تلاش کرده اند به هر ترتیبی شده، اتهامات بی اساسی را بر وی وارد کنند تا قادر شوند بدین وسیله حکم اعدام فرزاد را توجیه نمایند.
پرونده فرزاد کمانگر تنها پرونده موجود برای وارد کردن اتهامات بی اساس بر معترضین به وضعیت موجود نیست. علاوه بر صدها پرونده این چنینی در مورد معلمان،دانشجویان، کارگران و زنان، اداره اطلاعات سنندج طی شش روز بازجویی و وارد کردن انواع فشارهای روحی و جسمی بر طیب ملایی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران تلاش کرده است بر وی بقبولاند که مرتبط با یکی از احزاب بوده است. اما طیب در مقابل این فشارها مقاومت کرده و علیرغم این مقاومت و پس از آزادی، شبها زمانی که در خواب است دچار آشفتگی میشود و مادرش ناچار وی را از خواب بیدار کرده و بر بالینش می گرید.
این است اساس پرونده انسانهای شریفی همچون فرزاد کمانگر که علیه فقر و تبعیض و ظلم و ستم در این جامعه فریاد سر کشیده اند.
از نظر ما حکم اعدام نه تنها در ایران بلکه در تمامی نقاط دنیا، اساسا ابزاری است در دست طبقات حاکم برای به تمکین واداشتن کل جامعه و حفظ سیطره مشتی اقلیت ناچیز که ثروتهای اجتماعی را در دستان خود متمرکز کرده اند. این حکم دون شان انسان است و باید برای همیشه از زندگی بشر برچیده شود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران همدوش با تمامی انسانهای شریف و آزادیخواه، خواهان لغو فوری حکم اعدام فرزاد کمانگر و آزادی وی و پایان دادن به پرونده سازیهای بی اساسی است که هر روزه بر علیه انسانهای شریف و معترض در این جامعه اعمال میشود.
١ دي ٨٧

بیانیه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران وحومه در حمایت از فرزاد کمانگر

تشکلات مدافع حقوق بشر همچنان از قطعی بودن حکم اعدام فرزاد کمانگر و خطری که جان این معلم و فعال صنفی را تهدید میکنند گزارش می دهند.
نظر به گزارشات فوق وگفته های وکیل آقای کمانگر مبنی بر فقدان اسناد و ادله در پرونده ای که آقای کمانگر به اعدام محکوم گردید ، سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه ضمن محکوم نمودن این محکومیت غیر حقوقی ، خواست خود را مبنی بر آزادی آقای فرزاد کمانگر یا رسیدگی علنی و منصفانه بر پایه قوانین و مقاوله نامه های مربوطه اعلام می نماید.
همچنین ما از اخبار دریافتی که وضعیت جسمی آقای کمانگر را وخیم توصیف می نماید نگران گشته ایم .سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران وحومه از همه مقامات و مسئولین می خواهد تا باتوجه به اصول منشورهای جهانی و مقاوله نامه ها ومعاهدات بین المللی که به امضای نمایندگان ایران نیز رسیده است، رفتار نمایند و خود را ملزم به اجرای بدون قید وشرط همه ی مفاد آن بداند.
سندیکای کارگران شرکت واحد
اتوبوسرانی تهران وحومه
۳٠/٩/١۳٨٧

فدراسیون معلمان در استرالیا به حکم اعدام فرزاد کمانگر اعتراض کرد!

بنا به درخواست واحد استرالیا حزب کمونیست کارگری ایران فدراسیون معلمان استان نیو سات ولس استرالیا با ارسال نامه ای به محمود احمدی نژاد به حکم اعدام فرزاد کمانگر اعتراض کرده است۔ این فدراسیون که حدود ۷۰۰۰۰ معلم را در خود متشکل کرده است٬ از وزیر امور خارجه استرالیا خواسته است که در ارتباط با دولت جمهوری اسلامی ایران پرونده فرزاد کمانگر را مورد پیگیری قرار دهد۔

واحد استرالیای حزب کمونیست کارگری ایران برای نجات جان فرزاد کمانگر همچنان مشغول برگزاری میزهای اطلاعاع رسانی و افشاگرانه علیه جمهوری اسلامی است۔ در جریان این میزها از عموم مردم برای دفاع از فرزاد امضا جمع اوری می گردد و قرار است طومارهای مربوطه به نماینده پارلمان فدرال از منطقه پاراماتا تحویل داده شود تا در نشست بعد از تعطیلات سال نو تسلیم پارلمان استرالیا بشود۔

یادآوری کنیم چندی پیش در نتیجه کار و تلاش واحد استرالیا حزب کمونیست کارگری ایران پارلمان استان نیو سات ولس به پیشنهاد اقای جان کی نماینده حزب سبزها در محکومیت حکم اعدام فرزاد کمانگر قراری را تصویب کرد۔ واحد حزب در استرالیا در نظر دارد از طریق نماینده پارلمان فدرال از منطقه پاراماتا از دولت فدرال استرالیا هم بخواهد که سند محکومیت حکم اعدام فرزاد کمانگر را مورد تصویب قرار دهد۔

تشکیلات خارج از کشور حزب کمونیست کارگری ایران
۱۰ ژانویه ۲۰۰۹

متن ترجمه نامه فدراسیون معلمان استان نیو سات ولس استرالیا به احمدی نژاد

رئیس جمهوری اسلامی ایران٬ جناب محمود احمدی نژاد
خیابان فلسطین چهارراه اذربایجان٬ تهران

جناب٬
ما در باره همکار معلم خودمان و فعال اتحادیه ای فرزاد کمانگر خیلی نگران هستیم. ما متوجه شدیم که اقای کمانگر برای فعالیتهای اتحادیه ای و فعالیتهای دفاع از حقوق انسان به مرگ محکوم شده است. اتحادیه معلمان به نمایندگی از طرف تقریبا ۷۰۰۰۰ معلم از شما می خواهد تا این حکم شدید بر علیه اقای کمانگر را عاجلا تجدید نظر کنید
اتحادیه معلمان برای "استفن اسمیت" وزیر امور خارجه استرالیا نامه ای نوشته و از او خواست تا این مسئله را به مثابه یک موضوع عاجل با نمایندگان دولت ایران پی گیری کند۔
ما چشم انتظار این هستیم تا بشنویم که حکم اعدام اقای کمانگر کاهش می یابد۔
ارادتمند شما
جان اروینگدبیر کل
.

به تهدید، احضار و بازداشت دانشجویان اعتراض کنید

در ادامه روند سرکوبگری‌های جمهوری اسلامی بعد ازاعتراضات دانشجویان در مراسم‌هایی‌ که به مناسبات ۱۶ آذر برگزار شدند ،
شنبه ۲۳ آذر، ۴ نفر از دانشجویان شیراز به کمیتهٔ انظباطی احضار شدند که اسامی آنها به شرح زیر می‌باشد:
حمداله نامجو،سعید خلعتبری ،آرش روستایی و هادی الم لی. این در حالی‌ است که در روزهای قبل از16 آذرهم دانشجویان شیراز به روش‌های مختلف تهدید شده بودند که از طرف نهادهای داخل و خارج از دانشگاه با آنها برخورد خواهد شد و یا به صورت تلفنی تهدید شدند که مراسمی برگزار نکنند. حرکت بسیج در روزهای گذشته از آن جمله میباشند.
همچنین تعدادی از دانشجویان دانشگاه تهران که در ۱۷ آذر دستگیر و پس از ۲ روز بازداشت به قرنطینهٔ زندان اوین منتقل شده بودند طی روزهای گذشته به بند عمومی زندان اوین منتقل شدند.همچنین برای آزادی این افراد وثیقهٔ ۵۰ میلیون تومانی صادر شده است.
در دانشگاه ارومیه نیز ۲ نفر از دانشجویان تهدید و به کمیتهٔ انظباطی احضار شدند.
این تقلاهای رژیم و این در و آن در زدنش انعکاس ترس و وحشتی است که از اعتراضات دانشجویان شکل گرفته است. دانشجویانی که بی‌ محابا علی رغم تهدید و فشار در شهرهای مختلف به میدان آمدند و اعتراض خود را بیان کردند. دانشجویانی که ثابت کردند که تهدید و ارعابهای رژیم نمیتواند مانعشان شود.
سازمان جوانان کمونیست هر گونه تهدید،احضار ،دستگیری و برخوردی با دانشجویان را محکوم می‌کند وخواهان آزادی بدون قید و شرط بازدشت شدگان است .همچنبن دانشجویان کلیه دانشگاهها را فرا میخواند تا وسیعا به میان آمده و به حمایت از دیگر دوستان در زندان و یا احضار شده شان برخواسته و اجازه ندهند رژیم بتواند هر گونه آسیبی به آنها رساند و یا مورد تهدید قرار دهد.

زنده باد ١٦ آذر سرخ
زنده باد آزادی، برابری، هویت انسانی
سازمان جوانان کمونیست
۲۳ آذر ۸۷، ۱۳ دسامبر ۲۰۰۸

طيب ملائي آزاد شد

روز ٢٥ آذر طيب ملائي عضو هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران که در روز ٢٢ آبان ماه بازداشت شده بود٬ به قرار وثيقه ١٠ ميليون تومان در ميان استقبال پر شور خانواده و تعدادي از اعضاي اتحاديه آزاد کارگري و جمعي از فعالين کارگري در شهر سنندج از زندان آزاد شد. آزادي طسب ملايي را به خانواده و به اتحاديه آزاد کارگري و تمامي کارگران و انسانهاي آزاديخواه تبريک ميگوييم.

عابد توانچه ، بازداشت شد

عصر روز هفدهم آذر سال هشتاد و هفت پس از برگزاری مراسم روز دانشجو در پی اعلام اولیایی دادستان دادگاه انقلاب شهرستان اراک به وثیقه گذار عابد توانچه مبنی بر اینکه «زندانی» فعالیت سیاسی خود را مجددا از سر گرفته و به این دلیل «مرخصی پایان حبس» او لغو خواهد شد و با یورش نیروهای امنیتی به منزل پدری عابد توانچه ، این فعال سیاسی دستگیر و به مکان نامعلومی انتقال یافت .فعالیت سیاسی وپی گیری اندیشه ها و اهداف حق انسانی و انکار ناپذیر تمامی انسان ها است.

طیب ملائی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران روز چهارشنبه به دادگاه منتقل خواهد شد

طیب ملائی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که از روز ٢٢ آبان ماه در بازداشت بسر می برد و روز هفتم آذر ماه به اداره اطلاعات منتقل شده بود٬ از روز یازده آذر ماه به زندان مرکزی سنندج منتقل و هم اکنون در این زندان در بازداشت بسر می برد.
دیروز هفدهم آذر ماه با پیگیری اعضای خانواده طیب و با همراهی تعدادی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، قاضی پرونده نامه ملاقات با طیب را در اختیار خانواده وی قرار داد و آنان موفق شدند دیروز در زندان مرکزی سنندج با طیب ملاقات کنند.
پیرو این اقدامات از سوی خانواده و اعضای هیئت مدیره اتحادیه امروز بار دیگر خانواده طیب با قاضی پرونده ملاقات کرده و خواهان روشن شدن وضعیت وی شدند.
در ملاقات امروز خانواده طیب ملایی با قاضی پرونده، وی ضمن عدم پاسخگویی نسبت به اتهامات وارده بر طیب ملایی اظهار داشت پرونده طیب در اختیار وی قرار گرفته و ایشان روز چهارشنبه به دادگاه آورده خواهد شد و خانواده وی در این روز میتواند با سپردن قرار وثیقه نسبت به آزادی طیب اقدام کنند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران 18/9/1387

دادگاه انقلاب بوشهر، اسماعيل جعفري روزنامه نگار، عکاس و وبلاگ نويس را به پنج ماه حبس تعزيري محکوم ‏کرد.‏

به گزارش منتشر شده در ١٨ آذر اسماعيل جعفري در ١٩ فروردين سال‎ ‎جاري و به هنگام پوشش خبري اعتصاب کارگران شرکت کشتي سازي ‏‏"ايران صدرا" در مقابل استانداري بوشهر به همراه دو خبرنگار ديگر بازداشت شد. شرکت ايران صدرا، که به ‏يکي از موسسات وابسته به سپاه پاسداران واگذار شده، در ماه هاي اخير با اعتراضات گسترده کارگران عليه اخراجها مواجه ‏بوده است.‏
اسماعيل جعفري و دو خبرنگار ديگر، هر سه نفر٬ ساعتي بعد از دستگيري در همان روز ١٩ فروردين آزاد شدند، اما يک روز بعد ماموران ‏امنيتي به خانه او مراجعه و پس از تفتيش و ضبط کامپيوتر، سي دي و لوازم شخصي وي، اين روزنامه نگار را ‏بازداشت کرده و مکان نامعلومي منتقل کردند.‏
به دنبال بازداشت اسماعيل جعفري، سايت محلي "سوک" که نزديک به مقامات دولتي در استان بوشهر است به نقل از ‏‏"يکي از مقامات استان بوشهر" که نامش را ذکر نکرد مدعي شد "که در پي رصد و شنود مکالمات ‏تعدادي از افراد دخيل در اين ماجرا، اطلاعاتي بدست آمد که نشان دهنده ارتباط اين افراد با بيگانگان و دادن ‏اطلاعات بر ضد نظام بوده است."‏
بدنبال اين تبليغات وپاپوش دوزي ها، روزنامه نگاران در بوشهر در نامه اي به استاندار وقت بوشهر ضمن رد اتهامات غير رسمي، ‏خواستار آزادي اسماعيل جعفري شدند. گفتني است که در اين هنگام هنوز مقامات هاي قضايي به طور رسمي اتهام وي ‏را اعلام نکرده بودند. ‏
اسماعيل جعفري تا پيش از بازداشت از همکاران هفته نامه هاي "نصير" و "بهارستان" در بوشهر بود و همچنين ‏وبلاگي در وبلاگ خود با نام "راه مردم" عکس ها و نوشته هايش را منتشر مي کرد.‏ او پس از چند هفته بازداشت در اوايل ارديبهشت با قرار وثيقه ٢٠ ميليون توماني آزاد شد. در تيرماه سال جاري ‏دادگاه انقلاب بوشهر در حين محاکمه اسماعيل جعفري را به "تبليغ عليه نظام" متهم کرد، و در هفته گذشته به همين اتهام براي او حکم ٥ ماه زندان تعزيري صادر شده است.

احضار 15 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا به کمیته انضباطی پس از برگزاری مراسم 16 آذر

به گزارش روز ١٨ آذر خبرنامه ی بوعلی سینا ۱۵ نفر از دانشجويان دانشگاه بوعلی سینا از طرف حراست دانشگاه احضار شده اند.
در دانشگاه بوعلی سینای همدان روز ۱۶ آذر محل برگزاری تجمع اعتراضی دانشجویان بود. دانشجویان این دانشگاه علیرغم تهدایدات زیادی که مدت ها از طرف مسئولین دانشگاه شده بودند مراسم با شکوهی برگزار کردند. نیروهای سرکوبگر حکومتی در این مراسم برای مقابله با دانشجویان و پراکنده کردن دانشجویان متوصل به گاز اشک آور شدند. ‌دانشجویان در این مراسم به سرکوب و خفقان موجود در دانشگاه ها اعتراض کردند.

سه فعال دانشجویی پس از چند ساعت بازداشت، آزاد شدند

خبرنامه امیرکبیر: سه فعال دانشجویی شب گذشته، شنبه ۱۶ آذرماه، در حالی که قصد داشتند از دانشگاه تهران خارج شوند توسط نیروهای حراست دانشگاه دستگیر و به نیروهای ناشناس در بیرون دانشگاه تحویل داده شدند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر نیروهای ناشناس این سه فعال دانشجویی را به مکانی نامعلوم منتقل کردند و پس از گذشت چند ساعت آن ها را آزاد کردند.
دانشجویان آزاد شده به خبرنامه امیرکبیر گفتند نیروهایی که اقدام به بازداشت آن ها کرده اند مدعی بودند این سه نفر در حال تدارک برنامه تجمع دانشجویی روز یکشنبه به مناسبت روز دانشجو در دانشگاه تهران بوده اند. این دانشجویان مورد بازجویی مختصری نیز قرار گرفته اند.
به نظر می رسد فرهاد رهبر، رئیس دانشگاه تهران، در این بازداشت نقش کلیدی داشته است. رهبر پیش از این به علت درج خبری در مورد گیت های امنیتی در دانشگاه تهران برای مدیرمسئول روزنامه اعتمادملی حکم بازداشت گرفته بود. در آستانه برگزاری تجمع دفتر تحکیم وحدت در دانشگاه تهران فشار بر فعالین دانشجویی به شدت افزایش یافته است.

احضار صابری و صنعتی پور، دانشجویان فردوسی مشهد، به دادگاه انقلاب

نوید صادق صابری و محسن صنعتی پور، از فعالین دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد به دادگاه انقلاب احضار شدند.
صابری و صنعتی پور، سردبیر و مدیرمسئول نشریه دانشجویی کیان امروز می باشند که به دادسرای عمومی و انقلاب ۹۰۱ مشهد احضار شده اند.

بازداشت یاسر بهادری دانشجوی دانشگاه ایلام در روز ۱۶ آذر

به گزارش خبرنامه امیرکبیر یاسر بهادری دانشجوی رشته ی عمران دانشگاه ایلام روز ١٦ آذر و همزمان با روز دانشجو بازداشت و به زندان اوين منتقل شد او از بدو ورود به زندان اعتصاب غذا کرده است
یاسر بهادری سال گذشته به دلیل حمایت از یکی از همکلاسی های خود که توسط یکی از اساتید مورد هتک حرمت واقع شده بود، به دادگاه احضار شد و سپس در دادگاه تجدید نظر که قاضی آن دادگاه همان استاد بود به چهار ماه حبس تعزیری محکوم شد.
يکشنبه ١٧ آذر.

٤ دانشجوي دانشگاه علامه آزاد شد.


آزادي ٤ دانشجوي دانشگاه علامه را به اين دانشجويان٬ به خانواده هايشان و به همه انسانهاي آزاديخواه تبريک ميگوييم

سه شنبه شب ١٢ آذر مهدیه گلرو، سعید فیض‌الله‌زاده، مجید دری، و صادق شجاعی، دانشجویان محروم از تحصیل دانشگاه علامه طباطبایی تهران که در پنجم آذرماه به دنبال تحصن در برابر این دانشگاه بازداشت شده بودند از زندان اوین آزاد شدند.

مسئولان دانشگاه علامه این دانشجویان را پیشتر به دلیل اعتراضاتي که داشتند از جمله اعتراض به تعطیلی نشریات دانشجویی دانشگاه از تحصیل محروم شده بودند. بدنبال اين مساله بود که این دانشجویان با انتشار نامه‌ای سرگشاده در برابر دانشگاه علامه طباطبایی دست به تحصن زدند. این تحصن با حضور خانواده اين دانشجويان و با حمايت دانشجويان اين دانشگاه به مدت سه روز ادامه داشت و سرانجام با دخالت نیروهای انتظامی و دستگیری آنان به پایان رسید. این اقدام پلیس با واکنش اعتراضي مواجه شد
.
متن گفتگوي مهديه گلرو با راديو فردا- چهارشنبه ١٣ آذر
مهدیه گلرو : هشت روز پيش در سحرگاه روز سه‌شنبه حراست دانشگاه ما را به صورت وحشيانه‌ای از در دانشگاه خارج کرد و در آغوش نيروهای امنيتی و پليس انداخت. ما نزديک در دانشگاه بوديم، يعنی تنها جايی که پليس نمی‌توانست يک قدم جلوتر بيايد و وارد دانشگاه شود .

پليس بيرون در دانشگاه برای بازداشت شما آماده بود؟

بله، از قبل هماهنگ شده بود و نيروهای پليس آمده بودند. چون هنوز پليس اجازه ندارد وارد حريم دانشگاه شود، حراست دانشگاه به اين دليل ما را از دانشگاه به صورت وحشيانه بيرون انداخت. حراست دانشگاه دست راست پليس است و به اين نيروها کمک می‌کند.

البته نمی‌دانيم تا چه زمانی اين ممنوعيت وجود دارد و چند روز، چند هفته يا چند ماه ديگر پليس جمهوری اسلامی اجازه ورود به دانشگاه را پيدا خواهد کرد.

شما را در ابتدا به کجا انتقال دادند؟

من در بازداشتگاه خيابان وزرا بودم و بقيه دوستان هم در بازداشتگاه به سر می‌بردند. صبح فردای آن روز به دادگاه انقلاب رفتيم و آقای حداد می‌دانستند ما هيچ جرمی مرتکب نشده‌ايم و فقط خواهان حق تحصيل خود بر مبنای کنوانسيون‌های بين‌المللی و قانون اساسی جمهوری اسلامی هستيم، ولی باز هم اين حق را از ما دريغ کردند.

این درحالی بود که ما هم حق تحصيل را از دست داده بوديم وهم حق آزادی را .

حرف آقای حداد با شما چه بود؟

البته برخورد او بسيار معقول و خوب بود و از ما خواست تعهد بدهيم که ديگر دست به تحصن و تجمع نزنيم .ولی من و ساير دوستان در يک جمع‌بندی به اين نتيجه رسيديم که تا لحظه‌ای که به دانشگاه بازنگشتیم، چنين تعهدی نمی‌دهيم و اين حق را که به سختی در سال‌های گذشته به دست آورده‌ايم از دست نخواهيم داد.

وقتی ما تعهدنامه را امضا نکرديم، همان روز بعد از ظهر به زندان اوين منتقل شديم.

شما را در اوین به بند ۲۰۹ يا سلول انفرادی نبردند؟

خير، ولی تاکيد می‌کردند که ما را به جايی می‌برند که از سلول انفرادی بسيار بدتر است .

من دو روز اول را ميان هموطنان معتاد خود به سر بردم. در اين دو روز ديدم که اينها چقدر سخت زندگی می‌کنند و چه شرايطی در جامعه ايران آنها را مجبور می‌کند به مواد مخدر روی بياورند يا به فروش آن اقدام کنند.

بعد از دو روز به دليل خبررسانی گسترده‌ای که انجام شده بود و اقدام رسانه‌ها از جمله شما، من به بند ديگری منتقل شدم و ساير دوستان هم در بند ۷، ۸ و ۳۵۰ بودند.

مشخص شد که اتهام اصلی شما چيست؟

اتهام مطرح‌شده اقدام عليه امنيت کشور بود. همان روز در دادگاه انقلاب، وقتی از ما تعهدنامه خواستند و ما از اين مسئله سرباز زديم، تاکيد کردند که اگر تعهد ندهيم «مجبور» می‌شوند به ما تفهيم اتهام کنند.

خودشان اذعان داشتند که مشکل ما با دانشگاه است. اين مسئله‌ای نيست که فقط دانشجويان دانشگاه علامه بگويند، بلکه وزارت اطلاعات، دادگاه انقلاب و پليس بارها از اين که چرا دانشگاه نمی‌تواند خودش مشکل را با دانشجويان حل کند ابراز ناراحتی می‌کردند.

شما اشاره کرديد که شاکی اصلی شما دانشگاه بوده، اما در گفت‌وگويی که من با رييس حراست دانشگاه علامه طباطبايی داشتم، او گفت که هيچ شکايتی از دانشجويان مطرح نشده است.

هنگامی که همسر من و خانواده ساير دانشجويان به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بودند، به آنها گفتند که شاکی خصوصی اين پرونده شخص سيد صدرالدين شريعتی، رييس دانشگاه علامه طباطبايی، است و او حتی نماينده حقوقی در ارتباط با اين پرونده معرفی کرده است.

چون اين شکايت از طرف او مطرح شده بود، دادگاه به خانواده‌های ما پيشنهاد می‌کند که از آقای شريعتی رضايت بگيرند.

دو روز بعد از بازداشت ما هنگامی که خانواده‌ها از اين مسئله مطلع می‌شوند، نزد رييس دانشگاه می‌روند، ولی او به سختی بعضی ازخانواده‌ها را پذيرفته است .

رييس دانشگاه با دروغ‌پراکنی به خانواده هر کدام از دانشجويان گفته است که مشکل شما قابل حل است و مشکل دانشجوی ديگر قابل حل نيست و خواسته است شکافی بين خانواده‌ها ايجاد کند .

من خوشحالم که خانواده‌های ما در اين هشت روز خيلی خوب کنار هم کار کردند. امروز در دادگاه به ما می‌گفتند شما که سالم هستيد و چيزی نشده که اين قدر جنجال به راه می‌اندازید و قضيه را بزرگ می‌کنید. این نشان می‌دهد که این مساله برای ايران مساله مهم و دردسرسازی است.

خانم گلرو! با تمام شرايطی که پشت سر گذاشتيد و در آستانه ۱۶ آذر، روز دانشجو، چطور مقام‌های قضايی جمهوری اسلامی با آزادی شما موافقت کردند؟ آيا اين آزادی مشروط و با وثيقه بود يا بی قيدوشرط؟

با توجه به اين که ما تاکيد کرده بوديم که تعهد نمی‌دهيم، خوشبختانه از ما تعهدنامه نخواستند . به ما گفتند که بهمن ماه به دانشگاه باز می‌گرديم و از ما خواستند تا آن زمان برخوردی در فضای دانشگاه نداشته باشيم.

قرار شد هم اعضای دادگاه انقلاب تلاش کنند و هم ما راه‌های قانونی را طی کنيم تا بهمن‌ماه وارد دانشگاه شويم.

من فکر می‌کنم يکی از دلايل مهمی که باعث آزادی ما شد اين است که در آستانه ۱۶ آذر هستيم
.

تداوم بازداشت طیب ملایی و انتقال وی به اداره اطلاعات سنندج

طیب ملایی از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که در روز 22 آبان ماه بازداشت شده است پس از دو هفته بازداشت در زندان مرکزی سنندج، روز هفتم آذر ماه به اداره اطلاعات این شهر منتقل شد و مدت چهار روز است هیچگونه اطلاعی از وضعیت وی در دست نیست.
تا کنون علیرغم مراجعه مکرر خانواده طیب ملایی به شعبه چهار دادیاری دادگستری سنندج، قاضی این شعبه هیچگونه پاسخ روشنی در باره دلیل بازداشت طیب ملایی به خانواده اش اعلام نکرده است و هر دفعه وی با تکان دادن سرش گفته است طیب مهمان!! ماست.
لازم به یادآوری است طیب ملایی یکی از 13 کارگری بود که در مراسم اول ماه مه سنندج در سال 86 دستگیر و در دادگاه با جسارتی ستودنی که زبانزد کارگران شده بود از برگزاری این مراسم دفاع کرده بود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران انتقال طیب ملایی به اداره اطلاعات سنندج و عدم پاسخگویی قاضی پرونده به خانواده طیب در باره اتهامات وی را، تلاشی آشکار از سوی نیروهای امنیتی جهت پرونده سازی و وارد کردن اتهامات واهی علیه طیب ملایی از طریق وارد کردن فشارهای روحی و جسمی بر وی ارزیابی میکند و آنرا قویا محکوم می نماید.
ما با جلب توجه فوری تمامی سازمانهای کارگری و حقوق بشری در سطح دنیا به وضعیت طیب ملایی، مقامات امنیتی و قوه قضائیه دولت جمهوری اسلامی را مسئول سلامت وی میدانیم و مصرانه خواهان کسب اطلاع کامل و شفاف از وضعیت طیب و آزادی فوری و بی قید و شرط وی هستیم.

اتحادیه آزاد کارگران 10/9/1387
www.ettehadeh.com
ایمیل:
k.ekhraji@gmail.com
فاکس: 02144514795