لیست دستگیر شدگان اخیراز 26 تیر تا 30 تیر

1- مجيد حامدي 23 ساله شغل آزاد جمعه 26 تير در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
2- محمد حسين وثوقي 32 ساله ليسانس هنر جمعه 26 تير در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
3- علي آقايي 21 ساله ديپلم شغل آزاد جمعه 26 تير در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
4- نازنين اكبر پور 24 ساله فوق ديپلم كامپيوتر جمعه 26 تير در انقلاب بازداشت و به كلانتري 148 منتقل اما اكنون مكان نگهداري وي نامشخص
5- سجاد عبدي 21 ساله دانشجوي كامپيوتر جمعه 26 تير در ولي عصر بازداشت و به كلانتري 148 منتقل و سپس به اوين منتقل شده
6- مسعود مرداني 27 ساله ديپلم نقشه كشي جمعه 26 تير در ولي عصر بازداشت و به اوين منتقل شده
7- هادي يزداني 21 ساله دانشجوي مكانيك جمعه 26 تير در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
8- احمد علي سراجي 18 ساله جمعه 26 تير در انقلاب بازداشت و به اوين منتقل شده
9- مهران سبحاني 24 ساله فوق ديپلم صنايع جمعه 26 تير در مطهري بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
10- سعيد جهانشير 27 ساله ليسانس علوم اجتماعي به كلانتري 148 انقلاب منتقل شده اما جوابي از طرف مسوولان كلانتري به خانواده وي داده نشد.و خانواده وي به ناچار به دادگاه انقلاب مراجعه كردند
11- حسام شمس26 ساله دانشجوي نقشه برداري جمعه 26 تير در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
12- عليرضا كلانتري 25 ساله جمعه 26 تير در بلوار كشاورز بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
13- محسن محمدي 19 ساله ديپلم جمعه 26 تير در ضلع جنوبي دانشگاه تهران بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
14- مرتضي ايلاتي 31 ساله زير ديپلم شغل آزاد جمعه 26 تير در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
15- بهداد كياني 29 ساله ديپلم شغل آزاد جمعه 26 تير در انقلاب بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
16- معين شمس الديني 20 ساله دانشجوي رياضي جمعه 26 تير در خيابان فلسطين بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
17- سهيل قهرماني 24 ساله جمعه 26 تير بازداشت و زمان تماس با خانواده به كهريزك منتقل شده اما اكنون مكان نگهداري وي نامشخص
18- رضا گودرزي 28 ساله سه شنبه 30 تير در هفت تير بازداشت و به آگاهي 148 انقلاب منتقل شده
19- رحيم هاشم پور 28 ساله ليسانس نرم افزار سه شنبه 30 تير در كريم خان بازداشت و به كلانتري 148 منتقل شده
20- بيژن جليلي 22 ساله سه شنبه 30 تير در هفت تير بازداشت و مكان نگهداري وي نامشخص
همچنین د ر تجمع اعتراض مردم در روز 30 تیر در میدان هفت تیر و ولیعصر و بهارستان تعدادی دستگیر شدند. که بنا به گزارشها حداقل 10 نفر در این روز دستگیر شده اند. اما هنوز آمار دقیق آن در دست نیست.
تعداد زیادی از دستگیر شدگان اخیر در زندان کهریزک (اردوگاه مرگ )،کلانتری 148 ،آگاهی شاپور،ستاد پیگیری وزارت اطلاعات و بازداشتگاههای اطلاعات سپاه پاسداران منتقل می شوند.بازداشت شدگان در این بازداشتگاهها تحت شکنجه های جسمی وحشیانه ای قرار می گیرند که در مواردی منجر به مرگ آنها شده است. جان بازداشت شدگان اخیر در این شکنجه گاهه در معرض خطر جدی قرار دارد.
اطلاعیه شماره 4
دستگیر شدگان اخیر باید فورا آزاد شوند
به تجمعات اعتراضی خانواده های دستگیر شدگان اخیر بپیوندیم

امروز 21 تیر نیز همچون روزهای گذشته خانواده های دستگیر شدگان اخیر از ساعت 8 صبح در مقابل زندان اوین و دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی تجمع کردند و پیگیر وضع عزیزان خود شدند.
دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی خانواده های دستگیر شدگان را به دو هفته دیگر حواله داده و هنوز از محل بازداشت تعدادی از زندانیان خبری در دست نیست. خانواده های دستگیر شدگان با در دست داشتن عکس عزيزانشان به کلانتريها، آگاهی شاپورو ستاد پيگيری مراجعه می کنند اما به آنها پاسخی داده نمیشود و با توهين و حتی ضرب وشتم پاسداران مواجه هستند.
بازجویی آنان زیر نظر سعيد مرتضوی - حسن زارع دهنوی - حيدری فر و حسينی راسخ انجام می گيرد. گزارشها حاکی از اعمال شکنجه های وحشیانه برای گرفتن اعترافات تلويزيونی و وادار کردن دستگيرشدگان به امضای اعترافات نوشته شده است. بدنبال جان باختن سهراب اعرابی خانواده دستگیر شدگان بشدت نگران عزیزان خود هستند. خانواده های دستگیر شدگان اعلام کرده اند که تا آزادی تمامی دستگیر شدگان از زندان به تجمعات هر روزه خود ادامه خواهند داد.
با پیوستن به تجمعات هر روزه خانواده های دستگیر شدگان و در تجمعات هر روزه خود خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی دستگیر شدگان شویم.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی برای آزادی بدون قید و شرط تمامی دستگیر شدگان اخیر و همه زندانیان سیاسی از زندان تلاش میکند.کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنداني سياسي آزاد بايد گردد
21 تیر 87- 12 ژوییه 2009
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com/
shahla_daneshfar@yahoo.com


اسامی تعدادی از دستگیر شدگان اخیر. ما را در تکمیل این لیست یاری دهید:.
1. آدرين جلالی - دانشجوی دانشگاه تهران
2. آرمان جدايی- بازداشت شده در تاريخ 28 خرداد در توپخانه � محل نگهداری نامشخص
3. آرمان عبدالهی- بازداشت شده در تاريخ 25 خرداد در انقلاب - اوين
4. ابراهيم خوش چهره ـ تاريخ بازداشت31 خرداد - ملی مذهبی
5. ابراهيم رايديان - تاريخ بازداشت 31 خرداد - دانشجو
6. ابراهيم عزيزی - 31 خرداد - دانشجو
7. ابراهيم نظری - نام پدری: بهرامعلی - محل نگهداری ـ محل نگه‌داری زندان اوين
8-آرش رادپور 29 ساله شغل آزاد در 18 تیر در جمالزاده بازداشت شده
9. ابراهيم بهروزنيا - تاريخ بازداشت 30 خرداد - محل بازداشت خيابان رودكى
10. ابراهيم زاهديان - دانشجوی دانشگاه تهران
11. ابراهيم عزيزى - دانشجوی دانشگاه تهران
12. ابوالفضل عابدينی _ تاريخ بازداشت 9 تير در منزل - ارگان بازداشت کنند اطلاعات اهواز
13. احد رضايی - محل بازداشت منزل - عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ايران _
ارگان بازداشت کننده اطلاعات زنجان
14. احسان احسانی - تاريخ بازداشت 3 تير - دانشگاه مازندران و فعال دانشجويی
15. احسان باقری _ عضو ستاد موسوی
16. احسان باکری _ تاريخ بازداشت 30 خرداد _ عضو ستاد ميرحسين موسوی
17. ‌احسان بهروز - فرزند محمود - محل نگه داری ـ محل نگه‌داری زندان اوين
18. احسان حسينی - تاريخ بازداشت 1 تير - محل بازداشت هفت تير _ محل نگه داری نامشخص
19. احسان دهقانی شنبه _ نام پدر حسين _ محل نگه‌داری ـ محل نگه‌داری زندان اوين
20. احسان نويدی ـ‌ تاريخ بازداشت 26 خردا د ـ‌ محل بازداشت خيابان آزادی آزادی ـ‌محل نگه‌داری اوين
21. احمد احمديان ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
22. احمد افجه ای ـ تاريخ بازداشت 23 خرداد ـ عضو نهضت آزادی ايران
23. احمد جابری ـ دانشجوی دانشگاه اميرکبير
24. احمد ريگی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشگاه زاهدان ـ ارگان بازداشت کننده اطلاعات زاهدان
25. احمد زيد آبادی ـ تاريخ بازداشت 23 خرداد ـ سازمان ادوار
26. احمد سرحدی ـ فرزند محمد ـ محل نگه‌داری زندان قزلحضار
27. احمد قربان زاده ـ فرزند صادق ـ محل نگه‌داری زندان اوين
28. احمد مرادی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد
29. احمد ولی زاده ـ فرزند قنبرعلی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
30. احمدرضا احمدی - تاريخ بازداشت 25 خرداد
31. اردلان سلمانی فر ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ محل نگه‌داری زندان اوين
32. اسکندری ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
33. اسمائيل قربانی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
34. اسماعيل جليلوند ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ محل بازداشت منزل ـ فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
35. اسماعيل قربانى ـ دانشجوی دانشگاه تهران
36. اشکان ذهابيان ـ تاريخ بازداشت 29 تير ماه ـ دانشجوی دانشگاه مازندران
37. اشکان مجللی ـ تاريخ بازداشت 23 خرداد
38. اصغر پشتکارـ فرزند فلاح ـ محل نگه‌داری ـ محل نگه‌داری کمپ کهريزک
39. اكبر آقايي ٢٧ ساله شنبه ٣٠ خرداد در خيابان آزادي دستگير و به اوين منتقل شده
40. اکرم کبيری ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ محل بازداشت وليعصر ـ محل نگه‌داری زندان اوين
41. البرز ـ تاريخ بازداشت 23 خرداد ـ استاد دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين
42. العطار رشيدی ـ دانش آموز
43. الهه ايمانيان ـ دانشجوی دانشگاه تهران
44. امان الله شجاعی ـ 31 خرداد ـ روزنامه نگار بوشهری
45. اميد خاتمی ـ تاريخ بازداشت2 تير ـ محل بازداشت ميدان ونک ـ محل نگه‌داری زندان اوين
46. اميد رضايی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
47. اميد سهراوی ـ دانشجو
48-اميد محمدي 26 ساله شغل آزاد در 18 تیر در انقلاب بازداشت شده
49. اميد مهر انديش ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ محل نگه‌داری زندان اوين
50. اميدرضا سردار زاده ـ تاريخ بازداشت 1 تير
51. امير آريا زند ـ جبهه مشارکت
52. امير احمدی ـ فرزند يونس ـ ـ محل نگه‌داری زندان اوين
53. امير اميري‌ـ محل نگه‌داری زندان اوين
54. امير امينی فر ـ تاريخ بازداشت 28 خرداد ـ محل نگه‌داری زندان اوين
55. امير حجازی ـ تاريخ بازدشات1 تير ـ محل بازداشت خيابان کريم خان
56. امير حسين جهانی
57-حسين صفري 20 ساله دانشجودر 18 تیر در انقلاب بازداشت شده
58. امير رضايی فر ـ تاريخ بازداشت 3 تير ـ محل بازداشت بهارستان
59. امير کلهر ـ دانشجوی دانشگاه آزاد کرج
60. امير محجوبی ـ فرزندمحسن ـ محل نگه‌داری زندان اوين
61. امير مردانی ـ تاريخ بازداشت 26 تير ـ محل بازدشات دانشگاه تبريز ـ دانشجو
62. اميرحسين استيری ـ دانشجوی دانشگاه اميرکبير
63. اميرحسين محمدی ـ دانشجوی دانشگاه آزاد ميبد
64. امين افضلی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
65. امين جهانی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ مح بازداشت دانشگاه تبريز ـ دانشجو
66. امين سميعی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
67. امين صبوری ـ تاريخ بازداشت 28 خرداد ـ محل بازداشت ميدان ونک ـ محل
نگه‌داری زندان اوين
68. امين مراد ـ فرزند منوچهرـ محل نگه‌داری زندان اوين
69. امين نظری
70-ايمان جلالي جعفري 22 ساله دانشجو 18 تیر بازداشت شد
71. امير اقتنايی ـ تاريخ بازداشت 28 خرداد
72. امير حسين جهانی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد - تبريز
73. امين افضلى ـ دانشجوی دانشگاه تهران
74. امين سميعى ـ دانشجوی دانشگاه تهران
75. اياسون آتاناسياديس ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ خبرنگار يونانی نشريه واشينگتن تايمز
76. ايمان بصيری راسته ـ فرزند عباس ـ محل نگه‌داری زندان اوين
77. ايمان پور تهماسب ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
78. ايمان ثفقت ـ فرزند محسن ـ محل نگه‌داری زندان اوين
79. ايمان شيدايی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
80. ايمان صديقی ـ تاريخ بازداشت 28 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه مازندران
81. ايمانی ـ دانشجو
82. ايمانی ـ تاريخ بازداشت 23 خرداد ـ استاد دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين
83. ايمان پورطهماسب ـ دانشجوی دانشگاه تهران
84. ابراهيم پور عبدالله - زندان اوين
85. احمد رضا عبادى - زندان اوين
86. اردشير امير ارجمند- زندان اوين
87. اشکان کارخانه - زندان اوين
88. امان الله شهسوانى - زندان اوين
89. امير حجتى - زندان اوين
90. امير حجتى - زندان اوين
91. امير حسين مصباح - زندان اوين
92. امير عباس کلهر - زندان اوين
93. ايليا فراستى - زندان اوين
94. باقر اسکوئی ـ تاريخ بازداشت 26 خرداد
95. باقر فتحعلی بيگی ـ تاريخ بازداشت 30خرداد ـ محل بازداشت منزل � زنجان
96. بتول قربانزاده ـ فرزند پرويزـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ گرافيست ـ محل نگه‌داری زندان اوين
97. برزو پرورش ـ تاريخ بازداشت 30خرداد ـ محل بازداشت خيابان آزادى
98. بهادر عليزاده ـ تاريخ بازداشت 1 تير ـ محل بازداشت خيابان هفت تير ـ محل نگه‌داری ـ محل نگه‌داری زندان اوين
99. بهاره حسينی ـ دانشجو
100. بهاره شهيدی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ ارگان بازداشت کننده اطلاعات آمل
101. بهرام بهراميان - تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه صنعتی اصفهان
102. بهرام زندی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ محل نگه‌داری زندان اوين
103. بهرام شعبانی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
104. بهرام کاردان
105. بهرام يوسف نژاد ـ فرزندعليرضا ـ محل نگه‌داری ـ محل نگه‌داری کمپ کهريزک
106. بهروز فرزادی ـ فرزند شيرزاد ـ تاريخ بازداشت 1 تير ـ محل بازداشت
ميدان هفت تير ـ محل نگه‌داری زندان اوين
107. بهروز نوروزی ـ تاريخ بازداشت 3 تير ـ محل بازداشنت ميدان بهارستان
108. بهزاد باشو ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ محل بازداشت منزل ـ کاريکاتوريست
109-بهزاد پروین دانشجوی دانشگاه بیرجند
110. بهزاد نبوی ـ تاريخ بازداشت 16 خرداد
111. بهمن احمدی عمويی ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ روزنامه نگار
112. بهمن امويی- تاريخ بازداشت سی و يک خرداد- محل بازداشت منزل-روزنامه نگار
113. بهنام خدابنده لو- تاريخ بازداشت بيست و چهار خرداد- دانشجوی دانشگاه تهران
114. بهنام عظيمی کنده- فرزندگل محمد-محل نگهداری ـ محل نگه‌داری زندان اوين
115. بيتا صميمی زاد- تاريخ بازداشت30 خرداد-فعال دانشجويی- محل نگهداری بند نسوان ـ محل نگه‌داری زندان اوين
116. پدرام رفعتی- دانشجوی دانشگاه اميرکبير
117. پروفسور ايزدى- تاريخ بازداشت بيست و هفت خرداد- محل بازداشت
دانشگاه همدان- دانشيار دانشكده مكانيك دانشگاه همدان
118. پروفسور مجذوبى- تارخ بازداشت بيست و هفت خرداد- محل بازداشت
دانشگاه همدان- دانشيار دانشكده مكانيك دانشگاه همدان
119. پناهی- پزشک
120. پويا ترابی- تاريخ بازداشت بيست و هشت خرداد- محل بازداشت انقلاب- محل نگهداری ـ محل نگه‌داری زندان اوين
121. پوريا فيض اللهى - زندان اوين
122. پيام پيکری- تاريخ بازداشت يازده تيرماه- محل بازداشت دانشگاه- فعال دانشجويی دانشکده نفت اهواز
123. پيام حيدر قزوينی- دانشچوی دانشگاه بين المللى امام خمينى قزوين
124. پيمان عارف- تاريخ بازداشت بيست و هشت خرداد
125. پيمان قديمی- فرزندمحمد حسين- محل نگهداری ـ محل نگه‌داری زندان اوين
126. پيام پورنگ- دانشجوی دانشگاه تهران
127. پيمان كهندانى- تاريخ بازداشت سی خرداد- محل بازداشت خيابان آزادى
130. ثمن صاحب جلالی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
131-آيدين ميرزايي 25 ساله شغل آزاد ديپلم در 18 تیر در كارگر بازداشت شده
132. جاويد رمضانپورـ تاريخ بازداشت 27 خرداد
133-نادر عباسي 27 ساله ليسانس كشاورزي در 18 تیر در امير آباد بازداشت شده
134. جلال بهرامی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ محل بازداشت منزل ـ ارگان بازداشت کننده اطلاعات زنجان
135. جلال بهرامی صادق رسولی ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ محل بازداشت منزل - زنجان
136. جلال منيرى ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ خيابان جيحون
137. جليل شرابيان لوـ دکتر جراج
138. جميله سالار ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ ارگان بازداشت کننده اطلاعات آمل
139. جواد اسکوئی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ محل بازداشت خيابان آزادی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
140. جواد امام ـ تاريخ بازداشت 10 تير ـ محل بازداشت منزل
141. جواد جابری ـ تاريخ بازداشت 28 خرداد ـ محل بازداشت پانزده خرداد ـ محل نگه‌داری زندان قزل حصار
142. جواد يزادنفر ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو دانشگاه تهران
143. جهان بخش خانجانى
144. جهانگير محموديـ تاريخ بازداشت 26 خرداد ـ روحانی ـ ارگان بازداشت کننده اطلاعات خرم آباد
145. حاجى پور ـ دانشجوی دانشگاه تهران
146. حامد احسانی تبار ـ فرزند غلامعلی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
147. حامد ايرانيان ـ فرزند محمدـ محل نگه‌داری زندان اوين
148. حامد ايرانشاهيـ تاريخ بازداشت 26 خرداد
149. حامد باقری ـ محل نگه‌داری زندان اوين
150. حامد سعيدلو ـ محل نگه‌داری زندان اوين
151. حامد شيخ علی شاهی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو ی دانشگاه تهران
152. حامد عبدلی اکبرـ محل نگه‌داری زندان اوين
153. حامد محمدی - محل نگه‌داری ـ محل نگه‌داری زندان اوين
154. حبيب خدنگی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
155. حجت اسماعيلي
156. حجت الله اميری ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد - تبريز
157. حجت بختياری ـ دانشجو
158. حديث زمانی ـ دانشجو
159. حسام الدين باقری ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ دانشجوى دانشگاه صنعتی بابل
160. حسام نصيری ـ دانشگاه آزاد تهران مركز
161. حسن رضا لو ـ فرزند شبير ـ محل نگه‌داری ـ محل نگه‌داری کمپ کهريزک
162. حسن مادی خواه ـ روزنامه نگار
163. حسن معاديخواه ـ تاريخ بازداشت 28 خرداد
164. حسن فراهانى - زندان اوين
165. حسين آقاپور - زندان اوين
166. حسين بارى - زندان اوين
167. حسين زمانيان - زندان اوين
168. حميد ترقى - زندان اوين
169. حسين اتابک ـ محل نگه‌داری زندان اوين
170. حسين احمدی ـ فرزند حسين ـ محل نگه‌داری زندان اوين
171. حسين بيگلر حسنی ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ محل نگه‌داری زندان اوين
172. حسين حامدی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
173. حسين حسينی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ محل بازداشت خيابان فاطمی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
174. حسين دلير ـ تاريخ بازداشت 1 تير ـ کارگردان سينما
175. حسين رئيسيان ـ تاريخ بازداشت 29 خرداد ـ استاد دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين
176. حسين رحيمی ـ تاريخ بازداشت ـ 7 تير ـ دانشجوی دانشکده نفت اهواز ـ آزاد شد
177. حسين زمان ـ خواننده
178. حسين زينلی سرليه ـ فرزند محمد ـ محل نگه‌داری زندان اوين
179. حسين شکوهی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ روزنامه نگار
180. حسين عبدالهی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ محل بازداشت خيابان آزادی
181. حسين مجاهد ـ تاريخ بازداشت 26 خرداد ـ محل بازداشت منزل
182. حسين نوبخت ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
183. حسين حامدى ـ دانشجوی دانشگاه تهران
184. حسين شکوهی ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ روزنامه نگار بوشهری
185. حسين نوبخت ـ دانشجوی دانشگاه تهران
186. حمدالله نامجو ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ محل بازداشت منزل ـ فعال دانشجويی دانشگاه شيراز
187. حمزه غالبی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد
188. حمزه فراتى راد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
189. حمزه قالبی
190. حميد ستوده ـ تاريخ بازداشت 28 خرداد ـ محل بازداشت ميدان توچخانه
191-حسين حسني 26 ساله ليسانس ادبيت عرب در 18 تیر در خيابان ابوريحان بازداشت شده
192. حميد قزوينی ـ فرزند صمدی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
193. حميد کارخانه ـ فرزند امان الله ـ محل نگه‌داری زندان اوين
194. حميد نوروزی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ محل بازداشت خيابان آزادی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
195. حميدرضا جهان تيغ ـ تاريخ بازداشت 5 تير ـ دانشگاه بابل ـ دانشجوي دانشگاه صنعتی نوشيروانی بابل
196. حميدرضا محمدوالی ـ فرزندمسعود ـ محل نگه‌داری زندان اوين
197. حميدرضا نصير پور- فرزند علی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
198. حميده ماحوزی ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ روزنامه نگار بوشهری
199. حنيف سليمی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو دانشگاه تهران
200. خانم ثابتی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ تبريز
201. خانم شاملو ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ تبريز
202. خوش چهره ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد
203. دادی زاده ـ پزشک
204. داود حيدری ـ فرزند صالح ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ محل نگه‌داری زندان اوين
205. داود سليمانی ـ جبهه مشارکت
206. داود صفری نيا - تاريخ بازداشت 28 خرداد در ميدان ونک ـ محل نگه‌داری زندان اوين
207. داور زاهدار
208. دانيال فرجى - زندان اوين
209. داوود قهرمانی ـ فرزند يوسف ـ محل نگه‌داری زندان اوين
210. درويش ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ استاد دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين
211. پناهی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ تبريز
212. جليل شربيانلو ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ منزل - اطلاعات تبريز
213. داود سليمانی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد
214. سعيد حجاريان ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد
215. سعيد شيرکوند
216. سلطانی آذر ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد - تبريز
217. سيدمصطفی تاج زاده ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد
218. سيف لو ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد - تبريز
219. عبدالله رمضان زاده ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد
220. علی اشرف سلطانی آذر ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد
221. علی اصغر خداياری
222. علی تاجرنيا
223. علی محدث ـ تاريخ بازداشت 9 تير ـ مدير رشته علوم کامپيوتر دانشکده رياضی و علوم کامپيوتر دانشگاه اميرکبير
224. علی مهرداد ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد
225. غفار فرزدی ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ محل بازداشت منزل ـ ارگان بازداشت کننده اطلاعات تبريز
226. غفارزاده ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد - تبريز
227. غلامرضا ظريفيان
228. لعيا فرزدی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد - تبريز
229. محسن امين زاده
230. محسن ميردامادی
231. مهدی خزعلي ـ تاريخ بازداشت 8 تير ـ مدير انتشارات حيان ـ محل نگه‌داری زندان اوين
232. ذاکری ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد
233. رامين رويگردانـ فرزند نبی الله ـ محل نگه‌داری زندان اوين
234. رامين ساری اصلانيـ فرزند افشين ـ محل نگه‌داری زندان اوين
235. رامين سليمان زاده مقدم � فرزند محمود ـ محل نگه‌داری زندان اوين
236. رجبعلی مزروعی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ رئيس کانون صنفی روزنامه نگاران
237. رحمان کعبی فرزند محمد حسن ـ محل نگه‌داری کمپ کهريزک
238. رحمان يعقوبی ـ تاريخ بازداشت 29 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه مازندران
239. رحمت الله اميری ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد
240. رحيم مددی ـ تاريخ بازداشت 26 خرداد
241. رحيم ياوری ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد - تبريز
242. رضا ارجينی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ محل بازداشت منزل - اطلاعات زنجان
243. رضا ارکوازى ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
244-فرزانه ابوالقاسمي 24 ساله ليسانس روانشناسي در 18 تیر در امير آباد بازداشت شده
245. رضا رحيمی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ محل بازداشت خيابان کارگر جنوبی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
246. رضا زينلى ـ دانشجوی دانشگاه تهران
247. رضا عرب ـ تاريخ بازداشت9 تير- دانشجو دانشگاه مازندران - اطلاعات بابلسر
248-وحيد شاهدي 22 ساله شغل آزاد در 18 تیر در خيابان 16 آذر بارداشت شده
249. رضا کاظمی ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ ـ محل بازداشت منزل ـ فومن
250. رضا لطفی ـ دانشجوی دانشگاه فردوسى مشهد
251. رضا محسنی ـ تاريخ بازداشت 24 خردادـ محل بازداشت ميدان ونک ـ محل نگه‌داری زندان اوين
252. رضا مرادی ـ فرزند رستم ـ محل نگه‌داری زندان اوين
253. رضا همايی
254. رامون دهقانى - زندان اوين
255. روح الله باقری ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
256. روح الله رحيم پور ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد - تبريز
257. روح الله شفيعی ـ تاريخ بازداشت23 خرداد
258. روح الله شهسوار ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ روزنامه نگار
259. روح الله شهسواری ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد
260. روح الله صحرايی
261. روزبه امانی ـ تاريخ بازداشت3 تير ـ محل بازداشت بهارستان
262. رها ده رحيم پور
263. زويا حسنی ـ از اعضای جبهه مشارکت
264. زهرا توحيدی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ دانشجوی محروم از تحصيل
265. زهرا صادق زاده حلاجـ فرزند احمد ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ خانه دار ـ محل نگه‌داری زندان اوين
266. زهرا مجردی ـ تاريخ بازداشت23 خرداد ـ عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت
267-عبدالحميد باغباني 32 ساله فوق ديپلم برق در 18 تیر در كارگر بازداشت شده
268. زينب کريمی بيوک ـ تاريخ بازداشت 22 خرداد ـ خانه دار ـ محل نگه‌داری زندان اوين
269. ژيلا بنی يعقوب ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ محل بازداشت منزل ـ روزنامه نگار و فعال حقوق زنان
270. سارا رنجبری ـ فرزند حسن ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو ـ محل نگه‌داری زندان اوين
271. سامان صاحب جلالى ـ دانشجوی دانشگاه تهران
272. سجاد بازوند ـ دانشجوی دانشگاه تربيت معلم
273. سجاد طاهرزاده ـ تاريخ بازداشت 11 تير ـ محل بازداشت دانشگاه - دانشکده نفت اهواز
274. سعيد ارباب زهی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ زاهدان ـ ارگان بازداشت کننده اطلاعات زاهدان
275. سعيد الله بداشتی آزاد شد
276. سعيد باقريـ محل نگه‌داری زندان اوين
277. سعيد پرويزی ـ دانشجو
278. سعيد رضا صمدی ـ تاريخ بازداشت 3تيرـ محل بازداشت ميدان بهارستان
279-سيد متين حسيني 19 ساله دانشجو و طراح در 18 تیر در انقلاب بازداشت شده
280. سعيد شيرکووند
281. سعيد عباس زادهـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در خيابان آزاديـ محل نگه‌داری کمپ کهريزک
282. سعيد ليلاز ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ روزنامه نگار
283. سعيد نبوی ـ محل بازداشت در منزل
284. سعيد نيکخواه ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد
285. سعيده کردی نژاد
286. سعيد زراعت کار ـ تاريخ بازداشت23 خرداد
287. سعيد نور محمدی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد
288. سلطانی آزاد ـ پزشک
289. سميه توحيد لو ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو و وبلاگ نويس
290. سميه لقايی عليار ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ دانشجو ـ محل نگه‌داری زندان اوين
291. سوسن آل آقاناصر ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ محل بازداشت ميدان انقلاب ـ دانشجو ـ زندان اوين
292. سوگند عليخواه ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ دانشگاه مازندران ـ فعال دانشجويی
293. سهراب احديان ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
294. سهراب احمدى ـ دانشجوی دانشگاه تهران
295. سهند بختيارپور ـ تاريخ بازداشت 11 تير ـ محل بازداشت دانشگاه - دانشکده نفت اهواز
296. سهيل اقدم صالح � فرزند داود ـ محل نگه‌داری کمپ کهريزک
297. سيامک احمدی ـ تاريخ بازداشت 4 تير ـ‌ محل بازداشت ميدان بهارستان
298. سيامند غياثی ـ‌دانشجوی دانشگاه کرمانشاه
299. سياوش حاتم ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد -دانشجويان دانشگاه های همدان ـ آزاد شد
300. سياوش سبيمی نژاد ـ تاريخ بازداشت 1 تير ـ دانشجوی دانشگاه مازندران
301. سياوش صفوی ـ‌دانشجو
302. سياوش فياض ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
303. سامان حسينى - زندان اوين
304. سجاد سلطان على - زندان اوين
305. سجاد طاهرى - زندان اوين
306. سعيد انورى - زندان اوين
307. سعيد برادر - زندان اوين
308. سعيد بهرامى - زندان اوين
309. سعيد ترابى - زندان اوين
310. سعيد شايسته - زندان اوين
311. سعيد الله آقا صالح � بازداشت شده در تاريخ 21 خردادماه � کمپ کهريزک
312. سيد رضا فاطمه - زندان اوين
313. سيد محمد حسين حسنى - زندان اوين
314. سينا گرامى - زندان اوين
315. سيد آرمين مير خواجه الدين ـ فرزند سيدجمال ـ محل نگه‌داری زندان اوين
316. سيد جواد حسينی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
317. سيد حسين ميرزاده ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
318. سيد خليل ميراشرافی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ تهيه کننده تلويزيون
319. سيد عليرضا بهشتی شيرازی ـ تاريخ بازداشت 2 تير ـ بازداشت در محل کار
320. سيد محمد رئوف صفاريـ فرزند سيد احمد ـ محل نگه‌داری زندان اوين
321. سيد نويد قاضی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد در ميدان هفت تير ـ محل نگه‌داری زندان اوين
322. سيد هادی شاه ولايتی ـ فرزند سيد احمد ـ محل نگه‌داری زندان اوين
323. سيد هاشم خواستار ـ تاريخ بازداشت 29 خرداد فعال صنفی ـ زندان وکيل آباد مشهد
324. سينا برازجانی ـ تاريخ بازداشت 26 خرداد ـ محل بازداشت خيابان آزادی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
325. سينا فرهمند ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ محل بازداشت شهرک غرب ـ محل نگه‌داری زندان اوين
326. سيامند غياثی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه
327. سياوش صفوی ـ تاريخ بازداشت 29 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه مازندران
328. سياوش فياض ـ دانشجوی دانشگاه تهران
329. جواد حسينى ـ دانشجوی دانشگاه تهران
330. حسين ميرزاده ـ دانشجوی دانشگاه تهران
331. خليل ميراشرفی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ محل بازداشت در منزل ـ تدوينگر تلويزيونی
332. محمد باقر اسکويی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد
333. سيف الله رمضانى ـ‌دانشجوی دانشگاه تهران
334. شابتی - کمپ کهريزک
335. شاملو � کمپ کهريزک
336. شاهين رجب زاده منفرد ـ محل نگه‌داری زندان اوين
337. شايان قلى پور - زندان اوين
338. شاهين ميرزايی � فرزند علی همت ـ محل نگه‌داری زندان اوين
339. شاهين نصيری نيا ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در ميدان انقلاب ـ محل نگه‌داری زندان اوين
340. شاهين نوربخش ـ تاريخ بازداشت23 خرداد
341. شاهين عسگرى ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در ميدان توحيد
342. شايان منصوری تاريخ بازداشت 30 خرداد در تقاطع شادمان‌ـ محل نگه‌داری زندان قزل حصار
343. شروين بيگلرى ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ انقلاب ـ محل نگه‌داری زندان اوين
344. شريف معيری ـ فرزند عباس ـ محل نگه‌داری زندان قزل حصار
345. شکوفه آذر ـ تاريخ بازداشت 8 تير ـ مسجد قبا ـ خبرنگارروزنامه سرمايه ـ محل نگه‌داری زندان اوين
346. شمس الله ميانه دری ـ فرزند قرمان ـ محل نگه‌داری زندان اوين
347. شوانه مريخی ـ دانشجوی دانشگاه مازندران
348. شهاب الدين طباطبايی
349. شهاب حساراتـ فرزند محمد علی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
350. شهاب طباطبايی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد
351. شهاب عبدی نسب ـ تاريخ بازداشت 26 خرداد در خيابان آزادی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
352. شهاب مقدس ـ تاريخ بازداشت 1تير در ميدان توحيد
353. شهريار حسين بر ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشگاه زاهدان ـ اطلاعات زاهدان
354. شيخ موسی رجايی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ روحانی ـ ارگان بازداشت کننده اطلاعات آمل
355. شيوا نظرآهاری ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد
356. صابر اميری ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد در ميدان 7 تير
357. صادق رسولی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در منزل - اطلاعات زنجان
358. صادق نوروزى
359. صديقه صادق زاده- تاريخ بازداشت سی خرداد � محل نگهداری زندان اوين
360. صديقه گلشن لطفی- فرزند بهمن ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ حسابدارـ محل نگه‌داری زندان اوين
361. صمد بيگی- تاريخ بازداشت سی خرداد � محل بازداشت خيابان آزادی
362. صمد مهرعلى تبار- دانشجوی دانشگاه تهران
363. صيف الله رمضانی - تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
364. صيفی لو- پزشک
365. ضياالدين نبوی- تاريخ بازداشت بيست و شش خرداد- معلم
366. طاها عظيمی- تاريخ بازداشت 30 خرداد- محل بازداشت خيابان يادگار امام
367-عرفان عليداش 25 ساله ليسانس رياضي و كتاب فروش در 18 تیر در انقلاب بازداشت شده
368. عادل دهدشتی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد
369. عاطفه خواجه نصير ـ تاريخ بازداشت30 خرداد در خيابان نواب ـ محل نگه‌داری زندان
370. عاطفه نصيری- فرزند فضل الله ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ در خيابان ونک ـ کتابفروش ـ محل نگه‌داری زندان اوين
371. عباس اختری ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در خيابان نواب ـ محل نگهداری زندان اوين
372. عباس پوراظهری ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد در منزل
ارگان بازداشت کننده اطلاعات تبريز
373. عباس جعفری زهدـ محل نگه‌داری کمپ کهريزک
374. عباس علم ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد در خيابان ستار خان
375. عباس کوشاـ تاريخ بازداشت9 تير
376. عبدافتاح سلطانی ـ تاريخ بازداشت16 خرداد ـ وکيل
377. عبدالرضا تاجيک ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دبير سياسی روزنامه شرق
378. عبدالفتاح سلطانی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ وکيل دادگستری
379. عبدالله مومنی ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ، بند 209
380. عبدالله نوری ـ تاريخ بازداشت 27خرداد در ميدان هفت تير ـ محل نگه‌داری زندان اوين
381. عرفان محمدی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
382. عزت تربتی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
383. عطا رشيدی ـ دانشچوی دانشگاه بين المللى امام خمينى قزوين
384. علوم غمديده ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
385. علوی
386. علی احمدی ـ دانشجو
387. علی افشار ‌ـ فرزند خدابخش ــ محل نگه‌داری زندان اوين
388. علی اکبر صمدی ـ تاريخ بازداشت30 خرداددر خيابان جمهوری ـ محل نگه‌داری قزل حصار
389. علی پاشاه ـ تاريخ بازداشت3 تير در ميدان ونک
390. علی پورخيری ـ تاريخ بازداشت23 خرداد
391. علی تاجر نيا
392. علی تقی پور ـ تاريخ بازداشت23 خرداد
393. علی حبيبی- فرزند حنيف ـ محل نگه‌داری زندان اوين
394. علی خلج ـ تاريخ بازداشت1 تیر در ميدان هفت تير
395. علی ديناريـ تاريخ بازداشت 29 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه مازندران
396. علی رائی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
397. علی رفاهی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
398-علی سپندار دانشجوی بیرجند
399. علی شجاعی ـ دانشجوی دانشگاه هرمزگان
400. علی شکوريـ تاريخ بازداشت 3 تير در ميدان تجريش
401. علی طباطبايی ـ محل بازداشت در بلوار کشاورز
402. علی عباسی ـ دانشجوی دانشگاه مازندران
402. علی عقيلی ـ تاريخ بازداشت3 تير در ميدان بهارستان ـ محل نگه‌داری زندان اوين
404. علی فاتح ـ تاريخ بازداشت3 تير در ميدان امام حسين ـ محل نگه‌داری زندان اوين
405. علی محقر ـ تاريخ بازداشت26 خرداد
406. علی ملازمی دانشجوی رشته مهندسی مکانيک نيروگاه دانشگاه صنعت آب و برق شهيد عباسپور ـ محل نگه‌داری زندان اوين
407. علی مهاجر
408. علی مهرداد ـ تاريخ بازداشت23 خرداد ـ عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ايران
409. علی نظری ـ تاريخ بازداشت 29 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه مازندران
410. علی وفقی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ
411. علی هاديان ـ تاريخ 24 خرداددر خيابان شريعتی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
412. على تقى پور- بازداشت شده در تاريخ نهم تيرماه - دانشگاه مازندران
413. عليرضا بابالو ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ عضو انجمن اسلامی
دانشجويان دانشگاه زنجان
414. عليرضا جمال اسفرجانی نژادـ فرزند محمد حسين ـ محل نگه‌داری زندان اوين
415. عليرضا خوشبخت ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ دانشجوی محروم از تحصيل
416. عليرضا شيخی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
417. عليرضا شيرازی ـ تاريخ بازداشت2 تير ـ روزنامه نگار
418. عليرضا کيانی دانشجوی دانشگاه مازندران
418. على بيكس ـ دانشجوى دكتراى رشته تاريخ دانشگاه آزاد
420. على راعى ـ دانشجوی دانشگاه تهران
421. على رفاهى ـ دانشجوی دانشگاه تهران
422. عليرضا شيخى ـ دانشجوی دانشگاه تهران
423. عليرضا کيانی ـ تاريخ بازداشت 29 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه مازندران
424. عليرضا كيانى ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ دانشکده پرديس مازندران - فعال دانشجويی
425. عليرضا هاشمی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ دبيرکل سازمان معلمان ايران
436-عليرضا حسامي 23 ساله فوق ديپلم كامپيوتر 18 تیر بازداشت شد
427. عماد بهاور
428. عباس قادريان - زندان اوين
429. عباسعلى گودرزى - زندان اوين
430. على عاميران - زندان اوين
431. على محمدى - زندان اوين
432. على مرادى - زندان اوين
433. عليرضا خدادادى - زندان اوين
434. غفار زاده ـ پزشک
435. غفار فرزادی ـ پزشک
436. غمديده ـ دانشجوی دانشگاه تهران
437. فاطمه خواجه نصيري‌ـ فرزندجواد ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ دانشجو ـ محل نگه‌داری زندان اوين
438. فتاحی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد
439. فرحان صادق پور ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
440. فرحان صادق پور ـ دانشجوی دانشگاه تهران
441. فرزانه رنجبری ـ فرزند خليل ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد در خيابان
انقلاب، خانه دار- محل نگه‌داری زندان اوين
442. فرزانه کمانی تاريخ بازداشت 25 خرداد در خيابان اميرآباد ـ محل نگه‌داری زندان اوين
443. فرشاد طاهرى ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
444. فرشيد حيدرى زمين ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
445. فرناز کمانيـ فرزند اسماعيل ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ دانشجو ـ محل نگه‌داری زندان اوين
446. فرهاد بينا زاده ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
447. فرهاد شير احمد ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
448. فرهاد نصرالله پور
449. فرهاد شير احمد - زندان اوين
450. فريبرز سروش
451. فريناز معيريان ـ فعال دانشجويی ـ بند نسوان ـ محل نگه‌داری زندان اوين
452. فض الله جوکارـ دانشجو
453. فضلی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ استاد دانشگاه بين المللی امام خمينی قزوين
454. فهيمه رمضانی افشار ـ بازداشت 30 خرداد ـ شاغل در توليدی چاپ پارچه ـ محل نگه‌داری زندان اوين
455. کاظم رحيمی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
456. کامبيز صائميـ فرزند مصطفی ـ محل نگه‌داری زندان قزلحضار
457. کامبيز نوروزی ـ تاريخ بازداشت7 تير ـ - بند 209
458. کامران ايروانی ـ فرزند بهرام ـ محل نگه‌داری زندان اوين
459. کامران برهانی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در ميدان بهارستان ـ محل نگه‌داری بند 209 زندان اوين
460. کاوه ثروتی ـ تاريخ بازداشت30 خرداد
461. کرامت الله زارعيان جهرمی- فرزند فرج ـ محل نگه‌داری زندان اوين
462. کريم ارقنده پور ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ وبلاگ نويس
463. کريم امامی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
464. کريم باقرپور يزدی ـ تاريخ بازداشت3 تير ـ محل بازداشت بيمارستان
بقيع ـ محل نگه‌داری زندان اوين
465. کريم ارغنده پور ـ تاريخ بازداشت26 خرداد
466. کريم امامى ـ دانشجوی دانشگاه تهران
467. کورش شهبازی ـ تاريخ بازداشت3 تير ـ محل بازداشت بيمارستان بقيع ـ محل نگه‌داری زندان اوين
468. کوروش زعيم ـ تاريخ بازداشت31 خرداد
469. کيانوش موسوی ـ فرزند رضا ـ محل نگه‌داری کمپ کهريزک
470. کيوان راوی ـ فرزند کيومرث ـ محل نگه‌داری زندان اوين
471. کيوان صميمی بهبهانی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ روزنامه نگار
472. کيومرث احمدی ـ 30 خرداد ـ بلوار کشاورز ـ محل نگه‌داری زندان اوين
473. لعيا فرزادی ـ پزشک
474. ليلا سلمانی پور ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ شغل طراح لباس ـ محل نگه‌داری زندان اوين
475. مازيار بهاری ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ خبرنگار کانادايی هفته
نامه آمريکايی نيوزويک
476. مازيار يزدانی ـ تاريخ بازداشت 29 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه مازندران
477. ماشاالله حيدرزاده ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ روزنامه نگار بوشهری
478. متين اسديان ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ محل بازداشت خيابان امير آباد شمالی
479. مجتبی پور محسن ـ تاريخ بازداشت 25خرداد ـ روزنامه نگار
480. مجتبی تهرانی ـ تاريخ بازداشت 8 تير ـ خبرنگار سايت اعتمادملی
481. مجتبی خندان ـ تاريخ بازداشت23 خرداد ـ عضو شاخه جوانان نهضت آزادی ايران
482. مجتبی رجبی ـ دانش آموز
483. مجتبی رحيمی ـ دانشچوی دانشگاه بين المللى امام خمينى قزوين
484. مجتبی عليجانی ـ دانشجوی دانشگاه اميرکبير
485. مجتبی محمديان ـ تاريخ بازداشت 4تير ـ محل نگه‌داری زندان اوين
486. مجتبی نيک زاد ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ محل نگه‌داری زندان اوين
487. مجزوبی ـ تاريخ بازداشت23 خرداد ـ استاد دانشگاه
488. مجيد اسلامی ـ فرزند غدير ـ محل نگه‌داری زندان اوين
489. مجيد جباری
490. مجيد دری ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد درمنزل ـ فعال دانشجويی
491. مجيد زين العابدين- فرزند داود ـ محل نگه‌داری زندان اوين
492. مجيد سعيدی ـ تاريخ بازداشت 4 تير در خيابان وليعصر
493. مجيد سلاح وند ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
494. مجيد عسگری- فرزند محمود ـ محل نگه‌داری زندان اوين
495. مجيد معتمد زاده � فرزند علی اکبر ـ محل نگه‌داری زندان اوين
496. مجيد نعمتی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد در خيابان انقلاب ـ محل نگه‌داری زندان اوين
497. مجيد وهابـ فرزند بيرامعلی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
498. مجيد جابری ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد
499. مجيد سپهوند ـ دانشجوی دانشگاه تهران
500. مجيد نيری ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد
501. مجتبى صفرى - زندان اوين
502. مجتبى کاظمى - زندان اوين
503. محرمعلی افشاری ـ فرزند مسعود ـ محل نگه‌داری زندان اوين
504. محسن آزموده ـ دانشجوی دانشگاه تهران
505. محسن امين زاده ـ تاريخ بازداشت16 خرداد
506. محسن بابازاده ـ تاريخ بازداشت27 خرداد در خيابان کريم خان ـ محل نگه‌داری زندان اوين
507. محسن باباييـ فرزند رجبعلی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
508. محسن باستانی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ اصفهان
509. محسن برزگر ـ تاريخ بازداشت 28 خرداد ـ دانشجو دانشگاه مازندران
510. محسن حبيبی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
511. محسن حبيبى مظاهرى ـ دانشجوی دانشگاه تهران
512. محسن حکيمی
513. محسن روزبهان ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد
514. محسن صفائی فراهانی
515. محسن لطيفيان ـ محل نگه‌داری زندان اوين
516. محسن مير دامادی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد
517. محسن نوروژی مازندرانی نژاد � فرزند حسين ـ محل نگه‌داری زندان اوين
518. محسن نوری ـ تاريخ بازداشت30 خرداد ـ محل نگه‌داری زندان اوين
519. محمد اسماعيل حق پرست ـ تاريخ بازداشت1 تير در ميدان 7 تير ـ محل نگه‌داری زندان اوين
520. محمد باقر بخشی ـ فرزند ارسلان ـ محل نگه‌داری زندان اوين
521. محمد باقر شعبان پور ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
522. محمد بديعی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در حوالى خيابان بهبودى ـ محل نگه‌داری زندان اوين
523. محمد بلوری ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
524. محمد بيات ـ تاريخ بازداشت30 خرداددر خيابان آزادى
525. محمد توسلی ـ تاريخ بازداشت16 خرداد
526. محمد جعفر زرين ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد
527. محمد جعفری ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه رازی کرمانشاه
528. محمد جواد مهرداديان ـ محل نگه‌داری زندان اوين
529. محمد حاجی زاده ـ محل نگه‌داری زندان اوين
530. محمد حسن رضايی ـ محل نگه‌داری زندان قزلحضار
531. محمد حسن گل پسندـ فرزند اسماعيل ـ محل نگه‌داری زندان اوين
532. محمد حسين بهمنی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در ميدان توحيد ـ محل نگه‌داری زندان اوين
533. محمد حسين حسينی- فرزند علی اکبر ـ محل نگه‌داری زندان اوين
534. محمد حسين امامى ـ دانشجوی دانشگاه تهران
535. محمد خوانساری ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
536. محمد داوديان ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
537. محمد درمناکی فراهانی ـ تاريخ بازداشت 4 تير در ميدان بهارستان ـ محل نگه‌داری زندان اوين
538. محمد دليری ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
539. محمد رضا آبادی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
540. محمد رضا احمدی نيا
541. محمد رضا حکمی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
542. محمد رضا خاتمی ـ تاريخ بازداشت 23 خرداد
543. محمد رضا علايی پور
544-محمد رضا فرضی متولد 1358 فرزند ابراهیم 18 تیر بازداشت شد
545. محمد رضوانی ناظری ـ فرزند محمد امير ـ محل نگه‌داری زندان اوين
546. محمد شکوهی ـ تاريخ بازداشت23 خرداد
547. محمد صيادی ـ تاريخ بازداشت26 خرداد دانشگاه بوعلی - زندان الوند شهر همدان
548. محمد عطريانفر ـ تاريخ بازداشت16 خرداد
549. محمد علمی ـ دانشجوی دانشگاه مازندران
550. محمد قائم مقامی ـ تاريخ بازداشت 1 تير
551. محمد قوچانی ـ تاريخ بازداشت 28 خرداد
552. محمد کرامتی ـ تاريخ بازداشت 28 خرداد در ميدان آزادی ـ محل
نگه‌داری زندان اوين
553. محمد کريمی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
554. محمد محمدی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
555. محمد مختاری ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ جمهوری � محل نگهداری نا مشخص
556. محمد مهدی امانی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد در هفت تير ـ محل نگه‌داری زندان اوين
557. محمد مهدی يوسفی ـ فرزند محمد ـ محل نگه‌داری زندان اوين
558. محمد مهدى يداللهى ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در خيابان جمهورى
559. محمد ميراحمدـ فرزند حسين ـ محل نگه‌داری زندان اوين
560. محمد ابراهيم خسروتاج - زندان اوين
561. محمد باقرى - زندان اوين
562. محمد حسن عليخانى - زندان اوين
563. محمد رضا حسنى - زندان اوين
564. محمد رضا سلطان فر - زندان اوين
565. محمد رضا هاشمى - زندان اوين
566. محمد عظيمى - زندان اوين
567. محمد على کارگران - زندان اوين
568. محمد على کشاورز - زندان اوين
569. محمد نجارى - زندان اوين
570. محمدرضا احمدی نيا ـ تاريخ بازداشت23 خرداد
571. محمدرضا بيات ـ فررزند محمود ـ محل نگه‌داری زندان اوين
572. محمدرضا جلايی پور
573. محمدرضا حدآبادى ـ دانشجوی دانشگاه تهران
574. محمدرضا حکمى ـ دانشجوی دانشگاه تهران
575. محمدرضا خاتمی ـ تاريخ بازداشت23 خرداد ـ آزاد شد
576. محمدرضا کاويانی فرزند محمد حسن ـ محل نگه‌داری زندان اوين
577. محمدرضا کوهينی تفرشيـ فرزند ماشاالله ـ محل نگه‌داری زندان اوين
578. محمدرضا مرادی مجاهد ـ فرزند مسعود ـ محل نگه‌داری زندان اوين
579. محمدعلی ابطحی
580. محمدعلی صادقی ـ محل بازداشت خيابان وليعصر ـ محل نگه‌داری زندان اوين
581. محمدعلی ولی زادهـ فرزند قنبرعلی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
582. محمود ابراهيمی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ عضو حزب همبستگی
583. محمود دلبرى ـ دانشجوی دانشگاه تهران
584. مرتضی الياسی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در ميدان صادقيه ـ محل نگه‌داری زندان اوين
585. مرتضی خانی ـ کمپين کروبی
586. مرتضی رضا خانی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
587. مرتضی سپه ـ تاريخ بازداشت 3 تير در ميدان بهارستان
588. مرتضی کمالی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ محل نگه‌داری زندان اوين
589. مرتضى جانبازى ـ دانشجوی دانشگاه تهران
590. مرتضى جعفرى فرد - زندان اوين
591. مرتضى سيطرى - زندان اوين
592. مسلم دلشاد - زندان اوين
593. مظاهر پرهيزگار - زندان اوين
594. مهدى حبيبى - زندان اوين
595. مهدى طاهريان - زندان اوين
596. مهدى فرجى - زندان اوين
597. مهدى کريمى - زندان اوين
598. ميلاد پيشداد - زندان اوين
599. مرجان فاعظی ـ تاريخ بازداشت 1 تير ـ دانشجو
600. مرجان فياضی ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ محل بازداشت دانشگاه مازندران- فعال دانشجويی
601. مرضيه بهرامی کوشکی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ کتابفروش ـ محل نگه‌داری زندان اوين
602. مريم عامری
603-محمد امير اميني 26 ساله در 18 تیر در انقلاب بازداشت شده
604. مريم محمدی ـ فرزند محمد ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد دانشجو ـ محل نگه‌داری زندان اوين
605. مسعود عسگری ـ تاريخ بازداشت 4 تير در ميدان بهارستان
606. مصطفی تاج زاده ـ تاريخ بازداشت 23 تير
607. مصطفی حاجی زاده ـ محل نگه‌داری زندان اوين
608. مصطفی شجری ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد ـ در ميدان انقلاب ـ محل نگه‌داری زندان اوين
609. مصطفی فتاحی - فعال دانشجویی - محل نگهداری نامعلوم
610. مصطفی قوانلو قاجار ـ تاريخ بازداشت 1 تير ـ محل نگه‌داری زندان اوين
611. مصطفی منفرد ـ تاريخ بازداشت 11 تير ـ محل بازداشت دانشگاه - فعال دانشجويی دانشکده نفت اهواز
612. مصطفى مهدى زاده ـ دانشجوی دانشگاه بوعلى همدان
613. مصيب ابراهيمی ـ دانشجو
614. منصور عظيمی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
615. منصور غفاری ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد - تبريز
616. منصور نبی زاده ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد
617. منصور وفا ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد در منزل � زنجان
618. موسی ساکت ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ استان آذربايجان شرقی
619-مسعود قاضي 20 ساله شغل آزاد در 18 تیر در امير آباد بازداشت شده
620. مهتاب آجودانی ـ فرزند مهدی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداددر خيابان انقلاب ـ خانه دارـ محل نگه‌داری زندان اوين
621. مهتاب نصير پور ـ تاريخ بازداشت 8 تير ـ هنرمند سينما و تئاتر
622. مهدوی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ امام جمعه سابق آمل - اطلاعات آمل
623. مهدی باقری ـ فرزند مجيد ـ محل نگه‌داری زندان قزلحضار
624. مهدی ترکمن ـ دانشجو
625. مهدی خدادادی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ عضو نهضت آزادی ايران - تبريز
626. مهدی درويشی
627. مهدی رجب سلوکات ـ جليل ـ محل نگه‌داری زندان اوين
628. مهدی عبايی ـ تاريخ بازداشت 28خرداد
629. مهدی کريمی ـ تاريخ بازداشت 11 تير ـ محل بازداشت دانشگاه- فعال دانشجويی دانشکده نفت اهواز
630. مهدی مجيدی ـ تاريخ بازداشت 26 خرداد در ميدان ونک ـ محل نگه‌داری زندان اوين
631-مصطفي مجيدي 27 ساله ليسانس مديريت در 18 تیر در انقلاب بازداشت شده
632. مهدی يار بهرامی
633. مهديان ميناوی
634. مهران خوشرو ـ 30خرداد � محل بازداشت خيابان هاشمی
635. مهرداد بال افکن ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد ـ اصفهان
636. مهسا امرآبادی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ روزنامه نگار
637. مهندس بهزاد نبوی
638. مهندس داديزاده ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد - تبريز
639. مهندس شهاب الدين طباطبايی
640. مهندس مجيد جابری ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد - تبريز
641. مهندس محسن صفايی فراهانی
642. مهندس مهدی يار بهرامی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ - تبريز
643. مهندس يحيوی ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد در منزل ـ محل نگهداری اطلاعات تبريز
644. ميثم زارعی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
645. ميثم محمدحسن نقاش ـ محمد تقی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
646. ميثم ورق چهر ـ تاريخ بازداشت23 خرداد
647. ميلاد ثوری ـ تاريخ بازداشت23 30 خرداد در نواب
648. ميلاد چگينی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
649. ميلاد قريبيان ـ فرزند محمود ـ محل نگه‌داری زندان اوين
650. ميترا عالى ـ دانشجوی دانشگاه اميرکبير
651. ميلاد حسينی کشتان ـ تاريخ بازداشت 29 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه مازندران
652. ناصح فريدی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ فعال دانشجويی
653. ناصر اکبری ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در خيابان انقلاب محمود ـ محل نگه‌داری زندان اوين
654- ناصر اميري ٢٣ ساله شنبه ٣٠ خرداد در انقلاب دستگير و به اوين منتقل شده
655. ناصر زمانی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
656. ناهيد سياهوند دانشجو
657. ندا فرقانی ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد در خيابان انقلاب ـ محل نگه‌داری زندان اوين
658. نريمان احمدی مقدم ـ تاريخ بازداشت 26 خرداد در ميدان ونک ـ محل نگه‌داری زندان اوين
658. نريمان گوهری ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد در ميدان صادقيه ـ محل نگه‌داری زندان اوين
660. نسترن خدا رحيمی ـ دانشجو
661. نسيم رياحی ـ دانشچوی دانشگاه بين المللى امام خمينى قزوين
662. نيما کاکاوند - زندان اوين
663. ناصر نمازی � زندان اوين
664. نعمت خوش چهره � فرزند سعدالله � زندان اوين
665. نصرالله عطابخشی � بازداشت شده در 30 خردادماه � کمپ کهريزک
666. نويد احدی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در خيابان جيحون ـ محل نگه‌داری
زندان گوهردشت
667. نويد حقدادی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه تهران
668. نويد خوش نگاه ـ فرزند محسن ـ محل نگه‌داری کمپ کهريزک
669. نيما پرتوی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
670. نيما حسينی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در خيابان جيحون ـ محل نگه‌داری زندان اوين
671. نيما کاکاوند ـ تاريخ بازداشت 3 تير در ميدان بهارستان ـ محل نگه‌داری زندان اوين
672. نيما نحوی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجوی دانشگاه بابل- محل نگهداری اطلاعات بابل
673. وجيهه مقدم ـ محل نگه‌داری زندان اوين
674. وحيد اسماعيلی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
675. وحيد اميريان ـ دانشجو
676. وحيد اناری ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ دانشجو
677. وحيد پاشايی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
678. وحيد جراحی ـ تاريخ بازداشت 24 خرداد ـ محل بازداشت ميدان فاطمی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
679. وحيد زينعلی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در ميدان وليعصر ـ محل نگه‌داری زندان اوين
680. وحيد محمدی ـ فرزند موسی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
681. وحيد نوري ـ فرزند دوستعلی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
682. وحيد انارى ـ دانشجوی دانشگاه تهران
683. هادی احتظاظی ـ تاريخ بازداشت 29 خرداد ـ محل نگهداری اطلاعات همدان
684. هادی پلاور ـ دانشجوی دانشگاه اميرکبير
685. هادی دشتی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد در ميدان هفت تير ـ محل نگه‌داری زندان اوين
686-محمد رضا پاشايي 26 ساله ديپلم شغل آزاد در 18 تیر در امير آباد بازداشت شده
687. هانيه يوسف پور
688. هانيه يوسفيان ـ تاريخ بازداشت 31 خرداد ـ شيراز
689. هدايت آقايی
690. هدايت الله آقايی
691-معين منصوري 22 ساله فوق ديپلم در 18 تیر در كارگر بازداشت شده
691. هما روستا ـ تاريخ بازداشت 8 تير ـ هنرمند سينما و تئاتر
693. همايی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد
694. هومن اسكندرى ـ تاريخ بازداشت 26 خرداد در منزل
695. يعقوب شائوليان ـ فرزند يوسف ـ محل نگه‌داری زندان اوين
696. يوسف داداشی ـ تاريخ بازداشت 30 خرداد در خيابان آزادی ـ محل نگه‌داری زندان اوين
697. يونس دهقان منش ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد در خيابان امير آباد ـ محل
نگه‌داری قزل حصار
698. يونس سليمی ـ تاريخ بازداشت 27 خرداد در خيابان مفتح ـ محل نگه‌داری زندان اوين
699. ياسر جعفرى ـ دانشجوی دانشگاه تهران
700. يعقوب زاده ـ تاريخ بازداشت 25 خرداد ـ تبريز
701- جلال نوري 30 ساله شغل آزاد در 18 تیر در خيابان كارون بازداشت شده
702- سعيد صباغي 19 ساله محصل 18 تیر بازداشت شد
703- حامد ميرزاخاني 22 ساله فوق ديپلم كامپيوتر (طراحي) در 18 تیر در امير آباد بازداشت شده
704- مختار قاسمي 23 ساله فوق ديپلم عمران در 18 تیر در انقلاب بازداشت شده
705- بهادر كلاهي 24 ساله ليسانس حسابداري كارمند شركت خصوصي در18 تیر در اميرآباد بازداشت شده
706- رضا يونسي 29 ساله ليسانس شيمي شغل آزاد در 18 تیر در انقلاب بازداشت شده
706- مرتضي تاكستاني 26 ساله ليبسانس رياضي محض ، كارمند در 18 تیر در خيابان وصال بازداشت شده
707- کاوه مظفری. دستگیر شده در 18 تیر
708- علی اجاقی- دانشجوی دانشگاه اصفهان. دستگیری در 17 تیر
709- مجید دری- دستگیری در 18 تیر- دانشجوی محروم از تحصیل دانشگاه علامه
710- علی سیفی پور دستگیری در 18 تیر در شهر اردبیل
711- آیدین ذاکری - دستگیری در 18 تیر در شهر اردبیل
712- ایلقار موذن زاده- دستگیری در 18 تیر در شهر اردبیل
713- فریدون نوبخت- دستگیری در 18 تیر در شهر اردبیل
714- محمد رضا محمودي 24 ساله ليسانس شيمي در 18 تیر در امير آباد بازداشت شده
715- سارا يدالهي 26 ساله ديپلم در 18 تیر در انقلاب بازداشت شده
716- بهاره باقرپناه 23 ساله فوق ديپلم كامپيوتر در 18 تیر در خيابان 16 آذر بازداشت شده
717- وحيد مددي 21 ساله دانشجوي تاريخ در 18 تیر در انقلاب بازداشت شده
718- سينا محمدي 19 ساله ديپلم در 18 تیر در كارگر شمالي بازداشت شده
719- صادق احمدي 28 ساله ليسانس عمران در 18 تیر در انقلاب بازداشت شده
720- حشمت شريفي 23 ساله ديپلم و شغل آزاد در 18 تیر در جمالزاده بازداشت شده
721- محمد آزادي 21 ساله دانشجو در 18 تیر در امير آباد بازداشت شده
722- محسن كريمي 18 ساله محصل در 18 تیر در امير آباد بازداشت شده
723- مينا رستگار 22 ساله منشي در ولي عصر بازداشت شده
724- احد وفازاد 31 ساله شغل آزاد(كتابفروش) در 18 تیر در انقلاب بازداشت شده
725- یعقوب شائولیان - فرزند یوسف - زندان اوین
726- مهدی رجب سلوکات - فرزند جلیل - زندان اوین
727- مرضیه بهرامی کوشکی - فرزند نوروزعلی- بازداشت شده در تاریخ ٣٠ خرداد - زندان اوین - دیپلم - مجرد- شاغل در کتابفروشی
728- محمدعلی ولی زاده - فرزند قنبرعلی - زندان اوین
729- محمدرضا کوهینی تفرشی - فرزند ماشاالله - زندان اوین
730- محمد میراحمد - فرزند حسین - زندان اوین
731- محمد درمناکی فراهانی- بازداشت شده در تاریخ ٤ تیر در میدان بهارستان - زندان اوین
732- داود منصوری 29 ساله کارمند و در حوالی ميدان انقلاب دستگير شده است
733- علی محمدی گراوند دانشجوی علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبائی- 23 خرداد دستگیر شد.
اطلاعیه شماره 3

تمامی دستگیر شدگان اخیر باید از زندان آزاد شوند

وسیعا به تجمعات اعتراضی خانواده های دستگیر شدگان اخیر در مقابل زندان اوین بپیوندیم


امروز 20 تیرهمچون روزهای دیگر تعدادی از خانواده های دستگیر شدگان 18 تیر و دیگر دستگیر شدگان اعتراضات اخیر در مقابل زندان اوین و دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی تجمع کردند. بنا به خبر ها دستگیر شدگان 18 تیر به کلانتری 148 و آگاهی شاپور و ستاد پیگیری اطلاعات منتقل شده اند. آمار دقیقی از دستگیر شدگان اخیر و دستگیر شدگان هجده تیر در دست نیست. گفته میشود حدود 3 هزار نفر در اعتراضات اخیر دستگیر شده اند. اما جمهوری اسلامی تعداد این دستگیری ها را 2500 نفر گزارش کرده است که 2000 نفر آنها آزاد و 500 نفر دیگر قرار است در این هفته دادگاهی شوند. تعداد دستگیر شدگان هجده تیر نیز حدود 150 نفر گزارش شده است. خانواده های دستگیر شدگان اخیر اعلام کرده اند که تا آزادی عزیزانشان از زندان به تجمعات خود ادامه خواهند داد. دو روز پیش نیز این خانواده ها در مقابل زندان اوین تجمع داشتند و هنگامیکه قاضي حيدري فر با ماشین سفید رنگ خود از زندان خارج میشد جلوي ماشين او را گرفتند و خواهان آزادی فوری دستگیر شدگان اخیر شدند. گفتنی است که حیدری فر همان فردی است که در سال 84 بازجویی کارگران دستگیر شده شرکت واحد را عهده دار بود و شماره حساب سندیکای شرکت واحد را مسدود اعلام کرد.

خانواده های دستگیر شدگان اخیر اعلام کرده اند که تا آزادی تمامی دستگیر شدگان از زندان به تجمعات خود ادامه خواهند داد. در تجمع اعتراضی روز هجده تیر نیز در پارک لاله مردم از تجمع برای آزادی دستگیر شدگان در این هفته در مقابل زندان اوین یکدیگر را خبر میکردند.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی همه انسانهای آزادیخواه را به مبارزه وسیع و گسترده برای آزادی فوری تمامی دستگیر شدگان اخیر و همه زندانیان سیاسی از زندان فرا میخواند. باید با تجمعات هر روزه خود در مقابل زندان اوین و پیوستن به جمع خانواده ها بر فشار خود بر روی رژیم برای آزادی فوری دستگیر شدگان اخیرشدت دهیم. باید خواست آزادی فوری بازداشت شدگان اخیر را در صدر خواستهای اعتراضی خود قرار دهیم و در تظاهراتهای شبانه و در اجتماعات هر روزه مان در مقابل اوین بر روی این خواست پای فشاریم. باید همه جا را با شعار دستگیر شدگان اخیر باید فورا آزاد شوند. زندانی سیاسی آزاد باید گردد پر کنیم. باید مبارزه ای وسیع و گسترده را برای رها کردن دستگیر شدگان اخیر از زندان و برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی از زندان شکل دهیم. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی برای آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی دستگیر شدگان اخیر و همه زندانیان سیاسی تلاش میکند.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش میکند تا اسامی و مشخصات تمامی دستگیر شدگان اخیر را جمع آوری کند و پیگیر وضعیت آنها و آزادی تمامی آنها از زندان باشد. به ضمیمه اسامی تعدادی از دستگیر شدگان اخیر آورده شده است با این کمیته برای تهیه اسامی تمامی دستگیر شدگان اخیر و همه زندانیان سیاسی همکاری کنید.کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي

مرگ بر جمهوري اسلامي

زنداني سياسي آزاد بايد گردد

20 تیر ٨٧- 11 ژوییه ٢٠٠٩

http://free-zendaniseyasi.blogspot.com/

shahla_daneshfar@yahoo.com