شب هاى همبستگى شنبه ٩ فوريه در فرانکفورت ٬ يکشنبه ١٠ فوريه در برمن

همراه با: ايرج جنتي عطايي٬ بهرام چوبينه٬ نيلوفر بيضايي٬ مينا احدي٬ ميرزا آقا عسکري٬ فرهاد مجدآبادي٬ بصير نصيبي٬ هايک و ....

سه روز بيشتر به هفته همبستگي با دانشجويان دستگير شده نمانده است٬


سه روز بیشتر به شروع هفته همبستگی با دانشجويان دربند و زندانیان سیاسی٬ هفته ١٣ تا ٢٠ بهمن (٢-٩ فوريه)، نمانده است٬ کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي بار ديگر از همه خانواده ها و همه دانشجويان ميخواهد که به فراخوان دوستان خود پاسخ مثبت دهند و با تمام قوا از اين فراخوان حمايت و پشتيباني کنند. طي ده روزي که از اين فراخوان ميگذرد٬ تا کنون فعاليتها و تلاش هاي بسياري صورت گرفته است. تعدادي از خانواده هاي دانشجويان زنداني جلو آمده و در مصاحبه هايشان با رسانه هاي مختلف کل جامعه را به حمايت از اين هفته فراخوانده اند. دانشجویان در آلمان قدم جلو گذاشته و روز اول فوریه (١٢ بهمن) شب همبستگی سازمان داده اند. کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي نيز در پاسخ به اين فراخوان در سطح جهاني بر پايي تجمعات و آکسيونهايي را در دستور گذاشته است و سازمانهاي انساندوست و آزاديخواه در سراسر جهان را به پيوستن به اين کمپين فراخوانده است. لازمست يادآور شويم که در اطلاعيه اي در ٢٧ ژانويه٬ از سوي دوستاني که تحت عنوان دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب فعاليت دارند٬ روز ١٦ فوريه بعنوان "روز اعتراض سراسری به جمهوری اسلامی برای آزادی همه دانشجویان زندانی" اعلام شده است٬ ما ضمن حمايت از اين فراخوان و تلاشهای دیگر براي آزادي دانشجويان زنداني و زندانيان سياسي٬ این دوستان را نیز به حمايت قاطع از هفته همبستگي با دانشجويان زنداني فراميخوانيم.
بياييد تا با هم هفته ١٣ تا ٢٠ بهمن (٢-٩ فوريه)٬ هفته همبستگي با دانشجويان زنداني و زندانيان سياسي را هر چه قدرتمند تر به پيش بريم. امروز ما در مرحله حساسي از مبارزه براي آزادي دانشجويان زنداني و باز کردن درب زندانها قرار داريم.
بدون شک بدنبال يک هفته مبارزه قدرتمند در هفته همبستگي با دانشجويان زنداني٬ در موقعيت بسيار مساعدتري در تداوم این مبارزه تا آزادی تک تک این عزیزان و باز کردن در زندانها قرار خواهیم گرفت. براي آزادي تمامي دانشجويان دستگير شده و براي آزادي بدوين قيد و شرط همه زندانيان سياسي قدرتمند و متحد کنار هم باشيم.

دانشجوي زنداني آزاد بايد گردد
زندني سياسي آزاد بايد گرددا
کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
١٠ بهمن ١٣٨٦- ٣٠ ژانويه ٢٠٠۸
00447779898968
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com
ني سياسي آزاد بايد گردد
١٠ بهمن- ٣٠ ژانويه ٢٠٠٨
***
انگلستان:بمناسبت هفته همبستگی با دانشجویان زندانیشب همبستگى و میزهای اطلاعاتی در لندن برگزار میشود* براى افشاى
جنايات جمهورى اسلامى* در حمايت از فراخوان خانواده های دانشجویان* برای آزادی دانشجويان و تمام زنانيان سياسىميزهاى اطلاعاتى روزهاى شنبه و یکشنبه 2 و 3 فوريهو نزديك پل هانگرفورد Soutbank دروشب همبستگى با دانشجويان و زندانيان سياسىشنبه 16 فوريه در187 Pentonville Road, London N1 9NZبرگزار میشودهمه شما مردم آزادیخواه را به شرکت در این برنامه ها فرامیخوانیم.با اعلام حمايت از و با شرکت در این برنامه ها به خواست خانواده های دانشجویان زندانی و دانشجویان دانشگاههای مختلف پاسخ دهید و صف مبارزه براى آزادى دانشجويان و تمام زندانيان سياسى را تقويت كنيد.
كميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى
07950924434

منصور اسانلو براي عملي جراحي چشم به بيمارستان منتقل شد


- روز پنجشنبه ٤ بهمن منصور اسانلو جهت عمل جراحي چشم با نظارت ماموران اطلاعات رژيم از زندان اوين به بيمارستان لبافي نژاد منتقل شد. نظر پزشگان اينست که او بايد بين سه تا چهار هفته تحت مراقبت باشد. منصور اسانلو از مرداد تا کنون در زنداني است و از ناراحتي کليه و قلب و چشم رنج ميبرد. به گفته پروانه اسانلو همسر محمود صالحي کميسيون پرشکي و مسئولان زندان با مرخصي يک ماه و نيم وي موافقت کرده است اما مقامات قضايي شعبه ١٤ با اين موضوع هنوز نظري نداده اند
.

اطلاعيه شماره ٢٣:آخرين اخبار از دانشجويان دستگير شده


- به گزارش وب لاگ سوسياليسم و بربريت با گذشت حدود ٢ ماه از بازداشت دانشجویان ،به تعدادی دیگر از آنان وثیقه های سنگین اعلام شده است. از آن جمله: علی کلایی ٨٠ میلیون تومان٬ کیوان امیری الیاسی ٥٠ میلیون تومان٬ علی سالم ٥٠ میلیون تومان٬ مجید اشرف تژاد٬ بهرام شجاعی

بدين ترتيب تنها در صورتی که خانواده های این دانشجویان امکان تهیه وثیقه های تعیین شده را داشته باشند٬ می توانند قرار بازداشت را به قرار وثیقه تبدیل کنند. تعيين وثيقه هاي سنگين براي دانشجويان زنداني٬ فشاري ديگر بر خانواده هاي اين دانشجويان است. از جمله سعید آقام علی پس از ١٠ روز از اعلام مبلغ وثیقه اش (١٠٠ میلیون تومان ) هم چنان در بند به سر می برد ، و خانواده ی او از فراهم کردن این مبلغ هنگفت ناتوان بوده اند. بويژه اينکه با اينکار زندانيان سياسي با قيد وثيقه از زندان آزاد ميشوند٬ در عين حال برايشان پرونده ساخته شده و اين پرونده در جريان باقي مي ماند و بر اساس آن حتي بعد از آزادي مرتب به دادگاه احضار و زيرتهديد دستگيري و زندان قرار ميگيرند.

- روز ٩ بهمن٬ پس از ٥٨ روز بی خبری خانواده ی نادر احسنی با فرزند خود ملاقات کردند. همچنین بنا به گزارش ها خانواده بیژن صباغ نیز ٨ بهمن با بیژن ملاقات کردند. طبق همين گزارش ها٬ بهرنگ زندی ، میلاد معینی و حامد محمدی به کمیته ی سرکوب احضار شدند. این خبر زمانی به این دانشجویان اعلام شد که می بایست روز قبل به کمیته انظباتی مراجعه می کردند.


کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
١٠ بهمن ١٣٨٦- ٣٠ ژانويه ٢٠٠۸
- 0044 777 98 98 968

حمایت سازمان های دانشجویی دانمارک از دانشجویان زندانی

Demonstration in CPH, Denmark (26th of January 2008).
Attending was representatives of National Union of Students in Denmark (DSF; which represents approximately 115.000 voluntary studentmembers enrolled in tertiary educational programmes), Danish Journaliststudents (DJstud), SDS The Association of Students of Social Work in Denmark (SDS), Free Forum; Social Democratic Students, Socialist Peoples Partys Youth and "Committee for the defence of Politicial Prisoners in Iran".
Unfortunately there were no massmedia attention, but after the demonstration the attendants decided to work for an appeal to the danish appeal parliament, so it would work for the release of student (or all political) activists in Iran.
We have already sent you the pictures from the demonstration.
Supportdeclarations:
Our friend is working to translate Danish supportdeclarations to Farsi.
Students union from croatia, serbia and Netherlands have sent you supportdeclarations in English.
Do you want them in Farsi? And can you translate them to Farsi yourself or do you want us to do it?
1) Croatia
23rd of january:
Regards from CSC Marin Bakša,
President Of Student Council J. J. Strossmayer University of Osijek ………………………………………………………….
“Proclamation of the arrests on the University Students’ Day
On the threshold of December the 7th the University Students’ Day in Iran, more than 30 “Equality and Freedom-seeking Students” have been arrested. Surprisingly, December the 7th which is the symbol of the struggle against dictatorship of the ex-imperial regime – is not tolerated by the Islamic Government either. What has happened during this ceremony – the main pivot of which was the opposition to war and sanction – is the repetition of the same scenes of the previous government. The commemoration of the University Students’ Day is the tradition of more than 50 years and the ones who have been arrested this year are the most honest children of our country. We want the unconditional and immediate release of the captivated students.
Croatian Students Union
CSC
Marin Bakša

2) Serbia Studentunion
23th of january 2008:
Dear Abdullah, as the international officer of Student Union of Serbia, I must point out how concerned I am about the condition of your friends students. I would like to support them if I could, so please send me some more information about what I could do. Unfortunately, due to the lack of time remained, we will not be able to organize anything on 26th January, but I would like to contribute somehow to their freedom as soon as possible. I am looking forward to your further information., Valentina
24th of January 2008:
Dear Abdullah, I hope you will find this attachment useful. In case you need anything else, please feel free to contact me. Wishing you all the best, Valentina Boskovic:

To whom it may concern:
Support Committee in Iran
Dear friends,
On the behalf of Students’ Union of Serbia, as the International Officer, I would like to express my deep sympathy for the Iranian students who have been captured and to show my sincere support for them, hoping for their quick release. As a student, I would like to give my contribution to their freedom by writing this appeal. I am sure that youth around the world would share my opinion as we are living in the democratic society where adults are free to decide and to act on their own choice. I am looking forward to their release.
Valentina Boskovic
International Officer SUS


3) Holland studentunion
Thursday the 24th of january:
“Dear Abdullah, ASVA student union thinks that in this age of internationalization and free flow of knowledge and information worldwide, this is an outrageous statement of the Iranian government. Anne Janssens Chairman ASVA student union”
ASVA: http://www.asva.nl/

جوادعلیخانی را آزاد کنید

ماه ها از دستگیری رفیق جواد علیخانی دانشجوی دامپزشکی دانشگاه چمران اهواز که در مهرماه امسال به ناجرم توهین به مقدسات توسط نیروهای وزارت اطلاعات به همراه عده ای دیگر رفقا دستگیر شد می گذرد.بعد از دستگیری همه رفقا آزاد شدند بغیر از رفیق علیخانی که به دلایل نامعلوم قاضی حتی از قرار وثیغه برای رفیق علیخانی سر باز زد. روزهاست که کسی از وضعیت این دانشجوی فعال بی اطلاع است و حتی خبری در دست نیست که قاضی حکمی صادر کرده است یا نه طبق خبرهای بدست آمده او را در بند معتادین به مواد مخدر کراک نگهداری می کنند که و دائم وضعیت او رو به وخامت است. حتی اگر کسی بخواهد از وضع او مطلع شود او را به ستاد خبری می برند و بازخواست می کنند که چه ارتباطی با علیخانی داری؟ در این اوضاع دستگیری دانشجویان در سراسر ایران متاسفانه در بند بودن رفیق علیخانی به فراموشی سپرده شده است .
ما دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اهواز از تمامی آزادی خواهان و برابری طلبان دنیا خواهشمندیم که فکری به حال آزادی رفیق جواد علیخانی نمایند.را باید به این اندازه حقوق انسانها نادیده گرفته شود؟ چرا او از داشتن یک وکیل محروم است؟ چرا او را آزاد نمی کنند؟ چرا او را در میان جانیان و مجرمان سابقه دار نگه داری می کنند؟ او دانشجوی دامپزشکی این مملکت است!!! مجرم نیست!!! او یک انسان است از شما دانشجویان خواهشمندیم ما را یاری کنید. از دوستان می خواهم از طریق امیل ما را در کمپین آزادی رفیق عیلخانی یاری کنید
زنده باد آزادی زنده باد برابری
دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اهواز

اعلام حمایت کارگران عسلویه ازفرخوان هفته همبستگی با دانشجویان زندانی


بنا بر خبر رسیده به اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار امروز دوشنبه مورخه ۸/۱۱/۸۶ جمعهایی از کارگران عسلویه در حمایت از دانشجویان در بند و به مناسبت هفته همبستگی با دانشجویان دربند، اقدام به پخش فراخوان جمعی از خانواده ها و دانشجویان دانشگاههای مختلف، در میان کارگران پالایشگاههای فازهای ۲و۳، ۹و۱۰و شرکت عمران ساحل عسلویه کردند.

اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار
۸/۱۱/۱۳۸۶
http://www.ettehade.net/index.php

نامه تعدادي از خانواده هاي قربانيان سالهاي ٦٠ و ٦٧ در حمايت از هفته همبستگي با دانشجويان زنداني

خانواده های عزیزان زندانی ، دانشجویان مبارز
سلامهای صمیمانه ما را بپذیرید

بدینوسیله از مبارزه شما برای آزادی عزیزان و دوستانتان حمایت میکنیم . این اعلام حمایت خانواده ها ، اعلام حمایت پدران و مادرانی است که عزیزانشان ، قربانی وحشیگری این رژیم در سالهای 60 الی 67 شد . در آن سالها در غیاب یک حرکت اعتراضی قوی ، بمانند امروز در جامعه ایران ، هزاران تن از بهترین و شریفترین انسانها و از جمله فرزندان ما قربانی سیاست اعدام و ترور رژیم شدند . ما در این روزهای سخت ، برای ادای دین خود و شرکت در این حرکت مهم ، برای ازادی دانشجویان زندانی و همه زندانیان سیاسی از هفته همبستگی شما حمایت میکنیم . اطمیان داشته باشید با حمایت های وسیعی که تا به امروز از مبارزه شما در سطح داخل و خارج شده است ، با وجود یک جنبش عظیم اعتراضی در جامعه ایران ، رژیم قادر به حرکت وحشیانه ای مثل گذشته نخواهد بود . امیدواریم این حرکت کوچک ما در کنار حرکت سایر مردم باعث آزادی همه دانشجویان و زندانیان سیاسی بشود .
زنده باد ازادی
زنده باد همبستگی مردم

تعدادی از خانواده های قربانیان سیاسی سالهای 60 – 67 تبریز
9/11/86

فراخوان برای شرکت فعال استادان و دانشجویان در راه آزادی دانشجویان دربندجمعی از خانواده های دانشجویان دستگیر شده، 20-13 بهمن را به هفتۀ آزادی دانشجویان دربند اختصاص داده اند و جمعی دیگر دردمند و پریشان چشم به راه آزادی فرزندان شان از زندان های رژیم اند. جمعی هنوز از سرنوشت و محل فرزندان ربوده شده شان بی خبرند، جمعی در تکاپوی فراهم آوردن وثیقه های سنگین و طاقت فرسایند و جمعی نیز برای ساکت شدن و انتظار کشیدن مورد تهدید و آزار قرار می گیرند. رژیم از وحشت گسترش جنبش اعتراضی دانشجویان ایران حتی از حد و مرز سرکوبگری و بی قانونی خود عبور کرده و برای ایجاد ترس و چشم زهر گرفتن از دانشجویان به هر عملی از آدم ربائی، شکنجه، کشتار و ابداع انواع اتهامات ساختگی دست زده و می زند.
ما همه واقفیم که در حکومت آخوندها و بر اساس عدالت مورد ادعای اسلامیان به آسانی "زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد". می دانیم که در جائی که امنیت قضائی نباشد، سرکوبگران رژیم می توانند هر اتهامی را به هر کسی بچسبانند و هر قتل، شکنجه و سرکوبی را به سببی موجه جلوه دهند. بر این نیز واقفیم که رژیم ستمگر اسلامی به سبب وحشت از گسترش جنبش اعتراضی دانشجویان، سرکوبی اعتراضات دانشجوئی را با وحشیت بی نظیری پیش می برد.
در این شرایط، آن چه بر جوانان بی دفاع ما می گذرد، وجدان هر انسان، از آن جمله ما اعضای خانوادۀ دانشگاهی ایران را به سختی آزار می دهد و هر انسان با وجدان را در برابر پرسش "چه باید کرد و چگونه میتوان از تهاجمات و تجاوزات رژیم اسلامی جلوگیری کرد" قرار می دهد. آیا باید فقط نظاره گر بود و گذاشت تا سرکوبگران رژیم در برابر چشم همه، عریان و آشکار و بدون هر اعتراض و مانعی جوانانی را که حداکثر جرم شان شرکت در روز دانشجو بوده، سلاخی کنند، یا که نه، هر انسان با وجدان وظیفه دارد که به هراقدام انسانی یی که ممکن است مانع این سرکوبی انتقام آمیز و وحشیانه شود، سر بزند.
برای ایجاد توجه ویژه به این ضرورت مهم است که اینجانب به عنوان فردی از خانوادۀ استاد- دانشجوئی ایران وظیفۀ خود می داند که در برابر این سرکوب ظالمانۀ فرزندان مان ساکت ننشیند و از همۀ هم میهنان و به خصوص اعضای "خانوادۀ دانشگاهی ایران" که در داخل و خارج کشور به تدریس، تحقیق و تحصیل آکادمیک مشغولند، دعوت کند تا برای اعتراض به این سرکوبی وحشیانه به پا خیزند و نسبت به شرایط، برای رهائی دانشجویان مان کاری انجام دهند. ما باید بتوانیم نسبت به مورد و محل، 1- از سوئی با چنگ و دندان هم که شده هر موج سرکوب را با موج مقاومت و ایستادگی بیشتری پاسخ دهیم و 2- از سوی دیگر، به گسترش افشاگری در داخل و خارج، صدای مظلومیت مردم و دانشجویان ایران را به گوش جهانیان برسانیم.

انتظار دارد که تا زمانی که همۀ دانشجویان دربند آزاد نشده اند، حمایت همگانی از دانشجویان ادامه یابد و استادان و دانشجویان داخل کشور نیز به هر شکل ممکن و میسر حمایت از دانشجویان دربند را تکرار کنند و با تداوم و تدارک امواج جدیدتر و متنوع تر مقاومت، رژیم سرکوبگر را به عقب نشینی وادار سازند. انتظار این است که در جائی که کارگران کارخانه ها، کشت و صنعت ها و شرکت واحد با ابراز همبستگی صنفی خود هر خطری را به جان خریده و می خرند، استادان دانشگاه ها نیز با ابراز همبستگی صنفی شان، به نحو ممکن و مناسب، به دستگیری، شکنجه و قتل دانشجویان شان اعتراض کنند؛ دانشجویان به کار افشاگری خود ادامه داده و با استفاده از فرصت های فراهم آمده، به انواع متنوع و پیچیده تر اقدامات اعتراضی دست بزنند، و استادان با ارسال نامه های اعتراضی و دادخواست از مجامع حقوق بشر جهانی و بین المللی به حمایت معنوی از دانشجویان دربند خود برخیزند.
ما استادان و دانشجویان ایرانی در خارج باید بتوانیم قدم های بلندتری در راه محدود کردن سرکوب وحشیانۀ اسلامیان حاکم برداریم. ما باید بتوانیم اعتراضات صنفی و بشردوستانه مان را به سازمان ها حقوق بشر و انسان های بشر دوست جهان برسانیم و با توضیح چگونگی سرکوبی، دستگیری و شکنجۀ دانشجویان مان به مردم و مسئولین این کشورها، صدای مردم تحت ستم و فریاد فرزندان در بندمان را به گوش مردم بشردوست جهان برسانیم. افتتاح حساب های بانکی و جمع آوری کمک مالی برای جبران هزینه های مالی دانشجویان و خانواده های شان یک ضرورت است و دادخواست علیه این تجاوزات آشکار به حقوق بشر، چه در دادگاه های حقوق بشر بین المللی و اروپا، یا دادگاه های کشورهای اروپائی یی که به شکایات تجاوز به حقوق بشر در سایر کشورها رسیدگی می کنند ضرورت دیگری است. از استادان ایرانی در دانشگاه های خارج کشور دعوت می کند که با صدور فراخوان و بیانیۀ مستقل بر این فراخوان بپوندند، و از دانشجویان ایرانی در خارج کشور انتظار دارد که با استمداد از سازمان ها، انجمن ها و اتحادیه های دانشجوئی در دانشگاه های کشورهای صنعتی، اروپا، امریکا، کانادا وغیره رژیم را برای قطع این تجاوزات تحت فشار قرار دهند.
می داند که ما استادان و دانشجویان ایرانی در این راه مقاومت و مبارزه تنها نبوده و نخواهیم ماند و سازمان ها، رسانه ها و شخصیت های ایرانی کماکان با استفاده از امکانات و تجربیات مبارزاتی خود به سازمان دهی اعتراضات ما دانشگاهیان در داخل و خارج یاری خواهند رسانید.
با احترام
رضا آیرملو، استاد اخراجی پیشین دانشگاه تبریز و پروفسور جامعه شناسی در دانشگاه "West University " سوئد

وخامت وضعیت جسمانی محمود صالحی و ممانعت از ملاقات وی

وضعیت جسمانی محمود صالحی که هم ‌اکنون در بخش قلب و عروق بیمارستان توحید شهر سنندج بستری است، روز به روز وخیمتر میشود. محمود صالحی دجار افت فشار خون شده است. فشار خون او 10 و بعضی وقتها کمتر از 10 است. وی همچنین ضعف میکند و از ناحیه یکی از رگهای حساس گردن، به شدت احساس درد و نگرانی میکند.روز جمعه 5 بهمن ماه ساعت 2 و نیم بعد از ظهر، تعداد زیادی از مردم، دوستان و آشنایان محمود صالحی از شهرهای کرمانشاه، کامیاران، سنندج، پاوه و سقز برای عیادت و ملاقات محمود صالحی، به بیمارستان توحید شهر سنندج مراجعه میکنند.در ابتدا چند نفری از جمعیت مراجعه کننده، موفق میشوند که با محمود صالحی ملاقات کنند اما بلافاصله ماموران زندان با دیدن این وضعیت، جلوی جمعیت را گرفته و در را برای آنها باز نمیکننند. آنها در ورودی اتاقی که محمود صالحی در آن بستری است را میبندند و روزنه کوچکی که از آنجا میتوان محمود صالحی را دید را با روزنامه میپوشانند و همچنین شیشه پنجره اتاقی که محمود صالحی در آن بستری است را با نایلون سیاه رنگ میپوشانند تا مانع از ملاقات و حتی دیدن محمود صالحی از پشت پنجره شوند. لازم به ذکر است که، روزهای دوشنبه، چهارشنبه و جمعه هر هفته، از ساعات 2 الی 4 بعد از ظهر در بیمارستان توحید شهر سنندج، ملاقات عمومی است ومردم میتوانند به عیادت بستگانشان که در این بیمارستان بستری هستند مراجعه کنند.
کمیته دفاع از محمود صالحی
جمعه ٥ بهمن١٣٦٨

اطلاعيه شماره ٢٢:آخرين اخبار از دانشجويان دستگير شده

نسیم سلطان بیگی دانشجوی ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی٬ که در نیمه های شب دوازدهم آذر٬ در خیابان ربوده شده بود و بعد از ظهر روز ٬ شنبه٬ ۶ دی ماه بعد از ٥٥ روز حبس با وثيقه ٥٠ ميليون توماني ٬ از زندان اوین آزاد شد.

- میلاد عمرانی دانشجوي دانشگاه شهيد رجايي صبح روز چهارشنبه٬ سوم بهمن ماه٬ با وثيقه ١٠٠ ميليون تومان از زندان آزاد شد.

- به گزارش خبرنامه امير کبير محمد علي دادخواه وکیل مدافع میثم رشیدی از تبرئه‌ی موکلش از سوی شعبه‌ی ۱۳ دادگاه انقلاب خبر داد. محمد علي دادخواه گفته است که ميثم رشيدي دانشجوي دانشگده اقتصاد دانشگاه تهران که متهم به اقدام علیه امنیت کشور و نشر اکاذیب بود به موجب حکم شعبه‌ی ۱۵ دادگاه انقلاب از اتهامات وارده تبرئه شد. به گفته دادخواه وي پيش از اين بازداشت و پس از حدود ٤٥ روز بازداشت با قرار وثيقه آزاد شده بود.

- روز ٤ بهمن فرزاد حسن زاده و محمد زراعتي از فعالين دانشجويي دانشگاه مشهد دستگير شدند و بنا به گزارشها در اداره اطلاعات مشهد تحت بازجویی هستند. و خانواده هاي آنها تحت فشار اداره اطلاعات قرار گرفته اند.


- روز جمعه ٥ بهمن مرتضی باقری٬ پیمان برابر٬ احمد مرادی٬ ارشیا هاشمی٬ الناز آذری٬ یاسر مندی و زهره سالاری از دانشجويان دانشگاه مازندران در محل دريا کنار توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به نقطه ی نا معلومی انتقال داده شدند. بنا به گزارش از وضعيت سارا خادمي نيز خبري در دست نيست.

- طبق گزارشهای رسيده از زندان اوين و بر اساس اظهارات تعدادی از دانشجويان آزاد شده، فعالان دانشجويی طيف چپ که هم اکنون در بند ۲۰۹ اوين نگهداری ميشوند، جهت انجام اعترافات تلويزيونی تحت فشار قرار دارند.
وزارت اطلاعات با اعمال فشار بر تعدادی از اين دانشجويان تلاش دارد آنان را وادار نمايد با قرار گرفتن در برابر دوربين به داشتن ارتباط با جريانات خارج از کشور اعتراف نمايند. خانواده بهروز کريمی زاده، دانشجوی اخراجي دانشگاه تهران، که روز دوازدهم آذرماه توسط نيروهای امنيتی بازداشت شده است٬ خبر از بريدگی های عميق بر روی دست راست بهروز ميدهند و زخم هاي متعددي در بدن دارد. همچنين پيمان پيران نيز از ناحيه کتف دچار شکستگی شديد شده است. وضع بسياري اززندانيان وخيم است و بارها به بيمارستان منتقل شده اند. امين قضايي٬ سروش دشتستاني٬ بيژه صباغ و سعيد حبيبي زير شکنجه هستند. سعيد حبيبي هنوز در تک سلولي است و در اين هفته يک تماس تلفني با خانواده داشته است. خانواده ها را تهديد کرده اند که اگر اخبار زندان را انعکاس دهند٬ سراغ آنها نيز خواهند رفت.

همه اين گزارش ها حاکي از شرايط خطير در مبارزه براي آزادي دانشجويان دستگير شده است. بايد با تمام قوا و در کنار خانواده ها براي آزادي دانشجويان زنداني و براي آزادي همه زندانيان سياسي تلاش کرد. هفته همبستگي با دانشجويان٬ ١٣ تا ٢٠ بهمن را به هفته اعتراض به همه اين دستگيري ها و مبارزه براي آزادي فوري و بدون قيد و شرط تمامي دانشجويان دستگير شده٬ محمود صالحي و همه زندانيان سياسي تبديل کنيم. کميته مبارزه براي از همه مردم آزاديخواه و برابري طلب ميخواهد تا به هفته همبستگي بادانشجويان زنداني بپيوندند.

کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
٦ بهمن ١٣٨٦- ٢٦ ژانويه ٢٠٠۸
- 0098 777 98 98 968
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com
تكذيب خبر بازداشت مصي(مصطفي)شيرواني


به تمام نهادها-سازمان ها-تشكل ها وانسان هاي شرافتمندرفقا!فكر نمي كنم تكذيب خبر بازداشت من در حاليكه هنوز بيش از 40 تن از رفقاي قهرمانمان در زندان هاي جمهوري اسلامي به سر مي برند كسي را خوشحال كند.در واقع تكذيب بهانه اي است تا بتوانم با مبارزان راه آزادي و برابري از رفقاي دربندم سخن بگويم!قبلا بايد از تاخير زيادي كه در تكذيب خبر بازداشت ايجاد شد از تمام رفقا رسانه ها و مخصوصا مادرم و خانواده ام كه دراين مدت رنج زيادي را متحمل شده اند عذرخواهي كنم.پس از يورش شبانه ي ماموران وزارت اطلاعات به رفقا و درحاليكه من و 2نفر از رفقا در خارج از خانه ي محاصره شده!بوديم يكي از رفقاي داخل خانه در تماس تلفني مرادر جريان محاصره و يورش قرار داد و ...همان شب پس از اينكه رفقا و رسانه ها را در جريان خبريورش قرار داديم محل زندگي مان را تغيير داديم اما صبح روز بعد در خيابان مورد حمله قرار گرفتيم كه پس از خلاصي از چنگ ماموران به خاطر شرايط بد روحي و عدم امنيت جاني مجبور شديم به حاشيه ي تهران و به جايي پناهنده شويم!كه هيچ دسترسي به اينترنت و اخبار و...نداشتيم.به هرحال من روز شنبه در جريان خبر بازداشت خودم قرار گرفتم و در تماس با سايت آزادي برابري خبر را تكذيب كردم كه به خاطر مشكلات فني رفقا موفق به كار كردن آن نشدند.آزاديخواهان و انسانهاي شريف!قريب 2 ماه از بازداشت گسترده ي دانشجويان چپ دانشگاه هاي ايران مي گذرد.دراين مدت جمهوري اسلامي نه تنها به افكار عمومي و اعتراضات جهاني توجهي نكرده است بلكه با شبيخون گسترده اي تعداد 12 تن از رفقاي ديگرمان را به اسارت گرفته است!بسياري از رفقاي زنداني در اين مدت تحت شرايط وحشتناك و در سلول انفرادي به سر برده اند.رفقا سعيد حبيبي-نادر احسني و پيمان پيران هنوز هيچ ارتباطي با خانواده هايشان برقرار نكرده اند.رفيق بيتا صميمي زاد روز قبل از بازداشت در بيمارستان بستري بوده است.محمد پورعبدالله از سردردهاي مزمن و سينوزيت رنج ميبرد.رفيق امين قضايي از مشكلات قلبي وريوي در عذاب اسيت.رفقا بهروز كريمي زاده-پيمان پيران وبسياري ديگر نيز مشكلات متعددي دارند كه سلول انفرادي و فشارهاي زندان آنان را در معرض آسيب هاي جدي و خطرناك قرار داده است.آزاديخواهان و برابري طلبان!سوال من از شما اين است كه در اين مدت براي آزادي دانشجويان دربند چه كرده ايد؟از چه راهي و چگونه جمهوري اسلامي را تحت فشار قرار داده ايد؟تا چه اندازه افكار عمومي و مجامع بين المللي رادر جريان سركوب شديد و بي سابقه ي فعالين دانشجويي طيف چپ در ايران قرار داده ايد؟پخش خبر و تكان دادن سر به نشانه ي اظهار تاسف براي ما و رفقاي دربندمان هيچ ارزشي ندارد.مجيد اشرف براي رسانه ها فقط يك اسم است؟صدرا پير حياتي و آناهيتا حسيني و محمد پور عبدالله نيز همچنين.60 نفر بازداشتي براي رسانه ها فقط يك رقم است !دراين ميان اما هيچ كس نمي داند كه در اين مدت چه بر سر ما و رفقايمان آمده است؟كسي نمي داند كه پس از 45 روزاز بازداشت هاي اوليه چرا و چگونه به محل زندگي رفقايمان حمله شده است و 12 دانشجوي چپ انساندوست و شريف ديگر راهي اوين شده اند؟در تمام اين روزها تك تك مارا تحت تعقيب قرار داده اند و زندگي مان را به هم ريخته اند.رفيق علي كانطوري را همزمان با يورش هاي تهران در خيابان هاي قزوين مي ربايند و ما بعداز 1 هفته خبردار مي شويم!رفقايي كه هنوز ! بازداشت نشده ايم به شكلي مخفيانه زندگي مي كنيم و به خاطر عدم امنيت جاني و روحي هر چندروز بايد محل زندگيمان را تغيير دهيم.به گفته ي پدر رفيق روزبه ما در فضايي به شدت كافكايي زندگي مي كنيم!آزاديخواهان جهان!به ما و رفقاي دربندمان كمك كنيد!جمهوري اسلامي براي سركوب دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب شمشيرش را از رو بسته است و با خيالي راحت و خونسردانه دارد تك تك ما را از خيابان ها مي ربايد.شبانه به محل زندگي مان يورش مي آورد و با محاصره ي نظامي!رفقايمان را به شكلي فله اي بازداشت و روانه ي اوين مي كند.دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب ايران تحت شديد ترين و ظالمانه ترين فشاروسركوب قرار دارند و تمام مدعيان حقوق بشري و دولت هاي به ظاهر آزاديخواه اروپايي به سكوت ننگين و غير انساني خود ادامه مي دهند و به فكر قراردادهاي نفتي خود با ايران هستند!از تمام آزاديخواهان جهان ميخواهيم كه به دانشجويان دربند كمك كنند.نگذاريد جمهوري اسلامي با خيالي آسوده به سركوب هاي خود ادمه دهد.به ميدان بياييد و از فرزندان قهرمان و آزاديخواه خود كمك كنيد.دانشجويان آزاديخواه و برابري طلب ايران پاك ترين- شريف ترين-شجاع ترين و پيشروترين فرزندان اين مملكتند.جرم رفقاي ما فقط و فقط آزاديخواهي و برابري طلبي است.دفاع از شرافت انساني و مقام شامخ انسان.جنبش پيشرو چپ دانشجويي چنان نظام سرمايه داري را به وحشت انداخته استكه به يورش هاي شبانه و ربودن هاي خياباني سعي در سركوب آن و ايجاد فضاي رعب و وحشت براي منفعل كردن فعالين آن دارد.مطالبات راديكال ما مطالبهي تمام كارگران-زنان-معلمين و زحمت كشان ايران است.جنبش ما در پيوند عميق اش با جنبش راديكال زنان و كارگران افق رهايي و برابري تمام انسان ها را رقم مي زند.هدف دانشجويان چپ ايران رهايي زنان از آپارتايد ارتجاعي جنسيي - مبارزه ي بي امان با فقر و گرسنگي - اختلافات وحشتناك طبقاتي-تن فروشي زنان-ديكتاتوري و خفقان و هرگونه فضاي سياه و غير انساني است.ما به رغم اين هجمه ي سنگين و يورش هاي پي درپي جمهوري اسلامي ذره اي از آرمان هايمان كوتاه نخواهيم آمد.ما فاشيست هاي 2 خردادي و برادران مشاركتي و كارگزاراني نيستيم كه با يك تشرعقب نشيني كنيم و به سهممان از قدرت و دلارهاي نفتي قانع شويم.ما محسن آرمين و سعيد حجاريان و جلايي پور و كروبي نيستيم كه بر سر كرسي هاي مجلس و دولت چانه زني كنيم.ما از نسل آناني هستيم كه در راه آزادي و برابري كوچكترين هراسي از مرگ هم نداشتند.ما در تمام جرم هاي رفقاي در بندمان شريك هستيم.اگر آزاديخواهي و برابري طلبي جرم است ما همه مجرميم.من در تمام جرم هاي بيتا صميمي زاد شريك هستم.من همدست محمد پور عبدالله و علي كانتوري هستم.در تمام جرم هايي كه آناهيتا –امين-سروش-مرتضي-بهزاد و بيژن مرتكب شده اند من نيز همراهشان بوده ام!ضمن دعوت دوباره از تمام آزاديخواهان جهان به دفاع همه جانبه و گسترده از دانشجويان دربند با يارانمان پيمان ميبنديم كه تا آخرين نفس در راه آزاديشان تلاش كنيم .
زنده باد برابري

نامه کميته همبستگي بين المللي کارگري به سازمانهاي کارگري در سراسر جهان

به همه سازمانهاي كارگري و نهادهاي طرفدار حقوق بشر

هفته همبستگي با دانشجويان زنداني و ديگر زندانيان سياسي
در ايران (٢ تا ٩ فوريه ٢٠٠٨)

اخبار رسيده از شرايط بيش از ۵٠ تن از دانشجويان زنداني در ايران بسيار نگران كننده است. هفت گذشته در شهر سنندج، ابراهيم لطف اللهي زير شكنجه جان باخت. نزديك به دو ماه از بازداشت اين دانشجويان ميگذرد اما بسياري از آنها همچنان ممنوع الملاقات هستند. گزارشات رسيده، حكايت از بازجوئي‌هاي طولاني و شديد توسط مقامات وزارت مخوف اطلاعات دارند؛ و بسياري از دانشجويان زير شكنجه قرار دارند و در سلول‌هاي انفرادي نگهداري ميشوند.
علاوه بر دانشجويان زنداني، بسياري از فعالين كارگري و حقوق زنان همچنان در بازداشت بسر ميبرند و مورد اذيت و آزار قرار ميگيرند. شرايط جسمي محمود صالحي، يكي از رهبران كارگري كه عليرغم وضع بسيار بد جسمي‌اش همچنان در زندان نگه داشته شده است، بسيار نگران كننده است. هنوز دبير سنديكاي كارگران شركت واحد تهران و حومه، منصور اسانلو نيز، بعد از ربوده شدن غيرانساني و خشن توسط مأموران اطلاعات، در زندان به سر ميبرد. عليرضا هاشمي، يكي از رهبران اعتراضات معلمان، چندي پيش حكم زندان ٣ ساله براي فعاليت‌هاي كارگري دريافت كرده است. همچنين بسياري از همكارانش بخاطر شركت در اعتراض سال گذشته سر دستمزدهايشان، مورد اذيت و آزار قرار گرفته اند.
ايران زير سلطه جمهوري اسلامي، به معناي واقعي كلمه به يك زندان بزرگ براي كارگران، معلمان، زنان، دانشجويان و همه مخالفين تبديل شده است.
براي بسيج حمايت براي دانشجويان زنداني، خانواده‌هاي آنها فراخوان هفته همبستگي از ٢ تا ٩ فوريه را داده‌اند. اين فرصت بسيار مهمي براي نشان دادن حمايت، نه تنها براي دانشجويان زنداني در ايران، بلكه اصرار كردن بر خواست آزادي بدون قيد و شرط محمود صالحي، منصور اسانلو و تمام فعالين بازداشت شده و كليه زندانيان سياسي در ايران ميباشد.
ما از تشكل و نهاد شما ميخواهيم كه به هر طريقي كه براي شما مقدور است، از اين هفته همبستگي حمايت كنيد و به آن بپيونديد. اخبار اين كمپين را در مطبوعات خود منتشر و منعكس كنيد و نامه‌هاي اعتراضي به مقامات دولتي ايران ارسال كنيد. اين هفته همبستگي كه در سراسر اروپا و آمريكاي شمالي برپا خواهد شد، بدون شك با شركت شما قوي تر خواهد شد.

شهلا دانشفرـ هماهنگ كننده كميته همبستگي كارگري حزب كمونيست كارگري ايران
بهرام سروش: مسئول روابط عمومي کميته همبستگي بين المللي کارگري
٢٤ ژانويه ٢٠٠٨

دانشجویان زندانی طیف چپ برای اعتراف تلویزیونی تحت فشار قرار دارند

شنبه، 6 بهمن 1386

گزارش از: کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر
طبق گزارشهای رسیده از زندان اوین و به گفته تعدادی از دانشجویان آزاد شده، فعالان دانشجویی طیف چپ که هم اکنون در بند 209 زندان اوین نگهداری می شوند، جهت انجام اعترافات تلویزیونی تحت فشار قرار دارند.

وزارت اطلاعات با اعمال فشارهای شدید بر تعدادی از این دانشجویان، تلاش دارد آنان را وادار نماید با قرار گرفتن در برابر دوربین، به داشتن ارتباط با جریانات خارج از کشور، اعتراف نمایند.

به گفته خانواده بهروز کریمی زاده، دانشجوی سابق دانشگاه تهران که در روز 12 آذرماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد، دست راست وی از مچ تا آرنج دچار بریدگی های عمیق بوده است.

مسعود کریمی زاده، برادر این دانشجوی زندانی می گوید:" برادرم از مدتها پیش دچار مشکل کلیوی بود، که در طی مدت بازداشت این بیماری شدت پیدا کرده است ، بطوریکه دو هفته پیش او به مدت 2 روز از زندان به بیمارستان شهدا در تجریش انتقال یافته است."

همچنین گفته می شود، پیمان پیران نیز از ناحیه کتف دچار شکستگی شدید شده است.

تلاش وزارت اطلاعات جهت وادار ساختن دانشجویان به انجام اعترافات تلویزیونی در شرایطی صورت می گیرد، که مطابق قانون " اعترافات اخذ شده از متهم، تحت فشار های روحی و جسمی، فاقد اعتبار می باشد
."

پیش از این نیز نهادهای امنیتی پس از بازداشت دانشجویان، در سال های 78 و 82 آنان را وادار به اعتراف علیه خود و دوستانشان می نمودند.

لازم به یادآوری است، بازداشت فعالان دانشجویی طیف چپ از روز 11 آذرماه ماه آغاز شد. که در جریان این دستگیری ها، حدود 42 نفر بازداشت و روانه زندان شدند. در طی روزهای گذشته 8 تن از بازداشت شدگان با قرار وثیقه های سنگین از زندان آزاد شده اند و سرنوشت سایر بازداشت شدگان نامعلوم است.

کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر، با ابراز نگرانی شدید خود نسبت به شرایط نگهداری دانشجویان، اعتراض خود را نسبت به اعمال فشار بر دانشجویان زندانی اعلام می کند.

بدیهی است کلیه اعترافات اخذ شده از دانشجویان در شرایط حاکم در بند 209 زندان اوین فاقد وجاهت قانونی است.

سرانجام مقاومت 24 ساعته زندانيان سياسی در گوهردشت

فعالان حقوق بشر در ايران
بنا بر گزارشات رسيده از زندان گوهردشت سرانجام مقاومت زندانيان سياسي در زندان گوهردشت در مقابل خواسته غيرانساني مسئولين زندان مبني بر تبعيد 2 تن ديگر از زندانيان سياسي که قرار بود به واحد 6 تبعيد گردند با يورش گارد زندان و تبعيد 3 تن از آنان خاتمه يافت.
بيش از 24 ساعت زندانيان سياسي با بستن درب واحد 2 زندان گوهردشت و سر دادن شعار، خواستار حضور رئيس زندان و پاسخگويي وي به مسئله تداوم فشار بر زندانيان سياسي بودند . اما مسئولين زندان سرانجام صبح امروز با دادن اختيار تام به گارد زندان و نيروهاي امنيتي با يورش حدود 50 تن از نيروي امنيتي به واحد 2 زندان گوهردشت و با شکستن درب و ضرب و شتم زندانيان سياسي ، فرهاد وکيلي ، فرزاد کمانگر و نيز علي حيدريان را که هنوز پس از 16 ماه در بلاتکليفي قضائي به سر ميبرند را بشدت مصروب نمودند ، بطوريکه تمامي آنان دچار شکستگي از ناحيه سر و جراحت بدني گرديدند.
پيرايش جانشين رئيس زندان گوهردشت شخصاً پس از بازداشت زندانيان سياسي آنان را با باتوم مورد ضرب و شتم قرار داده است . و پس از ضرب و شتم آنان را به مخوفترين مکان زندان و مسلخ زندانيان يعني سالنهاي و14و15و13 واحد 5 منتقل نمودند.
مجموعه فعالان حقوق بشر پيشتر با گزارشي مستند نسبت به جنايات جاري در آن مکان و توطئه هاي دستگاه مخوف امنيتي در زندان رجايي شهر افشاگري نموده بود . لازم به توضيح است هم اکنون بابک دادبخش نيز در نهمين روز اعتصاب غذاي خود با لباني دوخته در اين مسلخ به سر ميبرد.
***
٤ بهمن
فعالان حقوق بشر در ايران
رجايي شهر در آستانه درگيري
بنابر آخرين گزارشات دريافتي پس از انتقال بابک دادبخش به بند مخوف 5 زندان رجايي شهر جهت اعمال فشار، ساعاتي پيش نام زندانيان سياسي فرزاد کمانگر وفرهاد وکيلي جهت تبعيد به بند 6 زندان قرائت گرديد. اين انتقال که با مخالفت و اعتراض شديد ساير زندانيان سياسي مواجه گرديده است وارد فازي ديگر شده است.
هم اکنون زندانيان سياسي مستقر در فرعي 2 با مقاومت در برابرخواسته هاي غيرانساني حفاظت زندان از طريق بستنن درب واحد ، حاضر به تحويل زندانيان سياسي جهت تبعيد خواسته شده نشده اند و خواستار حضور رئيس زندان جهت ارائه توضيح گشته اند. پيرايش جانشين رئيس زندان و ذبيحي افسرنگهبان اندرزگاه 2 جهت مذاکره با زندانيان سياسي معترض در محل حضور پيدا نمودند اما زندانيان ضمن غير قانوني خواندن تبعيد زندانيان سياسي و پايان دادن به اعمال فشارهاي اخير پافشاري مي نمايند .
هم اکنون گارد زندان به حالت آماده باش در آمده است و فضاي بند مذکور نيز ناآرام گزارش گرديده، هر لحظه بيم درگيري فيزيکي و يورش به زندانيان سياسي مي رود.
اين مجموعه پيشتر با ارائه گزارشي مستند از جنايات در زندان رجايي شهر تبعيدگاه و مسلخ زندانيان سياسي را افشا نمود و اکنون نيز بدينوسيله حمايت خود را از مقاومت زندانيان سياسي و خواسته هاي برحق آنان اعلام مي نمايد
.

بمناسبت هفته همبستگی با دانشجویان زندانی شب همبستگى و میزهای اطلاعاتی در لندن برگزار میشود

* براى افشاى جنايات جمهورى اسلامى* در حمايت از فراخوان خانواده های دانشجویان* برای آزادی دانشجويان و تمام زنانيان سياسىميزهاى اطلاعاتى روزهاى شنبه و یکشنبه 2 و 3 فوريهوشب همبستگى با دانشجويان و زندانيان سياسىشنبه 16 فوريه در لندن برگزار میشودهمه شما مردم آزادیخواه را به شرکت در این برنامه ها فرامیخوانیم.با شرکت در این برنامه ها به خواست خانواده های دانشجویان زندانی و دانشجویان دانشگاههای مختلف پاسخ دهید.زمان و محل دقيق اين برنامه ها بعدا به اطلاع خواهد رسيدكميته مبارزه براى آزادى زندانيان سياسى
07950924434

حمایت از کمپین دفاع از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در ایران

حزب سوسیالیست آزادی4710 University Way NE, #100Seattle, WA USA 9810524 ژانویه 2008کمپین دفاع از دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در ایرانرفقای عزیز:حزب سوسیالیست آزادی شاخه آمریکا به اعتراض جهانی بر علیه زندانی کردن دانشجویان آزادیخواه و برابری طلب در ایران می پیوندد. ما به صدها سازمان دیگرکه خواستار پایان شکنجه روحی و فیزیکی دانشجویان هستند پیوسته و خواستار اجازه ملاقات دانشجویان با وکلایشان وخانواده های آنها در حالیکه آزادی فوری آنها تضمین شود، می باشیم.جرات آنها برای دفاع از صلح و علیه جنگ ، شایسته تمجید و تحسین است. سرکوب دانشجویانی که اعتقادی راسخ دارند بی شک بر مطالبات آنها برای احقاق حقوقشان می افزاید. مدت زیادی از احقاق حق آزادی بیان مردم رنجدیده ایران، که انقلاب با شکوه 1979 را در ایران برپا کردند گذشته است، و این حق باید به آنها باز گردانده شود.اگر می توانیم کاری برای پیشبرد این کارزار مهم انجام دهیم لطفا ما را در جریان قرار دهید.گوری هادرسوندبیر بین المللیحزب سوسیالیست آزادی، شاخه آمریکا

دانشجویان دانشگاه فرانکفورت به استقبال هفته همبستگی با دانشجویان زندانی در ایران میروند


شب همبستگی با دانشجویان زندانیروز جمعه ١ فوریه از ساعت7 بعدازظهربرنامه شامل:سخنرانی و نمایش فیلم کوتاهی از مبارزات دانشجویان در ایران همراه با نمایشگاه عکساز همه ایرانیان مقیم فرانکفورت دعوت میکنیم با شرکت در این برنامه، همبستگی خود را با دانشجویان زندانی در ایران اعلام کنند.کلیه دانشجویان زندانی و کلیه زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط آزاد شوند.آدرس:دانشگاه فرانکفورتBockenheimer Warteبرای اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن های زیر تماس حاصل نمایید.9716227- 0172 و 6154384/ 0163
برگزار کننده:کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسیجمعی از دانشجویان دانشگاه فرانکفورت

مینا احدی چند هیئت اتحادیه اروپا را ملاقات کرد و از آنها خواست برای دانشجویان زندانی جمهوری اسلامی اقدامات عاجلی در دستور بگذارند

روز پنجشنبه ٢۴ ماه ژانويه ، مينا احدي با سه هيئت از اتحاديه اروپا و همچنين با مسئولين سازمان زنان اروپا، "مرکز زنان اروپا"، ملاقات کرد. ملاقات با هیئت های اتحادیه اروپا در رابطه با فراخوان خانواده هاي دانشجویان و دانشجویان چندین دانشگاه برای آزادی دانشجویان و زندانیان سیاسی صورت گرفت و در ملاقات با مرکز زنان اروپا علاوه بر دانشجویان زندانی درمورد سرکوب زنان و دستگیری گسترده زنان بخاطر بدححابی صحبت شد.

ملاقات با هيئت هاي اتحاديه اروپا
نخستين ملاقات با دو نفر از همکاران ميشائيل گالر از بخش حقوق بشر پارلمان اروپا بود. در اين نشست به تفصيل در مورد اعتراضات اخير در دانشگاههاي ايران و موج دستگيري دانشجويان و شکنجه آنها و قتل ابراهیم لطف اللهی در سنندج توسط جمهوری اسلامی صحبت شد. همچنين در مورد احکام فزاينده اعدام و حکم پرتاب دو نفر از کوه و دست و پا بريدن پنج نفر در سيستان و بلوچستان صحبت شد. آخرين اطلاعات درمورد دانشجويان زندانی از جمله عکس آنها، متن فراخوان خانواده های دانشجويان زندانی و دانشجویان دانشگاههای مختلف برای برگزاری هفته همبستگی و همچنین فراخوان کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در اختيار اين هيئت قرار گرفت.

دومين ملاقات با همکاران آنجليکا به ر بود. آنجليکا به رنماينده پارلمان اروپا و يکي از مسئولين بخش ايران اتحاديه اروپا است که در راس هيئتي در روزهاي ۷ تا ۹ دسامبر در تهران بود و با نمايندگان مجلس اسلامي و همچنين با فعالين چند سازمان غير دولتي، با تعدادي از زندانيان سياسي و خانواده هاي آنها ملاقات کرد. در ملاقات مينا احدي با این هیئت درمورد دستگيريهاي دانشجويان و کمپين براي آزادي آنها، احکام گسترده اعدام در ايران و خطر اعدام شهلا جاهد صحبت شد و مجموعه اطلاعات و اسناد کاملی از اسامی و عکس دانشجويان دستگير شده و زندانی، متن نامه هاي اعتراضی و همچنين اخبار دقيق مربوط به اعدامها و نقض حقوق انساني در ايران به دفتر آنها ارائه شد.

سومین ملاقات با هيئتي از طرف رئیس اتحاديه اروپا بود. اعضای اين هيئت به سرپرستي آلکساندر اشتوتسمن با مينا احدي ملاقات کردند. در اين نشست علاوه بر آخرین اطلاعات درمورد دانشجویان زندانی و شرایط آنها، در مورد نقض سیستماتیک حقوق انساني در ايران، قتل ابراهیم لطف اللهی در سنندج، احکام فزاينده اعدام و دستگيري هزاران زن در خيابانها به بهانه بد حجابي صحبت شد، درمورد دست و پا بريدن و حکم جنایتکارانه اعدام به شيوه پرتاب از بلندي اطلاعات کامل در اختیار آنها قرار داده شد و موقعيت خطرناک شهلا جاهد و علت دستگيري و سرنوشت او برای این هیئت توضیح داده شد. این ملاقات یک ساعت بطول انجامید و اطلاعات و اسناد و مدارک کافی درمورد دانشجویان زندانی و فراخوان خانواده به هفته همبستگی به آنها ارائه شد.

الکساندر اشتوتسمن، گفت که همه این موارد را سریعا به اطلاع رئیس اتحادیه اروپا خواهد رساند و تلاش خواهند کرد همه اين موارد را پیگیری کنند.

در این ملاقاتها مینا احدی بر ضرورت فشار اتحادیه اروپا علیه این سرکوبگری ها، اقدامات عاجل برای آزادی فوری دانشجویان زندانی و زندانیان سیاسی، و بر ضرورت تجدید نظر دربرخورد به جمهوری اسلامی تاکید کرد و از اتحادیه اروپا خواست که این جنایات را علنا و دائما محکوم کنند. مینا احدی تاکید کرد که از نظر افکار عمومی در غرب جمهوری اسلامی حکومتی جنایتکار، ضدزن، آدمکش و منفور است و اتحادیه اروپا و باید به افکار عمومی احترام بگذارند و جمهوری اسلامی را بعنوان یک حکومت آدمکش، و بعنوان حکومت آپارتاید جنسی محکوم نمایند.

روز بعد از ملاقات با مینا احدی و یک روز قبل از ملاقات با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، اتحادیه اروپا طی قطعنامه ای جمهوری اسلامی را بخاطر نقض حقوق انساني، اعدام و سنگسار و بويژه اعدام کودکان شدیدا محکوم کرد.

این ملاقات ها گوشه ای از فعالیت سیاسی، آکسیونی و لابی ایستی برای جلب توجه افکار عمومی جهانی به وضعیت دانشجویان و زندانیان سیاسی است.

کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
٢٥ ژانويه ٢٠٠۸
0098 777 98 98 968

فرزاد حسن زاده و محمد زراعتي از فعالين دانشجويي دانشگاه فردوسي دستگير شدند

طبق خبری که هم اکنون برای ما ارسال شد فرزاد حسن زاده و محمد زراعتی از فعالین دانشجویی دانشگاه فردوسی مشهد ظهر امروز دستگیر شدند.
کمپین آزادی دانشجویان زندانی بر لزوم اتحاد و گسترش مبارزه برای آزادی همه دانشجویان زندانی تاکید می کند و بار دیگر از همه مردم آزادی خواه و برابری طلب و شریف دنیا می خواهیم برای آزادی دانشجویان زندانی به فراخوان هفته همبستگی با دانشجویان زندانی بپیوندند. دراین
فراخوان از ۱۳ تا ۲۰ بهمن تعدادی از خانواده های دانشجویان زندانی و جمع هایی از دانشجویان از شما خواسته اند در سراسر دنیا، در هر کجا که امکان دارید دست به اعتراض بزنید و خواهان آزادی همه دانشجویان زندانی و زندانیان سیاسی بشوید.
به نقل از وب لاگ کمپين آزادي دانشجويان زنداني

نامه خانواده ی نادر احسنی دانشجوي زنداني به سازمانهاي بين المللي


روز ۱۱ آذرماه۱۳۸۶ که چیزی به ۱۶ آذر یادواره شهدای دانشجوی دانشگاه تهران نمانده بود دانشجویان ازادیخواه و برابری طلب خود را آماده می کردند تا در این روز فریاد حق طلبانه خود را بر علیه ظلم و استبداد و اختناق به گوش جهانیان برسانند، اما حکومت جمهوری اسلامی ایادی خود را آماده کرده تا با تمام توان دانشجویان آزادیخواه را سرکوب کند. در ۱۱ آذرماه دستگیری بیش از ۳۰ تن از دانشجویان آغاز گردید.یکی از دانشجویان دستگیر شده فرزند ما، نادر احسنی است که توسط نیروهای امنیتی در جلو منزل بین ساعت ۹:۳۰-۱۰ صبح ربوده شده و به محل نامعلومی انتقال یافت. در ساعت ۱۵:۳۰ همانروز که خانواده در بی اطلاعی و نگرانی به سر می بردند، دو نفر که خود را ماموران نیروی انتظامی معرفی کردند، وارد منزل ما شدند و بعد از ۲.۵ ساعت تفتیش منزل و وسایل شخصی تمام اعضای منزل، کیس کامپیوتر، کتاب، شعرها و دست نوشته های وی را بعنوان سند و مدرک با خود بردند. یکی از آن دو اظهار داشت که نادر دستگیر و در زندان اوین محبوس و دیگری اظهار بی اطلاعی کرده و گفتند تنها به دادسرای انقلاب برای بررسی وضعیت وی مراجعه شود.ازآن روز به بعد چندین بار به دادسرای انقلاب مراجعه کردیم. بعد از دو هفته از بازداشت وی، دستگیری وی تایید شد. در صورتی که تاریخ بازداشت ۱۷ اذر ماه نوشته شده بود.در ادامه پیگیری وضعیت فرزندمان به کمسیون اصل ۹۰ مجلس، کمسیون امنیت ملی(اقا محمدی)، مسئولین زندان اوین، اداره کل نظارت و پیگیری و رسیدگی به شکایات مردمی قوه قضاییه (اقای ابراهیمی)، معاون دادستانی در امور زندان ها(سالاری کیا)، معاون امنیت دادستان (قاضی حداد) مراجعه کرده و غیر از تحقیر، توهین و تهدید و مجرم شناختن فرزندمان و دیگر دانشجویان دستگیر شده با وعده های دروغین در مورد آزادی و ملاقات با فرزندمان چیزی عایدمان نشد و تا به امروز ۲۹ دیماه ۱۳۸۶ که ۴۹ روز ازبازداشت و نگهداری وی در سلول انفرادی می گذرد، او تا به حال حتی کوچکترین تماس و ملاقات با اعضای خانواده وکیل مدافع خود نداشته است.ما از تمامی سازمانها، نهادهای و ارگانهای حقوق بشری و انساندوست جهان برای آزادی و روشن شدن وضعیت فرزندمان استمداد می طلبیم.خانواده نادر احسنی۲۹ دی ماه ۱۳۸۶رونوشت:

کمیساریای عالی حقوق بشر خانم لوئیز آربوررئیس

پارلمان اتحادیه اروپاکمسیون حقوق بشر

اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

سازمان دیدبان حقوق بشر

اطلاعيه شماره ٢١: آخرين اخبار از دانشجويان دستگير شدهامير مهرزاد ايلناز جمشيدي روزبه صف شکن
- روزبه صف شکن٬ دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران٬ در روز ۱۳ آذرماه٬ در حالی که قصد خروج از دانشگاه را داشت٬ بازداشت شد و روز یکشنبه ٣٠ دي پس از ۵۰ روز با وثیقه ی ۱۵۰ میلیون تومانی از زندان آزاد گشت.

- ایلناز جمشیدی٬ دانشجوی ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکز٬روز ٢ بهمن پس از گذشت بیش از ۵۰ روز با تودیع وثیقه ۱۰۰ میلیون تومانی از زندان اوین آزاد شد.

- امیر مهرزاد روز ١ بهمن پس از ۵۰ روز زندان با وثیقه ی ۸۰ میلیون تومان از زندان اوین آزاد شد. قبلا نيز گزارش کرديم که دانشجويان محسن غمین٬ انوشه آزادبر و فرشید فرهادی آهنگران روز ٣٠ دي با وثيقه هاي ٨٠ ٬ ٣٠ و ٥٠ ميليون از زندان آزاد شدند.
صدور قرار وثیقه برای تعدادی از دانشجویان، فشاري ديگر بر خانواده هاي اين دانشجويان است. از جمله خانواده نسیم سلطان بیگی، که به شرط تأمین وثیقه ٥٠ میلیون تومانی از زندان آزاد می شود، تاکنون موفق به تأمین قرار وثیقه برای فرزندشان نشده اند.

- از ميان دانشجوياني که در ٢٤ ديماه دستگير شدند٬ تنها بيژن صباغ و سروش دشتساتاني در اين هفته در ١ بهمن ملاقات داشتند. باقي خانواده های این دانشجویان هنوز نتوانسته اند خبری در مورد محل نگهداری و علت بازداشت و وضعیت سلامت فرزندان زندانی خود دریافت کنند و با وجود پیگیری ها هنوز پاسخ مشخصی به آنان داده نشده است. همچنین به منازل برخی از این دانشجویان از جمله سروش دشتستانی، امین قضایی و بیژن صباغ هجوم برده شده و خانه های آنان مورد تفتیش قرار گرفته است. خانواده های این دانشجویان، صبح روز دوشنبه ١ بهمن با مراجعه به زندان اوین، مقادیری پول و لباس به زندان تحویل دادند تا به دست فرزندانشان برسد.

- روز دوشنبه ١ بهمن ( دوشنبه ها روز ملاقات برای زندانیان بند ۲۰۹ است) خانواده های کیوان امیری الیاسی ، نسیم سلطان بیگی ، علی کلایی، ایلناز جمشیدی٬ بهروز کریمی زاده٬ مهدی گرایلو و مهدی اللهیاری موفق به ملاقات با فرزندانشان شدند. اما به خانواده سهراب کریمی که از سنندج به اوين آمده بودند٬ اجازه ملاقات داده نشد. وي از زمان بازداشت تا کنون تنها يک ملاقات داشته است.
مادر کیوان امیری، پس از ملاقات روز دوشنبه با پسرش، نسبت به شرایط نامعلوم فرزندش معترض شده و گفت: " ما ابتدا تلاش کردیم تا بتوانیم فرزندانمان را ببینیم، اما حالا دیگر ملاقات پسرم از پشت شیشه، نمی تواند من را ارضا کند." دادگاه انقلاب به خانواده این دانشجو، اعلام کرده که پرونده او هنوز به دادگاه ارسال نشده است. به گفته ی خانواده امیری، او هفته گذشته نیز در چند نوبت تحت بازجویی قرار گرفته است.

- بنا به گزارش رسيده کاوه پرويزي در شهر کامياران بازداشت شد و بلافاصله به اداره اطلاعات سنندج فرستاده شده است.

- بنا به گزارشها یک فعال دانشجویی در شهر قزوين به نام علی کانطوری بازداشت شده است.

- به گزارش آواي دانشگاه بعد از خبر مرگ مشکوک دانشجوی سنندجی اخباری مبنی بر وضعیت بد یک دانشجوی ایلامی به نام حبیب الله لطیفی دانشجوی دانشگاه آزاد ایلام، که بیش از ۷۰ روز است در بازداشت به سر می برد می رسد.

نادر احسنی با گذشت بيش از ٥٠ روز از دستگيري خود ، حق استفاده از تلفن و ملاقات با خانواده را بدست نیاورده اند.
به خواهر وي ماموران زندان در پاسخ به اعتراض اين خانواده به آنها گفته اند که نادر چون در برابر بازجو مقاومت کرده است٬ حق تماس تلفني و ملاقات را ندارد.

دانشجوي زنداني٬ زنداني سياسي آزاد بايد گردد
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com
0098 777 98 98 968
٣ بهمن ١٣٨٦- ٢٣ ژانويه ٢٠٠٨

لیست دانشجویان در بند
1- سروش دشتستانی
2- امین قضائی
۳ - بیژن صباغ (دانشگاه مازندران)
۴ - آناهیتا حسینی (دانشگاه تهران)
۵ - مرتضی خدمتلو
۶ - محمد پور عبدالله (دانشگاه تهران)
۷ - بیتا صمیمی زاد (دانشگاه پلی تکنیک)
۸ - بهزاد باقری( دانشگاه تهران)
۹ - سروش ثابت (دانشگاه شریف)
۱۰ - مرتضی اصلاحچی( دانشگاه علامه)
11-مصطفی شیروانی
12-حبیب الله لطیفی (دانشگاه آزاد ایلام)
۱3- عابد توانچه (به نقل از آزادی برابری)
۱4-مهدی گرایلو (ژئو فیزیک٬ تهران)
۱5-نادر احسنی دانشگاه مازدران
۱6-سعید حبیبی(عضو اسبق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت)
۱7-بهروز کریمی زاده(دانشگاه تهران)
۱8-کیوان امیری الیاسی (کارشناسی ارشد صنایع٬ دانشگاه صنعتی شریف)
۱9-نسیم سلطان بیگی (دانشکده ارتباطات٬ علامه)
20-علی سالم(کارشناسی ارشد پلیمر- پلی تکنیک)
۲1-علی کانطوری
۲2-روزبه صف شکن(دانشگاه تهران)
۲۳-یاسر(صدرا) پیر حیاتی(دانشگاه شاهد)
۲۴-سعید آقام علی (دانشگاه یزد)
۲۵-علی کلائی (دانشگاه آزاد واحد شهریار)
۲۶-امیر مهرزاد ( دانش آموز)
۲۷-هادی سالاری (دانشگاه رجایی)
۲۸-حامد شفیق
۲۹-امیر آقایی (دانشگاه رجایی)
۳۰-میلاد عمرانی(دانشگاه رجایی)
۳۱-سروش هاشم پور(دانشجو اهواز به نقل از)
۳۲-فرشاد دوستی پور
۳۳-سهراب کریمی
۳۴-جواد علی زاده
۳۵-محمدصالح ایومن
۳۶-مهدی اللهیاری (کارشناسی ارشد٬ دانشگاه صنعتی شریف)
۳۷-بهرام شجاعی (مهندسی شیمی٬ دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب)
۳۸-سعید آقاخانی
۳۹-مجید اشرف نژاد ( دانشگاه شهید رجایی)
۴۰-پیمان پیران

در پاسخ به هفته همبستگي ١٣ تا ٢٠ بهمن با دانشجويان دستگير شده

٤ نامه از مراکز مختلف کارگري در پاسخ به هفته همبستگي ١٣ تا ٢٠ بهمن با دانشجويان دستگير شده که به کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ارسال شده است
جمعی از کارگران کارخانجات ماشین سازی و تراکتورسازی ، کارخانه سیمان صوفیان ، پالایشگاه و پتروشیمی تبر یز

با سلام
ما در محل کارمان، در در محل زندگی مان و در میان خانواده هایمان، از فراخوانتان صحبت کردیم . مبارزات دانشجویان در آذر ماه امسال ، بمانند نگینی بر تارک مبارزات مردم و کارگران خواهد درخشید . این مبارزات مظهر اراده جامعه ایران برای رسیدن به آزادی و برابری است .
ما با افتخار از این فراخوان شما حمایت میکنیم. بدون شک پیروزی از ان ماست . دور نیست که شاهد آزادی دانشجویان دربند و همه زندانیان سیاسی خواهیم بود .
2/11/86

جمعی از کارگران مجتمع های پتروشیمی : مارون ، فن آوران ، فجر ، بندر امام ، اروند ، فارابی واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

با سلامهای گرم ، دست همه خانواده ها و دانشجویان فراخوان دهنده این کارزار را میفشاریم . ما ضمن محکوم کردن، قتل ایراهیم لطف الهی، دانشجوی سنندجی، از این مبارزه ای که دعوت کرده اید، حمایت میکنیم و امیدواریم با همبستگی و اتحاد همگانی، شاهد پیروزی و در نتیجه ، آزادی همه دانشجویان و زندانیان سیاسی باشیم .
1/11/86
تعدادی از مردم شهر ماهشهر
خانواده های مبارز ، عزیزان دانشجویان زندانی
فراخوان شما را از تلویزیون ها شنیدیم و در چنین لحظات سختی که شما با ان مواجه هستنید ، تنها راه را حمایت از دعوت شما یافتیم . امیدواریم مردم به تنگ آمده جامعه ایران ، معلمین و سایر اقشار مردم نیز در این تلاش هر چه بیشتر شما را همراهی کنند تا قدمی به ازادی عزیزانمان نزدیک شویم . شنیدن خبر کشته شدن ، ابراهیم لطفی نیز دل ما را بیش تر از پیش در هم فشرد . این جنایت نیز به جواب دندان شکنی نیاز دارد و حمایت از فراخوان شما کوچکترین جواب به این بی حرمتی به مردم ایران است . در این تلاش ما را در کنار خود بدانید .
2/11/ 86
جمعی از فعالین کارگری شاغل در مجتمع های نفت و پتروشیمی در جنوب خوزستان
با سلام
خانواده ها و دانشجویان مبارز
ما بدینوسیله از فراخوان شما حمایت میکنیم . اعلام میکنیم که بازداشت دانشجویان ، عملی ضد انسانی و مغایر با حقوق اولیه هر انسانی در جوامع بشری است . دانشجویانی که خواست ازادی و برابری ، خواست حق تشکل ، حق ازادی بی قید و شرط بیان و فعالیت اجتماعی را بر پرچم های خود نگاشته و برافراشتند ، مستحق بیشترین حمایت ها هستند و ما وظیفه خودمان میدانیم که از آزادی این عزیزان حمایت کنیم . و همچنین انزجار و تنفر عمیق خودمان را از قتل فجیع ابراهیم لطف اللهی اعلام میداریم . ما خواهان آزادی بی قید و شرط همه دانشجویان و زندانیان سیاسی هستیم .
زنده باد ازادی زندانیان سیاسی
زنده باد آزادی
2/11/ 86

٤ نامه از مراکز مختلف کارگري در پاسخ به هفته همبستگي ١٣ تا ٢٠ بهمن با دانشجويان دستگير شده که به کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ارسال شده است


جمعی از کارگران کارخانجات ماشین سازی و تراکتورسازی ، کارخانه سیمان صوفیان ، پالایشگاه و پتروشیمی تبر یز

با سلام
ما در محل کارمان، در در محل زندگی مان و در میان خانواده هایمان، از فراخوانتان صحبت کردیم . مبارزات دانشجویان در آذر ماه امسال ، بمانند نگینی بر تارک مبارزات مردم و کارگران خواهد درخشید . این مبارزات مظهر اراده جامعه ایران برای رسیدن به آزادی و برابری است .
ما با افتخار از این فراخوان شما حمایت میکنیم. بدون شک پیروزی از ان ماست . دور نیست که شاهد آزادی دانشجویان دربند و همه زندانیان سیاسی خواهیم بود .
2/11/86

جمعی از کارگران مجتمع های پتروشیمی : مارون ، فن آوران ، فجر ، بندر امام ، اروند ، فارابی واقع در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر

با سلامهای گرم ، دست همه خانواده ها و دانشجویان فراخوان دهنده این کارزار را میفشاریم . ما ضمن محکوم کردن، قتل ایراهیم لطف الهی، دانشجوی سنندجی، از این مبارزه ای که دعوت کرده اید، حمایت میکنیم و امیدواریم با همبستگی و اتحاد همگانی، شاهد پیروزی و در نتیجه ، آزادی همه دانشجویان و زندانیان سیاسی باشیم .
1/11/86


تعدادی از مردم شهر ماهشهر
خانواده های مبارز ، عزیزان دانشجویان زندانی
فراخوان شما را از تلویزیون ها شنیدیم و در چنین لحظات سختی که شما با ان مواجه هستنید ، تنها راه را حمایت از دعوت شما یافتیم . امیدواریم مردم به تنگ آمده جامعه ایران ، معلمین و سایر اقشار مردم نیز در این تلاش هر چه بیشتر شما را همراهی کنند تا قدمی به ازادی عزیزانمان نزدیک شویم . شنیدن خبر کشته شدن ، ابراهیم لطفی نیز دل ما را بیش تر از پیش در هم فشرد . این جنایت نیز به جواب دندان شکنی نیاز دارد و حمایت از فراخوان شما کوچکترین جواب به این بی حرمتی به مردم ایران است . در این تلاش ما را در کنار خود بدانید .
2/11/ 86


جمعی از فعالین کارگری شاغل در مجتمع های نفت و پتروشیمی در جنوب خوزستان
با سلام
خانواده ها و دانشجویان مبارز
ما بدینوسیله از فراخوان شما حمایت میکنیم . اعلام میکنیم که بازداشت دانشجویان ، عملی ضد انسانی و مغایر با حقوق اولیه هر انسانی در جوامع بشری است . دانشجویانی که خواست ازادی و برابری ، خواست حق تشکل ، حق ازادی بی قید و شرط بیان و فعالیت اجتماعی را بر پرچم های خود نگاشته و برافراشتند ، مستحق بیشترین حمایت ها هستند و ما وظیفه خودمان میدانیم که از آزادی این عزیزان حمایت کنیم . و همچنین انزجار و تنفر عمیق خودمان را از قتل فجیع ابراهیم لطف اللهی اعلام میداریم . ما خواهان آزادی بی قید و شرط همه دانشجویان و زندانیان سیاسی هستیم .
زنده باد ازادی زندانیان سیاسی
زنده باد آزادی
2/11/ 86

اطلاعيه ٢٠: گزارش خانواده اي از دانشجويان دستگير شده در مورد تجمع امروز در مقابل اوين به کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي


از نادر احسني هيچ خبري نيست
امروز دوشنبه ١ بهمن ما تعدادي از خانواده هاي دانشجويان دستگير شده براي گرفتن ملاقات با فرزندانمان به زندان اوين رفتيم. اما تنها به حدود ١٢ نفر از خانواده ها ملاقات داده شد. آنهم فقط يک احوالپرسي ساده. پدر يکي از دانشجويان که فرزندش را ملاقات کرده بود ميگفت: خيلي دردناک بود. اگر از پشت شيشه فرزندمان را ميديدم ٬ بيشتر ميتوانستيم خودمان را راضي کنيم تا اينکه او را ديديم و فقط يک احوالپرسي ساده کرديم.

ميدانيد ما اول مساله مان ملاقات بود. ولي حالا ميبينيم بايد فشار بياوريم که آزاد شوند. چرا بايد در زندان باشند. مگر چه کردند. امروز به خانواده نادر احسني ملاقات داده نشد. اين خانواده از وقتي فرزندشان را گرفته اند هنوز خبري بدست نياورده اند. بايد همه توانمان را بگذاريم براي اينکه از نادر خبري شود. همه ما نگرانش هستيم. حواستان باشد ٬ مساله نادر فوري است کاري براي نادر بکنيد. ما با اين فراخوان که براي ١٣ بهمن تا ٢٠ بهمن داده شده هستيم. و تا اين بچه ها آزاد نشوند دست برنمي داريم. ممکن است بچه من هم با وثيقه آزاد شود. ولي اين آزادي موقت است. همانطور که شما در برنامه هايتان گفته ايد٬ اينها ميخواهند خانواده ها را پراکنده کنند. ميخواهند سرشان را خلوت کنند و بعد سرفرصت احضارشان ميکنند. آنهم با اين وثيقه هاي سنگين که خيلي ها از عهده آن بر نمي آيند. امروز به خانواده سهراب کريمي هم ملاقات ندادند. تمام خانواده از کردستان آمده بودند و موفق به ديدار فرزندشان نشدند. مادرش گريه ميکرد. ما گفتيم کار ما گريه نيست. کار ما پيگيري وضع بچه هايمان است. فشار سنگيني روي خانواده هاست. خانواده بهروز کريمي زاد نان يک مورد آن است. بهروز نان آور منزل بود. و الان ببينيد چه بلايي سر اينها آمده.
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com
0098 777 98 98 968
١ بهمن ١٣٨٦- ٢١ ژانويه ٢٠٠٨


اطلاعيه ١٩- سه نفر از دانشجويان با قيد وثيقه از زندان آزاد شدندمحسن غمین٬ انوشه آزادبر و فرشید فرهادی آهنگران از دانشجويان دستگير شده در جريان گراميداشت ١٦ آذر دستگير و زنداني شده بودند٬ با وثيقه هاي ٨٠ ٬ ٣٠ و ٥٠ ميليون امروز يکشنبه ٣٠ دي پس از ٥٠ روز بازداشت از زندان آزاد شدند.
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي٬ آزادي اين عزيزان را به خانواده و به همه انسانهاي آزاديخواه تبريک ميگويد. مبارزه براي آزادي فوري و بدون قيد و شرط تمامي دانشجويان دستگير شده ادامه دارد. خانواده ها اعلام کرده اند٬ حتي اگر فرزند ما از زندان آزاد شود ما به مبارزه متحد خود براي آزادي همه دانشجويان دستگير شده ادامه ميدهيم. در ادامه همين مبارزات فراخواني جهاني در اعتراض به دستگيري دانشجويان و براي آزادي فوري آنها براي هفته ١٣ تا ٢٠ بهمن داده شده است و جمعي از خانواده اين دانشجويان و گروههايي از دانشجويان از دانشگاه هاي مختلف آنرا امضا کرده اند. در همين رابطه طي مصاحبه هايي در برنامه تلويزيوني براي آزادي زندانيان سياسي در کانال جديد و راديو ها و رسانه هاي ديگر٬ تعدادي از اين خانواده ها از جمله خانواده کيوان اميري٬ محسن غمين٬ نادر احسني٬ جواد عليخاني٬ علي سالم٬ اعلام حمايت کرده اند. کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي با تمام قوا از اين فراخوان پشتيباني کرده و براي جلب وسيعترين حمايت ها براي آزادي بدون قيد و شرط دانشجويان دستگيرشده و همه زندانيان سياسي تلاش ميکند.

دانشجوی زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
٣٠ دي ٨٦- ٢٠ ژانويه ٢٠٠٨
0044-7779898968

ابراهيم لطف اللهي به دست حکومت اسلامي در زندان سنندج به قتل رسيد

روز ٦ ژانويه ٢٠٠۸ برابر با ١٦ ديماه ابراهيم لطف اللهي دانشجوي سال چهارم رشته حقوق در دانشگاه پيام نور سنندج، توسط مزدوران حکومت اسلامي دستگير شد. دو روز پس از دستگيري ، در روز ١۸ دي او را به بخش قرنطينه زندان منتقل کردند و در اين روز خانواده او با وي ملاقات کردند. روز بعد از اين ملاقات وقتي افراد خانواده ابراهيم به زندان رفتند، امکان ملاقات با او را نيافتند. سپس روز ٢۵ دي با خانواده او از زندان سنندج تماس گرفته شد و به آنها گفته شد که ابراهيم خودکشي کرده است.
جمهوري اسلامي جسد ابراهيم را به حانواده وي تحويل نداد. به گزارش شاهدان هنگام دفن نيروي انتظامي تمام قبرستان را تحت کنترل گرفته و مخفيانه از خانواده او را دفن و سپس مزارش را سيمان کاري کردند و اعلام کردند که خانواده او حق ندارد قبر را دستکاري کنند. خانواده اين دانشجو را تهديد کرده اند که حق نبش قبر و کالبدشکافي او را ندارند. اکنون امکان کالبد شکافي و تحقيق در مورد اين قتل از خانواده ابراهيم منع شده و با ايجاد فضاي رعب و وحشت سعي کرده اند که حتي خبر اين قتل به گوش کسي نرسد.

کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي اين جنايت آشکار جمهوري اسلامي را محکوم ميکند. کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي جان باختن ابراهيم لطف اللهي را به خانواده٬ بستگان و همه انسانهاي آزاديخواه تسليت ميگويد. اين جنايت بايد با شدت دادن به کمپين اعتراضي ما براي آزادي دانشجويان و همه دستگير شدگان اخير و براي آزادي بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي پاسخ گيرد. از سوي جمعي از خانواده دانشجويان و دانشجويان از دانشگاههاي مختلف فراخواني به حمايت از دانشجويان دستگير شده و همه زندانيان سياسي براي ١٣ تا ٢٠ بهمن داده شده است. کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي با تمام قوا از اين فراخوان حمايت ميکند. بياييد تا هفته ١٣ تا ٢٠ بهمن را به هفته اعتراض به دستگيري دانشجويان و به قتل رسيدن ابراهيم لطف اللهي٬ به هفته مبارزه براي آزادي تمامي دانشجويان دستگير شده و محمود صالحي و منصور اسانلو و آزادي بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي تبديل کنيم.

دانشجوی زندانی، زندانی سیاسی آزاد باید گردد
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
٣٠ دي ٨٦- ٢٠ ژانويه ٢٠٠٨
0044-7779898968

گزارشاتی از علائم از کار افتادن کلیه محمود صالحی، وضعیت کارگران فروشگاه رفاه سنندج، اطلاعيه در مورد خبر درج شده در سايت ايران پرس نيوز


علائم از کار افتادن کلیه محمود صالحی

روز پنج شنبه 27 دیماه ساعت 11 صبح، محمود صالحی را از بهداری زندان مرکزی شهر سنندج به ارژانس بیمارستان توحید این شهر منتقل کردند.

محمود صالحی تا ساعت 2 بعد ظهر در ارژانس بیمارستان توحید تحت نظر بود و بعد از آن به توصیه "دکتر خالد رحمانی" در بخش "سی‌سی‌یو" بیمارستان توحید بستری شد.
نبض محمود صالحی در هنگام انتقال به بیمارستان 29 و فشار خون وی هفت ونیم بود. قسمت چپ بدن وی دچار گرفتگی عروق شده بود. پزشکان این وضعیت را خطر تشخیص داده و برای جلوگیری از احتمال سکته قلبی و مغزی، وی را به بخش "سی‌سی‌یو" انتقال و بستری کردند.

امروز شنبه 29 دیماه "دکتر دارا احمدی" بعد از بررسی پرونده پزشکی محمود صالحی، اظهار کرده است که خطر سکته قلبی و مغزی وی به کلی رفع شده است.

قابل ذکر است که بدن محمود صالحی ورم کرده، کراتین وی بسیار بالا و با درد بسیار شدید همراه بوده است، به گفته پزشکان اینها علائم از کار افتادن کلیه است. آزمایشات متعددی بر روی محمود صالحی صورت گرفته است که فردا یکشنبه نتیجه آزمایشات به عمل آمده ابلاغ خواهد شد و پزشک معالج برای مداوای وی تصمیم خواهد گرفت.


کمیته دفاع از محمود صالحی
شنبه 29 دیماه 1386
kdms50@yahoo.com
www.kdmahmodsalehi.blogfa.comوضعیت کارگران فروشگاه رفاه سنندج

فروشگاه رفاه سنندج، بزرگترین مرکز خرید این شهر محسوب میشود. حدودا 60 نفر کارگر اعم از فروشنده و بارگیر در این فروشگاه مشغول به کار هستند. کارگرانی که در بخش بارگیری کار میکنند، تخلیه بار فروشگاه از قبیل مواد غذائی، البسه لوام خانگی و ... را انجام میدهند.

همه کارگران این فروشگاه بدون دریافت اضافه حقوق، دو شیفت کار میکنند و به همین خاطر تمام مدت روز را در فروشگاه به سر میبرند. این وضعیت برای کارگرانی که در بخش بارگیری کار میکنند، اسفبارتر است از آنجا که، بیشتر بار فروشگاه در شب تخلیه میشود وکارگران گاهی اوقات تا نیمه های شب مشغول تخلیه بار هستند.

به دلیل حجم زیاد بار، گستردگی فروشگاه و کم بودن تعداد کارگران در این بخش، مشکلات فراوانی برای کارگران به وجود آمده است. بروز آرتروز در عضلات دست، پا وناحیه ستون فقرات به دلیل حمل بار سنگین، بروز مشکلات عصبی ناشی از کار طولانی و بروز عفونت فصلی به دلیل کار مداوم در هوای سرد، از جمله مشکلاتی هستند که برای این کارگران بوجود آمده است.

حقوق و دستمزد کارگران فروشگاه رفاه سنندج، علیرغم تورم کمر شکن وافسار گسیخته، فشار کاری زیاد و ساعت کار طولانی، حداقل 80 هزار و حد اکثر 120 هزار تومان در ماه می باشد که این حتی کفاف کرایه خانه را نمیدهد.

با وجود درآمد میلیاردی این فروشگاه، کارگران نه تنها کمتر از حقوق تعیین شده دولت را میگیرند بلکه از هرگونه مزایا از قبیل اضافه کاری، حق بن، حق سختی کار و حتی عیدی وسنوات کاری نیز بی بهره میباشند و مرخصی آنان نیز فاقد ظوابط قانونی است.
ناگفته باقیست که بدرفتاری مدیر کل و مدیر سالن این فروشگاه، فشار کاری و روحی کارگران را دوچندان کرده است.

کمیته دفاع از محمود صالحی
شنبه 29 دیماه 1386
kdms50@yahoo.com
www.kdmahmodsalehi.blogfa.comاطلاعيه
در مورد خبر درج شده در سايت ايران پرس نيوز


اخیرا یک سایت اینترنتی با نام "ایران پرس نیوز" مطلبی را تحت عنوان "توطئه قتل پزشکی محمود صالحی" انتشار داده که این خبر مایه نگرانی بسیاری از مردم در داخل و خارج از کشور شده است. متاسفانه بسیاری از سایتهای دیگر هم بدون اطلاع از صحت و سقم این خبر، آن را درج کرده‌اند.
ما "کمیته دفاع از محمود صالحی" ضمن تکذیب این خبر، لازم میدانیم که نکات زیر را متذکر شویم:

- درج چنین گزارش و اخباری تکان دهنده، نشان از سانسور خبری در ایران است، اگر رسانه‌های گروهی در ایران اخبار و گزارشات مربوط به محمود صالحی را مرتبا درج میکردند مطمئنا چنین وضعیتی پیش نمی‌آمد.

- ندادن مجوز ملاقات به خانواده محمود صالحی یکی دیگر از دلایل پخش اینگونه اخبار است. خانواده محمود صالحی برای ملاقات وی با مشکل روبرو هستند، اگرمسئولین زندان مجوز ملاقات فوری را به خانواده محمود صالحی میدادند طبیعتا چنین اخباری در رابطه با محمود صالحی نیز درج نمیشد.

- "سایت ایران پرس نیوز" علیرغم هر نیتی در پخش و درج خبر مربوط به محمود صالحی، باید توضیح دهد که چنین خبری را چگونه و از کجا بدست آورده است؟! جهت اطلاع، ساعات انتقال محمود صالحی به بیمارستان و سپس به سی سی یو نیز در خبر مندرج صحیح نیست.

- ما امیدواریم که سایت مذکور این اطلاعیه را نیز در سایت خود پخش و درج نماید.

- ما اعلام میکنیم که هر خبری منوط به وضعیت جسمانی محمود صالحي و همچنین نوشته‌ها، بيانيه ها و اطلاعيه هاي محمود صالحی، چناچه در وبلاگ کمیته دفاع از محمود صالحی درج نشود، فاقد اعتبار است.

- ما اخبار و گزارشات مربوط به وضعیت جسمانی محمود صالحی را مستقیما از طرف خود محمود و یا خانواده او که خود عضو "کمیته دفاع از محمود صالحی" هستند، کسب و بعد از اطمینان کامل آن را درج میکنیم.

- ما ضمن تشکر و قدردانی از همه کسانی که برای معالجه فوری و آزادی محمود صالحی تلاش میکنند، خواهشمندیم که اخبار و گزارشات مربوط به محمود صالحی را قبل از انتشار برای "کمیته دفاع از محمود صالحی" بفرستند و بعد از اطمینان کامل توضیع و تکثیر کنند.


کمیته دفاع از محمود صالحی
شنبه 29 دیماه 1386
kdms50@yahoo.com
www.kdmahmodsalehi.blogfa.com
گزارش پرس نيوز
گزارش دریافتی: دیروز ساعت 12:30 محمود صالحی به اورژانس بیمارستان توحید سنندج منتقل شد. بسیاری از زندانیان در
ملاقات با خانواده های خود از این مساله اظهار شگفتی کردند، چون پنج شنبه وی در سلامت کامل بوده است. صالحی ساعت 17 عصر به بخش CCU این بیمارستان انتقال یافت.
یکی از اینترن های بخش قلب بیمارستان توحید گفت: من یکی از کسانی بودم که از او EKG گرفتیم و هیچ نشانه ای از عارضه قلبی ندیدم. نمی دانم چرا به CCU منتقل شد؟
همین اینترن صبح جمعه از قول پرستار شب بیمارستان گفت: دیشب "شمس الدین کریمی" مسئول حراست دانشگاه علوم پزشکی کردستان به صورت ناگهانی وارد CCU شد و پس از وارسی بخش از پرستاران بخش خواست که شیفت جمعه تا یکشنبه خود را با پرستاران اعزامی از تهران برای یک مجموعه آزمایشات جابجا کنند.
وی ادامه داد: تمامی قراین حاکی از یک توطئه برای قتل پزشکی "صالحی" است.
محمود صالحی از رهبران فعالین کارگری می باشد که هم اکنون دوران محکومیت خود را در زندان مرکزی شهر سنندج می گذراند.
لازم به ذکر است که در سالهای 58 و 59 نیز رژیم پس از شکنجه و اعدام مخالفین، گورهای دسته جمعی بسیاری در محوطه جنوبی بیمارستان توحید حفر کرده بود که در حفاری و تعمیر امسال در این بیمارستان بخشی از آنها کشف و بلافاصله پروژه تعمیرات بیمارستان متوقف شد.
"قدیمی" رئیس دانشگاه علوم پزشکی و بسیجی و اطلاعاتی مشهور کردستان است.

حمايت از فراخوان خانواده هاي زندانيان سياسي و جمعهاي از دانشجويان دانشگاههاي کشور


بر اساس اطلاعيه اي که به دست ما رسيده است تعدادي از خانواده هاي دانشجويان زنداني، جمعهاي از دانشجويان دانشگاههاي علامه، پلی تکنیک، چمران اهواز، باهنر شیراز، دانشگاه های مشهد فراخوان به اعتراض و تلاش براي آزادي دانشجويان دستگير شده داده اند. اين فراخوان تاريخ ١٣ تا ٢٠ بهمن را براي اين اعتراض اعلام کرده است. ما در ادامه تلاشهاي تا کنوني از اين فراخوان حمايت ميکنيم و در اين کارزار تا آزادي همه دانشجويان دستگير شده و رهايي همه زندانيان سياسي با تمام توان تلاش ميکنيم.
مردم آزاديخواه!
در جريان مراسمهاي ١٦ آذر امسال و متعاقب آن دهها دانشجوي آزاديخواه و مبارز دستگير و روانه زندانهاي رژيم اسلامي شده اند. طبق ليستي که در فرخوان دانشجويان و خانواده هاي دستگير شدگان اعلام کرده است هنوز ۴۵ نفر از دانشجويان دستگير شده در زندان هستند. علاوه بر آنها زندانهاي جمهوري اسلامي به مکان صدها نفر از آزاديحواهان و معترضين به سياستهاي رژيم تبديل شده است. در زندانها را بايد شکست. با گسترش اعتراض و مبارزات خود در ايران و در سطح بين المللي بايد سرکوبگران حاکم بر ايران را به عقب راند.
روزهاي ١٣ تا ٢٠ بهمن را به هفته کازار آزادي زندانيان سياسي و دانشجويان دستگير شده تبديل کنيم. ما از همه کارگران و مردم آزاديخواه ميخواهيم در ايران و در همه جهان از اين فراخوان با تمام قوا دفاع کرده و کاري کنند که دانشجويان زنداني هر چه زودتر آزاد شوند.
زنده باد همبستگي بين المللي در دفاع از آزادي بيان
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
١۷دي ماه ١٣۸٦- ٢۷ژانويه ٢٠٠۸

ضمیمه:بیانیه کمپین آزادی دانشجویان زندانی
http://studentsfreedom.blogfa.com/
به تمامی انسانها، سازمانها، نهادها و تشکل های انساندوست و آزادیخواه در ایران و سراسر جهان

طی یک ماه و نیم گذشته تعداد زیادی از دانشجویان در شهرها و دانشگاههای مختلف به خاطر دفاع ازحقوق و خواسته ها ی انسانی و برگزاری یا شرکت در مراسم 16 آذر دستگیر شده و در زندان تحت فشارهای فراوان قرار دارند. در این مدت به خانواده های این دانشجویان تنها اجازه یک ملاقات کوتاه با فرزندانشان داده شده است. خانواده ها که تحت فشارهای روحی و نگرانی شدید به سر میبرند بارها به دستگیری فرزندان خود اعتراض کرده و خواهان آزادی دانشجویان زندانی شده اند.

علیرغم تلاشهای بسیاری که برای آزادی این دانشجویان صورت گرفته تا کنون همچنان تعداد زیادی از این عزیزان در زندان و در سلول انفرادی، تحت شرایط ضد انسانی به سر میبرند و حتی هنوز به تعدادی از این دانشجویان اجازه مکالمه تلفنی و ملاقات داده نشده است.

مردم آزادیخواه در ایران و در خارج کشور

از شما انسانهای آزاده، از شما انسانهای شریف، ازهمه نهادها، تشکلها و سازمانهای آزادیخواه میخواهیم تا در ادامه تلاشها و فعالیت هائی که تاکنون انجام داده اید، یکپارچه و سراسری به حمایت از این دانشجویان پرداخته و درهفته ای که به این خاطر، ازشنبه 13 بهمن تا 20بهمن برای آزادی دانشجویان در بند اختصاص داده شده است فعالانه شرکت کنید و اعتراض همه جانبه خود را به زندانی بودن این عزیزان نشان دهید. برگزاری روز دانشجو حق دانشجویان است و همه آنها باید فوری و بی قید و شرط آزاد شوند.


جمعی ازخانواده های دانشجویان زندانی

جمعهایی از دانشجویان دانشگاه های علامه، پلی تکنیک، چمران اهواز،

باهنرشیراز و دانشگاه های مشهد

با دوستان ديگري از دانشگاه ها و تشکلهای مختلف تماس گرفته ايم که حمايت شان به ليست اضافه خواهد شد. اعلام حمايت های خود را به اين ئي ميل:studentsfreedom.campaign@gmail.com
اطلاع دهيد

..................................

اسامی دانشجویان زندانی:
1. علی سالم - پلی تکنیک
2. علی کلایی - دانشگاه آزاد
3. امیر مهرزاد
4. محسن غمین - دانشگاه پلی تکنیک
5. میلاد عمرانی - شهید رجایی
6. عابد توانچه - دانشجوی اخراجی دانشگاه پلی تکنیک
7. روزبه صف شکن - کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه تهران
8. سعید آقام علی - دانشگاه هنر یزد
9. نسیم سلطان بیگی - دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه
10. مهسا محبی - دانشگاه شریف
11. کیوان امیری الیاسی - کارشناسی ارشد دانشگاه شریف
12. هادی سالاری - دانشگاه رجایی
13. امیر آقایی - دانشگاه رجایی
14. فرشید فرهادی آهنگران - دانشگاه رجایی
15. سعید آقاخانی
16. اوختای حسینی – دانشگاه آزاد
17. سروش هاشم پور - چمران اهواز
18. مهدی گرایلو­ کارشناسی ارشد ژئوفیزیک دانشگاه تهران
19. نادر احسنی - فارغ التحصیل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مازندران
20. انوشه آزادبر - علوم اجتماعی دانشگاه تهران
21. الناز جمشیدی - ارتباطات دانشگاه آزاد تهران مرکز
22. بهروز کریمی زاده - اخراجی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران
23. سعید حبیبی
24. پیمان پیران - زندانی سیاسی سال ۷۸
25. مجید اشرف نژاد - عمران شهید رجایی
26. مهدي الله ياري
27. صدرا (ياسر) پيرحياتي- (کامپيوتر- علوم تهران)
28. بهزاد باقري (دانشگاه تهران)
29. بهرام شجاعى
30. محمد صالح ايومن- فوق ليساني علوم سياسي
31. سهراب کريمي- فوق ليساني علوم سياسي
32. جواد عليزاده- فوق ليسانس حقوق
33. فرشاددوستي پور- مهندس مکانيک
34. مرتضی اصلاحچی- دانشجوی فلسفه دانشگاه علامه
35. آناهیتا حسینی- دانشجوی دانشگاه تهران
36. سروش ثابت- علوم کامپیوتر دانشگاه شریف
37. محمد پورعبدالله- مهندسی شیمی دانشگاه تهران
38. امین قضایی
39. سروش دشتستانی
40. بیتا صمیمی زاد
41. بیژن صباغ
42. کاوه عباسیان
43. مرتضی خدمتلو
44. مسی شیروانی

ابراهیم لطف اللهی دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج زیر شکنجه جان باخت.

طبق گزارشات رسیده از کردستان دیشب 26 دیماه ابراهیم لطف اللهی دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج زیر شکنجه جان باخت. ابراهیم روز 16 دیماه 86 بعد از امتحان به دستور شعبه 3 بازپرسی سنندج دستگیر و به اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. در این مدت به جز یک ملاقات کوتاه خانواده ابراهیم با وجود مراجعات مکرر خبری از او نداشتند تا اینکه خبر فوت او امروز منتشر شد. بازجوی ابراهیم شخصی به نام مهدی مولاولی با نام مستعار هاتف است که جانشین رئیس‌اطلاعات سنندج ومسئول گزینش وزارت اطلاعات دراستان کردستان می باشد. طبق گزارشات رسیده با انتشار این خبر فضای شهر سنندج به شدیدا متشنج شده است.
قتل ابراهیم در ادامه سرکوب دانشجویان و مردم معترض است. جمهوری اسلامی با دستگیری، شکنجه و کشتن فعالین اجتماعی می خواهد جامعه را مرعوب و اعتراضات مردم را خفه کند. ارعاب و سرکوب ابزار حاکمیت جمهوری اسلامی ست. باید با تمام قوا به این عمل جنایتکارانه جمهوری اسلامی اعتراض کنیم و خواهان شناسایی قاتلین ابراهیم و محاکمه آنان در دادگاه های مردمی و عادلانه شویم.

نامه پزشک معالج محمود صالحی به مسئولین زندان

بنا به توصیه پزشک معالج محمود صالحی در بیمارستان توحید شهر سنندج، میبایست روز شنبه 22 دیماه محمود صالحی را جهت انجام آزمایشات مربوط به قلب، مجددا به بیمارستان توحید انتقال میدادند، اما انتقال محمود صالحی به بیمارستان توحید صورت نگرفت.
آزمایشات مربوطه در بهداری زندان مرکزی شهر سنندج به عمل آمد و نتیجه آزمایشات را به بیمارستان اطلاع دادند.
به دنبال، پزشک معالج در بیمارستان توحید، طی نامه‌ای به مسئولین زندان درخواست کرده است که، محمود صالحی باید تحت مراقبتهای پزشکی قرار گیرد.
وی همچنین برای محمود صالحی به مدت یک ماه دارو تجویز کرده و توصیه کرده است که بعد از اتمام داروها برای آزمایشات مربوطه، مجددا به بخش قلب وعروق بیمارستان توحید مراجعه کند.

لازم به ذکر است که داروهای تجویز شده از تاریخ ۱۹/۱۰/۱۳۸۶ شروع شده و تا تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۸۶ ادامه دارد .

کمیته دفاع از محمود صالحی
24 دیماه 1386
kdms50@yahoo.com
www.kdmahmodsalehi.blogfa.com

حاج کاظم رئيس زندان گوهردشت واداربه تن دادن به خواسته های فوري زندانیان سیاسی شد

بنابه گزارش فعالين حقوق بشر مهرداد لهراسبی از دستگیر شدگان ١٨ تیر ٧٨ در اعتراض به ادامه بازداشت غیر قانونی خود و شرایط غیر انسانی حاکم بر زندانیان سیاسی روز شنبه ٢٢ دی ماه دست به اعتصاب غذا زد. در دومين روز اعتصاب او يعني روز ٢٣ دي بدستور رئيس زندان گوهردشت که حاج کاظم نام دارد٬. زندانیان سیاسی مورد حمله و ضرب و شتم قرار گرفتند. و مهرداد لهراسبي به سلول انفرادي منتقل گرديد. در جريان اين حمله يکي از زندانيان سياسي بنام حشمت ساران از ناحيه سر دچار خونريزي گرديد و بهروز جاويد تهراني دستش زخمي شد و همچنين افشين بايماني زخمي شد. در اين رابطه زندانيان سياسي زندان گوهردشت در ٢٣ دي بيانيه اي علني منتشر کردند و در اعتراض به اين مساله ساير زندانيان به زندانبانان فرصت دادند و اعلام کردند که در صورتيکه مهرداد لهراسبي به بند قبلي انتقال داده نشود و اين فشار ها پايان نپذيرد٬ همگي دست به اعتصاب خواهند زد. در جريان همين اعتراض بود که بابک دادبخش در ٢٥ دي و بهروز جاويد تهراني در ٢٦ دي دست به اعتصاب غذا زدند و لبان خود را دوختند.
تحت فشار اين اعتراضات روز چهارشنبه ٢٦ دي حاج کاظم رئیس زندان وادار شد که به خواسته های زندانیان سیاسی تن در دهد. و به آنها قول داد که مهرداد لهراسبی را به بند باز خواهد گرداند و او را در اصرع وقت آزاد خواهد کرد.
بدين ترتيب مهرداد لهراسبی پس از ٥ روز ماندن در سلول انفرادی و تحمل شراط بسیار سخت حاکم بر آنجا٬ روز پنجشنبه ٢٨ دی به بند زندانیان سیاسی باز گردانده شد. و بهروز جاوید تهرانی نيز به اعتصاب غذای خود پایان داد.
زندانيان سياسي در زندان گوهردشت توانستند با اعتراض متحد خود خواستهاي فوري خويش را بر زندانبانان تحميل کنند. کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي ضمن ابراز خوشحالي از پايان يافتن اعتصاب غذاي بهروز جاويد تهراني و موفقيت آنان به بازگراندن مهرداد لهراسبي به کنار ديگر همبندانش٬ مسئوليت خود ميداند که اعلام کند که اعتصاب غذا و آن شيوه هايي از بيان اعتراض که سلامتي زنداني را به خطر مي آندازد٬ را راه مناسب ابراز اعتراض نميداند و بر اشکالي چون اعتراض متحد همه زندانيان سياسي و دادن بيانيه هاي علني در مورد وضعيت خود رو به جامعه و سطح جهاني و جلب وسيعترين حمايت از سوي مردم و کل جهان تاکيد دارد.
جمهوري اسلامي در ادامه تلاش براي سرکوب اعتراضات مردم در جامعه٬ فشار در درون زندانها را بالا برده است. ملاقات ها کم و بعضا لغو شده است. وضع غذا بسيار نامساعد است. در اين سرماي شديد زمستان و قطع گاز زندانيان از سرماي سلولها رنج ميبرند. و در مقابل کوچکترين اعتراضي مورد ضرب و شتم قرار ميگيرند. خانواده هاي زندانيان سياسي در مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي٬ و اعتراض به شرايط وخيم آنان در زندان نقش اساسي دارند. انعکاس اخبار زندان در سطح جامعه و جلب حمايت وسيع مردم و جهان٬ يک بخش مهم کاريست که عمدتا بر دوشن اين خانواده ها قرار دارد٬ بايد با تمام قوا براي آن کوشيد. .
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي خود را در کنار اين خانواده ها ميداند و براي آزادي بدون قيد و شرط همه زندانيان سياسي و شکل دادن به يک کمپين سراسري براي بازگشايي درب زندانها تلاش ميکند.

زنداني سياسي آزاد بايد گردد
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
تلفن تماس: 00447779898968
٢٨ دي ١٣٨٦- ١٨ ژانويه ٢٠٠٨

سه شنبه ۲ بهمن - انتشار گزارشی تکان دهنده از وضعیت زندان رجایی شهر توسط فعالین حقوق بشر
آقای بابک دادبخش زندانی سیاسی تبعیدی به زندان رجایی شهر( گوهردشت کرج ) که تنها به دلیل تبلیغ و همکاری در جمع آوری مستندات مربوط به کتاب لانه فساد و ارائه ان به بازرسانی که جهت بازرسی از آنچه که در کتاب لانه فساد شرح داده شده بود به زندان مراجعه کرده بودند هم اکنون در زندان گوهردشت از حق ملاقات با خانواده و تماس تلفنی محروم است نامبرده در اعتراض به وضعیت مذکور بیش از ۷ روز است که با اعلام اعتصاب غذا اقدام به دوختن لبان خود نموده است.
مسئولین زندان در تدوام اعمال فشار بر این زندانی سیاسی وی را به خطرناکترین نقطه زندان ، سالن ۱۳ اندرزگاه ۵ منتقل نموده اند.
این مجموعه با ارائه گزارشی مستند از وقایع رخ داده از ۱۸ ماه اخیر در این مسلخ انسانی توجه سازمان ها و مدافعان حقوق انسانی را نسبت به در خطر بودن جان بابک دادبخش چه به لحاظ شرایط خطرناک و فقدان امنیت جانی و چه به لحاظ تدوام اعتصاب غذای نامبرده در وضعیت نامساعد جسمی وی جلب می نماید .
آنچه در زیر می آید وقایع روی داده در ۱۸ ماه در سالن ۱۳ اندرزگاه ۵ که تنها ظرفیت نگهداری ۱۵۰ زندانی را دارد می باشد.

کسانی که در درگیری های ۱۸ ماه گذشته اندرزگاه ۵ سالن ۱۳ زندان رجایی شهر به قتل رسیدند :
۱-مسعود نقی
۲-سعید محمدی
۳-اصغر فوقانی
۴-حسین ارجمندی
۵-فرهاد درویشی
۶-داوود بقایی
۷-مهران محمدی (مهران محمدی در اثر داشتن چاقویی که خودش مدعی بوده رئیس زندان به وی داده است تا یکی از زندانیان را به قتل برساند به دلیل تحریک زندانیان وی را به قتل رساندند و با زدن ۶۰ ضربه چاقو سرش را از بدنش جدا کردند/۵۰ روز پیش )
۸-مهرداد سبک دست
۹-غلام بزرگ زاده
۱۰-عباس اسکندری
۱۱-احمد نوروزی
۱۲-حاج عبدالرضا
۱۳-ابراهیم گلشنی
اسامی خودکشی ها در اندرزگاه ۵ سالن ۱۳ زندان رجایی شهر :
۱-محمد تیمسار
۲-سید مرتضی
۳-رضا زندی
۴-سید جواد
۵-شهبازی
۶-فریدون دراز
۷-رضا شاه حسینی
۸-بابک خوانساری

مرگ های مشکوک در اندرزگاه ۵ سالن ۱۳ که با نام خودکشی صورت گرفته است :
۱-سیامک بنده لو ( بر اثر تزریق آمپول بی هوشی در بهداری به قتل رسیده است)
۲-علی شریفی ( به دلیل توهین به رئیس زندان و رئیس سابق حفاظت آقای خادم با لباس زیر در انفرادی حلق آویز شده است)
۳-محمد عظیمی ( حلق آویز در انفرادی )
۴-اصغر نصیری ( شیوه قتل وی به شکل حلق آویز بوده است و پس از حلق آویز با خوراندن قرص های روانگردان قتل وی را خودکشی جلوه داده اند)
۵-منصور قزوینی ( حلق آویز در انفرادی )
۶-محمد رنجبر ( حلق آویز در انفرادی )
۷-اصغر کرمی ( حلق آویز در انفرادی)
۸-محمد فلاح ( حلق آویز در انفرادی)
۹-حمید رحیمی ( در حین اعتصاب غذا و برای شکستن اعتصاب شکنجه شده است و بر اثر شکنجه ها فوت کرده است)
۱۰-سید محمد رسولی ( به بهانه حمل مواد مخدر در زندان به شدت شکنجه شده است و بر اثر شکنجه ها طحال وی پاره شده است وکلیه های او دچار خونریزی شده و فوت کرده است در گزارش زندان عنوان شده است که به دلیل بلعیدن مواد فوت شده است)
۱۱-مرتضی جعفری ( ۴۵ روز پیش ابتدا خفه شده و سپس حلق آویز شده است )
۱۲-مهدی نادری ( پس از ۱۱ سال در درگیری بهداری زندان مجروح شده است و در انجا نیز فوت کرده است)
۱۳-فرهاد ( بر اثر عدم رسیدگی پزشکی فوت کرده است)

اسامی کسانی که در سالن ۱۳ اندرزگاه ۵ بر اثر شکنجه ها دچار شکستگی استخوان شده اند :
۱-احد سکوئیان (توسط محمد علی پور و کاظم کنگرانی از ناحیه ساق پا و دست دچار شکستگی شده است )
۲-محمد علی پور ( از ناحیه صورت ، گونه و بینی شکسته شده است و سپس به زندان سنندج منتقل شده است)
۳-شاهین ترکی ( از ناحیه دست دچار شکستگی شده است )
۴-فریدون سمیعی ( از ناحیه پا دچار شکستگی شده است )
۵-احمد الیاسی ( رئیس کنونی زندان که زمانی رئیس حفاظت بوده است به وسیله دسته کلنگ پاهای وی را از ناحیه ساق شکسته است و پس از پیگیری های خانواده الیاسی از سوی مراجع قضایی دیه دریافت شده است )
۶-حمید علی نبی ( در حالی که گلوله به وی اثابت کرده است مدتها در سلول انفرادی تحت شکنجه قرار گرفته است )
۷-سید ابوالفضل اعتمادی ( در بیرون از زندان با رئیس زندان مشکل شخصی داشته اند بدون حکم قضایی به اندرزگاه ۵ منتقل شده و با تحریک زندانیان وی را با چاقو مورد ضرب و شتم قرار دادند )
۸-بهمن معصومی ( در بیرون از زندان با رئیس زندان مشکل شخصی داشته اند بدون حکم قضایی به اندرزگاه ۵ منتقل شده و با تحریک زندانیان وی را با چاقو مورد ضرب و شتم قرار دادند )
۹-جواد سلطانی ( از ناحیه دست دچار شکستگی شده است )
۱۰- ناصر رجبی ( از ناحیه دست و پا دچار شکستگی شده است )
۱۱-همت قنبری ( آقای خادم رئیس سابق حفاظت با میله فلزی دست پای وی را شکسته است و سپس با زدن ضربات باتوم باعث اختلال حواس این زندانی شده است بطوری که در مقابل دستشویی و یا بر روی موزایک های سرد سالن می خوابد )

اسامی کسانی که در اندرزگاه ۵ سالن ۱۳ زندان رجایی شهر فراموش شده اند :
۱-فیروز شهابی ۲۷ سال زندان
۲-یحیی مجاوری ۲۷ سال زندان (بیش از ۶۰ سال سن دارد)
۳-صلاح الدین قربانی ۲۳ سال زندان (بیش از ۶۰ سال سن دارد)
۴-صلاح دادخواه ۲۳ سال زندان (بیش از ۶۰ سال سن دارد)
۵-غلام جابری ۱۸ سال زندان
۶-زیدان ویسی ۲۰ سال زندان
۷-نادر صادقی ۱۴ سال زندان
۸-فرامرز تورنگ ۱۷ سال زندان
۹-مجید کتانی ۱۴ سال زندان
۱۰-محمود ترابی ۱۵ سال زندان ( فقط به خاطر ۲میلیون بدهی )
۱۱-بابا ارسلان قربانی ۲۳ سال زندان (بیش از ۷۰ سال سن دارد و ایام زندان خود را بدون ملاقات سپری نموده است)
۱۲-حمید ابوالحسنی ، ۲۰ سال زندان
۱۳-سعید علم دار ، ۱۶ سال زندان
۱۴-رحمت گودرزی ، ۷ سال زندان ( به حالت جنون رسیده است )
۱۵-رضا صدری ، ۱۳ سال زندان
۱۶-عباس همدانی ، ۸ سال زندان ( به حالت جنون رسیده است ، تکنسین برق)
۱۷- سید فخرالدین صدر افشار ، ۱۵ سال زندان ( به حالت جنون رسیده است )
۱۸- مسعود حبیبی ، ۱۰ سال زندان ( به خاطر ۱۰ میلیون تومان دیه )
۱۹- رسول خادمی ، ۶ سال زندان ( به خاطر ۱۰ میلیون تومان دیه )

برخی فجایعی که دراندرزگاه ۵ سالن ۱۳ زندان رجایی شهر در طول یک سال گذشته رخ داده است :
۱- حسن ترکی ( به حالت جنون رسیده و آنقدر نماز خوانده است که اکنون خود را پیغمبر می نامد )
۲-علی فتح الهی ( در درگیری تا پای مرگ رفته و شب در خواب مورد اثابت بیش از ۳۰ ضربه چاقو قرار گرفته و از تمام نقاط بدن که مورد جراحت واقع شده است ریه های چپ و راست دچار شکاف شده است و بیش از ۷ روز از این صدمات نگذشته است )
۳-بهروز شریعتی ( شاکی پرونده به دلیل عدم توانایی در پرداخت دیه وی را به زندان سپرده است اما مسئولین زندان با اعمال سلیقه شخصی و با جمع آوری مبلغ دیه وی را اعدام کردند )
۴-ابراهیم ایلام لو ( برادرش را که زندانی اعدامی بود در حیات زندان در مقابل چشمان وی اعدام کردند ولی به دلیل پاره شدن طناب زندانی از چوبه دار به زمین افتاده است و سپس به گوش ای از حیات پناه برده ، مسئولین زندان وی را کشان کشان به پای چوبه دار بردند و وی را مجددا اعدام کردند و این حادثه باعث دیوانگی و جنون ابراهیم ایلام لو شده است )
۵-دو زندانی اعدامی در سال ۸۴ با یک طناب دار در زندان اعدام شد و برخی از زندانیان را نیز به زور به محل اعدام منتقل کردند تا صحنه اعدام را ملاحظه کنند .
۶-جمشید مال میر و فردی به نام اکبری از متولیان اجرای حکم اعدام که از پاهای یک زن اعدامی آویزان شدند تا وی سریعتر و با شدت درد بیشتری اعدام شود.
۷-اعتای ملاقات خصوصی یا شرعی با اعمال سلیقه از سوی متولیان زندان برای افرادی صادر می شود که حاضر هستند با دستور مسئولین زندانی را در زندان به قتل برسانند و یا ضرب و شتم کنند ، شهادت دروغ به نفع مسئولین زندان بدهند ، جاسوسی سایر زندانیان را برای مسئولین انجام دهند و ….
توضیح۱ : برخی از قتل هایی که در اینگونه بند ها با دستور مقامات زندان انجام میگیرد اکثرا در حیاط زندان بوده است و برای آنکه مدرکی از درگیری وجود نداشته باشد دوربین های مدار بسته زندان را به سمت آسمان هدایت می کنند ، این آمار تنها از اندرزگاه ۵ سالن ۱۳ زندان رجایی شهر ( گوهردشت ) کرج می باشد و امار سالن های دیگر و یا بند های دیگر زندان مدنظر قرار نگرفته است ، لازم به ذکر است به غیر از دو مورد تمامی موارد در فاصله زمانی ۱۸ ماه گذشته در این سالن رخ داده است
توضیح۲: اینجا خدا وجود ندارد. نام این گزارش مستند از جمله قصار معروف علی محمدی معاونت قضائی زندان رجایی شهر که همواره در بدو ورود زندانیان به این زندان طوطی وار به صورت ” از بهشت به جهنم خوش آمدید ، خدای رجایی شهر با خداهای دیگر فرق دارد ، اینجا خدا وجود ندارد ” بیان میشود برداشته شده است.
فعالین حقوق بشر در ایران


از بيتا نقاشان دانشجوي رشته مترجمي زبان فرانسه از ١٣ آذر تا کنون خبري نيست

بيتا نقاشان دانشجوي رشته مترجمي زبان فرانسه از تاريخ ١٣ آذر که در تظاهرات دانشجويان در دانشگاه شرکت داشت ناپديه شده و خانواده وي خبري از اين دانشجو ندارد. در ارتباط با اينکه چرا خانواده او تا کنون نسبت به اين دستگيري سکوت کرده اند٬ کيوان رفيعي از فعالين حقوق بشر در گفتگو با راديو فردا ميگويد: :« خانواده اين دانشجوی رشته مترجمی زبان فرانسه، از زندانيان سياسی سابق محسوب می شوند و در مساله پيگيری وضعيت وی محافظه کاری داشته اند. ».

ایرج عزیز گرامی به فراخوان تو پاسخ می دهم.جنبش دانشجویان، نشانه روشنی از خشم و اعتراض دامنه دار تاریخی مردم ایران، به چنین رژیم های دیکتاتوری – آنهم از نوع مذهبی است.
انسان امروز در ایران و جهان، چنین رفتارهای وحشیانه قرون وسطائی را برنمی تابد. آزادی با خود انسان متولد می شود. هیچ قدرتی و هیچ قانونی نمی تواند این موهبت طبیعی را پایمال کند.
دانشجویان و تمام زندانیان سیاسی باید آزاد شوند- حق چنین تجاوزی را هرگز نداشته اند- جهانیان را فریاد می کنم تا بدانند در میهن من به انسان چه می گذرد!
و از همینجا به تمام هنرمندان و عاشقان آزادی اعلام و دعوت می کنم که به این فراخوان پاسخ دهند و صدای دانشجویان عزیز را هر چه رساتر در جهان طنین اندازند.
به دانشجویان و به خانواده های شریف آنان درود می فرستم و به خاطر مبارزه در راه آزادی – برابری و سوسیالیسم با آنان همصدا هستم.
فریدون فرهی
***
«ايرج جان
مثل هميشه مرا در کنار خود بدان.
حمايت از دانشجويان دستگير شده را من هم به همه توصيه می کنم.
در شرايط سرنوشت ساز؛ در همه ی دنيا و در همه زمان ها هنرمندان واقعی از مبارزات آزادی خواهانه جدا نبوده اند.
با آرزوی ييروزی و آزادی
ابی»
***
پيام کوتاه داريوش:

«ای همترانه
ای يار
ايرج نازنين من
با کمال ميل و اشتياق؛ می خواهم که نام مرا هم ذيل فراخوانت برای حمايت از دانشجويان زندانی قيد کنی.
همانطور که گفتی دانشجويان صدای آينده سرزمين ما هستند و نبايد خاموش شوند!
داريوش »

ليلا حيدري در بند ٢٠٩ در وضعيت جسمي بدي بسر ميبرد


لیلا حیدری، همسر بهروز صفری يکي از فعالين سياسي در آذربايجان که روز ششم شهریور ماه پس از مراجعه به اداره اطلاعات جهت ملاقات با همسرش بازداشت شده بود، با گذشت حدود ٥ ماه ، همچنان در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در زندان اوین نگهداری می شود. وي پس از بازداشت، مدتی را در بازداشتگاه اطلاعات زنجان بسربرد و پس از ان به همراه تعداد دیگری از زندانیان سیاسی این شهر، به زندان اوین منتقل گرديد. ليلا حيدري هم اکنون در سلول های ٢ نفره ی بند ٢٠٩ نگهداری می شود. بنا به گزارش ها او از بیماری قلبی و همچنین میگرن رنج می برد و بارها در زندان دچار حمله های قلبی و میگرن شده است. بطوری که دو بار در حین بازجویی، بیهوش شده و به بهداري منتقل شده است. وي چندي پيش نيز در سلول خود، دچار حمله قلبی شد و به بهداری زندان انتقال یافت. گفته می شود، بهداری بند ٢٠٩، طی گزارشی به مسئولین وزارت اطلاعات نسبت به شرایط نامناسب سلامتی وی هشدار داده و خواهان آزادی او جهت درمان شده است.

پیام خانواده ی امیری الیاسی به مردم شریف و آگاه ایران

اطلاعیه خبری کمیته تلاش برای رهایی دانشجویان در بند:

اخیراً نامه ی سرگشاده ای از خانواده ی محترم امیری الیاسی که فرزندانشان از روز ۱۲ آذر در زندان به سر می برد به دست ما رسیده است. در این نامه ایشان ؛مردم شریف و آگاه ایران را مورد خطاب قرار داده و می نویسند:

نامه سرگشاده حسن امیری الیلسی به مردم شریف وآگا ه ایران

حدود 40 روزازبازداشت عده ای ازدانشجویان دانشگاه های تهران به مناسبت برگزاری 16 آذر(روزدانشجو) روزنماد مقاومت درمقابل استبداد ارتجاع وامپریالیسم گذشت با توجه به بازدداشت طولانی وغیر قانونی انها وقرارگرفتن درسلولهای انفرادی وندادن ملاقات به خانواده ها، به حق این خانواده ها باید نگران سلامتی عزیزان خود باشند. بازداشت این دانشجویان طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران واعلامیه جهانی حقوق بشر ماده 19 ( هرکسی حق ازادی عقیده وبیان دارد) وماده 20 (هرکسی حق تجمع مسالمت آمیزوتشکیل انجمن دارد) غیر قانونی وقابل توجیه نیست. ما خانواده های این دانشجویان دراین مدت با مراجعه مکرر به دادگاه انقلاب زندان اوین ومجلس شورای اسلامی هنوز جواب قانع کننده ای از مسئولین دررابطه با بازداشت آنها دریافت نکرده ایم .اینجانب حسن امیری الیاسی پدر کیوان امیری یکی از دانشجویان بازدداشتی ازتمامی ایرانیان شریف می خواهم با حمایت خود به هرشکلی موجبات آزادی بدون قید وشرط آنها را فراهم سازند. به امید روزی که دراین کشور کسی به جرم فکر کردن واندیشه وبیان روانه زندان نشود.
با احترام
حسن امیری الیاسی
۲۳/۱۰/۱۳۸۶


همچنین در ذیل این نامه خانم اکرم شهلائی مادر محترم کیوان امیری الیاسی خطاب به مجلس شورای اسلامی و ریاست آن، حداد عادل می افزاید:
آقای حداد عادل ونمایندگان مجلس شورای اسلامی ازشما می خواهیم به ما پاسخ دهید طبق کدام قانون فرزندان ما بیش از 40 روز دربازدداشت موقت زیر شکنجه های روحی وروانی قرار می گیرند؟ اگر قانونی دراین مورد هست به مانشان دهید اگرنیست پس کار مجلس وقوه مقننه چیست؟ آیا نباید قوه مقننه وقضائیه کاری کنند که قوه مجریه پایش را از قانون فراتر نگذارد؟ اگر نمی توانید پس این همه نماینده درمجلس به چه کاری مشغولند که مردم ازآن بی خبرند؟

ازطرف اکرم شهلائی مادر کیوان امیری الیاسی

ابراهیم لطف اللهی دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج زیر شکنجه جان باخت.

طبق گزارشات رسیده از کردستان دیشب 26 دیماه ابراهیم لطف اللهی دانشجوی دانشگاه پیام نور سنندج زیر شکنجه جان باخت. ابراهیم روز 16 دیماه 86 بعد از امتحان به دستور شعبه 3 بازپرسی سنندج دستگیر و به اداره اطلاعات سنندج منتقل شد. در این مدت به جز یک ملاقات کوتاه خانواده ابراهیم با وجود مراجعات مکرر خبری از او نداشتند تا اینکه خبر فوت او امروز منتشر شد. بازجوی ابراهیم شخصی به نام مهدی مولاولی با نام مستعار هاتف است که جانشین رئیس‌اطلاعات سنندج ومسئول گزینش وزارت اطلاعات دراستان کردستان می باشد. طبق گزارشات رسیده با انتشار این خبر فضای شهر سنندج به شدیدا متشنج شده است.
قتل ابراهیم در ادامه سرکوب دانشجویان و مردم معترض است. جمهوری اسلامی با دستگیری، شکنجه و کشتن فعالین اجتماعی می خواهد جامعه را مرعوب و اعتراضات مردم را خفه کند. ارعاب و سرکوب ابزار حاکمیت جمهوری اسلامی ست. باید با تمام قوا به این عمل جنایتکارانه جمهوری اسلامی اعتراض کنیم و خواهان شناسایی قاتلین ابراهیم و محاکمه آنان در دادگاه های مردمی و عادلانه شویم.

عليرضا هاشمي دبير کل سازمان معلمان قرار است ١٩ بهمن راهي زندان شود

بنا به گزارشهاي منتشر شده در ٢٧ دیماه٬ حکم سه سال حبس تعزيري براي علیرضا هاشمی، دبیركل سازمان معلمان ایران ک قبلا از سوي شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به جرم "اقدام علیه امنیت ملی، اخلال در نظم عمومی و تمرد از دستور پلیس" صادر شده بود٬ توسط شعبه ٣٦ دادگاه تجدید نظر تهران مورد تاييد قرار گرفت و با اين حکم او روز ١٩ بهمن راهي زندان خواهد شد.

عليرضا هاشمي از سازماندهندگان اعتراضات سال گذشته معلمان و نویسنده بیانیه اعتراضی معلمان به سئوالات مربوط به آزمون زمستان سال گذشته دولت از معلمان است که در آن جزئیات زندگی شخصی محمد پیغمبر مسلمانان، از جمله نوع و شیوه غذا خوردن و رنگ موی وی مورد پرسش قرار گرفته بود. ا
بدنبال اعتراضات با شکوه سال گذشته معلمان٬ جمهوری اسلامی سازماندهندگان اين اعتراضات و تعدادي از معلمان معترض ديگر را زير فشار گذاشت و براي آنها احکام اخراج و انفصال از کار٬ تبعيد و احکام ٣ تا ٥ سال زندان صادر شده است. از ميان احکام زندان به جز حکم مربوط به علیرضا هاشمی که به او نيز همان اتهامات وارد شده است، احکام سایر معلمان تعلیق شده است. اين موضوعي است که مورد سوال وي و ديگر همکاران اوست.

طي يکماه گذشته و همزمان با نزديک شدن به سالگرد اعتراضات معلمان و جنب و جوش هايي که در ميان آنها براي ادامه اعتراضاتشان در جريان قرار گرفته بود٬ تعداد زيادي از معلمان به دادگاه احضار شده اند. از جمله در اين مدت علی پورسلیمان يکي ديگر از اعضاي کانون صنفي معلمان طی حكمی در تاریخ ٢٣ دیماه به ٣ سال زندان محكوم گردید، كه این حكم به مدت ۵ سال به تعلیق افتاد. یوسف مصطفالو نيز به ٣ ماه "انفصال از خدمت" محكوم شده است. همچنين محمود باقری، عضو هیأت مدیره كانون صنفی معلمان كه در فروردین ماه امسال یكماه در زندان اوین بود، روز ٩ دیماه به دادگاه احضار شد که به علت غیبت نماینده دادستان، دادگاهش به تعویق افتاد.
در اين مدت در همدان نيز ٩ نفر از معلمان همدان به به اسامی محمود جلیلیان، یوسف رفاهیت، یوسف زارعی، علی صادقی، هادی غلامی، مجید فروزانفر، نادر قدیمی، جلال نادری و علی نجفی را به ٩١ روز حبس محکوم شدند. که از ميان اينها نادر قدیمی به ۵ سال تبعید در خراسان، یوسف زارعی ٣ سال تبعید در استان ایلام، هادی غلامی به یك سال "انفصال از خدمت"، و یوسف رفاهیت به كسر ٢ گروه برای یكسال محكوم و از هر گونه ادامه تحصیل نیز محروم شده‌اند. اين چهار نفر در فروردین امسال نیز به مدت ١٠ روز در سلول انفرادی اطلاعات همدان زندانی شده بودند. اسكندر لطفی، دبیر كانون صنفی معلمان استان كردستان نیز به ٣ سال تبعید به استان اردبیل محكوم شده است. روز ١٧ آذرماه امسال محمد خاكساری، مدیر مسئول هفته نامه قلم معلم و عضو بازرس كانون صفنی معلمان تهران هم به دادگاه احضار شد و اتهامات اقدام علیه امنیت و تبلیغ علیه نظام با استفاده از هفته نامه قلم معلم به وی زده شد. نتیجه دادگاه قرار است در آینده به وی ابلاغ شود.

زنداني سياسي آزاد بايد گردد
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
تلفن تماس: 00447779898968
٢٨ دي ١٣٨٦- ١٨ ژانويه ٢٠٠٨

فراخوان ايرج جنتی عطايی در حمايت از دانشجويان بازداشتی و حمايت داريوش و ابی از اين فراخوان

ايرج جنتی عطايی، ترانه سرا، نمايشنامه نويس و شاعر نامی ايران چندی پيش فراخوانی در حمايت از دانشجويان بازداشت شده در سايت شخصی خود منتشر کرد. اين فراخوان که خطاب به هنرمندان منتشر شده است با استقبال داريوش و ابی، دو خواننده معروف ايران روبرو شد. هم وطنان ديگر نيز می توانند با ارسال پيام خود از اين فراخوان حمايت کنند.در زير متن فراخوان ايرج جنتی عطايی و پيام های کوتاه داريوش و ابی آمده است:
«شتاب کردم که با يارانم، با هم کارانم با هم ترانگانم سخن بگويم و حمايتشون رو جلب بکنم به سمت و سوی فريادهای به خون کشيده شده ی دانشجويان دانشگاه های زادگاهمون. اون چه که در دانشگاه های ما اتفاق افتاده، خونالوده کردن نگاه زادگاه ما به آينده است. دانشگاه که قرار بود آغوش امنی باشه برای جهان سازان آينده، تبديل شده به چهارراه هجوم نيروهای امنيتی رژيم اسلامی. دانشجويان آزادی خواه و برابری طلب رو دستگير کردن و در زندان ها زير شديدترين شکنجه ها اون ها رو وادار به خودکشی، به خودستيزی، خودگريزی و از خود بيگانگی کردن. من از کسانی که در خارج از ايران بی هراس دستگيری و شکنجه می تونن بازتاب پرخاش دانشجويان ما باشن می تونن بخوان از نيروهای مترقی، از ارگان ها، از منابع قانونی و حقوقی که برای آزادی دانشجويان دستگير شده تلاش بکنند. نيروهاشون رو يکی بکنند و اگر نيروهايی هستند که برای اين کار سازماندهی شدند به اون ها بپيوندند. از اون ها که در داخل ايران هستند اين انتظار هست که از خانواده اين دانشجويان زندانی پشتيبانی بکنند و از هر وسيله ای برای آزاد شدن اون ها استفاده کنند.
برای به هم پيوستن کمک ها، اعتراضات و حمايت با آدرس اينترنتی زير تماس بگيريد:

Iran_daaneshjoo@yahoo.com
پيروز و پاينده باشيد
۱۹ دسامبر ۲۰۰۷
»

خانواده هاي دانشجويان دستيگر شده در مقابل دادستاني تجمع کردند/ دیدار بخشی از خانواده ها با فرزندانشان


بنا به گزارشي که به کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي رسيده روز دوشنبه بعد از پيگيري خانواده هاي دانشجويان دستگير شده٬ خانواده هاي کريمي زاده٬ آزادبر٬ سلطان بيگي٬ جمشيدي٬ صف شکن٬ سالاري ٬ کلاهي٬ اميري٬ غمين٬ آقامعلي٬ با فرزندان خود ملاقات داشتند. بنا به همين گزارش تا کنون خبري از نادر احسني نيست و وي هيچگونه تماسي با خانواده خود نداشته است.
24 دي86
.......................
بنا به گزارشي که به کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي رسيده است. روز يکشنبه ٢٣ دي تعدادي از خانواده هاي دانشجويان دستگير شده٬ بنا به قراري قبلي و در ادامه پيگيري هاي خود جهت ملاقات با فرزندانشان و در اعتراض به دستگيري آنها جهت ملاقات با سعيد مرتضوي به دادستاني رفته و در آنجا تجمع کردند. اين تجمع از ساعت نه و نيم صبح شروع و تا دو و نيم عصر ادامه يافت. حدود ساعت ١ عصر بود که خانواده ها توانستند با سعيد مرتضوي ديدار کنند. سعيد مرتضوي که در واقع دستگيري دانشجويان و انتقال آنها به سلولهاي انفرادي و قطع ملاقات و ديگر تصميمات اتخاذ شده در مورد آنان زير نظر وي صورت گرفته است٬ در همان اول با خانواده برخورد تند و اهانت آميزي داشت. او در پاسخ به مادري يکي از دانشجويان دستگير شده که شکايت از بي اطلاعي از فرزندنش را داشت ٬ گفت که جاي شما اينجا نيست برو بيرون. مرتضوي در رابطه با نامه اي که هفته گذشته خانواده ها به وي نوشته و خواهان آزادي فرزندان خود شده بودند٬ با لحني توهين آميز و با گستاخي تمام گفت: "کسي که اين نامه را نوشته است يک نفري توي شماست که نخاله است. و خلاصه اينکه کل ملاقات کمتر از ده دقيقه بطول انجاميد. بدنبال اين برخوردهاي اهانت آميز خانواده هاي دانشجويان را محل را ترک کردند و همچنان مصممانه بر ادامه حرکت متحد خود براي پيگيري وضع فرزندانشان و آزادي آنها تاکيد گذاشتند.٢٤ دي ٨٦

پدر فرزاد عمرزاده در بازداشت اداره اطلاعات ارومیه

مندرس عمرزاده پدر فرزاد عمرزاده در بازداشت اداره اطلاعات شهرستان ارومیه تحت فشار قرار دارد. مندرس عمرزاده با توجه به بیماری قلبی تحت شدید ترین فشارها و بازجویی ها قراردارد. فرزاد عمرزاده از دانشجویان چپ دانشگاه مهاباد پس از تحت فشار قرار گرفتن توسط نیروهای پادگانی دانشگاه و وزارت اطلاعات مجبوربه ترک کشور شده است. وی از فعالین دانشجویی دانشگاه مهاباد و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر است. وزارت اطلاعات شهرستان ارومیه خانواده وی را تحت شدیدترین فشارهای روانی قرار داده است.

خانواده هاي دانشجويان دستيگر شده در مقابل دادستاني تجمع کردند

بنا به گزارشي که به کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي رسيده است. روز يکشنبه ٢٣ دي تعدادي از خانواده هاي دانشجويان دستگير شده٬ بنا به قراري قبلي و در ادامه پيگيري هاي خود جهت ملاقات با فرزندانشان و در اعتراض به دستگيري آنها جهت ملاقات با سعيد مرتضوي به دادستاني رفته و در آنجا تجمع کردند. اين تجمع از ساعت نه و نيم صبح شروع و تا دو و نيم عصر ادامه يافت. حدود ساعت ١ عصر بود که خانواده ها توانستند با سعيد مرتضوي ديدار کنند. سعيد مرتضوي که در واقع دستگيري دانشجويان و انتقال آنها به سلولهاي انفرادي و قطع ملاقات و ديگر تصميمات اتخاذ شده در مورد آنان زير نظر وي صورت گرفته است٬ در همان اول با خانواده برخورد تند و اهانت آميزي داشت. او در پاسخ به مادري يکي از دانشجويان دستگير شده که شکايت از بي اطلاعي از فرزندنش را داشت ٬ گفت که جاي شما اينجا نيست برو بيرون. مرتضوي در رابطه با نامه اي که هفته گذشته خانواده ها به وي نوشته و خواهان آزادي فرزندان خود شده بودند٬ با لحني توهين آميز و با گستاخي تمام گفت: "کسي که اين نامه را نوشته است يک نفري توي شماست که نخاله است. و خلاصه اينکه کل ملاقات کمتر از ده دقيقه بطول انجاميد. بدنبال اين برخوردهاي اهانت آميز خانواده هاي دانشجويان را محل را ترک کردند و همچنان مصممانه بر ادامه حرکت متحد خود براي پيگيري وضع فرزندانشان و آزادي آنها تاکيد گذاشتند.
٢٤ دي ٨٦

آرش پاکزاد وعابد توانچه همچنان در زندان


آرش پاکزاد دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه مازندران هم اکنون 30 روز است که در بند ویژه ی اطلاعات در ساری تحت بازداشت وزارت اطلاعات قرار دارد. آرش پاکزاد که در منزل شخصی اش در بابلسر یک روز پیش از برگزاری مراسم روز دانشجو بازداشت شده بود، هم اکنون تحت شدیدترین شکنجه ها قرار دارد.حکم قضایی برای آزادی آرش چندی پیش از سوی مقامات قضایی استان مازندران صادر شده بود، اما وزارت اطلاعات از آزادی این دانشجو خودداری می کند. بنا بر آخرین اخبار رسیده از مازندران، آرش که 10 روز بود در اعتصاب غذا به سر می برد، به دلیل شکنجه ی بازجوها و نگهداری وی در سلولی یک در یک و نیم متر مجبور به ترک اعتصاب غذا گشته است. هم اکنون وضعیت جسمانی این رفیق بسیار نامناسب است. ظاهراً وی دچار عارضه ی چسبندگی نخاعی بوده و در صورتی که فشار خون وی پایین بیاید، عواقب جبران ناپذیری به همراه خواهد داشت.

عابد توانچه که چندی پیش دوباره در شهرستان اراک توسط نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شده بود، همچنان در بند است و هیچ گونه تماسی با خانواده اش نداشته است. عابد پس از آزادی اش بارها توسط اطلاعات سپاه به صورت تلفنی تهدید شده بود. مادر و پدر عابد در شرایط بسیار سخت روحی قرار دارند به طوری که مادر عابد پس از دستگیری دوباره ی وی مدتی است که سخت بیمار است.چندی پیش برخی رسانه ها خبر دستگیری عابد را تکذیب کرده بودند. برخلاف این تکذیبیه عابد آزاد نشده و همچنان در بازداشت اطلاعات سپاه به سر می برد. از ادامه ی اعتصاب غذای عابد اطلاعی در دست نیست. وی پس از بازداشت دوباره بلافاصله دست به اعتصاب غذا زده بود.
آزادی وبرابری