آقای اژه ای ، بگذار قلبم بتپدماههاست که در زندانم ، زندانی که قراربود اراده ام را ، عشقم را و انسان بودنم را درهم بشکند . زندانی که باید آرام و رامم میکرد چون "بره ای سر براه " ، ماههاست بندی زندانی هستم با دیوارهایی به بلندای تاریخ . دیوارهایی که قرار بود فاصله ای باشد بین من ومردمم که دوستشان دارم ، بین من و کودکان سرزمینم فاصله ای باشد تا ابدیت ، اما من هر روز از دریچه سلولم به دور دستها میرفتم و خود را در میان آنها ومثل آنها احساس می کردم و آنها نیز دردهای خود را در منِ زندانی میدیدند و زندان بین ما پیوندی عمیق تر از گذشته ایجاد نمود .قرار بود تاریکی زندان معنای آفتاب و نور را از من بگیرد ، اما در زندان من روئیدن بنفشه را در تاریکی و سکوت به نظاره نشستم.قرار بود زندان مفهوم زمان و ارزش آن را در ذهنم به فراموشی بسپرد ، اما من با لحظه ها در بیرون از زندان زندگی کرده ام وخود را دوباره به د نیا آورده ام برای انتخاب راهی نو.و من نیز مانند زندانیانِ پیش از خود تحقیرها ، توهینها و آزارها را ذره ذره ، با همه وجود به جان خریدم تا شاید آخرین نفر باشم از نسل رنج کشیدگانی که تاریکی زندان را به شوق دیدار سحر در دلشان زنده نگه داشته بودند.اما روزی "محاربم " خواندند ، می پنداشتند به جنگ "خدا"یشان رفته ام و طناب عدالتشان را بافتند تا سحرگاهی به زندگیم خاتمه دهند و از آن روز ناخواسته در انتظار اجرای حکم میباشم. اما امروزکه قرار است زندگی را ازمن بگیرند با "عشق به همنوعانم" تصمیم گرفته ام اعضای بدنم را به بیمارانی که مرگ من میتواند به آنها زندگی ببخشد هدیه کنم و قلبم را با همه ی" عشق ومهری" که در آن است به کودکی هدیه نمایم . فرقی نمیکند که کجا باشد بر ساحل کارون یا دامنه سبلان یا در حاشیه ی کویر شرق و یا کودکی که طلوع خورشید را از زاگرس به نظاره می نشیند ، فقط قلب یاغی و بیقرارم در سینه کودکی بتپد که یاغی تر از من آرزوهای کودکیش را شب ها با ماه وستاره در میان بگذارد و آنها را چون شاهدی بگیرد تا در بزرگسالی به رویاهای کودکی اش خیانت نکند ، قلبم در سینه کسی بتپد که بیقرار کودکانی باشد که شب سر گرسنه بر بالین نهاده اند و یاد "حامد " دانش آموز شانزده ساله شهر من را در قلبم زنده نگهدارد که نوشت ؛ "کوچکترین آرزویم هم در این زندگی برآورده نمیشود " وخود را حلق آویزکرد.بگذارید قلبم در سینه کسی بتپد مهم نیست با چه زبانی صحبت کند یا رنگ پوستش چه باشد فقط کودک کارگری باشد تا زبری دستان پینه بسته پدرش ، شراره ی طغیانی دوباره در برابر نابرابریها را در قلبم زنده نگهدارد.قلبم در سینه کودکی بتپد تا فردایی نه چندان دورمعلم روستایی کوچک شود وهر روز صبح بچه ها با لبخندی زیبا به پیشوازش بیایند واو را شریک همه ی شادی ها وبازیهای خود بنمایند شاید ان زمان کودکان طعم فقر وگرسنگی را ندانند ودر دنیای آنها واژه های "زندان ، شکنجه ، ستم ونابرابری" معنای نداشته باشد.بگذارید قلبم در گوشه ای از این جهان پهناورتان بتپد فقط مواظبش باشید قلب انسانیست که ناگفته های بسیاری از مردم وسرزمینش را به همراه دارد از مردمی که تاریخشان سراسر رنج واندوه ودرد بوده است.بگذارید قلبم در سینه ی کودکی بتپبد تا صبحگاهی از گلویی با زبان مادریم فریاد برارم :
"من ده مه وی ببمه باییهخوشه ویستی مروف به رم بو گشت سوچی ئه م دنیاییه "
معنی شعر : می خواهم نسیمی شوم و"پیام عشق به انسانها" را به همه جای این زمین پهناور ببرم

فرزاد کمانگر
بند بیماران عفونی ، زندان رجایی شهر کرج
مورخ 8/10/87
تاریخ نگارش ؛ 2/10/87 بند امنیتی 209 اوین

DO NOT LET THIS BEAUTIFUL SOUL BE EXECUTED
BY THE ISLAMIC REGIME IN IRAN!


Farzad Kamangar is a 33-year-old teacher, human rights activist and journalist. He was a teacher in rural areas of Iranian Kurdistan. Prior to his arrest in August 2006, he taught in the town of Kamyaran, Kurdistan. He has been subjected to the most brutal physical and emotional tortures since his arrest. Farzad Kamangar has been accused of "endangering national security" and "belligerence against God", prefabricated charges the Islamic regime in Iran brings wholesale against almost all rights activists. So far, sixteen members of the Kamangar’s extended family have been executed by the regime for their political activities. Farzad Kamangar was sentenced to death by hanging on 25 February 2008 after a sham trial. The following is his letter from death row to the clergyman, Qolaam-Hosyn Ezhei, Islamic regime's Minister of Intelligence. It has been translated and distributed by International Committee Against Executions.
January 5, 2009

***

Let my heart keep beating!

I have been in prison for many months now. Prison was supposed to crush my will, my love and my humanity. It was supposed to tame me. I have been detained in a ward with walls as tall as history, continuing to eternity itself. They were supposed to separate me from my beloved people, from the children of my land. But I travelled through the tiny window of my cell to far away places everyday and felt myself amongst them and like them. They, in turn, would see the reflection of their grievances imprisoned in me. Prison thus deepened our bonds. The darkness of prison was supposed to erase the very meaning of the sun and light from my mind, but I have witnessed the growth of pansies in the darkness and silence. Prison was supposed to force my mind to consign time and its value to oblivion. I have, however, relived the moments outside prison, and given birth to a new "me" in order to choose a new path.

I have also, like prisoners before me, wholeheartedly embraced every degradation, insult and cruelty that came my way, hoping to be the last person of a tormented generation who has had to endure the darkness of imprisonment in the fervent hope of seeing a new dawn. One day, however, I was labeled "belligerent" for having waged war against their “God.” The noose of justice was thus woven, ready to take my life. And since that day I have been unwillingly awaiting my execution.

But I have decided, with all my love for my fellow human beings, that if I am to lose my life, let all my organs go to those who may find life receiving them. And let my heart, with all the love and passion in it, be donated to a child. It makes no difference where s/he might be: to a child on the banks of the Kaaroon; slopes of Mount Sabalaan; fringes of the Eastern Desert; or a child that beholds the sun rise from the Zagros Mountains. All I want is that my rebellious, restive heart may keep beating in the chest of a child who would, more rebelliously than I, reveal her/his childhood wishes to the moon and the stars, and hold them witness so that s/he may not betray them later as an adult. All I want is that my heart may keep beating in the chest of one who loses patience over the children who go to bed hungry; one that would keep the memory of Haamed – my sixteen-year-old student – alive in my heart who wrote, "even my smallest wish won't come true in this life," and hanged himself.

Let my heart keep beating in someone's chest, no matter what language s/he might speak. All I want is for her/him to be the child of a worker with calloused hands whose coarseness would keep the sparks of rage against inequalities alive in my heart. Let my heart keep beating in the chest of a child who may be a rural teacher in a not-so-distant future, whom the children would greet every morning with their delightful smiles, and with whom they would share all their joys and games. Then the children might not know the meaning of such words as poverty and hunger, and the terms "prison," "torture," "oppression" and "inequality" might be devoid of all meaning in their world. Let my heart keep beating in a tiny corner of your immense world. Only be careful with it, for it is the heart of a person full of untold stories of the people of his land, whose history abounds in pain and suffering. Let my heart keep beating in the chest of a child so that one morning I can cry at the top of my lungs and in my mother tongue [Kurdish]: I want to become a breeze carrying the message of love of all humanity to all corners of this immense world.

Farzad Kamangar
Infectious Diseases Ward
Rajaa'i Shahr Prison, Karaj
28 December 2008

Originally written on 22 December 2008
Security Ward 209
Evin Prison
Iran

***

Please send protest letters to:
President Islamic Republic of IranHis Excellency Mahmoud AhmadinejadPalestine Avenue, Azerbaijan IntersectionTehran 13168-43311Islamic Republic of IranE-mail: dr-ahmadinejad@president.ir
Chief of StateHis Excellency Ayatollah Sayed Ali Khamenei,The Office of the Supreme LeaderIslamic Republic Street - Shahid Keshvar Doust Street, TehranIslamic Republic of IranE-Mail: info@leader.ir / Fax: +98-21 649 5880 (unreliable)
Minister of JusticeAyatollah Mahmoud Hashemi ShahroudiOffice of the Head of JusticePasteur St., Vali Asr Ave., South of Serah-e JomhouriTehran 13168-14737Islamic Republic of IranE-Mail: info@dadgostary-tehran.ir / Fax: +98-21 879 6671/640 4018 or 4019 (unreliable)
Please copy your letter to the Iranian embassy in your country as well (in some countries, like the USA, the Embassy of Pakistan looks after the interests of the Islamic Republic of Iran), as well as to:
Please also copy your letter to:

International Committee Against Executions:
Contact: Mina Ahadi
Tel: 0049-177 569 24 13
E-mail: Minaahadi@aol.com

Committee for the Freedom of Political Prisoners
Contact: Shahla Daneshfar
Tel: 0044 - 777 98 98 968
Shahla_daneshfar@yahoo.com

No comments: