صدور احکام سنگین زندان برای دانشجویان دانشگاه شیراز

پس ازبازداشت گسترده دانشجویان دانشگاه شیراز در روز ۱۳ آبان وبرگزاری دادگاه این دانشجویان احکام قضایی ۹ تن از آنان از سوی دادگاه انقلاب اعلام شد
شنبه ۲۱ آذر ۱۳۸۸ - ۱۲ دسامبر ۲۰۰۹پس ازبازداشت گسترده دانشجویان دانشگاه شیراز در روز 13 آبان وبرگزاری دادگاه این دانشجویان احکام قضایی 9 تن از آنان از سوی دادگاه انقلاب اعلام شد :
1. کاظم رضایی؛دانشجویی دانشگاه شیراز 5 سال و 8 ماه حبس تعزیری
2. دکتر مسیح ا... حقیقت جو استاد علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 5 سال حبس تعلیقی
3. نظری دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی 4 سال حبس تعزیری
4. یحیی طاووسی دانشجوی دانشگاه شیراز 3 سال حبس تعزیری
5. احسان کاووسی دانشجویی دانگاه علوم پزشکی 3 سال حبس تعزیری
6. علی جلالی دانشجویی دانشگاه پیام نور 6 ماه حبس تعلیقی و پرداخت 1 میلیون تومان جریمه نقدی
7. مجتبی حسینی دانشویی دانشگاه شیراز 6 ماه حبس تعلیقی
8. سعید رضایی دانشجویی دانگاه علوم پزشکی 6 ماه حبس تعلیقی
9. خیبر حسن پور دانجوی دانشگاه شیراز 6 ماه حبس تعلیقی
همچنین بنایی , علی جلالی , سعید رضایی , زاهدی , ظهوریان , احمد عارف , ایوب پورفتحی , طاهری , صفرپور , پورسلطان ،علی صالح پور , کاظم رضایی , یحیی طاووسی , ندا اسکندری , خدیجه قهرمانی , نظری , شیروانی , باقری دانشجویانی بودند که پس از 13 آبان بازداشت و تا کنون در بازداشت به سر می برند
همزمان با 16 آذر سعید آگنجی از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد شیراز ، راضیه جعفری و سعید لطفی از فعالین دانشگاه شیراز به اداره اطلاعات احضار و بازداشت شدند که تاکنون نیز در بازداشت به سر می برند .
12 تن از فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز که در جریان تجمعات روز دانشجویی سال گذشه از تحصیل محروم و پرونده آنان به کمیته انضباطی وزارت علوم ارجاع داده شده بود مجددا از سوی کمیته انضباطی این دانشگاه احضار و پرونده آنان جهت صدور احکام سنگین تر مجددا به کمیته انضباطی وزارت علوم فرستاده شد.

٢٠ تن از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد تبریز به کمیته انضباطی احضار شدند.

در پی برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاه آزاد تبریز ٢٠ تن از فعالین دانشجویی به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شدند که در این میان تا کنون ٣ تن از دانشجویان دانشگاه هر یک با احکام ٢ ترم تعلیق از تحصیل مواجه شده اند.
اتهامات عنوان شده از سوی کمیته انضباطی ، شرکت در تجمعات غیر قانونی و شعار دادن علیه دولت محمود احمدی نژاد می باشد.

آزادی چهار دانشجوی بازداشتی شیراز

ندا اسکندری، خدیجه قهرمانی، سید محمد حسینی و یحیی طاووسی دانشجویان دانشگاه شیراز عصر روز ٢٣ آذر پس از گذشت بیش از ۱ ماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز آزاد شدند. ندا اسکندری و خدیجه قهرمانی یک ماه پیش در راه برگشت از کمیته انضباطی دانشگاه شیراز توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شدند
.يحیی طاووسی دیگر دانشجوی آزاد شده می باشد که به هنگام مراجعه برای پیگيری وضعیت کاظم رضایی دانشجوی بازداشتی دانشگاه شیراز به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود، توسط معاون دادستان بازداشت شد.

ديوان عدالت اداري جمهوري اسلامي حكم اخراج منصور اسانلو را صادر كرد

منصور اسانلو بيش از دو سال است كه در زندان است
منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديكاي شركت واحد كه به خاطرات مبارزات سال ٨٤ كارگران شركت واحد براي ايجاد تشكل خود و خواستهاي برحقشان، حكم زندان گرفت، هم اكنون بيش از دو سال است كه در اسارت جمهوري اسلامي در بازداشت بسر ميبرد. به گزارش ايلنا، بنا به خبري كه از جانب پرويز خورشيد وكيل او منتشر شده است، شعبه عدالت اداري جمهوري اسلامي، حكم اخراج از كار گرفته است. ديوان عدالت اداري جمهوري اسلامي، ادامه دستگاه بوروكراسي و سركوب جمهوري اسلامي، حكم اخراج منصور اسانلو را صادر كرده است، براي اينكه كارگران شركت واحد و كل جامعه را از تلاش براي متشكل شدن و پيگيري خواستها و مطالباتشان عقب براند. بايد به اين حكم اعتراض كرد. منصور اسانلو و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند. تمامي پرونده هاي تشكيل شده براي كارگران و دستگير شدگان بايد فورا باطل اعلام شود. آزادي فوري همه زندانيان سياسي حكم انقلاب مردم است و خواستي است كه مردم هر روزه آنرا فرياد ميزنند.

به احكام صادر شده براي كارگران نيشكر هفت تپه، اخراج آنها از كار وسيعا اعتراض كنيم

بنا بر گزارشهاي منتشر شده، پس از اخراج علي نجاتي، اكنون ٤ نفر ديگر از كارگران دستگير شده نيشكر هفت تپه كه نمايندگان محبوب و منتخب كارگران هستند، به نامهاي فريدون نيکوفرد، قربان عليپور، محمدحيدري مهر و جليل احمدي با حکم کارگزيني اين شرکت به بهانه ١٥ روز غيبت از کار خود اخراج شدند.
كارگران نيشكر هفت تپه به جرم مبارزه براي خواستهاي برحق خود و دفاع از حق مسلم كارگران و ايجاد تشكل خود ٦ ماه حكم زندان گرفته و هم اكنون در بازداشت بسر ميبرند. ٥٠٠٠ كارگر نيشكر هفت تپه با خانواده هايشان و با اتكا به نيروي مردم شهر و كل كارگران نيروي عظيمي هستند كه ميتوانند و بايد جمهوري اسلامي را به خاطر صدور احكام زندان براي كارگران و احكام اخراج براي كارگران دستگير شده زير فشار قرار دهند و به عقب نشيني وادارند. كارگران نيشكر هفت تپه، منصور اسانلو و ابراهيم مددي از كارگران شركت واحد، مهدي فراهي شانديز از بازداشت شدگان مراسم اول ماه مه امسال كه هم اكنون پس از گذشت بيش از شش ماه از زمان دستگيري، بصورت بلاتکليف در زندان نگه داشته شده است، فرزاد كمانگر معلم معترضي كه خطر حكم اعدام بر روي سرش هست و همه زندانيان سياسي بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند.
لازم به يادآوريست كه از سوي علي نجاتي رييس هيات مديره سنديكاي نيشكر هفت تپه، در حمايت از كارگران زنداني صندوقي براي كمك به آنها اعلام شده است. كمك به صندوق همبستگي با كارگران نيشكر هفت تپه اولين گام در حمايت از مبارزات برحق اين كارگران و خواستها و مطالباتشان كه خواستهاي كل كارگران و كل جامعه است ، مي باشد. وسيعا به اين كمپين بپيونديم و با كمك هاي مالي خود كارگران نيشكر هفت تپه را مورد حمايت و پشتيباني خود قرار دهيم.
کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در همبستگي با همكاران زنداني خود اقدام به جمع آوري كمك مالي كردند
حراست كارگران را بخاطر اين اقدام تهديد كرد
.
بنا بر اخبار منتشر شده روز ١٧ آذر ماه کارگران شرکت نيشکر هفت تپه دستمزد مهر ماه خود را پس از نزديک به دو ماه دريافت کردند. در اين روز كارگران دست به اقدام بسيار جالبي زده و براي خانواده هاي ٥ همکار زنداني خود، كمك مالي جمع كردند کردند.
بدنبال اين حركت متحدانه و همبستگي با نمايندگان محبوب خود كه هم اكنون بخاطر مبارزه براي داشتن تشكل كارگران، سنديكاي نيشكر هفت تپه و دستمزدهاي معوقه و ديگر خواستهايشان در زندانند، روز ١٩ آذر حراست شرکت نيشکر هفت تپه با احضار رضا رخشان نسبت به انجام اين كار هشدار داد و آنان را از جمع آوري کمک مالي براي خانواده هاي ٥ همکار زنداني خود بشدت منع کرد. ٥ هزار كارگر نيشكر هفت تپه خواهان آزادي فوري همكارانشان از زندان و بازگشت آنها به كار و باطل شدن پرونده هاي تشكيل شده براي آنان هستند. اين خواست همه كارگران و همه انسانهاي آزاديخواه است. كارگران نيشكر هفت تپه و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند.

شکايت آي تي يو سي و آي يو اف از دولت ايران به سازمان جهاني کار در ارتباط با سنديکاي هفت تپه دبير کل کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري(آي تي يو سي) و دبير کل اتحاديه مواد غذايي طي نامه اي از دولت ايران به خوان ساومويا(مسئول هماهنگي سازمان جهاني کار) اعلام شكايت كرده و در آن به زنداني بودن فعالين کارگري هفت تپه علي نجاتي، فريدون نيکوفر، قربان عليپور، محمد حيدري مهر و جليل احمدي اعتراض شده است و خواهان آزادي آنها گرديده اند. همچنين در نامه به احضار محمد اوليايي فرد وکيل سنديکا به دادگاه در هفته آينده و پرونده رضا رخشان نيز اشاره شده است. اين شکايت به بخش آزاديهاي تشکلات آي ال او است که در ماه ژوئن به وضعيت آزادي تشکل درايران ميپردازد.

تجمع اعتراضی خانواده های دستگیر شدگان اخیر

بيش ٢٠٠ نفر از خانواده بازداشت شده هاي مراسم ١٦ آذر، روز شنبه ٢١ آذر ماه به منظور اطلاع یافتن از وضعيت و شرایط عزیزان خود و آزادی آنها در مقابل دادگاه انقلاب دست به تجمع اعتراضی زدند .
از وضعیت و شرایط اکثربازداشت شده های ١٦ آذر بخصوص دانشجویان هنوز هیچ خبری در دست نیست. خانواده بازداشت شده ها به خصوص دانشجوياني ،كه هنگام خروج از دانشگاه و يا در خيابان بازداشت شده اند و تا به حال تماسی نگرفته اند مي گويند به احتمال زياد به سلولهای انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شده اند. دستگیر شدگان ١٦ آذر در سلولهای انفرادی بند ٢٠٩ و ٢٤٠ زندانی هستند .
در طي روزهاي گذشته تعدادي اندکی از بازداشت شده ها با خانواده خود تماس گرفته اند و خانواده خود را از محل بازداشتشان مطلع كرده اند آنهایی كه توانستند با خانواده هاي خود تماس بگیرند اعلام كرده اند كه بند ٢٤٠ و بندهاي ديگر مملو از دستگیر شدگان است و عده اي ديگر به بند ٢٠٩ منتقل شده اند . برای تحت فشار قرار دادن بازداشت شدگان آنها را از پوشش کافی برای استراحت محروم کرده اند و وسایل حرارتی بند ها خاموش می باشد. زندانیان از سوز سرمای شدید رنج می برند.

مادران عزادار دستگیر شده از زندان آزاد شدند.

روز شنبه ١٤ آذر تعدادی از مادران عزادار که طبق روال هر هفته در پارک لاله تجمع کرده بودند، دستگیر شدند. مادران دستگیر شده و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. ساعت ٣عصر روز دوشنبه ١٦ آذر در حالیکه خانواده های دستگیر شدگان و دیگر مادران عزاداردر اعتراض به این دستگیریها جمع شده بودند، تمام مادران دستگیر شده در چند نوبت از بازداشت آزاد شدند. استقبال کنندگان از مادران با شعارهای درود بر مادر دلاور استقبال کردند. طبق آخرین اخبار، مادران آزاد شده ٣٣ نفر بودند که در بین آنان رهگذران جوان از جمله دختری ١٥ ساله نیزدیده شده است .طبق مشاهدات مادران در این جریان ٣ پسر جوان نیز در پارک لاله دسنگیر شده اند که اطلاعی از آنان در دست نیست .
مادران عزادار همچنین روز شنبه ٢١ آذر به روال هفتگی خود در میدان آب نمای پارک لاله تهران در حال تجمع بودند که مامورین سرکوبگر نیروی انتظامی،لباس شخصی و بسیجیها با بر خوردی وحشیانه سعی در متفرق کردن آنها کردند. با اين حال مادران تجمع خود را شکل داده وقصد راه پيمايي درپارك را داشتند که نیروهای سرکوبگر اجازه راه پیمائی به دور میدان آب نمای پارک لاله را به آنان ندادند. مادران به بیرون از پارک رفتند، و از میدان آب نمای پارک لاله شروع به راهپیمایی کرده و وارد خیابانهای مرکزی شهر شدند. آنها از خیابان امیر آباد بسوی چهار راه فاطمی حرکت کردندو هنگام حرکت دستهای خود را به عنوان علامت پیروزي بر سر خود بلند کرده بودند. در این راهپیمایی و طی مسیر تعداد زیادی از مردم به آنها می پیوستند و از مادران عزادار حمایت می کردند. و ماشین های سواری نیز هنگام مشاهده راه پیمائی مادران با بوق زدن از آنها حمایت می کردند .
نیروهای سرکوبگر رژیم با عربده کشی و توهین و تهدید سعی در متفرق کردن مادران داشتند. لباس شخصیها خطاب به مادرانی که نسبت به برخوردهای وحشیانه آنها اعتراض می کردند پاسخ ميدادند كه ما پول گرفتیم تا همۀ شما را بکشیم، ميخواهید مثل سری قبل باز هم شما را دستگیر کنیم وبا كلمات توهين آميز به مادران توهين كرده وميگفتند بروید گم شوید. بدین ترتیب راهپیمایی ادامه یافت و بعد مادران قرار شنبه بعد را گذاشته و محل را ترک کردند.

اعزام تيم اعدام به كردستان براي قتل فعالين سياسي

تيم اعدامها روانه سقز شد٬ شيركو معارفي را به قرنطينه برده و هر لحظه ممكنست اعدام كنند.
شيركو دومين فعال سياسي است كه حكومت اسلامي ايران قصد كشتن او را دارد. تيم اعدام از تهران به كردستان آمده و به همراه گروسي رئيس دادگستري استان كردستان٬ در حال سفر كردن به زندانها و به قتل رساندن جوانان هستند. اين تيم مخوف اكنون روانه سقز شده و در آنجا نيز يك فعال سياسي و يك زنداني سياسي را كه از يكسال قبل زير فشار و شكنجه هاي وحشيانه بوده٬ به سلول انفرادي منتقل كرده اند و ممكنست فردا و يا پس فردا او را به قتل برسانند.

تيم اعدام كه از سوي لاريجاني و خامنه اي و احمدي نژاد به كردستان اعزام شده٬ ظاهرا قصد دارد حداقل ۱۲ نفر فعال سياسي كه در ليست اعدامها قرار دارند ٬ اعدام كنند. در مورد احتمال اعدام فعالين سياسي و دستور از تهران براي اجراي اين احكام قبلا نيز كميته بين المللي عليه اعدام ٬ هشدار داده بود.

اين يك واقعه بسيار مهم است و بايد از طرف همه احزاب و سازمانهاي اپوزيسيون جمهوري اسلامي٬ از سوي نهادهاي مدافع حقوق انساني و از سوي دنيا با عكس العمل درخور روبرو شود. حكومت اسلامي بايد بداند كه اوضاع سياسي امروز و آمادگي مردم براي اعتراض و مبارزه و تناسب قواي بين مردم و جانيان اسلامي٬ قابل مقايسه با دوران قتل عام وحشيانه توسط خلخالي و جنايتكاران اسلامي در روزهاي اول به قدرت رسيدن اين حكومت نيست و اكنون اين حكومت با مبارزات ميليوني مردم و با يك انقلاب عظيم عليه موجوديت اين دستگاه جنايت روبرو است. به قتل رساندن فعالين سياسي در كردستان بايد با موج بسيار گسترده اعتراضي در كردستان٬ ايران و جهان روبرو شود.

اين حكومت كه با ترس و لرز و با اعلام حكومت نظامي و روانه كردن مزدوران اسلحه به دستش به خيابانها ٬ احسان فتاحيان را اعدام كرد و امروز در كرمانشاه

چنان از خشم مردم ميترسيد كه حتي اجازه برگزاري مراسم به خانواده احسان فتاحيان نداد. حكومتي كه مراسم يادبود احسان را رسما با زور اسلحه و تهديد تعطيل كرد٬ نشان ميدهد كه چه ترسي از تجمع و اعتراضات مردم خشمگين دارد.

اعزام تيم اعدام به كردستان٬ بايد در دنيا و در سطح همه رسانه هاي بين المللي منعكس شده و بايد به دولتهاي جبون اروپايي ٬ فشار آورد٬ بالاخره در مقابل اين جانيان ٬ سياست انزواي سياسي كامل حكومت را در پيش بگيرند.

فاشيستهاي حاكم بر ايران ٬ روي همه حكومتهاي ديكتاتور را سفيد كرده اند. اين رفتار وحشيانه بايد با اعتراض همگاني در كردستان و در ايران روبرو شود.

كميته بين المللي عليه اعدام از همگان دعوت ميكند در ايران و در دنيا به اين جنايات وحشيانه حكومت اسلامي اعتراض كنند.

فردا شنبه در همه جا به خيابان بياييد و نشان دهيد كه نميگذاريد جمهوري اسلامي ايران فعالين سياسي

را اعدام كند.


كميته بين المللي عليه اعدام

۱۳ نوامبر ۲۰۰۹

minaahadi@aol.com

00491775692413 00491775692413

زندانيان سياسي در چندين زندان ايران٬

كميته بين المللي عليه اعدام٬ نگراني عميق خود را در مورد سلامت جسمي اين زندانيان اعلام ميكند!فراموش نكنيم كه دهها زنداني سياسي در زندانهاي سنندج٬ مهاباد٬ قروه ٬ اروميه٬ اوين و رجايي شهر در اعتصاب غذا هستند. اين زندانيان اسير در سياهچالهاي جمهوري اسلامي كه خود از سوي جلادان حكومت اسلامي تهديد به مرگ بوده و تعدادي محكوم به اعدام هستند٬ در اعتراض به اعدام فعالين سياسي و اعدام احسان فتاحيان دست به اعتصاب غذا زده و شش روز است كه در اعتصاب غذا هستند. در اين مورد بايد در سطح بين المللي خبررساني كرد و توجه ها را به اين موضوع مهم جلب كرد.

اعدام احسان فتاحيان و انتقال شيركو معارفي به سلول انفرادي ٬ و همچنين تهديد حبيب لطيفي دانشجوي زنداني و محكوم به مرگ در زندان سنندج٬ به انتقال به سلول انفرادي ٬ نگراني وسيعي را در بين خانواده هاي فعالين سياسي در بند دامن زده است.

كميته بين المللي عليه اعدام از همگان دعوت ميكند به اين اعدامهاي وحشيانه اعتراض كنند و در ايران و دردنيا به موجي از اعتراض و مبارزه براي نجات جان اين زندانيان دامن بزنند. ما صميمانه از اعتصاب غذا كنندگان در زندانهاي جمهوري اسلامي ميخواهيم كه براي جلوگيري از فاجعه دردناك ديگر و تحليل نيروي جسمي و روحي خود٬ اعتصاب غذا را پايان دهند. براي همه ما مسلم است كه اسراي حكومت اسلامي٬ معدود امكان اعتراضي كه در اختيار دارند٬ اعتصاب غذا در زندانهاست. اما اين تصميم ميتواند باعث تحليل رفتن نيروي شما عزيزان در بند شده و حكومت جانيان را به هدف خود يعني قتل شما نزديك كند.صداي اعتراض شما را بسياري در دنيا شنيدند و ما و دهها سازمان و نهاد مخالف اعدام و نيروهاي اپوزيسيون جمهوري اسلامي تلاش ميكنند كه خواستهاي شما را در دنيا منعكس كرده و براي نجات جان همه شما تلاش ميكنيم. در شرايطي كه حكومت اسلامي در نهايت استيصال و زبوني است و ميليونها نفر در خيابانها فرياد مرگ بر حكومت سر داده اند٬ بايد تلاش كنيم٬ كه از طريق اعتراضات ميليوني و ميتينگها و تظاهراتها و فشارهاي بين المللي حكومت را وادار به عقب نشيني كنيم.

اسامي برخي از اعتصاب كنندگان :

حبیب لطیفی

عدنان حسن پور

جبرییل خسروی

فردین مرادی

ولی رستمی

هوشیار احمدی

جهاندار محمدی

جهانبخش احمدی

لطف الله لطف الله پور

ارسلان اولیایی

انور حسین پناهی

روناک صفازاده

فاطمه گفتاری

فرزاد کمانگر

علی حیدیریان

فرهاد وکیلی

متین ارجان

و ...........كميته بين المللي عليه اعدام۱۴ نوامبر ۲۰۰۹

minaahadi@aol.com

00491775692413

فراخوان اتحادیه آزاد کارگران ایران در حمایت از کارگران زندانی نیشکر هفت تپه

تشکل، اعتصاب، تجمع حق مسلم ماست
فراخوان اتحادیه آزاد کارگران ایران در حمایت از کارگران زندانی نیشکر هفت تپه


کارگران و مردم شریف ایران

چهار کارگر شرکت نیشکر هفت تپه به نامهای فریدون نیکوفرد،جلیل احمدی،قربان علیپور و محمد حیدری مهر پس از تائید احکام شش ماه زندان تعزیری توسط دادگاه تجدید نظر، بازداشت و روانه زندان شده اند و علی نجاتی یکی دیگر از این کارگران در آستانه زندانی شدن است. این بازداشتها در حالی صورت میگیرد که فرزاد کمانگر، منصور اسالو و ابراهیم مددی مدت های مدیدی است در زندان بسر می برند و مهدی فراهی شاندیز از بازداشت شدگان مراسم اول ماه مه امسال پس از گذشت بیش از شش ماه از زمان دستگیری، بصورت بلاتکلیف در زندان نگه داشته شده است و سایر بازداشت شدگان روز جهانی کارگر در تهران پس از تحمل حبسهای تا نزدیک به دو ماه در حال احضار به دادگاه می باشند.

این کارگران هیچکدام هیچ جرمی مرتکب نشده اند، تنها جرم آنان اعتراض به بی عدالتی، عدم پرداخت بموقع دستمزدها، برگزاری مراسم روز جهانی کارگر و ایجاد تشکل برای دفاع از بدیهی ترین حقوق انسانی شان بوده است.

کارگران زندانی نیشکر هفت تپه بارها در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود و تحمیل گرسنگی بر خانواده هایشان پیشاپیش همکاران خود به خیابانها آمدند و فریاد حق خواهی سر دادند، اما پاسخ سیستم موجود در برابر بدیهی ترین خواستهای این کارگران، چیزی جز باتوم و گاز اشک آور و پرونده سازی برای آنان نبوده است.

این کارگران در طول سالیان دراز کار در نیشکر هفت تپه و در طاقت فرسا ترین شرایط صدها میلیارد تومان ثروت خلق کرده اند و حق داشتند در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای خود و خلاصی از شرایط نکبت باری که سیستم ضد انسانی سرمایه داری بر آنان و خانواده هایشان تحمیل کرده است، به خیابانها بیایند. آنان حق داشتند در برابر پایمال شدن بدیهی ترین حقوق انسانی شان و در دفاع از حق حیات و زندگی خود به اعتراض بر خیزند و با ایجاد تشکل مستقل شان نیروی خود را در برابر مظالم پایان ناپذیر کارفرما متحد و یکپارچه کنند.

کارگران و مردم شریف و آزادیخواه ایران

به زنجیر کشیدن کارگران نیشکر هفت تپه به دلیل ایجاد تشکل و اعتراض به عدم پرداخت بموقع دستمزدها، به زنجیر کشیدن هر گونه فریاد حق خواهی از سوی عموم ما کارگران در سراسر کشور است و باید در مقابل آن ایستاد و در صفی متحد خواهان آزادی فوری و بی قید شرط این کارگران از زندان شد.

اتحادیه آزاد کارگران ایران با محکوم کردن بازداشت و به زندان افکندن کارگران نیشکر هفت تپه و تداوم حبس فرزاد کمانگر، ابراهیم مددی، منصور اسالو و دیگر انسانهای حق طلب و آزادیخواه در زندانهای کشور، بدینوسیله با فرا خواندن کارگران و عموم مردم شریف ایران به حمایت از خواست آزادی فوری و بی قید و شرط این زندانیان، از آنان میخواهد با قرار گرفتن در کنار خانواده های این عزیزان به هر نحو ممکن به حمایت از آنان برخیزند.

ما در این راستا و در همبستگی با مبارزات کارگران نیشکر هفت تپه با اختصاص مبلغ 3 میلیون ریال کمک ثابت ماهیانه (علاوه بر کمکهایی که اقدام به جمع آوری آنها از میان اعضا خود و سایر کارگران خواهیم کرد) به خانواده های کارگران زندانی نیشکر هفت تپه، عموم کارگران و مردم شریف ایران را به جمع آوری و ارسال کمک های مالی به خانواده های کارگران زندانی نیشکر هفت تپه فرا می خوانیم و بدینوسیله اعلام میداریم در مبارزه کارگران نیشکر هفت تپه برای رسیدن به حقوق انسانی شان تا به آخر دوشادوش و همراه آنان خواهیم بود و با تشدید مبارزه برای آزادی کارگران نیشکر هفت تپه از زندان، خانواده های آنان را تنها نخواهیم گذاشت.

تشکل، اعتصاب، تجمع حق مسلم ماست

زنده باد کارگران نیشکر هفت تپه

زنده باد همبستگی کارگری

اتحادیه آزاد کارگران ایران 23 آبانماه 88

www.ettehadeh.com

k.ekhraji@gmail.com

فاکس: 02144514795

علی نجاتی رئیس هیات مدیره‌ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه دستگیر شد

دستگیری علی نجاتی! ظهر روز 23 ابان علی نجاتی در دادگاه شوش دستگیر و روانه ی زندان دزفول شد. هم اکنون پنج تن از اعضای هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه فریدون نیکوفرد ، علی نجاتی ، جلیل احمدی ، قربان علیپور و محمد حیدری مهر ،در زندان به سر میبرند .

انتقال دستگیر شدگان اخیر به بندهای ٧ و ٨ زندان اوین و فشار بر آنها

بنا به گزارشهای منتشر شده ، بیش از پنجاه نفر از دستگیر شدگان اخیر به بند هشت اوین (اندرزگاه هشت ) منتقل شده اند. عدم وجود امکانات زیستی و وضع بد غذا و بهداشت بسیار پایین زندانها بخشی از شکنجه سیستماتیک بر روی زندانیان است. زندانیان در این بند بر روی زمین میخوابند. و در سلول های سه در چهار متری بیش از پانزده زندانی نگه داری می شود .در واقع به هر زندانی کمتر از یک متر جا می رسد. هیچکدام از سلولها وسایل گرما ندارد. مسولان زندان از گرفتن لباس گرمی که توسط خانواده ها برای دستگیرشدگان آورده میشود، خود داری میکنند. همچنین مسوولان زندان از در اختیار گذاشتن پزشک و دارو به زندانیان که نیاز دارند، خودداری می کنند. بعضا گزاش شده است که برخی از زندانی ها دچار آنفلوانزای خوکی شده اند. این اخبار خانواده های زندانیان سیاسی را بشدت نگران کرده است. طبق همین گزارشها تعداد ٢٠ نفر از دستگیر شدگان نیز به بند هفت زندان اوین انتقال داده شده اند که وضعیت آنها نیز مشابه بند هشت است.
گفته میشود اکنون نزدیک دو هفته است که در این دو بند هفت و هشت آب گرم برای حمام کردن وجود نداشته است و بنا بر اخبار.یکی از زندانیان عادی که هفته گذشته با آب سرد حمام گرفته بود ، دچار حمله قلبی و مرگ شد.
زندانیان سیاسی که در دو هفته گذشته به بند های هفت و هشت اوین منتقل شده اند ،در کنار قاچاقچی های مواد مخدر و معتادان نگاهداری می شوند . انتقال زندانیان سیاسی به بخش زندانیان عادی یکی دیگر از شیوه ها فشار بر زندانیان سیاسی است.
با اعتراض گسترده خود، با پیوستن به تجمعات هر روزه خانواده های زندانیان سیاسی، فشار را از روی زندانیان سیاسی برداریم و بکوشیم تا درب زندانها را بگشاییم. همه زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط از زندان آزاد شوند.

گزارشی از تجمع اعتراضی خانواده های دستگیر شدگان 13 آبان واسامی تعدادی از آنها

١٣ آبان روز اعتراض سراسری و گسترده مردم بود. در این روز بنا به گزادشهای تا کنونی ٨٠ نفری دستگیر شده اند. روز روز دوشنبه ١٨ آبان ماه جمعي از خانواده هاي دستگیر شدگان ١٣ آبان از ساعت ٩ صبح در سالن ملاقات زندان اوين تجمع كردند و خواستار ملاقات با عزيزان خود و آزادی آنها بودند.
تا کنون اسامي تعدادي از دستگیرشدگان به تاييد دادگاه انقلاب رسيده است و تعدادي ديگر از خانواده ها هنوز از وضعيت عزيزان خود اطلاعي ندارند و با مراجعه به دادگاه انقلاب و زندان اوين بدنبال کسب خبر از دستگیرشدگان و وضعیت آنها هستند. مقامات زندان به خانواده گفته اند که پرونده بازداشت شدگان در دست بررسی و تکمیل است و تا کامل نشود، اجازه ملاقات داده نمیشود. خانواده ها به این موضوع و یه این دستیگری ها معترضند.
همچنین حدود ١٠٠ نفر از خانواده های دستگیرشدگان اخیر در این روز مطابق روال همیشه مقابل دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی تجمع کردند. در این روز به خانواده هایی که برای گذاشتن کفالت برای آزادی عزیزانشان آمده بودند، گفته شد که به بازپرسی ٢ امنیت مراجعه کنند و به خانواده هایی که عزیزانشان در بلاتکلیفی بسر میبرند، اجازه هیچگونه تماس و صحبتی با بازپرس پرونده داده نمیشود. و آنها را همچنیان سر میدوانند. در طول ٥ ماه اخیر و خیزش انقلابی مردم ، مقابل زندان اوین و دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی همواره محل تجمع خانواده های دستگیر شدگان بوده است. خانواده ها اعلام کرده اند که تا آزادی دستگیرشدگان از زندان به تجمعات خود ادامه خواهند داد.

اعتراضات دانشجویی برای آزادی دانشجویان دستگیر شده و آزادی زندانیان سیاسی

دانشجویان دانشگاه شیراز که تجمع با شکوهی را در روز ۱۳ آبان برگزار کرده بودند، در اعتراض به دستگیری ۳۰۰ نفر از دوستانشان دست به اعتراض و تجمع زدند.
روز ۱۶ آبان دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز در تجمعی به وحشیگری نیروهای سرکوبگر حکومتی و دستگیری دوستانشان که در تجمع با شکوه روز ١٣ آبان دستگیر شده اند، اقدام به اعتصاب غذا کردند. نیروهای سرکوبگر با باتوم الکتریکی و گاز اشک آور به دانشجویان حمله کردند، نوک حمله اوباش اسلامی به دانشجویان دختر بود. دانشجویان در مقابل با شعار "مرگ بر خامنه ای" و زندانی سیاسی آزاد باید گردد به تجمع خود ادامه دادند. در اثر حمله اوباش اسلامی تعدادی از دانشجویان آسیب جدی دیدند.
همچنین دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر نیز روز ۱۶ آبان با اعتصاب غذا و چیدن سینی های غذای خود از محل غذاخوری تا مقابل دفتر ریاست دانشگاه به دستگیری دوستان خود، علی پرویز و سهیل محمدی، که پس از برنامه حضور صفار هرندی در دانشکده برق دانشگاه خواجه نصیر توسط حراست دانشگاه به پلیس امنیت معرفی شدند و نیمه شب قبل از ۱۳ آبان از خانه ی خود توسط نیروهای اطلاعات و پلیس امنیت ربوده شدند، اعتراض کرده و خواهان آزادی دانشجویان زندانی شدند.
دانشجویان دانشگاه هرمزگان نیز از روز ۱۶ آبان به مدت یک هفته کلاس های درس و دانشگاه را در اعتراض به وضعیت وخیم امکانات دانشگاه و برخورد های سرکوبگرانه مسئولان دانشگاه، تعطیل کرده اند.

تجمع اعتراضی خانواده های زندانیان سیاسی

امروز سه شنبه ١٩ آبان تعدادی از تجمع اعتراضی تعدادی از خانواده های زندانیان سیاسی در مقابل دادکستری سنندج تجمع کردند و خواهان آزادی عزیزان خود شدند. خانواده ها با مراجعه به مسئولین قضائی خواستار توقف اجرای حكم اعدام احسان فتاحيان که در بهار سال گذشته در كامياران دستگير و از آن زمان در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر سنندج است شدند.

علی نجاتی رئیس هیات مدیره ی سندیکای هفت تپه کارگران را به هبستگی با کارگران نیشکر هفت تپه فراخواند

فراخوان به همبستگی کارگری

کارگران!
تا به امروز چهار نفر از اعضای هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه به نام های فریدون نیکوفرد،جلیل احمدی، قربان علیپور و محمد حیدری مهر روانه ی زندان شده اند و هم اکنون در زندان دزفول محبوس میباشند.
دستگاه قضایی در چند روز اینده، دوره ی حبس مرا نیز به من تحمیل خواهد کرد.
ما برای به دست آوردن حقوق خود و دفاع از مطالبات بر حق کارگران هفت تپه و به دست اوردن کمترین امکانات معیشت و حقوق انسانی تلاش کرده ایم. اما ما محکوم و زندانی میشویم.
ما در چند روز پیش نیز نامه ای سرگشاده به سازمان جهانی کار نوشتیم و رونوشت آن را به تمام نهاد های کارگری و حقوق بشری و رسانه ها، ارسال کردیم.
ما میدانیم که انها از بی حقوقی که بر کارگران ایران تحمیل میشود با خبر هستتند. میدانیم که قرار نیست کسی جز خود کارگران به داد ِ خودشان برسد. اما ما اتمام حجت کردیم و از انان پرسیدیم که آیا بیخبرید؟ آیا اقدامی خواهید کرد؟
میدانیم که نتیجه، اقدام موثری از سوی آنان نخواهد بود.
ما میدانیم که ایجاد تشکل های مستقل کارگری حق مسلم کارگران است.
در حالی که کارفرماها آزادانه تشکل دارند، کارگرانی که تشکل های مستقل کارگری خود را بنا میکنند محکوم و زندانی میشوند.
ما اعتقاد داریم به جز تلاش های خود کارگران و اتحاد و همبستگی میان انان، ما کارگران موفق نخواهیم شد به خواسته ها و مطالبات خود دست یابیم.
من و دیگر همکارانم در سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، برای مدت شش ماه در زندان محبوس خواهیم بود.
در مدت هشت ماه ای که من را از کار اخراج کرده بودند کم نبودند کارگرانی که علاوه بر حمایت های روحی خود، در حد توانشان کمک های مادی کردند. این کمک ها اگر چه بسیار کمتر از حقوق دریافتی سابق من بود اما برای من از هزاران هزار کمک دیگر با ارزش تر بود زیرا نشان از ان داشت که کارگران به درستی میدانند که من و دیگر همکارانشان برای دفاع از حقوق انان تلاش میکرده ایم. به همین خاطر من بنا بر اعتقادم تنها کمکی که دریافت کردم کمک از کارگران بود. مبلغ ان اگر چه کمتر از حدی بود که حتی سطح زندگی سابق مرا حفظ کند اما، بسیار با ارزش بود.
این کمک ها به جای هر نهاد و مکان و کسان دیگری مرا مدیون به همکاران کارگر من میکرد.
امیدواریم که این امر به شکل یک سنت کارگری در میان دیگر کارگران رواج پیدا کند.

تا روزی که فقط اخراج شده بودم، به همان کمک های دوستان ِکارگر آشنا با خود بسنده کردم. اما امروز علاوه بر من چهار کارگر دیگر نیز از دریافت حقوق خود محروم میشوند.
دوستان زیادی پرسیده اند که کارگرانی که امکان تماس چهره به چهره با خانواده های این پنج کارگر زندانی را ندارند چگونه میتوانند برای همبستگی کارگری، کمک های مالی خود را برای رساندن به خانواده هایشان به انان برسانند.
در ساعت ۱۱:۴۵ امروز پیش از انکه دو نفر دیگر از دوستانم به دادگاه و زندان فرستاده شوند، با اخرین تماس و توافقی که با انان و دیگر همکارانم انجام شد، قرار بر این شد که شماره حسابی به نام اینجانب اعلام شود تا کمک های مالی ارسالی از سوی کارگران به آن واریز شود و از آن طریق، مبالغ ِ کمک شده به خانواده های این پنج کارگر پرداخت شود. (که این شماره حساب متعاقبا اعلام میشود).
ما میخواهیم به جای هر کمک مالی از هر طریق، فقط و فقط از حمایت های کارگری برخوردار شویم.

کارگران!
امروز، روز حمایت از کارگرانی است که در هفت تپه برای احقاق مطالبات کارگری، تلاش کردند و از سوی کارگران هفت تپه به نمایندگی در یک تشکل مستقل انتخاب شدند و امروز تنها به خاطردفاع از حقوق کارگری خود به زندان محکوم شده اند.
بدون شک، فردا و فرداهای بعد که ما در زندان نباشیم، ما نیز در انجام این وظیفه ی کارگری سهیم خواهیم بود.

پیشاپیش از حمایت ها و تلاش های کارگران هفت تپه و دیگر کارگران تشکر میکنم و امیدوارم با اتحاد و همبستگی هر چه بیشتر در راه ایجاد تشکل های مستقل کارگری خود تلاش کنیم تا بتوانیم به حقوق و خواسته های برحق خود دست پیدا کنیم.

به امید اتحاد روزافزون کارگران
علی نجاتی
رئیس هیات مدیره ی سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
شنبه ۱۶ ابان ماه ٨٨

قربان علیپور ومحمدحیدری مهر، دوتن دیگراز اعضای سندیکای هفت تپه روانه زندان شدند

روز شنبه ١٦ آبان ٨٨ دوتن دیگرازاعضای سندیکای هفت تپه بنامهای اقایان قربان علیپور ومحمدحیدری مهربعدازاینکه خودرا به دادگاه شهرستان شوش معرفی کردند ازطریق شعبه اجرای احکام دادگاه به زندان شهرستان دزفول منتقل شدند.تادرکناردیگریاران خود یعنی آقایان فریدون نیکوفرد وجلیل احمدی دوران زندان خویش راسپری نمایند.لازم بذکراست که آقای قربان علیپور به ششماه حبس تعزیری وششماه حبس تعلیقی وآقای محمدحیدری مهربه چهارماه حبس تعزیری وهشت ماه حبس تعلیقی محکوم شدند.

به دستگيري ريدون نيکوفر و جليل احمدي از کارگران نيشکر هفت تپه

فريدون نيکوفر و جليل احمدي دو تن از اعضاي هيئت مديره سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه زنداني شدند

ساعت يازده قبل از ظهر روز ١٤ آبان فريدون نيکوفر و جليل احمدي دو تن از کارگران نيشکر هفت تپه از سوي ماموران حراست کارخانه، به محل حراست فراخوانده شده و همانجا توسط نيروهاي انتظامي دستگير وبه زندان منتقل شدند. اين دو عضو هيئت مديره سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه توسط دادگاه به ٦ ماه حبس محکوم شده و توسط دادگاه تجديدنظر مورد تاييد قرار گرفته بود.

5نفر از كارگران نيشكر هفت تپه به حبس زندان محكوم شدند
. ٥ تن از کارگران نيشكر هفت تپه كه كارگران معترض و نمايندگان منتخب و محبوب كارگران اين شركت و اعضاي هيات مديره سنديكاي آنان هستند، به اسامي علي نجاتي، فريدون نيکوفر، قربان علي پور، جليل احمدي و محمد حيدري پور، بخاطر مبارزاتشان در سال ٨٦ در اعتراض به دستمزدهاي پرداخت نشده و ديگر مطالباتشان و بخاطر تلاش براي ايجاد تشکل خود، سنديکاي نيشکر هفت تپه به احکام زندان محکوم شده اند. بنا به حكم دادگاه شعبه ١ انقلاب دزفول، براي ٥ نفر اول ٦ ماه حبس تعزيري و ٦ ماه حبس تعليقي و براي محمد حيدري پور چهار ماه حبس تعزيري و هشت ماه حبس تعليقي حکم صادر شده است.
در حال حاضر پرونده نامبردگان جهت اجرا به دادگاه اجراي احکام ارجاع شده است. همچنين بر اساس اين احکام اين کارگران بمدت سه سال از هر گونه فعاليتي در دفاع از حقوق انساني خود و همکارانشان منع شده اند و روز سه شنبه ٢٨ مهر ماه حراست کارخانه نيشکر هفت تپه طي اعلاني که آنرا در تابلوي اعلانات نصب کرده بود اين ٥ نفر را به کارخانه ممنوع الورود کرد.
بنابه گزارشها، تحت همين فشارها علي نجاتي رئيس هيئت مديره سنديکاي نيشکر هفت تپه بيش از ٦ ماه است که از حقوق و مزايا محروم است و او كه داراي ٤ فرزند است، هم اكنون در شرايط سخت معيشتي قرار دارد. علي نجاتي بيش از ٢٠ سال است که در اين شرکت كار ميكند و بخاطر شرکت در اعتراضات کارگري که حقوق آنها ماها به تعويق افتاده بود و قطع ساير مزاياي کارگران چندين بار دستگير و مدتي را در بازداشت بسر برد . آخرين بازداشت او در اسفند ماه ٨٧ بود که با يورش مامورين وزارت اطلاعات دستگير و به سلولهاي انفرادي منتقل گرديد و چندين هفته در بازداشت بسر برد و سرانجام جمهوري اسلامي تحت فشار اعتراضات كارگران و كمپيني جهاني در حمايت از كارگران، ناچار شد او را از زندان آزاد كند. سرانجام در ٨ فروردين ماه بود كه به او ابلاغ شد که از کار اخراج شده است. اما بخاطر اينكه سندي از علت واقعي اخراج او بدست ندهند، علت اخراجش را غيبت غيرموجه اعلام كرده بودند. در حاليكه علي نجاتي در آن زمان توسط وزارت اطلاعات دستگير و در زندان جمهوري اسلامي بسر مي برد. علي نجاتي نسبت به حکم اخراجش و علت اعلام شده توسط کارفرما به اداره کار شوش شکايت کرده و اعلام نمود که اخراج من غير قانوني است. بعلاوه اينكه من قبل از دستگيري تقاضاي مرخصي کرده بودم و دستگيري من خارج از اراده ام بوده است. در پاسخ به اين نوشته و زير فشار كارگران، اداره کار شوش جلسه اي تشکيل داد که با حضور نماينده کارفرما، نماينده اداره کار و علي نجاتي برگزار شد و در آن جلسه نماينده کارفرما و نماينده اداره کار به نجاتي اعلام کردند که در اخراج وي نقشي نداشته اند و اين خواست اداره اطلاعات شوش بوده است. اما بعد اداره كار شوش با بازگشت به كار وي مخالفت كرد. از همين رو علي نجاتي در تاريخ ٢١ مهرماه شکايت خود را به ديوان عدالت اداري کشور ارسال کرد. ولي تاکنون هيچ جوابي دريافت نکرده است.
به گزارش وب لاگ سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه، درراستاي اجراي حکم يکشنبه دهم آبان براي پنجمين بارمنزل جليل احمدي مورد تفتيش نيروهاي انتظامي قرار گرفت و آنها به قصد دستگيري وي به منزل او رفته بودد. اين درحاليه که هيچگونه احضاريه اي ازطرف دادگاه به ايشان ابلاغ نشده است. همچنين در اين روز جهت دستگيري به منزل علي نجاتي مراجعه کردند و نيز به ضامن فريدون نيکوفرد هشدارداده اند که اگر تا تاريخ ٢٩ آبان خودرابه دادگاه معرفي نکند، ضامنت وي رابه اجرا خواهندگذاشت. به محمد حيدري مهرو قربان عليپورنيز درمحيط کارشان اعلام کرده اند که هرچه زودترخودرا جهت اجراي حکم به دادگاه شوش معرفي نمايند.
بنا به گزارشها روز ١٨ مهر، کارگران اين کارخانه در اعتراض به اين احکام دست به تجمعي اعتراضي زدند که مديريت شرکت به بهانه کمبود نقديگي، پاسخي به اعتراض کارگران نداد. هم اکنون احکام زندان موضوع اعتراض اين کارگران است.
کارگران نيشکر هفت تپه خواستار لغو احکام زندان و بازگشت علي نجاتي به کار و پرداخت حقوق و مزاياي معوقه و اعاده حيثيت از او هستند. در صورتيکه خواسته هاي آنها تحقق نيابد آنها در روزهاي آينده اقدام به اعتراضات گسترده خواهند زد.
صدور احكام زندان با اعتراض ديگر مراكز كارگري نيز روبرو شده است. در همين رابطه اتحاديه آزاد كارگران ايران طي اطلاعيه اي در ٣٠ مهر ماه تحت عنوان" سياست سرکوب و زنداني کردن کارگران راه به جايي نخواهد برد" اين احكام را محكوم كرده و در بخشي اﯼ اطلاعيه مينويسد:" صدور اين احکام در دادگاه بدوي و تاييد آن در دادگاه تجديد نظر اهواز بر عليه کارگران نيشکر هفت تپه در حالي صورت گرفته است که پس از دستگيريهاي گسترده کارگران در مراسم اول مه در پارک لاله تهران تا کنون ٥ نفر از آنان به دادگاه احضار شده اند و احکام زندان تعليقي و شلاق بر عليه سه نفر از کارگران شرکت کننده در مراسم اول ماه مه امسال در سنندج صادر شده و مهدي فراحي شانديز از زمان دستگيري در اول ماه مه امسال در پارک لاله تهران همچنان در زندان بسر مي برد.
دستگريهاي گسترده و احضار و محکوميت کارگران آگاه در مناطق مختلف کشور در شرايطي در سال ٨٨ ابعاد هر چه گسترده اي به خود گرفته است که سياست تحميل بردگي و گرسنگي مطلق بر ميليونها خانواده کارگري از طريق تصويب لايحه قطع يارانه ها و اصلاح قانون کار ميرود تا آخرين ميخ را بر تابوت زندگي و معيشت طبقه کارگر ايران بکوبد.
از نظر ما در اتحاديه آزاد کارگران ايران، سياست سرکوب کارگران آگاه، هر چند که بخشي از سياست دائمي طبقه حاکم براي به تمکين کشاندن طبقه کارگر بوده است اما در شرايط حاضر و با توجه به ابعاد گسترده سرکوب از آغاز سال ٨٨، اين سياست به دنبال تحقق اهداف ضد انساني تري است و قصد دارد با تشديد بيش از پيش سرکوب کارگران آگاه و ايجاد رعب و وحشت گسترده تر در ميان کارگران، تصويب و اجراي قطع يارانه ها و ايجاد تغيير در قانون کار را با کمترين اعتراضي از سوي طبقه کارگر پشت سر بگذارد تا با غارت و چپاول بيش از پيش دسترنج کارگران و تصاحب تمام و کمال ثروتهاي حاصل از منابع زير زميني حيات تازه اي به سرمايه داري در حال احتضار ايران ببخشد.
اما طبقه کارگر ايران با مبارزات شکوهمند خود در شرکت واحد تهران، نيشکر هفت تپه، لاستيک البرز، صنايع نساجي و صدها مرکز بزرگ و کوچک کارگري ديگر در طي سالهاي گذشته که هيچگاه به خاموشي نگرائيده است و هر روزه بر ابعاد آن افزوده شده، نشان داده است در دفاع از زندگي و معيشت خود تسليم سرکوب و ايجاد فضاي رعب و وحشت نخواهد شد و اين بار نيز سياست سرکوب کارگران راه به جايي نخواهد برد.". در بخش پاياني اين اطلاعيه خطاب به كارگران مينويسد:" اتحاديه آزاد کارگران ايران صدور حکم زندان بر عليه کارگران نيشکر هفت تپه و ارجاع آن جهت اجرا به دادگاه اجراي احکام را قويا محکوم ميکند و خواهان لغو فوري و بي قيد و شرط اين احکام و آزادي عموم فعالين صنفي و عقيدتي و اعتراضات اجتماعي در بند از زندان و پايان دادن به تعقيب قضائي آنهاست و از اعضاي خود و عموم کارگران در سراسر کشور ميخواهد تا متحدانه بر عليه به زندان افکندن کارگران نيشکر هفت تپه به اعتراض بر خيزند و با سازمان دادن حمايتهاي وسيع و همه جانبه از آنان و خانواده هايشان، سد محکمي را در برابر يورش حاميان سرمايه به اين کارگران ايجاد کنند. ".
همچنين سنديكاي كارگران شركت اتوبوسراني واحد طي اطلاعيه اي صدور احكام زندان براي كارگران نيشكر هفت تپه را محكوم كرده و در بخشي اﯼ آن مينويسد:" اين احکام در حالي براي فعالين سنديکايي صادر شده که کارگران هفت تپه حقوق خود را با تاخير سه ماهه دريافت مي کنند وبا توجه به سخت وزيان آور بودن کارشان ، طرح طبقه بندي مشاغل در کارخانه اجرا نمي شود و ساعات اضافه کاري اين کارگران هر روز کاهش پيدا مي کند.
جنبش کارگري ايران در ساليان گذشته براي بهبود شرايط موجود بيشترين هزينه را پرداخت کرده است ،کارگراني که حتي قدرت پرداخت اجاره منزل را ندارند و از کمترين اوضاع معيشتي بي بهره اند ، براي رسيدن به حقوق صنفي خود بايد زمان طولاني را در پشت ميله هاي زندان سپري کنند .
تهديد ،بيکاري و زندان به بخشي از مبارزات روزمره جنبش کارگري تبديل شده است ، همانگونه که دستگيري و بيکاري نتوانست فعالين سنديکاي کارگران شرکت واحد را از پا درآورد مطمئن هستيم فعالين سنديکاي هفت تپه نيز هرگز نخواهند گذاشت اين مبارزه از بين برود .
سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه براي آزادي و حق خواهي اين نمايندگان کارگري از هيچ کوششي دريغ نمي کند .
سنديکاي کارگران شرکت واحد اتوبوسراني تهران و حومه ضمن محکوم کردن احکام صادره براي فعالين سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه ، خواستار آزادي همه فعالين کارگري از جمله ابراهيم مددي و منصور اسالو ، فرزاد کمانگر ، مهدي فراحي فراحي شانديزو لغو احضارهاي فعالين کارگري دستگير شده در روز جهاني کارگر مي باشد".
کارگران نيشکر هفت تپه در طول مبارزاتشان ، اعتراضات با شکوهي در حمايت از رهبران و نمايندگان خود و در حمايت از تشکلشان داشته اند. دو سال قبل نيز هنگاميکه نمايندگان آنان را دادگاهي ميکردند با مارش با شکوه خود و با شعار کارگر زنداني آزاد بايد گردد، توانستند دادگاه جمهوري اسلامي را متوقف کنند. اکنون نيز تنها با اعتراضات و تجمعات خود و با جلب حمايت وسيع مردم شهر و منطقه و خانواده هاي کارگران ميتوان جلوي اين تعرض را گرفت. بايد وسيعا به اين احکام اعتراض کرد. بايد خواهان لغو پرونده هاي تشکيل شده براي کارگران نيشکر هفت تپه و احکام صادر شده براي آنان و آزادي فوري و بدون قيد و شرط تمامي دستگيرشدگان اخير و زندانيان سياسي از زندان شد. ٥٠٠٠ کارگر نيشکر هفت تپه بهمراه خانواده ها و با جلب حمايت وسيع کل جامعه، نيروي وسيعي هستند که ميتوانند نه تنها جمهوري اسلامي را به عقب نشيني و لغو پرونده هاي تشکيل شده براي همکارانشان و احکام زندان براي آنان وادار کنند، بلکه خواهند توانست صف مبارزه براي آزادي تمامي زندانيان سياسي از زندان و باز کردن درب زندانها را قدرتمند تر سازند.
سنديكاي كارگران نيشكر هفت تپه، در رابطه با اين احكام نامه اي اعتراضي به سازمان جهاني كار نوشته اند كه رونوشت آن را به نهادهاي کارگري، نهادهاي حقوق بشري و رسانه ها ارسال شده و در آن ضمن تاكيد بر حقوق برحق خود، حق تجمع، حق اعتصاب و حق ايجاد تشكلشان، سنديكاي نيشکر هفت تپه، خواهان حمايت و پشتيباني وسيع از خواستها و مبارزاتشان شده اند. متن نامه را در زير ميخوانيد.


از: سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه
رونوشت به: نهادهاي کارگري ، نهادهاي حقوق بشري و رسانه ها
موضوع: درخواست براي جلوگيري از اقدامات مغاير با مقاوله نامه هاي ٩٨ و٨٧ توسط دولت ايران

با احترام ،
براي ما کارگران نيشکر هفت تپه ، بي حقوقي هاي مداومي در مورد مطالباتمان انجام گرفته است.
حقوق هاي چندين ماه معوقه ،اقدام آگاهانه براي عدم کشت نيشکر و نتيجتا درآينده ي نزديک، تعطيلي کارخانه و آماده سازي ِ زمينه براي واگذاري شرکت به بخش خصوصي ار آن جمله است.بيکار سازي وسيع در انتظار ما کارگران هفت تپه ميباشد.از هم اکنون دستمزد اضافه کاري هاي ما پرداخته نميشود.

کارگران در سال هاي٨٥ ،٨٦ ، ٨٧و ٨٨ دست به اعتراض و تجمع زدند و به انواع روش هاي مسالمت آميز به مراجع قانوني و قضايي شکوه بردند.اما نتيجه اي حاصل نشد و حقوق معوقه ما نهايتا پرداخته نشد و حتا تعدادي از کارگران دادگاهي شدند.

شوراي اسلامي کار که نهادي به نام کارگران ولي وابسته به دولت و کارفرما است هيچ اقدامي براي احقاق حقوق ما نکرده و نميکند.در ديگر جاها نيز وضع بر همين منوال است.

و اما اصل صحبت ما با شما:
کارگران نيشکر هفت تپه در آبانماه ٨٧ اقدام به برگزاري مجمع عمومي و انتخاب نمايندگان خود در قالب سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه کردند.
ما علاوه بر استناد به برخي قوانين داخلي و بين المللي ، به مقاوله نامه هاي ٩٨ و٨٧ سازمان جهاني کار استناد ميکرديم.
ما حق خود ميدانيم که تشکل مستقل کارگري خود را داشته باشيم.بر همين اساس تعداد ٩ نفر به عنوان نمايندگان کارگران نيشکر هفت تپه در يک انتخابات فراگير و کارگري انتخاب شدند.اين اولين بار در بيش از چهار دهه بود که اين تعداد کارگر به صورت آزادانه و با اشتياق ، به پاي صندوق هاي راي رفته و نمايندگان خود را انتخاب کرده بودند.
متاسفانه پيش و بعد از انتخابات ، ما نمايندگان حدود چهار هزار کارگر و اعضاي هيات مديره سنديکا بارها دستگير و روانه ي زندان شديم، بارها مورد بازجويي دستگاه امنيتي قرار گرفتيم ،خانواده هاي ما تحت فشارهاي امنيتي قرار گرفته و مورد آزار و اذيت قرار گرفتند،ما در چند نوبت به بهانه هايي مثل "اقدام عليه امنيت ملي" روانه ي دادگاه شديم، رئيس هيات مديره ي سنديکا " علي نجاتي" به مدت چهل روز در سلول هاي انفرادي تحت فشار و اذيت و بازجويي هاي مداوم قرار گرفت ،و از تاريخ فروردين ماه ٨٨ با همکاري اداره ي کار- شعبه ي وزارت کار در شهرستان شوش ،با همدستي کارفرما و با راهبري اداره ي اطلاعات و شعبه ي اجرايي آن در شرکت يعني حراست ،از کار خود اخراج شد و اعتراضات دو مرحله اي وي به اين حکم هم بي نتيجه ماند.
براي پنج نفر از اعضاي هيات مديره ي سنديکا، آقايان علي نجاتي ،جليل احمدي،فريدون نيکوفرد،قربان عليپور و محمد حيدري مهر ،در مهرماه 88 ،احکام يک سال زندان (شامل شش ماه حبس تعزيري و شش ماه حبس تعليقي ) و جريمه هاي اجتماعي ديگري صادر شد و سپس از ادامه به کار انان ممانعت به عمل آمد.
در احکام قضايي اين افراد دليل اصلي اين حکم ها اين چنين ذکر شده است :
" اقدام عليه امنيت ملي از طريق ايجاد سنديکا ي خارج از قانون " !
سوال ما از سازمان جهاني کار اين است که آيا دولت ايران مجاز به زير پا گذاشتن مقاوله نامه هاي بنيادين سازمان از جمله مقاوله نامه هاي ٩٨ و٨٧ ميباشد ؟
آيا دولت ايران عضو پيوسته ي سازمان جهاني کار نيست ؟!
آيا هرگز از دولت ايران خواسته ميشود که پاسخگو باشد ؟!
چرا ما کارگران به دليل ايجاد تشکل هاي صنفي خود تحت بازجويي ، شکنجه ،آزار و اذيت،اخراج و حبس قرار ميگيريم ؟
آيا دولت ايران نبايد پاسخگوي اقدامات خود در قبال نمايندگان کارگران شرکت واحد از جمله منصور اصالو و ابراهيم مددي و اقدامات خود در قبال ما نمايندگان کارگران نيشکر هفت تپه باشد ؟
آيا از دولت ايران نبايد خواسته شود که کارگران را به دليل برگزاري مراسم مسالمت آميز روز جهاني کارگر (از جمله ١٥٠ نفر در امسال و در تهران ) زنداني نکند ؟ به خاطر برگزاري اين مراسم آنان را دادگاهي نکند ،شلاق نزند و ( از جمله به مدت يک سال در مورد محمود صالحي در شهر سقز) به حبس نفرستد ؟
آيا سازمان جهاني کار از اقدامات عليه نمايندگان معلمان ايران در کانون صنفي معلمان ايران ، بي خبر است ؟ و آيا .... آيا .... آيا ؟!
ما کارگران و اعضاي هيات مديره سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه در لحظاتي اين نامه را مينويسيم که پليس در حال ايجاد رعب و وحشت براي خانواده هايمان است و در شهر هاي شوش و هفت تپه و انديمشک به گونه اي برخورد ميکند که گويا ما جنايتکاريم و در حال فرار !
ما در حالي که منتظريم که براي اجراي احکام نا عادلانه و ضد کارگري ما را روانه ي زندان کنند اين سطور را مينويسيم ، در حالي که اسامي ما به عنوان افراد خاطي بر سر در ورودي شرکت نيشکر هفت تپه درج شده است و اجازه ورود به محل کارمان را نداريم.
اگر به محل کارمان مراجعه کنيم توسط پليس دستگير ميشويم و از اين طريق بهانه نيز کسب ميکنند که ما از محل کار خود غيبت کرده ايم ! عجبا که اگر برويم دستگير ميشويم و زنداني و سپس اخراج و اگر نرويم غايب محسوب ميشويم و سپس اخراج و بعد در کوچه و خيابان، دستگير و روانه ي زندان ميشويم !
در هر صورت اين بازي شوم را براي ما به نحوي چيده اند که هم اخراجمان کنند و هم محبوس !
نميدانيم وقتي اين نامه را ميخوانيد ما براي اجراي حکم ، در زندان به سر ميبريم يا نه.
اما اميدواريم براي احقاق بخشي از حقوق حداقلي ما کارگران هفت تپه و ديگر کارگران ايران از جمله آزادي ِ ايجاد تشکل هاي مستقل کارگري ،از طريق اعمال فشار به دولت ايران تلاش کنيد.ما در راه احقاق حقوقمان از هيچ عقوبت و سختي واهمه نداريم ، اما حداقل براي به کرسي نشاندن بخش هايي از حقوق و مطالبات ِ کارگران هفت تپه و ديگر کارگران ايران ، اميدواريم در لحظه هاي حبس اين خبر به گوش ما برسد که ،براي جلوگيري از اقدامات غير انساني ، مغاير با مقاوله نامه هاي٩٨ و٨٧ و اقدامات ضد کارگري دولت ايران ، سازمان جهاني کار دست به حداکثر تلاش هاي خود زده است .

ما چشم انتظار خواهيم ماند تا ببينيم اقدامات شما چه خواهد بود.
آيا کارگران ميتوانند چشم اميدي به سازمان جهاني کار داشته باشند ؟
ما و بسياري ديگر از کارگران ايران منتظر خواهيم ماند تا نتيحه ي عملي اين اقدام شما را ببينيم.
آيا اقدامي در کار خواهد بود ؟!
هفت تپه – شوش – خوزستان –ايران
دوم آبانماه ٨٨
سنديکاي کارگران نيشکر هفت تپه
علي نجاتي رئيس هيات مديره
فريدون نيکوفرد – نائب رئيس هيات مديره
جليل احمدي عضو هيات مديره و رابط صنعتي
رضا رخشان عضو هيات مديره و مسوول روابط عمومي و آموزش

اعتراض کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري به احكام زندان براي كارگران نيشكر هفت تپه
دبير كل کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري، در اعتراض به احكام زندان براي كارگران نيشكرهفت تپه نامه اي خطاب به خامنه اي داده است كه متن آنرا در زير ميخوانيد
:
"من اين نامه را از جانب کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري (آي تي يو سي) که نمايندگي بيش از ١٧٠ ميليون کارگر را در سراسر جهان دارد که شامل کشور اسلامي نيز مي باشد به عنوان اعتراض نسبت به مجازاتهاي دادگاه برعليه رهبران اتحاديه هاي کارگري، آقايان علي نجاتي، فريدون نيکوفرد، محمد حيدري مهر، قربان عليپور، نجات دهلي و جليل احمدي براي شما مينويسم.

بنا به اطلاع کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري در تاريخ ٢٩ مهر ١٣٨٨ شش رهبر اتحاديه هاي کارگري نيشکر هفت تپه در دادگاه استيناف شهر دزفول به مجازاتهاي زير محکوم شدند: قربان عليپور شش ماه زندان تعزيري و شش ماه حبس تعليقي طي مدت پنج سال، فريدون نيکوفرد شش ماه زندان تعزيري و شش ماه حبس تعليقي طي مدت پنج سال، جليل احمدي شش ماه زندان تعزيري و شش ماه حبس تعليقي طي مدت پنج سال، نجات دهلي شش ماه زندان تعزيري و شش ماه حبس تعليقي طي مدت پنج سال، محمد حيدري مهر چهار ماه حبس ماه زندان تعزيري و هشت ماه حبس تعليقي طي مدت پنج سال و علي نجاتي شش ماه زندان تعزيري و شش ماه حبس تعليقي طي مدت پنج سال. همچنين ما مطلع شده ايم که محکوميت تعليقي علي نجاتي به زندان تعزيري تبديل شده و او در حقيقت به يک سال زندان محکوم شده که بلافاصله به اجرا در آمده است.

کليه اتهامت و مجازاتهاي تعيين شده بر عليه اين رهبران کارگري در ارتباط با فعاليتهاي مشروع اتحاديه اي از قبيل حقوق عقب افتاده کارگران و دفاع از حقوق آنها در محل کار بوده است.

قبلا در تاريخ ٣٠ آذر ١٣٨٧ هنگامي که اين پرونده در مراحل اوليه در محاکم بود، اتحاديه بين المللي غذا، کشاورزي، رستوران، تغذيه، تنباکو و انجمنهاي کارگران متحد (آي يو اف) چندين بار توسط نامه به ولي فقيه اعتراض کرده بودند.

کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري اولين بار در تاريخ ٢٧ مرداد ١٣٨٨ از احکام شعبه ٢دادگاه دزفول در تبرئه فريدون نيکوفرد، محمد حيدري مهر، نجات دهلي و جليل احمدي از کليه اتهامات با خبر شده بود و نگران اين است که احکام جديد در ارتباط با درهم شکستن اتحاديه صادر شده باشند.

با نوشتن اين نامه، کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري از شما تقاضا ميکند که امر کنيد تا احکام آن محاکم مورد بازبيني مجدد قرار دهند براي اينکه برخلاف اصول آزادي تشکلات ميباشند.دولت ايران موظف است که به دليل عضويت در اتحاديه بين المللي کار به اين اصل احترام بگذارد.

کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري به دليل ادامه سرکوب فعاليتهاي معلمين که شامل بازداشت چندين نفر از اعضاي اتحاديه معلمين ايراني در تهران در طي جشنهاي روز جهاني معلمين در ١٤ مهر ١٣٨٨ در تهران شده است بسيار نگران باقي مانده است.

کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري نگران است که دولت ايران نسبت به اساسي ترين حقوق کارگران ايراني در تلاش براي زندگي بهتر بي اعتنائي ميکند و به تقاضاي آنان براي اجراي انصاف و عدالت با ايراد اتهامات جنائي برخورد ميکند. جمهوري اسلامي ايران بک بار ديگر ثابت کرد که اعتراضات صلح آميز در کشورش راه چنداني ندارند و هيچ راه قانوني نيز براي کارگراني که بدنبال حقوق حقه و پرداخت نشده خود هستند وجود ندارد.

من اطمينان دارم که شما به اين امر مهم توجه خواهيد کرد و اطمينان خواهيد داد که از دادگاه ها براي محکوم کردن کارگران به خاطر فعاليتهاي مشروع اتحاديه اي استفاده نشود.
با تشکر،
دبير کل".

رونوشت اين نامه به احمدي نزاد، محمد صادق لاريجاني، وزير دادگستري، وزارت كار، رييس مجلس شوراي اسلامي، اتحاديه بين المللي كار، انجمنهاي كارگران متحد ارسال شده است.

محکومیت برهان بقایی و مهران کوشا از "دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب" به ۱۰ سال زندان

سه شنبه ، 21 مهر 1388 ، 14:28

خبرنامه آزادی برابری: برهان بقایی و مهران کوشا عضو "دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب" به اتهام اقدام علیه نظام و... هر کدام به تحمل ۵ سال حبس تعزیری که به مدت ۵ سال به حالت تعلیق درآمده، در شعبه ۳ دادگاه انقلاب مشهد، که به ریاست قاضی طاووسی و بدون حضور وکیل و نماینده دادستان در تاریخ ۱۰ شهریور پس از چندین جلسه تعویق دادگاه برگزار شده بود، محکوم گردیدند.
نکته قابل توجه، برگزاری دادگاه در شعبه ۵ توسط قاضی طاووسی می باشد، چرا که پرونده این دو دانشجو در شعبه ۳ می باشد و تمام احضاریه ها و اخطاریه ها از این شعبه صادر گردیده است.
به گزارش خبرنامه آزادی و برابری، این دو دانشجوی آزادی خواه و برابری طلب بعد از اجرای مراسم ۱۳ آذر ۸۶ در دانشگاه تهران، چندین بار توسط وزارت اطلاعات تهدید و احضار شده بودند، و در تاریخ ۹ بهمن ۸۶ مهران کوشا به صورت تلفنی از طرف وزارت اطلاعات به دادگاه انقلاب مشهد احضار گردید!
لازم به یاد آوری است برهان بقایی و مهران کوشا در تابستان ۸۷ در مشهد توسط وزارت اطلاعات دستگیر و پس از ۱ ماه بازداشت غیرقانونی با قرار وثیقه از بازداشتگاه وزارت اطلاعات آزاد گردیدند.

٥ نفر از كارگران نيشكر هفت تپه به تحمل حبس تعليقي و تعزيري محكوم شدند

به گزارش٢٠ مهر ٨٨ ایلنا ، رضا رخشان از اعضای سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه از تشکیل دادگاه تجدید نظر جمهوری اسلامی، برای ٥ نفر از کارگران این کارخانه به اسامی علی نجاتی، فریدون نیکوفر، قربان علی پور، جلیل احمدی و محمد حیدری پور خبر میدهد. این کارگران بخاطر مبارزاتشان در سال ٨٦ در اعتراض به دستمزدهای پرداخت نشده و دیگر مطالباتشان و بخاطر تلاش برای ایجاد تشکل خود، سندیکای نیشکر هفت تپه به احکام زندان محکوم شده اند. به گفته رضا رخشان هر کدام از این کارگران در مجموع به یکسال حبس تعلیقی و تعزیری محکوم شده اند. بر این اساس برای ٥ نفر اول ٦ ماه حبس تعزیری و ٦ ماه حبس تعلیقی و برای محمد حیدری پور چهار ماه حبس تعزیری و هشت ماه حبس تعلیقی حکم صادر شده است.
بنا به گزارشها روز ١٨ مهر، کارگران این کارخانه در اعتراض به این احکام دست به تجمعی اعتراضی زدند که مدیریت شرکت به بهانه کمبود نقدیگی، پاسخی به اعتراض کارگران نداد. هم اکنون احکام زندان موضوع اعتراض این کارگران است.
کارگران نیشکر هفت تپه در طول مبارزاتشان ، اعتراضات با شکوهی در حمایت از رهبران و نمایندگان خود و در حمایت از تشکلشان داشته اند. دو سال قبل نیز هنگامیکه نمایندگان آنان را دادگاهی میکردند با مارش با شکوه خود و با شعار کارگر زندانی آزاد باید گردد، توانستند دادگاه جمهوری اسلامی را متوقف کنند. اکنون نیز تنها با اعتراضات و تجمعات خود و با جلب حمایت وسیع مردم شهر و منطقه و خانواده های کارگران میتوان جلوی این تعرض را گرفت. باید وسیعا به این احکام اعتراض کرد. باید خواهان لغو پرونده های تشکیل شده برای کارگران نیشکر هفت تپه و احکام صادر شده برای آنان و آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی دستگیرشدگان اخیر و زندانیان سیاسی از زندان شد. ٥٠٠٠ کارگر نیشکر هفت تپه بهمراه خانواده ها و با جلب حمایت وسیع کل جامعه، نیروی وسیعی هستند که میتوانند نه تنها جمهوری اسلامی را به عقب نشینی و لغو پرونده های تشکیل شده برای همکارانشان و احکام زندان برای آنان وادار کنند، بلکه خواهند توانست صف مبارزه برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی از زندان و باز کردن درب زندانها را قدرتمند تر سازند.

احکام صادر شده برای کارگران نیشکر هفت تپه باید لغو شود
زندانی سیاسی آزاد باید گردد
مرگ بر جمهوري اسلامي
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
٢١ مهر١٣٨٨- ١٣ اکتبر ٢٠٠٩
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com/
freepoliticalprisoners@googlemail.com

تجمعات خانواده های دستگیر شدگان اخیر در مقابل دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی و زندان اوین

دستگیر شدگان ورزشگاه آزادی به زندان اوین منتقل شده اند
روز جمعه ١٠ مهر در جریان حرکت اعتراضی جوانان در ورزشگاه آزادی، هنگامیکه آنان علیه جمهوری اسلامی شعار سر میدادند، مورد یورش نیروهای سرکوب رژیم قرار گرفتند. که در این حمله وحشیانه تعدادی زخمی و تعدادی دستگیر شدند. روز دوشنبه ١٣ مهرماه که بنا به روال همیشه خانواده های دستگیرشدگان اخیر در مقابل زندان اوین و دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی تجمع اعتراضی برپا کرده و خواهان آزادی فوری عزیزانشان از زندان بودند، تعدادی از خانواده های دستگیر شدگان ورزشگاه آزادی نیز حضور داشتند. این دستگیر شدگان به زندان اوین منتقل شده اند. ولی هنوز خانواده های بعضی از آنان از عزیزان خود بی خبرند. آمار دقیق این دستگیری ها روشن نیست.
روز های سه شنبه و چهارشنبه ١٤ و ١٥ مهر نیز تعدادی از خانواده های بازداشت شدگان اخیر از اول صبح در مقابل دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی تجمع داشتند و پیگیر وضعیت دستگیرشدگان بودند. در این دو روز اسامی تعدادی از بازاداشت شدگاه ورزشگاه آزادی مورد تایید دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی قرار گرفت. خانواده ها نگران وضع عزیزان خود بودند. چند تا از خانواده ها با وجود آماده کردن وجود وثیقه و کفالت و تحویل آن، هنوز غزیزانشان آزاد نشده بودند. به خانواده ها گفته شده بود که بروید مقابل زندان اوین ما نامه آزادی آنها را فرستاده ایم. در این تجمع اعتراضی تعدادی از خانواده ها به نمایندگی از جانب باقی آنان به داخل دادگاه انقلاب رفتند تا با دفتر حداد عادل و حیدری فر دو چهره منفوری که مسئولیت رسیدگی به پرونده های دستگیری های اخیر را دارند، ملاقات کنند. خانواده ها بشدت عصبانی بودند و با اعتراض میگفتند چرا ما را سرمیدوانید، چرا وثیقه میگیرید و عزیزان ما را آزاد نمیکنید. چرا آنها را در زندان نگاهداشته اید و طبق معمول، آنها نیز خانواده ها را به زندان اوین حواله میدادند. خانواده ها اعلام کرده اند تا آزادی دستگیرشدگان به تجمعات خود ادامه خواهند داد. ١٦ مهر. ٨ اکتبر

بند ٢٠٩ و بند سپاه پاسداران زندان اوین مملو از دستگیر شدگان ٢٧ شهریور است

بنابه گزارشات فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران، بعد از دستگیریهای گسترده روز جمعه ٢٧ شهریور که باعث پر شدن بند 209 زندان از دستگیریهای جدید شده است و در سلولهای انفرادی آن بین ٣ الی ٤ نفر جا داده شده و تعدادی نیز به سلولهای انفرادی بند ٢٤١ و بند سپاه منقل شده اند. همچنین از روز شنبه ١٨ شهریور ماه تعدادی از زندانیان سیاسی زن و مرد را به دلیل کمبود شدید جا ناچارا از بند ٢٠٩ به قرنطینه بند ٧ و قرنطینه بند زنان منتقل کردند.
در میان زندانیان سیاسی زنی که به قرنطینه بند زنان منتقل شده اند، افرادی هستند که ا نزدیک به ٧ ماه در بند ٢٠٩ بسر می بردند. اسامی بعضی از آنها به قرار زیر است: دانشجوی زندانی شبنم مددزاده و مهسا نادری،فاطمه ضیائی،عاطفه نبوی ،شیوا نظر آهاری،صغرا غلام نژاد.
زندانیان سیاسی در شرایط بسیار بدی قرار داده شده اند . محیط قرنطینه غیر بهداشتی و بسیار کثیف می باشد.وضعیت غذای آن غیر قابل مصرف است. آنها از پوشش کافی برخوردار نیستند و همچنین حداقل امکانات لازم برای استراحت را ندارند.
همچنین تعداد زیادی از زندانیان سیاسی مرد از روز شنبه ابتدا از بند ٢٠٩ به بند ٢٤٠ و سپس به قرنطینه بند ٧ زندان اوین منتقل شدند که بعضی از آنها نزدیک به ٧ ماه است که در بند ٢٠٩ زندانی بودند، که اسامی تعدادی از آنها به قرار زیر است:
فرزاد مددزاده، حسن طرلانی، حامد یازرلو، مجید دری، ضیاء نبوی، محمد ولی غلام نژاد و فرزندش امید غلام نژاد
آمار دقیقی از دستگیر شدگان ٢٧ شهریور و باقیماندگان دستگیریهای چند ماهه اخیر در زندان، در دست نیست.
تمامی دستگیر شدگان اخیر و همه زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط از زندانی آزاد شوند.

١٦ مهر، ٨ اکتبر

اعضای دستگیر شده کانون صنفی معلمان از زندان آزاد شدند

روز ١٣ مهر روز جهانی معلمان تعدادی از اعضای کانون صنفی معلمان به مناسبت این روز در منزل علی اکبر باغانی دبیر کانون صنفی معلمان، جمع بودند. در این روز مامورین امنیتی جمهوری اسلامی به منزل باغانی رفته او و آقایان آقایان علیرضا جوادی، محمود بهشتی لنگرودی، محمود دهقان آزاد، اسماعیل عبدی، مهدیه بهلولی، خاتون بادپر، مجتبی قریشیان، عباس معارفی، محمد نوری و آقایان جوادپور و نیک نژاد از اعضای این کانون را دستگیر میکند که خوشبختانه پس از یک روز بازداشت، دستگیر شدگان از زندان آزاد گردیدند.
بنا به گزارش رسیده روز ١١ مهر یونس ارژنگ از فعالین دستگیر شده اول مه ٨٨ در پارک لاله در تهران که با قرار کفالت از زندان آزاد شده بود، در شعبه ١٠٨٨ دادگاه جمهوری اسلامی، واقع در بلوار مطهری(تخت طاووس) تبرئه شد. لغو پرونده یونس ارژنگ یک پیشروی برای کارگران و کل جامعه و قدمی دیگر در تثبیت اول ماه مه بعنوان روز همبستگی جهانی کارگران در ایران است. زنده باد اتحاد کارگران

٤ نفر از کارگران شرکت آوانگان اراک بازداشت شدند

روز ٥ مهر کارگران شرکت آوانگان اراک در اعتراض به ٦ ماه حقوق و مزایای معوقه خود و عدم پرداخت سنوات بازنشسته ها در مقابل درب این کارخانه تجمع کردند . این کارگران روز پنجشنبه ٢ مهر نیز در همین رابطه در مقابل اداره کار استان تجمع داشتند. در جریان این اعتراضات چهار نفر از کارگران بازداشت شده اند , علاوه برآن هم اکنون برق کارخانه به دلیل پرداخت نکردن صورت حساب قطع شده و جریان گاز طبیعی هم بدلیل بدهی دو میلیارد ریالی به شرکت گاز در شرف قطع است . به گزارش خبرنامه ندا یکی از کارگران معترض این کارخانه میگوید: ما بارها در جلوی درب کارخانه اداره کار استان استانداری مرکزی و فرمانداری تجمع کرده ایم و چند بار خیابان مقابل شرکت را مسدود کرده ایم . اما مسئله ودرخواست ما حل و فصل نمیشود .
شرکت آونگان اراک به عنوان بزرگترین سازنده برج های انتقال نیرو و مخابراتی در سطح کشور است، اما کارگران آن همواره با دستمزدهای معوقه روبرویند. این شرکت ٥ سال است که به بخش خصوصی واگذار شده است و از همان زمان به بهانه خصوصی سازیها، مرتبا کارگران این کارخانه با دستمزدهای معوقه درگیر بوده اند. مدیر عامل کارخانه بسیاری از تجهیزات آونگان را فروخته و یا برای نصب به مکان دیگری انتقال داده است .
کارگران اعلام کرده اند که تا رسیدن به خواستهایشان و آزادی همکاران خود از بازداشت به اعتراضشان ادامه خواهند داد.
کارگران بازداشت شده شرکت آوانگان باید فورا از زندان آزاد شوند.


کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
زندانی سیاسی آزادی باید گردد
٥ مهر ٨٨- ٢٧ سپتامبر ٢٠٠٩
00447779898968
Shahla_daneshfar@yahoo.com
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com

به تجمعات هر روزه خانواده های دستگیرشدگان اخیر بپیوندیم

تمامی دستگیر شدگان اخیر و همه زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند

روز ٢٧ شهریور بار دیگر مردم در ابعادی دهها هزارنفره در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان و تبریز به خیابان آمدند، شعار مرگ بر دیکتاتور دادند و با نیروهای سرکوب درگیر شدند.
در این روز تعدادی در تهران و شهر های مختلف دستگیر شدند. اما آماری از میزان دقیق دستگیری ها در دست نیست.
روز شنبه ٤ مهر حدود ١٥٠ نفر از خانواده های بازداشت شدگان این روز در مقابل دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی تجمع کردند و خواهان آزادی عزیزانشان از زندان شدند. خانواده ها یک به یک وارد دادگاه میشدند و در صفی طولانی باید منتظر می ماندند تا ببینند آیا سرانجام بعد از یک هفته نام عزیزانشان از سوی مقامات مربوطه به عنوان بازداشتی اعلام میشود یا خیر. بدین ترتیب در این روز نام تعدادی از دستگیرشدگان روز ٢٧ شهریور به خانواده هایشان اعلام شد. اما هنوز تعدادی از خانواده ها در بی خبری از عزیزان خود هستند و این موضوع موجب اعتراض شدید آنها قرار گرفت.
یکی از روش های دادگاه انقلاب اسلامی برای فشار به خانواده های زندانیان سیاسی، عدم تایید اسامی بازداشت شدگان و سردواندن آنهاست و وقتی نیز مادران برای پیگیری فرزندانشان مراجعه میکنند، مقامات مرتجع و جنایتکار دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی و زندان اوین به آنها پاسخ نمیدهند و میگویند باید شناسنامه پدر باشد تا جواب دهند. بسیاری از خانواده ها که از راههای دور به زندان اوین مراجعه میکنند، با برخوردهای اهانت آمیز زندانبانان شکنجه گر جمهوری اسلامی بیشتر زیر فشار قرار میگیرند و این موضوع موجب درگیری هر روزه خانواده ها با آنان شده است. خانواده هایی که تا کنون اسامی فرزندانشان اعلام نشده، بشدت نگران این هستند که آنها را به بازداشتگاههای مخفی و زیر شکنجه برده باشند. مجموعه این وضعیت به اعتراض در میان خانواده ها شدت داده است.
در تجمع روز ٤ مهرتعدادی از خانواده ها تلاش کردند با دفتر حداد عادل تماس بگیرند تا بلکه خبری از عزیزان خود بدست آورند. اما طبق معمول به آنان پاسخی داده نشد و منشی دفتر میگفت اگر اسم فرزند شما بعنوان بازداشتی اعلام نشده است، باید صبر کنید تا به شما اطلاع داده شود. و خانواده ها را از مراجعه و تماس با رسانه ها برحذر میکردند.
در این تجمع اعتراضی، مامورین انتطامی که در جلوی درب دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی بودند، مانع ایستادن خانواده ها مقابل درب میشدند و با لحن توهین آمیزی آنها را از آنجا دور میکردند. اما خانواده ها درگیر شده و به تجمع خود ادامه دادند. طی یک هفته اخیر این خانواده ها هر روزه در مقابل دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی و زندان اوین تجمع کرده اند و هر روز از هر خانواده یکنفر به دادگاه و یکنفر به زندان اوین مراجعه میکند تا بلکه خبری از دستگیر شدگان بدست آید. خانواده ها بشدت نگران شکنجه و تجاوز جنسی و جان عزیزان خود هستند. در این روز همچنین صد نفر از خانواده های دستگیر شدگان اخیر در مقابل درب دژبانی زندانی اوین تجمع کرده و پیگیر وضع فرزندانشان شدند.
خانواده های دستگیر شدگان در تجمعاتشان میگفتند که اجازه نخواهند داد که با بازداشتی ها همان رفتاری را بکنند که در کهریزک شد. و وای به حال آنها اگر سخنی از شکنجه و تجاوز و بدرفتاری از عزیزانشان بشنوند و به هیچ وجه سکوت نخواهند کرد. اکنون مقابل درب دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی و زندان اوین محل تجمع هر روزه خانواده ها و درگیر شدن آنها با مامورین جمهوری اسلامی است. خانواده ها خواهان آزادی فوری عزیزان خود از زندان هستند.
از جمله روز چهارشنبه ١ مهر نیز با توجه به فضای اعتراضی در میان خانواده ها، تعدادی از خودروهای نیروی انتظامی در مقابل دادگاه در محل تجمع خانواده ها مستقر شده و محل را تحت کنترل داشتند. در این تجمع مامورین انتظامی که شاهد فحاشی خانواده ها و اعتراض آنان بودند، آنها را مجبور کردند که در قسمت پایین درب زندان باستند تا مقابل دید عابرین نباشند.
در این روز همزمان در حدود ٦٠ نفر از خانواده بازداشتي ها نيز در مقابل درب دژباني زندان اوين تجمع كردند و خواهان آزادي فوري عزيزان خود بودند. ولی ماموران زندان اوين به سمت آنها یورش بردند و با فشار و تهدید خانواده ها را مجبور كردند تا در قسمت پايين زندان اوين بايستند که در معرض دید عابرین نباشند و نیز مانع هر گونه اعتراضی از طرف خانواده ها مي شدند.
همچنان که اشاره شد، آماری از دستگیری های ٢٧ شهریور و اینکه چه تعداد از دستگیر شدگان ٤ ماه اخیر هنوز در بازداشت بسر میبرند، در دست نیست. طیق گزارش های منتشر شده بدنبال دستگیریهای ٢٧ شهریوز بدلیل پر شدن بند ٢٠٩، تعدادی از زندانیان دستگیری های اخیر را به قرنطینه های بندهای عمومی زندان اوین منتقل کرده اند. و گفته میشود هم اکنون در سلولهای انفرادی ٣ تا ٤ نفر را جا داده اند. همچنین تعداد بسیاری به سلولهای انفرادی بند ٢٤١ انتقال داده شده اند. تعدادی از زندانیان سیاسی زن و مرد را نیز ناگزیر از بند ٢٠٩ به قرنطینه بند ٧ و قرنطینه بند زنان منتقل کرده اند.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی همه انسانهای آزادیخواه را فرا میخواند که وسیعا به تجمعات خانواده های دستگیر شدگان اخیر بپیوندند. زیر فشار اعتراضاتمان، جلوی تداوم جنایاتشان در اردوگاه کهریزک را گرفتیم. کاری کردیم که بیایند و رودروی ما مردم و تمام جهان حساب پس دهند، جنایاتی که پرونده اش روشن است و باید برای آن محاکمه شوند. با تداوم اعتراضاتمان باید بساط زندان و سرکوبشان را جمع کنیم. باید در و دیوار را از شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، پر کنیم. همانطور که شعار دادیم، توپ، تانک ، کهریزک دیگر اثر ندارد. باید با مبارزاتمان کاری کنیم که ناگزیرشوند همه زندانیان سیاسی را از زندان آزاد کنند. و این ابزار سرکوب را از دستشان بگیریم وخلع سلاحشان کنیم. باید در تظاهراتهای شبانه و در اعتراضاتمان همه جا شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد طنین اندازد. باید صف اعتراضمان را برای آزادی زندانیان سیاسی از زندان قدرتمند و متحد کنیم.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی برای آزادی بدون قید و شرط تمامی دستگیر شدگان اخیر و زندانیان سیاسی مبارزه میکند.

کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
زندانی سیاسی آزادی باید گردد
٤ مهر ٨٨- ٢٦ سپتامبر ٢٠٠٩
00447779898968
Shahla_daneshfar@yahoo.com
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com
آزادی چهار فعال کارگري، افشين نديمي، کاوه گلمحمدي ، شعيب صابري و آزاد منيري نيا از زندان را تبريک ميگوييم

به گزارش کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکلهاي کارگري چهار شنبه ۱ مهر ماه ۸۸، چهار نفر از فعالين کارگري و از اعضاي "اين کميته " به اسامي افشين نديمي، کاوه گلمحمدي، شعيب صابري و آزاد منيري نيا که روز ۴ شهريور ۸۸ در شهر کامياران دستگير شده بودند با قرار وثيقه ۱۵ و ۲۰ ميليون توماني از زندان مرکزي شهر سنندج آزاد شدند. ساعت ۸ شب، خانوادهاي نامبردگان همراه با جمعي از فعالين کارگري و اعضاي کميته هماهنگي ... با حلقه‌هاي گل در نزديکي زندان سنندج آنها را مورد استقبال قرار دادند و سپس راهي شهر کامياران شدند. آزادي اين عزِيزان از زندان را به آنها و به خانواده و بستگانشان، و به کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکلهاي کارگري و همه انسانهاي آزاديخواه تبريک ميگوييم .

آخرين اخبار از منصور اسانلو و ابراهِيم مددي

ابراهيم مددي از کارگران شرکت واحد هنوز در زندان است. به گزارش يوسف مولايي وکيل کارگران سنديکاي شرکت واحد که در ١٧ شهريور با وي ملاقات داشته است، عليرغم اينکه ٢٥٠ روز از زندان بودن وي ميگذرد، هنوز حتي با مرخصي او از زندان موافقت نميشود. همچنين منصور اسانلو در زندان رجايي شهر بسر ميبرد و در تاريخ ١٨ شهريور وکلاي او يوسف مولايي و پرويز خورشيدي با وي ملاقات داشتند. و بنا به گزارشهاي منتشر شده از جانب آنان، با وجود وضعيت جسمي بد منصور اسانلو ، از بردن وي به بيمارستان بيرون از زندان خودداري ميشود و او در بندي بسر ميبرد که در آن بشدت تحت فشار است و سلامتي اش در خطر است. گزارشات قبلي نيز حاکي از شکنجه منصور اسانلو و ضرب و شتم وي بود. منصور اسانلو و ابراهيم مددي در رابطه با اعتصاب سال ٨٤ کارگران شرکت واحد و مبارزه براي خواستهاي برحق کارگران در زندانند. منصور اسانلو، ابراهيم مددي و کليه دستگير شدگان اخير و زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند. اين خواست فوري مردم است

سعيد رستمي از کارگران دستگير شده اول ماه مه تهران از زندان آزاد شد

سعيد رستمي کارگر مهاجر افغاني که در مراسم اول ماه مه امسال در پارک لاله به همراه حدود ١٥٠ نفر ديگر دستگير شده بود، ساعت دو و نيم روز چهارشنبه ٢٥ شهريور ساعت پس از تحمل چهار و نيم ماه حبس از زندان آزاد شد.

بازپرس شعبه ٢ امنيت ابتدا براي وي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي قرار وثيقه صد ميليون توماني صادر کرده بود که پس از اعزام وي به دادگاه و اظهارات سعيد مبني بر اينکه تبعه کشور افغانستان است و کارت اقامت ندارد، دادگاه شعبه ٢ امنيت، پرونده وي را به دادسراي بعثت فرستاد و سعيد رستمي تا طي شدن مراحله اداري اين دادگاه به وضعيت وي در چهارشنبه ١٨ شهريور ماه که حکم آزادي وي را صادر کرد، بصورت بلاتکليف در زندان ماند. پس از صدور حکم آزادي سعيد رستمي در ١٨ شهريور، او روز شنبه ٢١ شهريور ماه در حالي که با حکم آزادي قاضي دادسراي بعثت در حال خروج از زندان بود، توسط افسر نگهبان درب خروجي زندان اوين با اعلام اينکه شما بايد از ايران اخراج شويد، مجددا به زندان بازگردانده شد و روز يکشنبه ٢٢ شهريور ماه بار ديگر به دادسراي بعثت اعزام شد و مقامات فاشسيست جمهوري اسلامي از همانجا سعيد رستمي را جهت اخراج از ايران به کمپ فرستادند که مسئولين کمپ از پذيرش وي خودداري کردند و بار ديگر سعيد به زندان اوين عودت داده شد تا اينکه روز چهارشنبه ٢٥ شهريور بار ديگر به دادسراي بعثت اعزام گرديد و سرانجام در اين روز از زندان آزاد شد.
جمهوري اسلامي زير فشار اعتراضات و کمپيني جهاني ناگزير شد دستگير شدگان اول مه را از زندان آزاد کند و زير فشار همين اعتراضات سعيد رستمي نيز از زندان آزاد شد. آزادي سعيد رستمي را صميمانه به خانواده و دوستان سعيد، به اتحاديه آزاد کارگران ايران که فعالانه در جهت آزادي او تلاش کردند و همه انسانهاي آزاديخواه تبريک ميگويد.

کبری بنازاده امیرخیزی

زندانی سیاسی کبری بنازاده امیرخیزی 56 ساله ،حکم سنگین و غیر انسانی 5 سال زندان و تبعید به زندان گوهردشت کرج که توسط محمد مقیسه ای معروف به ناصریان از اعضای کمسیون مرگ قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 بدلیل قصد دیدار با فرزندانش در قرارگاه اشرف در فرودگاه بین المللی تهران که با داشتن ویزای معتبر عراق لحظاتی قبل از پرواز توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شده بود محکوم گردید.
خانم بنازاده و وکیل ایشان خانم غنوی نسبت به این حکم در دادگاه تجدید نظر اعتراض کردند و وکیل وی طی استدلال های حقوقی به تمامی اتهامات پاسخ دادند و خواستار آزادی موکلش شد.پس از گذشت مدتی ،اخیر به آنها اعلام شد که محکومیت خانم بنازاده امیرخیزی در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته است.
اتهاماتی که به زندانی سیاسی کبری بنازاده امیرخیزی نسبت داده شده است به قرار زیر می باشد:قصد دیدار با فرزندانش با سایر مادران در قرارگاه اشرف/ همراه داشتن مبلغ 900 هزارتومان پول/همراه داشتن زعفران،لباس،آجیل و پوشاک /تلاش و فعالیت در رابطه با اهداف سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است.
زندانیانی سیاسی کبری بنازاده از ناراحتی شدید چشم رنج می برد وچشم او تا حد زیادی بینائی خودش را از دست داده است و او را در آستانه از دست دادن بینائی خود می باشد.
در حال حاضر 2 برادر خانم بنازاده به نامهای حمید و اصغر بنازاده در بند 4 زندان گوهردشت بدلیل دیدار با اعضای خانواده شان در قرارگاه اشرف ،به 2 سال زندان محکوم شده اند و در زندان بسر می برند .قبل از این خانم شهلا زرین فر عضو دیگر این خانواده بدلیل دیدار با عزیزانش در قرارگاه اشرف به یک سال زندان محکوم شد که مدتی پیش پس از پایان یافتن محکومیتش آزاد گردید
لازم به یادآوری است که در تاریخ 27 دی ماه خانم بنازاده همراه با 17 نفر از مادران و پدران و سایر بستگان درجه1 که برای دیدار با عزیزان خود در قرارگاه اشرف عازم عراق بودند. همگی آنها با داشتن ویزای معتبر عراق و سایر مدارک قانونی و در حالی که در فرودگاه تهران آماده پرواز می شدند مورد یورش مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفتند و تمامی آنها دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شدند.خانم بنازاده پس از چند ماه در سلول انفرادی و بدلیل وخیم شدن وضعیت جسمی اش او را به بند زنان زندان اوین منتقل کردند و تا به حال در آنجا بسر می برد
.

به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی برای ایران

محمد علی دادخواه با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

بنا به گزارش سایت ایلنا، روز ٢٢ شهریور محمد علی دادخواه از وکلای برخی از فعالین سیاسی که در روز ١٧ تیر در دفترش بازداشت شده بود، با قرار وثيقه ٥٠٠ ميليون توماني از زندان آزاد شد. آزادی محمد علی دادخواه را به ایشان، به خانواده اش و به همه انسانهای آزادیخواه تبریک میگوییم. . پرونده های تشکیل شده برای زندانیان سیاسی باید تماما باطل شود. گرفتن وثیقه از زندان سیاسی باید متوقف شود. تمامی زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط از زندان آزاد شوند. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی از زندان تلاش میکند.

تجمعات خانواده های دستگیرشدگان اخیر ادامه دارد


تا وقتی عزیزان ما آزاد نشوند، ما ساکت نخواهیم شد


بنا به گزارشها روز یکشنبه ٢٢ شهریور همچون روزهای دیگر تعدادی از خانواده های دستگیر شدگان اخیر از ساعت ده صبح در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند و خواهان آزادی فوری عزیزان خود از زندان شدند. بعضا خانواده وارد محوطه ساختمان دادگاه میشدند و خواستار صحبت با حداد عادل و حیدری فر میشدند و با صدای بلند فریاد میزدند چرا عزیزان ما را آزاد نمیکنید. چقدر میخواهید برایشان پرونده سازی کنید. ما را مرتبا وادار به گرفتن مرخصی کرده و زندیگیمان را فلج کرده اید. هر روز وعده و وعید میدهید و عمل نمیکنید. مرتبا ما را میان دادگاه انقلاب و زندان اوین پاسکاری میکنید. دیگر بس است. اگر فکر میکنید ما ساکت میشویم، کور خواندید. ما نه ساکت میشویم و نه دست از مراجعات و پیگیری وضع دستگیرشدگان دست برخواهیم داشت و تا وقتی آنها را آزاد نکنید به تجمعاتمان ادامه خواهیم داد. در برابر این اعتراضات قاضی حداد و حیدری فر به دفاتر خود دستور داده بودند که هیچگونه پاسخی به خانواده ها ندهند و تلفنی در اختیار آنها قرار ندهند.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی دستگیر شدگان اخیر و همه زندانیان سیاسی از زندان است. با پیوستن به تجمعات خانواده ها و با انعکاس هر چه بیشتر اخبار مربوط به زندانها و زندانیان سیاسی و با اعتراضاتمان و با تمام قوا برای باز کردن درب زندانها بکوشیم.

کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

زندانی سیاسی آزادی باید گردد

٢٤ شهریور ٨٨- ١٥ سپتامبر ٢٠٠٩

00447779898968
Shahla_daneshfar@yahoo.com
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com

درگيري خونين در بند 1 زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسيده از بند 1 زندان گوهردشت کرج،روز گذشته در طي يک درگيري خونين در اين بند که منجر به زخمي شدن 30 زنداني گرديد. وضعيت 9 نفر از آنها وخيم است و به بيمارستانهاي خارج از زندان منتقل شدند.حوالي ساعت 02:30 بامداد روزيکشنبه 22 شهريور ماه يک درگيري خونين در بند 1 که معروف به بند آخر خطي ها است روي داد.در حدود 30 زنداني در اثر اين درگيريهاي خونين زخمي شدند. گفته مي شود که حال 9 نفر از آنها وخيم و در معرض خطر جدي قرار داشتند که به بيمارستانهاي خارج از زندان منتقل شدند.نام يکي از کساني که گفته مي شود در آستانه مرگ و بعضي از گزارشات حاکي از مرگ وي است زنداني موسي ملکي است. بند1 که معروف به بند آخر خطيها است بندي است که زندانيان سياسي و ساير زندانيان را براي شکنجه هاي جسمي و روحي به آنجا منتقل مي کنند. اين بند داراي شرايط قرون وسطائي است و به منظور شکنجه کردن زندانيان بکار برده مي شود . همچنين داراي باندهاي مافيايي که در پخش و فروش مواد مخدر و حذف فيزيکي زندانيان معترض نقش دارند. آنها زير نظر علي حاج کاظم و علي محمدي رئيس و معاون زندان و کرماني و نبي الله فرج نژاد رئيس و معاون حفاظت و اطلاعات و خادم رئيس بند 1 عمل مي کنند. البته افراد نامبرده فوق خود شخصا زندانيان سياسي و ساير زندانيان را تهديد به انتقال به بند 1 و حذف فيزيکي آنها نموده اند.در حاضر 2 زنداني سياسي در اين بند بسر مي برند آقاي منصور اسانلو و بهروز جاويد طهراني مي باشند. آقاي جاويد طهراني بارها تحت شکنجه هاي وحشيانه جسمي قرار گرفت و چندين ماه است که در شرايط طاقت فرسايي در اين بند بسر مي برد. لازم به يادآوري است که تمامي نقاط اين بند با دوربينهاي مدار بسته تحت کنترل پاسدار بندها است از جمله سرويسهاي بهداشتي آن.
فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران، درگيريهاي خونين که بدستور پاسداران مسئول زندان در آن روي ميدهد را محکوم مي کند و از کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدامات فوري براي نجات جان زندانيان سياسي در اين بند است.

فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران
23 شهريور 1388 برابر با 14 سبتامبر 2009
منصور اسالو به سلولهای انفرادی بند ١ گوهردشت کرج منتقل شد،
سه تن از کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه احضار شدند
با تمام قوا برای آزادی زندانیان سیاسی و جمع کردن بساط قلدری جانیان حکومت تلاش کنیم
.
بنابه گزارشهای منتشر شده منصور اسالو کارگر شرکت واحد تهران و رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران بعد از ظهر روز چهارشنبه ١١ اردیبهشت به سلولهای انفرادی بند ١ زندان گوهردشت که معروف به بند آخر خطیها است و سگ دونی خوانده مبشود، منتفل شد.
اینجا محلی است که در آن زندانیان را تحت شکنجه های وحشیانه قرار میدهند و هم اکنون بهروز جاوید تهرانی یکی دیگر از زندانیان سیاسی نیز در این بند در زندان است.
در اطلاعیه قبل نیز گزارش کردیم که روز ٨ شهریور مامورین جنایتکار زندان گوهردشت جمهوری اسلامی به سلولهای زندانیان سیاسی یورش بردند و وسائل زندانیان را تخریب و دست نوشته ها و سایر وسائل شخصی آنها را با خود بردند و در این ماجرا منصور اسانلو و هم بندی های او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی منصور اسانلو را به جرم شرکت در اعتصاب سال ٨٤ شرکت واحد و ایجاد سندیکای کارگران، تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی، به ٥ سال زندان محکوم کرده است. او در ١٩ تیر ٨٦ دستگیر و هم اکنون سه سال است که در زندان بسر میبرد. منصور اسانلو در ابتدا در زندان اوین بود و در سوم شهریور ٨٧ به سالن شماره ١٠ اندرزگاه ٤ رجایی شهر انتقال داده شد. در همین رابطه علاوه بر منصور اسانلو، ابراهیم مددی یکی دیگز از کارگران شرکت واحد و اعضای هیات مدیره سندیکا اکنون در زندان است و از تاریخ ٢٧ اسفند ٨٨ در زندان بسر میبرد.
از سوی دیگر روز ١٠ شهریور سه تن از کارگران اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، به اسامی علی نجاتی، فریدون نیکوفر و رضا رخشان طی احضاریه کتبی دادستانی، به اداره اطلاعات شهرستان شوش احضار شدند.
همچنین در دو هفته اخیر و در آستانه بازگشایی دانشگاهها تعدادی از دانشجویان توسط اطلاعات جمهوری اسلامی احضار شده اند.
جمهوری اسلامی در هراس از خیزش انقلابی مردم و اوج گیری مجدد آن، در هراس از به میدان آمدن کارگران و گسترش اعتراضات کارگری، و بخاطر ترس ازشروع اعتراضات وسیع دانشجویی در آستانه سال جدید تحصیلی، به تقلا افتاده است و با شکنجه و تجاوز و تشدید فشار بر روی زندانیان سیاسی و با احضار و تهدید فعالین کارگری و دانشجویان معترض، میکوشد تا مقابل موج قدرتمند انقلاب بایستد. اما رژیم بخوبی میداند که اوضاع دیگر به وضعیت قبل برنمیگردد.و مردم نیز قدرت خود را دیده اند و در کمین فرصت برای اعتراضی گسترده، با شعار مرگ بر دیکتاتور در تظاهرات های شبانه و در اعتراضات هر روزه شان دارند این را اعلام میکنند. امروز بهترین فرصت است برای اینکه با تمام قدرت جلو بیاییم و جواب گستاخی های رژیم را بدهیم.
بگوییم شکنجه و فشار بر روی زندانیان سیاسی را محکوم میکنیم و با تجمعات اعتراضی مان و با مبارزات هرروزه مان وادارتان میکنیم که این عزیزان را فورا از زندان آزاد کنید. بگوییم بساط حراست و نیروهای سرکوبتان را از کارخانه و دانشگاه و خیابان و از همه جا باید جمع کنید و خود را برای اعتراضی گسترده آماده کنیم.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی کارگران شرکت واحد، کارگران نیشکر هفت تپه و همه کارگران و نیز دانشجویان و همه مردم را به اعتراضی گسترده علیه احضارها، علیه دستگیریها، علیه شکنجه و فشار بر روی زندانیان سیاسی و علیه جنایات این رژیم فرا میخواند.
کمیته مبارزه برای آژادی زندانیان سیاسی برای آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی تلاش میکند.
باید با نوشتن نامه های اعتراضی، برپایی تجمعات و به هر شکل که میتوانیم در برابر این تعرضات جمهوری اسلامی بایستیم. باید همه جا را از شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، پر کرد و این خواست را در تمام اعتراضاتمان، در خیابان و در اعتراضات شبانه و در محل، در دانشگاهها و در هر تجمعی که برپا میکنیم، فریاد بزنیم. باید تمام قوایمان را گرد آوریم تا درب زندانها را باز کنیم و بساط قلدری این جنایتکاران را جمع کنیم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد! این خواست فوری مردم ایران است.

کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

زندانی سیاسی آزادی باید گردد

١٢ شهریور ٨٨- ٣ سپتامبر ٢٠٠٩

00447779898968
Shahla_daneshfar@yahoo.com
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com

جمهوری اسلامی نادر احسنی بخاطر خواست آزادی بیان محاکمه کرد

بنابه گزارش فعالین حقوق بشر، نادر احسنی از دستگیر شدگان گرامیداشت ١٦ آذر ٨٦ ، صبح روز ١٤ شهریور برای محاکمه به شعبۀ ٢٨ دادگاه انقلاب فراخوانده شد.
نادر احسنی توسط مقیسه ای معروف به ناصریان که از اعضای کمیسیون مرگ قتل عامهای سال ٦٧ است محاکمه شد و محاکمه در همان دفتر کار ناصریان انجام گرفت.

بنا به گزارش مقیسه ای به محض باز کردن پرونده نادر آحسنی با صدای بلند داد و فریاد به راه انداخت و گفت که شماها خانوادگي و نسل در نسل چپ هستيد. مثل اينكه نمي خواهيد آدم بشويد و مي خواهيد تا آخر عمرتان همين جوري بمانيد. او همچنین تمامی موارد اتهام را با صدای بلند می خواند. مقیسه ای همچنین در مورد مراسم گرامیداشت ١٦ آذر سال ٨٥ از نادر احسنی پرسید، شما چه چیزی را می خواهید؟ نادر احسنی در پاسخ به مقیسه ای گفت: " آزادی بیان! مقیسه ای با برخوردی وحشیانه و غیر انسانی داد و فریادش را بیشتر کرد و گفت آزادی بیان شما ریختن تو خیابان و با چاقو شکم مردم را پاره کردن است. در اینجا ابوطالبی وکیل نادر احسنی به حرفها و برخورد های مقیسه ای اعتراض کرد. در پایان مقیسه ای خطاب به نادر احسنی پرسید، تمامی موارد اتهامات را می پذیری؟. .نادر احسنی در پاسخ گفت :هیچ کدام را نمی پذیرم در زندان زیر بار هیچ کدام نرفتم. اینجا نیز هیچ کدام را نمی پذیرم.
اتهاماتی که به نادر احسنی نسبت داده شده عبارتند از: اقدام عليه امنيت ملي ، تبليغ عليه نظام ، عدم اعتقاد به پوشش زنان ، اغتشاش در دانشگاه ، شركت در مراسم غير قانوني در دانشگاه، عدم اعتقاد به احكام اسلام و مباني جمهوري اسلامي و ....
نادر احسنی در تاریخ ١١ آذر ٨٦ از جلوی منزل شخصی پدری خود توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده و به سلولهای انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوین که در کنترل بازجویان وزارت اطلاعات است منتقل شد. او مدت ٦٨ روز در بند ٢٠٩ زندان اوین زندانی بود، که ٥٨ روز آن را در سلولهای انفرادی بسر برده است. او در طی این مدت تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشته است.
نادر احسنی پس از ٦٨ روز زندان بودن ، تحت فشار کمپینی بین اللمللی با قرار وثیقه صد میلیون تومان از زندان رها شد. نادراحسنی و همه زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.


کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

زندانی سیاسی آزادی باید گردد

١٢ شهریور ٨٨- ٣ سپتامبر ٢٠٠٩

00447779898968
Shahla_daneshfar@yahoo.com
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com

تجمعات اعتراضی خانواده های دستگیر شدگان اخیر

تمامی دستگیر شدگان اخیر و زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند

روز چهارشنبه ١١ شهريور بيش از ١٠٠ نفر از خانواده بازداشت شده ها در مقابل دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی تجمع كردند و خواهان آزادی فوری عزیزانشان شدند. بنا به گزارشها از آنجایی که ملاقاتها با خانواده ها کم و محدود شده است، و اجازه تماس با حیدر فر و حداد که از مسئولین جنایتکار رسیدگی به پرونده دستگیر شدگان اخیر هستند، نیزبه آنان داده نمیشود، حتی خانواده ها از اینکه آیا فرزندانشان جزو کسانی هستند که قرار است با قراز وثیقه آزاد شوند یا خیر بیخبر هستند و این وضعیت خانواده ها را بشدت نگران و عصبانی کرده است.
در این روز تعدادي از خانواده ها با اعتراض وارد دادگاه شدند و فریاد میزدند و میگفتند چرا جواب ما را نمیدهید. چرا عزیزان ما زا از زندان رها نمیکنید.
همچنین در این روز در مقابل زندان اوین نیز تعدادی از خانواده ها همانند روزهای قبل تجمع کرده و خواهان ملاقات و آزادی دستگیرشدگان بودند.
خامنه ای جنایتکار که خود در خطبه نماز جمعه ٢٩ خردادش، فرمان سرکوب خونین مردم را داد، بعد از بالا گرفتن افتضاح بازداشتگاه کهریزک و دیگر بازداشتگاهها و زندانهایشان و با انعکاس ابعاد جنایتبارانه شکنجه ها و مورد تجاوز قرار دادن زندانیان سیاسی و به قتل رساندنشان، بعنوان ابزاری برای سرکوب خیزش انقلابی مردم، و بعد از بالا گرفتن بحث بر سر محاکمه آمرین و عاملین این جنایتها در میان مردم، سراسیمه دستور تعطیلی کهریزک را داد. زیر فشار اعتراض مردم بود که بساط فرمال بررسی و تنبیه چند گمارده شان را راه انداختند و اکنون نیز خامنه ای جنایتکار وقیحانه تحت عنوان دلجویی از خانواده های جانباختگان تلاش میکند بعضا با دادن پول، خشم آنها را آرام کند. ضمن اینکه تلاش کردند که این خانواده ها را با تهدید وادار به سکوت کنند.
اما در برابر همه اینها حرف مردم روشن است. مردم خواهان محاکمه آمرین و عاملین این جنایتها هستند. مردم خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط دستگیرشدگان اخیر و همه زنداینان سیاسی هستند.

کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

زندانی سیاسی آزادی باید گردد

١٢ شهریور ٨٨- ٣ سپتامبر ٢٠٠٩

00447779898968
Shahla_daneshfar@yahoo.com
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com

به احضار دانشجویان به کمیته های انضباطی و امنیتی اعتراض کنیم

طی روزهای گذشته و در راستای آماده شدن حکومت اسلامی برای اول مهر و بازگشایی دانشگاه ها، کمیته های انضباطی و امنیتی-اطلاعاتی اقدام به احضار و باز جویی ده ها دانشجو کرده اند. بیش از ۵۰ دانشجوی دانشگاه تهران و همچنین تعدادی از دانشجویان دانشگاه شیراز به این کمیته ها احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته اند. دانشگاه های مازندران، بوعلی همدان، علم و صنعت و دانشگاه مشهد نیز از جمله دانشگاه هایی هستند که تعداد زیادی از دانشجویانشان توسط این کمیته ها احضار، بازجویی، تهدید و بازداشت شده اند.


جمهوری اسلامی از وحشت اعتراضات دانشجویان و از سر گرفتن اعتراضات مردم در حمایت و در ادامه آنان برای سرنگونی رژیم منحوس اسلامی اش دست به هر جنایتی میزند، تهدید و ارعاب و احضار و بازجویی دانشجویان قبل از آغاز سال تحصیلی در راستای این سیاست های از پیش شکست خورده حکومت اسلامی ست.


همانطور که قبلا بارها به عینه دیده ایم، همین احضارها و بازجویی ها، تهدیدها و فشارها بارها باعث مرگ دوستان ما شده است، دختران و پسرانی که زیر فشار این تهدیدها یا خود کشی کرده اند و یا مستقیما توسط این جنایتکاران کشته شده اند. کمیته انضباطی، حراست، کمیته امنیت اطلاعات و مکان هایی از این دست به هیچ وجه جاهای امنی برای دانشجویان نیستند. بارها ثابت شده اوباش و اراذل اسلامی که در این مکان ها هستند به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند و سلامت و جان و احترام انسانی دانشجویان برایشان کمترین اهمیتی ندارد.


به همین دلیل حتی المقدور نباید به این مکان ها رفت، دانشجویان نباید تنها و بی خبر به این مکان ها بروند در صورت مراجعه باید به صورت دستجمعی و به همراه فرد احضار شده به این مکان ها رفت. خبر احضار هر دانشجویی باید به وسیع ترین شکلی منعکس شود، خبر احضار و رفتن هر کدام از ما به این کمیته ها باید در فیس بوک و توئیتر و همه جا منعکس شود تا هم مزدوران اسلامی و جنایاتشان برملا شود و هم چتر امنیتی مناسبی برای فرد احضار شده ایجاد کنیم.


این کمیته های سرکوب به هیچ وجه حق بازجویی و احضار هیچ کسی را ندارند و باید از دانشگاه ها برچیده شوند.


سازمان جوانان کمونیست از همه دانشجویان و جوانانی که خودشان یا دوستانشان به این کمیته ها احضار شده اند دعوت می کند به وسیعترین شکل ممکن خبر رسانی کنند و در صورت مراجعه به این کمیته ها متحد و منسجم و به صورت دستجمعی مراجعه کنند.


حکومت اسلامی نمی خواهیم

زنده باد آزادی و برابری

سازمان جوانان کمونیست

۱۲ شهریور ۸۸، ۳ سپتامبر ۲۰۰۹

تجمعات روزهای ٨ و ٩ شهریور خانواده های دستگیر شدگان اخیر در مقابل اوین و دادگاه انقلاب اسلامی

تمامی دستگیر شدگان اخیر و همه زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند

روز دوشنبه ٩ شهريور ماه بيش از ١٠٠ نفر از خانواده هاي دستگیر شدگان اخیر به اوین مراجعه کردند تا پیگیر وضع عزیزان خود شوند. خانواده ها که نگران وضع دستگیر شدگان هستند، خواهان ملاقات بودند، اما باز هم با سردواندن و با پاسخ همیشه که پرونده ها کامل نیست، روبرو شدند. این وضعیت و اخبار شکنجه و جنایات تا کنونی رژیم در زندان، خانواده ها را بشدت خشمگین و نگران کرده است و آنها در جواب مامورین زندان اعلام داشتند که مگر فرزندان ما و عزیزان ما چه کرده اند که باید محاکمه شوند. این دادگاهها و برچسب ها چیست. چرا اجازه ملاقات نمیدهید. آنها باید فورا آزاد شوند. در این احتماع حتی به خانواده هایی که وعده آزادی عزیزان آنها به قید وثیقه و کفالت داده شده بود، ملاقات داده نشد. در برابر فشار خانواده ها مامورین مقابل درب سالن مانع ایستادن آنها در محوطه سالن میشدند و وقتی اعتراض خانواده ها بالا میگرفت آنها را به بازداشت تهدید میکردند. عده ای از خانواده ها به درب دژبانی رفتند تا قاضی کشیک را ببینند اما موفق نشدند. در این روز تعدادی از خانواده ها نیز برای ادامه اعتراضات خود به دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی مراجعه کردند.
خانواده های دستگیر شدگان اخیر روز یکشنبه ٨ شهریور نیز در مقابل اوین و دادگاه انقلاب تجمع داشتند. روز يكشنبه ٨ شهريور حدود ١٢٠ نفر از خانواده ها در مقابل دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی دست به تجمع اعتراضي زدند.
.اين خانواده ها هر روزه از صبح همزمان با شروع ساعت كاري دادگاه انقلاب تا پايان وقت اداري در این محل تجمع کرده و پیگیر وضع دستگیرشدگان و کسب خبر از آنان میشوند. مسئولين جنايتكار دادگاه هراز گاهي چند اسم را به عنوان آزادي با قید كفالت و وثيقه اعلام ميكنند. اما خانواده ها عمدتا با بلاتکلیفی و نگرانی روبرویند. در این روز به تعدادي از خانواده ها وعده و وعيد داده شد كه تا آخر هفته تعداد زيادي از بازداشت شدگان آزاد خواهند شد. خانواده ها فریاد میزدند، بازهم دروغ است. باز هم وعده میدهید. قبلا گفتید تا قبل از ماه رمضان آزاد خواهند شد و اکنون به هفته دیگر حواله میدهید. در میان دستگیر شدگان، افرادی هستند که تنها نان آور خانه خود هستند و این فشار زیادی بر روی خانواده های آنان وارد آورده است.
تمامی دستگیر شدگان و همه زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند. باید با تمام قدرت از مبارزات خانواده های دستگیر شدگان حمایت کرد و به تجمعات هر روزه شان پیوست. باید با کمک رسانی به خانواده های این عزیزان فشار را بر روی آنها کم کنیم و آنها را در پیشبرد اعتراض هر روزه یاری دهیم.

کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
زندانی سیاسی آزادی باید گردد
٩ شهریور ٨٨- ٣١ اوت ٢٠٠٩

00447779898968

Shahla_daneshfar@yahoo.com

http://free-zendaniseyasi.blogspot.com

منصور اسانلو و هم بندانش مورد ضرب و شتم قرار گرفتند

روز ٨ شهریور منصور اسانلو کارگر شرکت واحد و رییس هیات مدیره سندیکای کارگران د ر زندان رجایی شهر مورد ضرب و شتم قرار گرفت. این خبر توسط پروانه اسانلو همسر وی گزارش و منتشر شده است. بنا به خبر صبح این روز که فرزندان او برای ملاقات با پدرشان به زندان رجایی شهر رفته بودند، با تاخیر اسانلو برای ملاقات با آنان روبرو میشوند. آنها وقتی علت تاخیر را جویا شدند، اسانلو توضیح میدهد که ماموران امنیتی زندان اول به این بهانه که در سلول آنها مواد مخدر نگهداری میشود، همه وسایل شخصی آنان را خرد کرده و کیف پول و کارت تلفن و تمامی مدارکشان را با خود برده اند و وقتی نیز چیزی دستگیرشان نشده با زدن چشم بند و دست بند او و هم سلولی هایش را مورد ضرب و شتم قرار داده اند.
خانواده‌ی اسانلو از وضعيت روحی و جسمی بسیار بد وی بسیار نگران هستند و بارها بر لزوم مرخصی پزشکی برای او تاکید کرده اند، اما هر بار ، با درخواست آنان مخالفت شده است. پیش از این پزشكی قانوني زندان اعلام كرده بود كه منصور اسانلو از لحاظ روحی تحمل زندان را ندارد و بايد هر چه زودتر از زندان آزاد شود و براي مداوا به بيرون از زندان انتقال یابد.
منصور اسانلو از بیماری کلیوی و بینایی و درد شدید ناحیه کمر رنج میبرد. حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی او را به جرم شرکت در اعتصاب سال ٨٤ شرکت واحد و ایجاد سندیکای واحد، تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی، به ٥ سال زندان محکوم کرده است. او در ١٩ تیر ٨٦ دستگیر و هم اکنون سه سال است که در زندان بسر میبرد. منصور اسانلو در ابتدا در زندان اوین بود و در سوم شهریور ٨٧ به سالن شماره ١٠ اندرزگاه ٤ رجایی شهر انتقال داده شد. در همین رابطه علاوه بر منصور اسانلو، ابراهیم مددی یکی دیگز از کارگران شرکت واحد و اعضای هیات مدیره سندیکا اکنون در زندان است و از تاریخ ٢٧ اسفند ٨٨ در زندان بسر میبرد.
کمیته مبارزه برای آژادی زندانیان سیاسی شکنجه و ضرب و شتم منصور اسانلو و دیگر زندانیان سیاسی را شدیدا محکوم میکند.
باید با نوشتن نامه های اعتراضی، برپایی تجمعات و به هر شکل که میتوانیم در برابر این تعرضات جمهوری اسلامی بایستیم. باید همه جا را از شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، پر کرد و این خواست را در تمام اعتراضاتمان، در خیابان و در اعتراضات شبانه و در محل، در دانشگاهها و در هر تجمعی که برپا میکنیم، فریاد بزنیم. جمهوری اسلامی امروز با فشار بر روی دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی، با تجاوز و شکنجه های مرگ بار و با همه قوایش میخواهد خیزش انقلابی ای که بر پا شده است را عقب براند. اما مردم ایستاده اند و در این میان در برابر این انقلاب، خودشان به جان هم افتاده و رژیم بساط دادگاههای فرمایشی و اعتراف گیریهای مسخره اش را بر پا کرده است. این جمهوری اسلامی است که دارد فرو میریزد و مردم برای به زیر کشیدن کل این حکومت مبارزه میکنند. امروز بهترین فرصت است که تمام قوایمان را گرد آوریم تا درب زندانها را باز کنیم و بساط قلدری این جنایتکاران را جمع کنیم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد! این خواست فوری مردم ایران است.


کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
زندانی سیاسی آزادی باید گردد
٩ شهریور ٨٨- ٣١ اوت ٢٠٠٩

00447779898968

Shahla_daneshfar@yahoo.com

http://free-zendaniseyasi.blogspot.com

تجمعات اعتراضی خانواده های دستگیرشدگان اخیر در مقابل

خانواده ها پیگیر وضع عزیزانشان در زندان و نگران وضع و حالشان هستند و خواهان آزادی فوری آنها از زندانند. خانواده ها اعلام کرده اند که تا آزادی آنها از زندان به تجمعات هر روزه خود ادامه خواهند داد.

امروز چهارشنبه ٤ شهریور از اول صبح بیش از ١٥٠ نفر از خانواده ها مقابل دادگاه انقلاب اسلامی جمع شدند و خواهان آزادی عزیزان خود از زندان شدند و دادگاههای فرمایشی و مضحکه اعتراف گیری رژیم را به سخره گرفتند. امروز برای تعداد کمی از دستگیر شدگان قرار وثیقه تعیین شد. اما وضع باقی آنها همچنان ناروشن است و خانواده ها را هر روزه سرمیداونند و به آنها پاسخ روشنی نمیدهند. امروز خانواده ها تلاش زیادی کردند که با مسیولین پرونده های دستگیرشدگان قاضی حداد و حیدری فر و صلواتی تماس بگیرند و وقتی بعد از ساعتها تلاش منشی دفتر آنها به خانواده ها گفت که خود را خسته نکنید خودمان اگر خبری شد شما را مطلع میکنیم، خانواده ها با عصبانیت پاسخ دادند که ما ساکت نمینشینیم. ما خانه نمی نشینیم. ما جواب میخواهیم. عزیزان ما باید فورا آزاد شوند. بدین ترتیب خانواده بر ادامه تجمعات خود تاکید کرده و آنجا را ترک کردند. امروز همچنین جمعی از خانواده ها در مقابل زندان اوین جمع بودند و خواهان ملاقات با عزیزانشان شدند. که مامورین زندان مانع ایستادن آنها در مقابل درب دژبانی شدند. اما خانواده ها به تجمع خود ادامه دادند.

خانواده های دستگیر شدگان اخیر روز گذشته نیر در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوین تجمع داشتند و علیرغم تهدیدات نیروهای سرکوبگر رژیم برای متفرق شدن آنها به تجمع خود ادامه دادند. باید وسیعا به این تجمعات پیوست. باید همه جا را از شعار زندانی سیاسی پر کرد. جان دستگیرشدگان اخیر در خطر است. اخبار شکنجه و جنایات این رژیم همه خانواده ها و همه مردم را نگران کرده است باید با صفی متحد برای آزادی فوری آنها از زندان و آزادی تمامی زندانیان سیاسی تلاش کنیم.کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

٤ شهریور ٨٨- ٢٦ اوت ٢٠٠٩

00447779898968

Shahla_daneshfar@yahoo.com

http://free-zendaniseyasi.blogspot.com

خانواده های دستگیر شدگاه اخیر هر روزه در مقابل اوین و دادگاه انقلاب تجمع میکنند

تمامی دستگیر شدگان اخیر و همه زندانیان سیاسی باید از زندان آزاد شوند

امروز دوشنبه ٢ شهریور از ساعت هشت صبح بیش از ١٥٠ نفر از خانواده های دستگیر شدگان اخیر در مقابل زندان اوین تجمع کردند. خانواده ها که خبر دفن پنهایی تعدادی از زندانیانی سیاسی را در بهشت زهرا شنیده بودند بسیار نگران بوده و خواهان ملاقات با عزیزان خود بودند. مامورین زندان ساعت ٩ صبح کارت های ملاقات را آوردند که به بسیاری از خانواده ها اجازه ملاقات داده نشده بود. صدای اعتراض خانواده ها بلند شد. فریاد میزدند که چه بلایی سر زندانیان آورده اید. چرا جواب نمیدهید. اکنون دو هفته است که حتی همان ماس های تلفنی که از درون زندان گرفته میشد، قطع شده است. وقتی مامورین زندان به خانواده ها میگفتند که تا عزیزان آنها دادگاهی نشوند ملاقات نخواهد بود، خانواده ها میگفتند کدام دادگاه و دادگاههای فرمایشی آنها را به سخره میگرفتند. مامورین زندان خانواده ها را به مرتضوی و سالارکیا حواله میدادند و خانواده ها آنها و خامنه ای و مقامات رژیم را مورد لعن و نفرت قرار میدادند. تعدادی از خانواده ها که دیدند ملاقاتی ندارند به سمت دادگاه انقلاب رفتند. در مقابل دادگاه انقلاب نیز تعدادی از خانواده ها جمع بودند. خانواده ها اعلام کرده اند که تا آزادی عزیزان خود از زندان به تجمعاتشان ادامه خواهند داد.
بنا به گزارش های منتشر شده روز گذشته ١ شهریور نیر تعدادی از خانواده های دستگیر شدگان در مقابل اوین تجمع داشتند و خواهان ملاقات عزیزان خود بودند. در این روز مامورین زندان اوین به دستور قاضی کشیک به سمت خانواده ها یورش بردند و آنها را مجبور کردند که محل را ترک کنند. اما خانواده با شعار دادن با مامورین مقابله میکردند. مامورین و نگهبانان زندان خانواده ها را به سمت پایین زندان هل دادند و تهدید کردند و گفتند اجازه ندارید به مقابل درب بیایید و گرنه شما نیز بازداشت خواهید شد. اما خانواده ها بازهم به تجمع خود ادامه داده و با اعتراض میگفتند شما حق این برخورد با ما را ندارید. عزیزان ما باید فورا از زندان آزاد شوند. در این روز همانند روزهای دیگر در مقابل دادگاه انقلاب نیز تعدادی از خانواده ها تجمع داشتند. آنها با دفتر حیدری فر که قاضی پرونده دستگیرشدگان اخیر است تماس گرفتند ، اما جوابی به آنها داده نشد و آنها را به تشکیل دادگاه احاله دادند. و میگفتند اینجا جمع نشوید تا خودمان با شما تماس بگیریم و خانواده ها اعلام میکردند ما تا عزیزانمان از زندان آزاد نشوند به تجمعاتمان ادامه خواهیم داد.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی برای آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی دستگیرشدگان و زندانیان سیاسی مبارزه مکنند و همه انسانهای آزادیخواه را به مبارزه ای قدرتمند برای رها کردن این عزیزان از زندان فرا میخواند. باید وسیعا به تجمعات هر روزه خانواده های دستگیر شدگان پیوست. باید در و دیوار را با شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد پر کرد و در تظاهراتهای شبانه و در محلات این خواست را فریاد زد. باید اخبار درون زندانها را وسیعا همه جا انکعاس داد و با صفی متحد تمام امکانات خود را برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی از زندان بکار برد.

کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
٢ شهریور ٨٨- ٢٤ اوت ٢٠٠٩
00447779898968
Shahla_daneshfar@yahoo.com
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com

گزارشی از بازداشتگاه مخوف آگاهی شاهپور


گزارشی را که درزیر می خوانید بخشی از شکنجه های قرون وسطائی که در بازداشتگاه آگاهی شاهپور علیه زندانیان بی دفاع صورت می گیرد.

1.0- موقعیت داخلی بازداشتگاه اداره دوازدهم آگاهی شاهپور:

بازداشتگاه اداره داوزدهم ؛ از بازداشتگاههای مخوف تهران می باشد که زندانیان بی دفاع تحت شکنجه های قرون وسطائی قرار میدهند.

این بازداشتگاه از یک راهروی اصلی طویلی که در حدود 50 متر طول دارد تشکیل شده است. در وسط این روهری، راهروی دیگری وجود دارد که در سمت چپ آن قرار دارد و طول آن در حدود 20 متر می باشد. در این راهرو 10 سلول وجود دارد که هر سلول آن 10 متر مربع مساحت دارد.5 سلول در سمت راست راهرو و 5 سلول دیگر در سمت چپ راهر قرار دارد.سلولها مقابل هم قرار گرفته اند . به هر کدام از سلولها بند گفته می شود و به ترتیب از بند1 تا بند 10 تشکیل شده اند.به این مجموعه سلولها قسمت عمومی بازداشتگاه گفته می شود و تعداد زندانیان که در هر سلول آن نگهداری می شوند گاها تا 9 نفر می رسید.

1.1- سلولهای قرنطینه بازداشتگاه آگاهی شاپور :

در انتهای راهروی اصلی سرویسهای بهداشتی قرار دارند و نرسیده به دستشوئی در سمت چپ آن 2 سلول بنام قرنطینه است که محل نگهداری کودکان دستگیر شده می باشند.اکثر کودکان بازداشتی علاوه بر شکنجه های جسمی مورد تجاوز جنسی و سایر اذیت و آزارهای قرار می گرفتند

1.2- سلولهای انفرادی مخفی بازداشتگاه آگاهی شاپور :

راهروی اصلی به سرویسهای بهداشتی منتهی می شود. هنگام ورود به سرویسهای بهداشتی در سمت راست آن توالتها قرار دارند و در سمت چپ آن روشوئیها هستند . در کنار این روشوئیها یک دربی وجود دارد که مورد جلب توجه نمی شود. از این درب وارد سالن کوچک دیگری می شوید که در آن 2 در وجود دارد دربی که در روبرو قرار گرفته است درب ورودی قسمت مخفی بازداشتگاه است. چند پله به بالا می خورد و به واردی آن می رسیم.در این بازداشتگاه 7 سلول انفرادی وجود دارد که در کنار هم قرار دارند. در انتهای سری سلولها اتاق پاسداربندها هم قرار دارد.

ورود به این محل فقط با هماهنگی صورت می گیرد و بدون تماس تلفنی و هماهنگی قبلی به هیچ وجه امکان رود به اینجا نیست .

1.3- شرایط درونی سلولهای انفرادی مخفی بازداشتگاه :

1- کف سلول از موکت پوشیده شده که بسیار کثیف می باشد بر روی آن مدفوع، خون و تهوع زندانیان وجود دارد بطوریکه پاسداربندها هنگامی که قصد ورود به این سلولها دارند با ماسک و دستکش وارد می شوند.

2- سلولها فاقد پنجره می باشند و دربهای آن طوری ساخته شده است که کیپ هستند و هوا را به سختی عبور میدهند.

3-یکی از سلولها که دارای شرایط بسیار سختی دارد و درجه حرارت آن چند درجه از دیگر سلولها بیشتر می باشد و معمولا کسانی را که قصد قتل آنها را دارند در آنجا نگهداری می کنند.امیر توکلی برزجانی در همین سلول به قتل رسید.

4- علیرغم اینکه به آنها سلول انفرادی گفته می شد ولی 2 الی 4 نفر در آن نگهداری می کنند.

1.4- قتل زندانیان در زیر شکنجه:

تعداد زیادی از زندانیان در زیر شکنجه های قرون وسطائی مامورین ولی فقیه در آگاهی شاپور به قتل رسیده اند که به خاطر تهدید ات و ترس، خانواده های آنها حاضر به صحبت کردن در این مورد نیستند. یکی از تعداد زیادی که در این شکنجه گاه به قتل رسیدند. حسین(امیر) توکلی برازجانی 33 ساله می باشد .خانواده وی تحت فشار هستند و تا به حال امکان شکایت کردن و احقاق حقوق خود را نیافته اند.

1.5- شکنجه هایی که علیه زندانیان اعمال می شود:

1- با انبر دست پوست و نقاط حساس بدن را فشار دادن و زخمی کردن
2- فشردن ناخن های پا با انبردست
3- به مدت طولانی با باطوم و سایر اشیا زندانی را مورد شکنجه قرار دادن
3- از پشت دست بند و پابند زدن و مدت ها در این حالت رها کردن گاها تا یک ماه زندانی به این حالت نگه داشته می شود

4- منگنه کردن نقاط حساس بدن
5-جوجه کباب کردن
6- آویزان کردن به مدت طولانی تا زمانی که زندانی بیهوش شود
7- ندادن آب نوشیدنی به زندانی در گرمای مردادماه به مدت طولانی

8- زندانی در طی روز 2 بار هنگام رفتن به سرویسهای بهداشتی حق نوشیدن آب دارند در حالی که کیسه بر سر اوکشیده است و حق برداشتن کیسه را هم ندارند
9- در طی ۲۴ ساعت زندانی فقط ۲ بار حق استفاده از سرویسهای بهداشتی دارد آن هم در عرض 2 دقیقه اگر طولانی تر شود با باتون زندانی را مورد شکنجه قرار می دهند.

10- وادار کردن زندانی به خوردن مدفوعش و غذای بالا آورده

11- تجاوز جنسی به زندانیان و استعمال باتون و شکنجه های جنسی دیگر با دست پاره کردن، این عمل ضد بشری توسط فردی بنام حاج رفیعی صورت می گیرد.

12- زندانی تا یک ماه از استحمام محروم است

13- به زندانیان 2 بار در روز غذا داده می شد. غذای آنها مقدار بسیار کمی نان و سیب زمینی است. زمانهای جیره غذایی آنها ساعت 16:00 بعد ظهر و ساعت 21:00 شب می باشد.

و شکنجه های دیگر

1.6- اسامی تعدادی از شکنجه گران در آگاهی شاپور

سرهنگ مرتضی رستمی نیا رئیس قبلی بازداشتگاه، سرهنگ کرمی، سرهنگ مدحی و افراد تحت فرمان آنها می باشند. پاسدارانی که در سلولهای مخفی زندانیان را شکنجه می کنند با شماره همدیگر را صدا زده می زنند

1.7- بازداشت شدگان قیام

در جریان اعتراضات اخیر مردم ایران تعداد زیادی از جوانان دستگیر شدند و به این بازداشتگاه منتقل شدند و برای چند روز تحت شکنجه های قرون وسطائی قرار گرفتند.

گزارشاتی حاکی از آن است که در حدود 65 نفر از زندانیان زندان کهریزک به آگاهی شاپور انتقال داده شدند.

بازداشتگاه آگاهی شاپور زیر نظر نیروی انتظامی اداره می شود که تحت امر ولی فقیه علی خامنه ای می باشد و به اعتقاد او در آنجا با شکنجه های ضد بشری اعمال شده استانداردها ولی فقیه رعایت می شود و همچنان به قتل وشکنجه و تجاوز جنسی زندانیان بی دفاع ادامه میدهند.

لازم به یادآوری است کسانی که گزارشات فوق را ارسال کرده اند حاضرند در هر دادگاهی که امنیت جانی آنها را تامین کنند شرکت نمایند و از آنچه که بر آنها روا داشته شده و مشاهدات خود را بیان کنند.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران، جنایتهای علیه بشریت که در فوق توسط قربانیان اظهار شده را محکوم می کند. و از دبیر کل وکمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر این رژیم به شورای امنیت سازمان ملل است.فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

اول شهریور 1388 برابر با 23 اوت 2008

تجمع خانواده های دستگیر شدگان اخیر در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوین

تمامی دستگیر شدگان باید فورا آزاد شوند

امروز شنبه ٣١ مرداد نیز خانواده های دستگیر شدگان اخیر در مقابل دادگاه انقلاب اسلامی و زندانی اوین تجمع کردند. امروز قرار بود تعدادی از دستگیر شدگان با قرار کفالت ازاد شوند و خانواده ها مشغول تهیه سندی برای آزادی عزیز خود بودند. تعدادی از خانواده ها نیز که در این مدت ملاقاتی نداشتند با نگرانی عکس عزیزان خود را به کسانیکه از زندان آزاد شده و برای ملاقات با وکیل خود و بررسی پرونده هایی که برایشان تشکیل شده است به دادگاه انقلاب آمده بودند، نشان میدادند تا بلکه از آنها خبری کسب کنند. نکهبانان مستقر در دادگاه انقلاب خانواده را کنار میزدند و مانع تجمع آنها در محل بودند. همچنین تعدادی از خانواده ها در مقابل زندان اوین تجمع داشته و خواهان آزادی عزیزان خود شدند.
کمیته مباززه برای آزادی زندانیان سیاسی از همه انسانهای آزادیخواه میخواهد که در کنار خانواده های دستگیر شدگان برای آژدی فوری آنها از زندان تلاش کنند. تمامی دستگیر شدگان اخیر و همه زندانیان سیاسی باید فورا و بدون قید و شرط از زندان آزاد شوند. این خواست فوری مردم است.

کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
28 مرداد 88- 19 اوت 2009
00447779898968
Shahla_daneshfar@yahoo.com
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com

سران جنایتکار رژیم باید محاکمه شوند

شهلا دانشفر
همه دستگیر شدگان اخیر و زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند


در طول دو ماه خیزش انقلابی مردم، صدها نفر بازداشت و زندانی شده اند، تعدادی نزدیک به صد نفر در خیابانها و یا در بازداشتهایی جمهوری اسلامی به قتل رسیده اند و دستگیرشدگان زیر بدترین و وحشیانه ترین شکنجه ها قرار گرفته اند. این قاتلین همچون حکومتی اشغالگر با استقرار نیروی سرکوبشان در کوچه و خیابان دارند روزهای آخر عمرشان را سپری میکنند. اینها دستگیر شدگان را در بازداشتگاههایی چون کهریزک که اردوگاه مرگ خوانده شده، شکنجه کرده و کشته اند. بازداشتگاهایی که در آن زندانیان را در کابین هایی فلزی قرار داده و هر کابین را آنقدر پر از زندانی کردند که جایی برای خواب و حتی تکان خوردن برای آنان نبود. بازداشتگاهی که در آن توحش و خشونت را به اوج خود رساندند، در آنجا بر روی زندانیان آب داغ ریختند، پایشان را در قیر داغ گذاشتند، آنها را از سقف آویزان کردند، با ضربات باتوم بر جمجمه زندانی کوبیدند و او را کشتند و به زندانیان تجاوز کردند و همچون حیواناتی وحشی به جان زندانیان افتادند.

ماجرای قتل ترانه موسوی و تجاوز وحشیانه به او و تحویل جسد سوخته شده اش به خانواده او یک نمونه تکان دهنده از ابعاد توحش این رژیم جنایتکار است. بنا به گزارشات خودی هایشان این جانوران وحشی به دختران بازداشتی و به پسران جوان با حالتی وحشیانه تجاوز كردند ‌كه برخی دچار افسردگی و مشكلات جدی روحی و جسمی گردیده اند. بنا بر همین گزارشها اینها زندانیان را مورد ضرب و شتم شدید قرار داده و در گرسنگی و تشنگی و گرما نگاه میداشتند و با کوبیدن ضربات محکم بر سر و بدن جمجمه شان را شکسته اند. این جانیان با توهین و تحقیر کوشیدند که زندانی را بشکنند. اینها در همین مدت و زیر فشار شکنجه هایشان نزدیک به صد نفر را به قتل رسانده اند و هم اکنون تعداد زیادی از دستگیر شدگان در چنگ این وحشیان جنایتکار در اسارت بسر میبرند. از جمله جمشیدی سخنگوی قوه قضاییه ادعا میکند که در این مدت ٤٠٠٠ نفر دستگیر شده اند که ٣٧٠٠ نفر آن در همان هفته اول آزاد شده اند. اما سوال اینست که پس دستگیرشدگان هجده تیر، چهلم ندا، و دستگیریهایی که هر روزه در خیابانهای مختلف تهران و کرمانشاه و مشهد و شیراز و اصفهان و تبریز و شهرهای شمال و غیره صورت میگیرد چه شده اند. گفته میشود هم اکنون بیش از سه هزار نفر در زندانند، اما متاسفانه کسی امار دقیق دستگیری های اخیر را ندارد.

ابعاد جنایاتی که جمهوری اسلامی بر سر دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی آورده است تکاندهنده است. ابعاد آن آنچنان فاجعه انگیر بوده است که کل حکومت را به هم ریخته است. اما با همه این وحشیگیری ها نه تنها نتوانستند خیزش انقلابی مردم را عقب برانند بلکه مبارزات مردم شعله بیشتری گرفت و امروز کل حاکمیت در مخمصه و بن بست قرار گرفته است و حسابی به جان هم افتاده اند. از محاکمه و دستگیری یکدیگر سخن میگویند و آشکارا برای یکدیگر خط و نشان میکشند. اکنون از سلب صلاحیت از خامنه ای ولی فقیه جمهوری اسلامی سخن به میان است. از محاکمه احمدی نژاد بعنوان مسئول کل شورای امنیت صحبت میکنند و در برابر خشم مردم دارند جنایات یکدیگر را رو میکنند. نامه کروبی به رفسنجانی، نامه قضات به دادستان کل کشور و دفاعیه های هر کدام حاکی از وحشت و هراس کل رژیم از موج اعتراض گسترده مردم است و اینها همه پیشروی های انقلاب ماست که چنین این جانوارن را به جان هم انداخته است. مردم با مبارزاتشان و با شعار شکنجه اعتراف دیگر اثر ندارد حتی پاسخ دادگاهها فرمایشی اینها را نیز دادند. و همانطور که مضحکه انتخاباتشان را برسرشان خراب کردند، مراسم تنفقید و تحلیف احمدی نژاد را با اعتراضات گسترده خود و با مرگ بر دیکتاتور، دولت کودتا استعفا استعفا، پاسخ دادند.

واقعیت اینست که جانیان حکومت سی سال است که سرکوب و شکنجه میکنند، انسانها را به خاطر مبارزه برای آزادی و برابری و برای اینکه حقشان را طلب کرده اند، زندانی کرده و به جوخه های دار سپرده اند و اکنون برای عقب راندن موج گسترده اعتراض مردم به سیم آخر زده و دست به چنین جنایاتی زده اند. اما نکته اینجاست که امروز چنان به جان هم افتاده اند که دارند همین بلایا را بر سر بخشی از خودشان که هم اکنون در جریان نزاعهایشان در زندانند، بر سر همان کسانیکه منتظری در نامه اش به آنها اشاره دارد و از پایه گذاران و خدمتگزاران این حکومت جنایتکار بوده اند و بر سر همان کسانیکه امروز در صف متهمان قرار گرفته و دارند به محاکمه کشیده میشوند، آورده اند. کسانیکه وقتی خود امروز در جنگ درونی شان، در جنگی که جان یکدیگر را نشانه رفته اند، ناگزیر به سخن گفتن شده اند. طوری وانمود میکنند که گویی مبدا و شروع این جنایات از زمانیست که جنگ خانگی آنها شروع و یا شدت گرفته است، گویی از زمان شکست جنبش دوم خرداد و طرح های اصلاح حکومتی شان آغاز شده است.

اما همگان میدانند که اعتراض مردم به سی سال جنایت و سرکوب و کشتار و اعدام و سنگسار و فقر و بدبختی ایست که این رژیم بر گرده آنها تحمیل کرده است و کل حکومت را نشانه گرفته اند. مردم با اعتراضات هر روزه شان صفوف رژیم را در هم شکسته و با استفاده از این روزنه بیرون آمده و میخواهند خود را از شر کل این رژیم و جنایاتش رها کنند.

به عبارت روشنتر خیزش انقلابی ای که امروز برپا شده است بطور واقعی در ادامه مبارزات هر روزه مردم با این رژیم جنایتکار، مبارزات کارگران، دانشجویان و بخش های مختلف جامعه است که اکنون چنین ابعادی بخود گرفته است، طوفانی خشمگین که میرود تا بساط کل این حکومت را جارو کند.

جنایات اخیر رژیم،، کشتن ندا و سهراب و ترانه و شکنجه های جنایتکارانه اش در زندان اکنون جامعه را آنچنان به خشم آورده است که اعتراضات را هر روزه کرده است. در همین راستاست که بحث شکنجه ها و رفتار با زندانیان، افشا شدن جنايات وحشيانه و شكنجه هاي سبعانه در شكنجه گاه کهریزک و محاکمه عاملین آن اکنون به موضوع داغ بحث در درون خود حکومت تبدیل شده است و در این میان مردم کل حکومت را نشانه رفته اند و خواهان محاکمه سران جنایتکار این رژیم هستند، زیر فشار همین اعتراضات و وحشت از طوفانی که در حرکت است همانطور که اشاره کردم خامنه ای جنایتکار که خود فرمان حمله و کشتار را داد، ناگزیر شد فرمان به تعطیلی بخشی از بازداشتگاه کهریزک را که اردوگاه مرگ نام گرفته است بدهد، و فرماندهان نظامی شان که جنایت کرده بودند بیشرمانه گفتند بازداشتگاه غیر استاندارد بوده است. گفتند بعضی ها خود سرانه عمل کرده و تنبیه شده اند، و اکنون اسناد جنایات اینها از زبان خودی هایشان دارد رو میشود. کمیسیون های مجلس به راه افتاده است و همه شان به دست و پا افتاده اند، همه اینها حاکی از اینست که با قدرت اعتراضمان داریم عقبشان میرانیم، و این موج انقلاب است که به پیش میرود.

اکنون روزهای انقلاب روزهای به زیر کشیدن این رژیم جنایتکار است که داریم پشت سر میگذاریم، انقلابی که با فریادهای انسانی خود و با شعارهای اعدام نه، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و با ده خواست فوری اش که دیگر به گفتمان جامعه تبدیل شده است، توجه جهانیان را بخود جلب کرده است. در این روزهای انقلاب مردم هر روز به بهانه ای بیرون می آیند و با شعار مرگ بر دیکتاتور فریاد اعتراض خود را بلند میکنند و اعتراضات شبانه هر روز گسترش بیشتری یافته و محلات و کوچه های بیشتری را فرا گرفته است.

بدین ترتیب مبارزات مردم هر روز عمق بیشتر می یابد و شعار زندانی سیاسی آزاد باید گزدد امروز به یک خواست فوری مردم تبدیل شده است، در یک کلام مردم با اعتراضات هر روزه شان برای به زیر کشیدن کل این رژیم به میدان آمده اند.

همه اینها اتفاقات مهمی است که جمهوری اسلامی براحتی از زیر آن جان سالم بدر نخواهد برد. مردم امان نمیدهند، آزادی فوری دستگیر شدگان اخیر و همه زندانیان سیاسی، محاکمه سران رژیم و در راسش خامنه ای و احمدی نژاد ، محاکمه شکنجه گران کهریزک و در راس آن احمدرضا رادان و معاونش عامریان و حقی فرمانده گارد و کشمیری و دیگر نگهبانان جنایتکار رژیم که وحشیانه به جان زندانیان افتادند، همه و همه خواستهای فوری مردم است، اینها فرمان فوری انقلاب است.

در چنین شرایط خطیری باید با اعتراضاتمان جمهوری اسلامی را در محاصره خود قرار دهیم، در مقابل زندان اوین و بازداشتگاههایی چون شهید کچویی در کرج و غیره و در مقابل دادگاه انقلاب در تهران و در تمام شهرها همراه با خانواده های دستگیر شدگان اخیر و زندانیان سیاسی وسیعا جمع شویم و یکصدا فریاد بزنیم، زندانی سیاسی آزاد باید گردد و با قدرت متحد خود درب زندانها را باز کنیم.

جمهوری اسلامی در این مدت نزدیک به صد نفر را به قتل رسانده است، چند هزار نفر را در بازداشت نگاه داشته است، برای سه نفر از فعالین کارگری دستگیر شده اول مه سنندج، احکام زندان و شلاق صادر کرده است، فعالین کارگری نیشکر هفت تپه علی نجاتی و رحیم بساق را به دادگاه احضار کرده است و میکوشد تا با ابزار سرکوب خود مبارزات هر روزه مردم را عقب زند. باید همه جا در کارخانه و در دانشگاه و در تمام شهرها یکصدا به اعتراض برخیزیم و این رژیم وحشی و جنایتکار را عقب بزنیم، با اعتراضات خود بساط نیروهای سرکوبشان را از خیابانها و محلات، از کارخانجات و دانشگاهها و از همه جا جمع کنیم.

جنایات این دوره جمهوری اسلامی پرونده سی سال جنایات آن را، پرونده کشتار سال ٦٧ و قتل های زنجیره ای و کشتاری که در حمله خونین سال ٥٨ به کردستان و با برپایی جوخه های اعدام در شهرهای کردستان انجام گرفت، همه و همه را امروز برای کل جامعه باز کرده است. سران این رژیم باید بخاطر همه این جنایات محاکمه شوند و این خواست فوری مردم است.

واقعیت اینست که جمهوری اسلامی امروز در اوج استیصال خود است، صفوفش به هم ریخته و به جان هم افتاده اند، کل جامعه به پا خاسته و مردم برای به زیر کشیدنش به خیابانها آمده اند، باید زندان این ابزار سرکوب انقلاب را از رژیم گرفت، بعلاوه جان دستگیر شدگان اخیر و همه کسانیکه در اسارت این جنایتکاران بسر میبرند در خطر است، باید با تمام قدرت آنها را هرچه سريعتر از چنگ این جانیان رها کنیم.

خواست محاکمه سران جنایتکار رژیم و آزادی فوری تمامی دستگیرشدگان و همه زنداینان سیاسی امروز در راس خواستهای فوری مردم قرار دارد، حول این خواستها متحد شویم و برای اینکه انقلابمان را به جلو ببریم، برای اینکه صف اعتراضمان را متحد کنیم، با تمام قدرت برای آزادی دستگیر شدگان اخیر و زندانیان سیاسی بکوشیم، باید درب زندانها را گشود.*

به نقل از انترناسیونال 309