محمد مصطفايی، پس از شش روز بازداشت روز چهارشنبه، 10 تيرماه 1385 با قرار وثيقه صد ميليون تومانی از زندان آزاد شد.

محمد مصطفایی وکيل دادگستری، در تهران در 4 تیر دستگیر شد
مصطفايی روز 4 تیر دستگیر شد و در این مدت تنها دو بار توانسته است با خانواده خود تماس بگیرد. مصطفایی وکالت 25 پرونده کدودکان زیر هجده سال را که خطر اعدام بر روی سرشان است برعهده دارد. مصطفایی در وب لاگ دستگیری فتاح سلطانی، وکیل دادگستری و همکارش را مورد اعتراض قرار داد. او در نوشه ای دیگر در وب لاگش به دستگیریهای اخیر و از جمله دستگیری چندین نفر از جوانان اشاره و به آن معترض میشود. اکنون مصطفایی به جرم آزادیخواهی، مبارزه علیه اعدام کودکان و اعتراض علیه دستگیریها در زندان است. مصطفایی و همه دستگیر شدگان اخیر باید فورا از زندان آزاد شوند
رحیم بسحاق از اعضای سندیکای کارگری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه صبح روز دوشنبه 8 تیرماه طی احضاریه ای کتبی به شعبه دو بازپرسی دادسرای شهرستان شوش احضار شد.
در این احضاریه گفته شده است که رحیم بسحاق باید در سوم مرداد برای آخرین دفاع به آن شعبه مراجعه کند. رحیم بساق را به جرم شرکت در مبارزاتی که کارگران این کارخانه برای حقوق برحق خود و ایجاد تشکلشان، سندیکای نیشکر هفت تپه داشته اند، تحت عنوان اغتشاض در کارخانه و تبلیغ علیه نظام احضار کرده اند. رحیم بسحاق قبلا نیز به همین جرم دستگیر شده بود و اکنون دومین بار است که که به این شعبه دادسرای شهرستان شوش احضار میگردد. باید در برابر این احضار ها ایستاد. باید پرونده های قضایی تشکیل شده برای کارگران این کارخانه باطل و به این تهدیدها و فشار ها خاتمه داده شود. اعتصاب، تشکل، تجمع و آزادی بدون قید و شرط سیاسی حقوق پایه ای کارگران و کل جامعه است. باید با تمام قوا در برابر این فشارها بایستیم و بر این خواستهای پایه ای خود پای بفشاریم.
تمامی دستگیر شدگان اخیر باید فورا آزاد شوند

ما را در تکمیل لیست دستگیر شدگان اخیر یاری دهید


در خیزش انقلابی مردم در دو هفته اخیر و در جریان تظاهراتها و مبارزات هر روزه مردم بیش از دو هزار نفر از تهران و شهرهای دیگر دستگیر شده اند. مادران دستگیر شدگان هر روز در مقابل دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی در تهران و در شهرها جمع میشوند تا وضعیت فرزندانشان را پیگیری کنند.

آزادی فوری و بدون قید و شرط همه دستگیر شدگان و تمامی زندانیان سیاسی خواست فوری همه مردم است. امروز که مردم در صفوف هزاران نفره بیرون آمده اند بهترین فرصت برای باز کردن درب زندانها و آزادی تمامی زندانیان سیاسی از زندان است. زندان ابزار سرکوب دولت برای عقب راندن مبارزات مردم در جامعه است.

باز کردن درب زندانها، گرفتن این ابزار سرکوب از دست دولت، یک حلقه کلیدی در به میدان آوردن نیروی کل جامعه و به جلو بردن جنبش انقلابی برای سرنگونی جمهوری اسلامی است. باید با تمام قوا برای آن به میدان آییم. برای این کار باید متحد و متشکل شد. باید همین امروز کمیته های ویژه مبارزه برای آزادی دستگیر شدگان را تشکیل دهیم. لیست کامل اسامی دستگیر شدگان و زندانیان سیاسی را تهیه کنیم. آخرین اخبار از دستگیری ها و وضع زندانیان سیاسی را در سطح جامعه و جهانی انعکاس دهیم. در تجمعات هر روزه خانواده های دستگیر شدگان اخیر و زندانیان سیاسی وسیعا شرکت کنیم. شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد را همه جا بر درو دیوار بنویسیم و این شعار را بر روی پلاکاردهایمان بنویسیم و در تظاهراتهایمان آنرا فریاد بزنیم. بیانیه و قطعنامه بدهیم و در آن بر خواستهای آزادي زندانيان سياسي، آزادي بي قيد و شرط عقيده، بيان، اجتماعات، مطبوعات، تظاهرات، اعتصاب، تشکل و تحزب تاکید بگذاریم و با تمام قوا برای آزادی فوری دستگیر شدگان اول مه به کمک خانواده های دستگیرشدگان برخیزیم. فشار در درون زندانها بر روی زندانیان سیاسی شدید است. ملاقاتها قطع است. وسیعا به این موضوع اعتراض کنیم و فشار بیاوریم تا هیاتهای بین المللی از زندانهای ایران بازرسی کنند و جمهوری اسلامی را بخاطر این سرکوب ها، بخاطر دستگیریهای اخیر و فشار بر روی زندانیان سیاسی و اعمال شکنجه، محکوم کنند.

در زیر لیستی از دستگیر شدگان اخیر ضمیمه شده است. ما را در تکمیل این لیست یاری دهید.

وسیعا به کمپین برای آزادی فوری دستگیر شدگان و آزادی زندانیان سیاسی بپیوندید.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی برای آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی دستگیرشدگان اخیر و کلیه زندانیان سیاسی مبارزه میکند.


کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي

مرگ بر جمهوري اسلامي

زنداني سياسي آزاد بايد گردد

زنده باد اول مه مه روز جهاني كارگر

7 تیر 87- 28 ژوین 2009اسامی تعدادی از دستگیر شدگان اخیر. ما را در تکمیل این لیست یاری دهید:.

-1اكبر آقايي 27 ساله شنبه 30 خرداد در خيابان آزادي دستگير و به اوين منتقل شده

-2اميد خاتمي 26 ساله دوشنبه 2 تير در ميدان ونك دستگير و به اوين منتقل شده

3-علي عقيلي 18 ساله چهارشنبه 3 تير در ميدان بهارستان دستگير و به اوين منتقل شده

4 - مسعود عسگري 30 ساله چهارشنبه 4 تير در ميدان بهارستان دستگير و مكان نگهداري وي نامشخص

اسامی تعدادی از دستگیر شدگان روزهای اخیر به قرا زیر می باشد:

5 -حسين حسيني 24 ساله يكشنبه 24 خرداد در خيابان فاطمي دستگير و به اوين منتقل شده

6- رضا رحيمي 32 ساله دوشنبه 25 خرداد در كارگر جنوبي دستگير و به اوين منتقل شده

7- رحيم مددي 29 ساله سه شنبه 26 خرداد در آزادي دستگير و به اوين منتقل شده

8- محمد مهدي اماني 24 ساله چهارشنبه 27 خرداد در هفت تير دستگير و به اوين منتقل شده

9- آرمان جدايي 20 ساله پنجشنبه 28 خرداد در توپخانه دستگير و به اوين منتقل شده

10- حميد ستوده 22 ساله پنجشنبه 28 خرداد در توپخانه دستگير مكان نگهداري وي نامشخص

11- جواد جابري 26 ساله پنجشنبه 28 خرداد در حوالي 15 خرداد دستگير و به قزل حصار منتقل شده

12- ميلاد صوري 22 ساله شنبه 30 خرداد در نواب دستگير مكان نگهداري وي نامشخص

13- علي اكبر صمدي 26 ساله شنبه 30 خرداد در ميدان جمهوري دستگير و به قزل حصار منتقل شده

14- ناصر اميري 23 ساله شنبه 30 خرداد در انقلاب دستگير و به اوين منتقل شده

15- متين اسديان 19 ساله شنبه 30 خرداد در امير آباد شمالي دستگير مكان نگهداري وي نامشخص

16- مهران خوشرو 18 ساله يكشنبه 31 خرداد در خيابان هاشمي دستگير مكان نگهداري وي نامشخص

17- شهاب مقدس 20 ساله دوشنبه 1 تير در توحيد دستگير مكان نگهداري وي نامشخص

18-شاهين عسگري 19 ساله دستگيري در توحيد- در تاریخ 30 خرداد دستگیر شد.

19-پيمان كهنداني 22 ساله دستگيري در آزادي- در تاریخ 30 خرداد دستگیر شد

20-محمد بيات 29 ساله دستگيري در آزادي- در تاریخ 30 خرداد دستگیر شد

21-محمد مهدي يداللهي 31 ساله دستگيري در جمهوري- در تاریخ 30 خرداد دستگیر شد

22-ابراهيم بهروزنيا 29 ساله دستگيري در رودكي- در تاریخ 30 خرداد دستگیر شد

23-برزو پرورش 26 ساله دستگيري در آزادي- در تاریخ 30 خرداد دستگیر شد

23احمد احمديان دانشجوی دانشگاه تهران

24- اسکندري دانشجوی دانشگاه تهران

25- امين افضلي دانشجوی دانشگاه تهران

26- وحيد اناري دانشجوی دانشگاه تهران

27- محمد بلوردي دانشجوی دانشگاه تهران

28- حسين حامدي دانشجوی دانشگاه تهران

29- محسن حبيبي مظاهري دانشجوی دانشگاه تهران

30- نويد حقدادي دانشجوی دانشگاه تهران

31- محمدرضا حکمي دانشجوی دانشگاه تهران

32- کاظم رحيمي دانشجوی دانشگاه تهران

33- مرتضي رضاخاني دانشجوی دانشگاه تهران

34- ميثم زارعي دانشجوی دانشگاه تهران

35- امين سميعي دانشجوی دانشگاه تهران

36- بهرام شعباني دانشجوی دانشگاه تهران

37- عليرضا شيخي دانشجوی دانشگاه تهران

38- ابراهيم عزيزي دانشجوی دانشگاه تهران

39- سياوش فياض دانشجوی دانشگاه تهران

40- سيد حسين ميرزاده دانشجوی دانشگاه تهران

41- حسين نوبخت دانشجوی دانشگاه تهران

42- جواد يزدانفر دانشجوی دانشگاه تهران

43- حبيب خدنگي دانشجوی دانشگاه تهران

44- سهراب احديان دانشجوی دانشگاه تهران

45- رضا ارکوازي دانشجوی دانشگاه تهران

46- کريم امامي دانشجوی دانشگاه تهران

47- محمد حسين امامي دانشجوی دانشگاه تهران

48- الهه ايمانيان دانشجوی دانشگاه تهران

49- روح الله باقري دانشجوی دانشگاه تهران

50- فرهاد بينازاده دانشجوی دانشگاه تهران

51- ايمان پورطهماسب دانشجوی دانشگاه تهران

52- عزت تربتي دانشجوی دانشگاه تهران

53- سميه توحيدلو دانشجوی دانشگاه تهران

54-ياسر جعفري دانشجوی دانشگاه تهران

55- ميلاد چگيني دانشجوی دانشگاه تهران

56- محمدرضا حدآبادي دانشجوی دانشگاه تهران

57-سيد جواد حسيني دانشجوی دانشگاه تهران

58- فرشيد حيدري زمين دانشجوی دانشگاه تهران

59- بهنام خدابنده لو دانشجوی دانشگاه تهران

60-محمد خوانساري دانشجوی دانشگاه تهران

61- محمد داوديان دانشجوی دانشگاه تهران

62- محمود دلبري دانشجوی دانشگاه تهران

63- علي راعي دانشجوی دانشگاه تهران

64- اميد رضايي دانشجوی دانشگاه تهران

65- علي رفاهي دانشجوی دانشگاه تهران

66- سيف الله رمضاني دانشجوی دانشگاه تهران

67- ابراهيم زاهديان دانشجوی دانشگاه تهران

68- ناصر زماني دانشجوی دانشگاه تهران

69- مجيد سپهوند دانشجوی دانشگاه تهران

70- حنيف سليمي دانشجوی دانشگاه تهران

71- محمد باقر شعبان پور دانشجوی دانشگاه تهران

72- حامد شيخ عليشاهي دانشجوی دانشگاه تهران

73- ايمان شيدايي دانشجوی دانشگاه تهران

74- فرهاد شيراحمد دانشجوی دانشگاه تهران

75- سامان صاحب جلالي دانشجوی دانشگاه تهران

76-فرحان صادق پور دانشجوی دانشگاه تهران

77- فرشاد طاهري دانشجوی دانشگاه تهران

78-غمديده دانشجوی دانشگاه تهران

79- حمزه فراتي راد دانشجوی دانشگاه تهران

80- اسماعيل قرباني دانشجوی دانشگاه تهران

81- محمد کريمي دانشجوی دانشگاه تهران

82- عرفان محمدي دانشجوی دانشگاه تهران

83-محسن آزموده دانشجوی دانشگاه تهران

84- پيام پورنگ دانشجوی دانشگاه تهران

85- مرتضي جانبازي دانشجوی دانشگاه تهران

86- حاجي پور دانشجوی دانشگاه تهران

87- آدرین جلالی دانشجوی دانشگاه تهران

88- سهراب احمدي دانشجوی دانشگاه تهران

89- رضا زينلي دانشجوی دانشگاه تهران

90- صمد مهرعلي تبار دانشجوی دانشگاه تهران

100- پدرام رفعتی دانشگاه امیر کبیر

101- هادی پلاور دانشگاه امیر کبیر

102-مجتبی علیجانی دانشگاه امیر کبیر

103- بيتا صميمي زاد دانشگاه امیر کبیر

104- امیرحسین استیری دانشگاه امیر کبیر

105- آدرين جلالي دانشگاه امیر کبیر

106- ميترا عالي دانشگاه امیر کبیر

107- احمد جابری دانشگاه امیر کبیر

108-امیر کلهر (دانشجوی دانشگاه آزاد کرج)

109- حسام نصیری (دانشگاه آزاد تهران مركز)

110- علي بيكس (دانشجوي دكتراي رشته تاريخ دانشگاه آزاد)

111- مجتبی محمدیان (دانشگاه آزاد بابل)

112- امیرحسین محمدی (آزاد میبد)

113-سیاوش سلیمی نژاد دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

114- محسن برزگر دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

115- ایمان صدیقی دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

116- حسام الدین باقری دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

117- علیرضا کیانی دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

118- میلاد حسینی کشتان دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

119- علی نظری دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

120- اشکان ذهابیان دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

121- علی دنیاری دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

122- رحمان یعقوبی دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

123- مازیار یزدانی دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

124- علی عباسی دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

125- شوانه مریخی دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

126- محسن برزگر دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

127- محمد علمی دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

128- نيما نحوي دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

129- حمیدرضا جهان تیغ دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

130- مرجان فیاضی دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

131- سوگند علیخواه دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

132- سیامند غیاثی دانشگاه مازندران و دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل

133- محمد جعفری دانشگاه كرمانشاه و بازداشت چندين فعال دانشجوئي ديگر در این دانشگاه

134- پیام حیدر قزوینی دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين

135- نسیم ریاحی دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين

136- مجتبی رحیمی دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين

137- عطا رشیدی دانشگاه بين المللي امام خميني قزوين

138- حسین رئیسیان اساتید دانشگاه

139- فضلی اساتید دانشگاه

140- درویش اساتید دانشگاه

141- ایمانی اساتید دانشگاه

142- البرزی اساتید دانشگاه

143- سياوش حاتم دانشگاه بوعلي همدان

144- حجت بختياري دانشگاه بوعلي همدان

145- مهدي مسافر دانشگاه بوعلي همدان

146- پوريا شريفيان دانشگاه بوعلي همدان

147- رضا جعفريان دانشگاه بوعلي همدان

148- مصطفي مهدي زاده دانشگاه بوعلي همدان

149- امين نظري دانشگاه بوعلي همدان

150- محمد صيادي دانشگاه بوعلي همدان

151- سجاد بازوند دانشگاه تربیت معلم

152- ناصح فریدی دانشگاه فارغ التحصیل تربیت معلم

152-177- بازداشت 25 دانشجوی دانشگاه سمنان

178-رضا لطفي دانشگاه فردوسي مشهد

179- علی شجاعی دانشگاه هرمزگان

180-اسماعیل جلیلوند دانشگاه شيراز

181- حمدالله نامجو دانشگاه شيراز

182- مجيد دري دانشگاه علامه طباطبائي

183- حسین رحیمی دانشگاه نفت اهواز

184- امین نیک زاده دانشگاه نفت اهواز

185- امیر مردانی دانشگاه تبریز

186- امین جهانی دانشگاه تبریز

187-محمد قائم مقامی فارغ التحصیل دانشگاه تهران

188- 208- بیش از ۲۰ نفر از زنانی که روز ششم تیرماه در اعتراض به بازداشت‌های اخیر و خشونت‌های اعمال شده علیه معترضان، در پارک لاله تهران گرد هم آمده بودند، از سوی نیروی انتظامی دستگیر شدند که اسامی آنها هنوز منتشر نشده است.
سعید یوزی، كاوه مظفری، جعفر عظیم زاده، غلامرضا خانی از دستگیر شدگان اول مه از زندان آزاد شدند
به بازگرداندن سعید رستمی از كارگران دستگیر شده اول مه به افغانستان شدیدا اعتراض كنیم

سه شنبه شب دوم تیرماه، سعید یوزی از اعضای كمیته بیگیری برای ایجاد تشكل های آزاد كارگری و روز چهارشنبه كاوه مظفری روزنامه نگار كه در مراسم اول مه امسال در بارك لاله دستگیر شده بودند، در قبال ٥٠ میلیون وثیقه و در میان استقبال برشور خانواده هایشان و تعدادی از كارگران و انسانهای آزادیخواه از زندان آزاد شدند و به آنان شاخه های گل تقدیم شد. همچنین دوشنبه عصر جعفر عظیم زاده رییس هیات مدیره اتحادیه آزاد كارگران ایران و غلامرضا خانی عضو سندیكای شركت واحد در میان استقبال خانواده ها و تعدادی از فعالین كارگری و كارگران مراكز كارگری از جمله كارگرانی از صنایع فلزی و لاستیك البرز از زندان آزاد گردیدند.

بدین ترتیب دو نفر دیگر از دستگیر شدگان اول مه به اسامی مهدی فراهی شاندیز و سعید رستمی همچنان در زندانند. مهدی فراهی شاندیز قرار است در قبال ١٠٠ میلیون وثیقه آزاد شود. و جمهوری اسلامی در پی سیاست فاشیستی خود اعلام كرده است كه سعید رستمی به عنوان یك كارگر مهاجر افغانی از ایران اخراج و به افغانستان بازگردانده میشود.

جمهوری اسلامی زیر فشار اعتراضات گسترده برای آزادی دستگیر شدگان اول مه و اوج گیری جنبش انقلابی مردم ناگزیر به آزادی دستگیر شدگان اول مه شد. كمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، آزادی جعفر عظیم زاده، سعید یوزی، غلامرضا خانی و كاوه مظفری را به خانواده هایشان و به همه انسانهای آزادیخواه تبریك میگوید.

كمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی اقدام ضد انسانی و فاشیستی جمهوری اسلامی را مبنی بر اخراج سعید رستمی به افغانستان شدیدا محكوم میكند و خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط كارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی از زندان است.

اخراج سعید رستمی كارگر افغانی از ایران را با تمام قوا باید محكوم كرد.

کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنداني سياسي آزاد بايد گردد
زنده باد اول مه مه روز جهاني كارگر
٤ تیر ٨٧- ٢٥ ژوین ٢٠٠٩

shahla_daneshfar@yahoo.com- 0044...

ملاقات جعفر عظيم زاده با خانواده قطع است
سعيد يوزي به بند ٢٠٩ منتقل ميشود
١٤ نفر از دستگير شدگان اول مه همچنان در زندانند

- بنا به گزارش سايت اتحاد از جعفر عظيم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران که در دستگيري هاي روز جهاني كارگر در پارك لاله بازداشت شده و به بند ٢٤٠ منتقل شده بود٬ خبري در دست نيست و او هم چنان از امکان تماس تلفنی یا ملاقات با خانواده اش محروم است. اكرم رحيم پور همسر جعفر عظيم زاده با مراجعه مجدد به دفتر حفظ حقوق شهروندی قوه قضائیه با تسلیم نامه ای به این دفتر برای بار دوم بر خواست خود مبنی بر رسیدگی به وضعیت نامناسب همسرش تاکید نمود. او در این نامه اعتراض خود را به رفتار نامناسب با همسرش و سوء تغذیه و سرماخوردگی و عدم مداوای وي و نیز چند نوبت مورد ضرب و شتم قرار گرفتنش اعلام داشته و خواهان آزادی بی قید و شرط جعفر عظيم زاده از زندان شده است. اکرم رحیم پور با مراجعه به این دفتر متوجه گرديده که به نامه اعتراضي قبلی او که سه هفته قبل پس از ضرب و شتم همسرش به دفتر حفظ حقوق شهروندی داده بود، ترتیب اثري داده نشده است. بعد از اين افدامات به اكرم رحيم پور گفته شده است كه روز یک شنبه ٢٤ خرداد برای پی گیری شکایت خود مجددا به این دفتر مراجعه نماید.

- صبح روز چهارشنبه ٢٠ خرداد سعید یوزی عضو كميته پيگيري براي ايجاد تشكلهاي آزاد كارگران طی تماسی با دخترش گفته است که ماموران به او اعلام نموده اند که او را به بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل می کنند.

-عصر روز چهارشنبه ٢٠ خرداد، علیرضا ثقفی از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر و فرزندش محسن ثقفی پس از گذراندن چهل و یک روز بازداشت٬ با سپردن وثیقه هاي ٥٠ و ٢٠ ميليون تومانی از زندان آزاد شدند. سه نفر ديگر از دستگير شدگان اول مه به اسامي غلامرضا خانی ٬ مهدي فراهي شانديز و كاوه مظفري كه روز دوشنبه ١٨ خرداد به دادگاه جمهوري اسلامي برده شدند٬ كه در قبال آزاد شدنشان از زندان٬ وثيقه هاي ٥٠ میلیون، ١٠٠ میلیون ٥٠ میلیون تعيين شده است. اما خانواده هاي آنان ضمن اعلام بيگناهي عزيزانشان٬ اظهار داشتند كه عدم توانايي پرداخت مبالغ تعيين شده را ندارند و بدين ترتيب اين سه نفر به بند ٧ اوين انتقال داده شده و خانواده هاي آنان هر روزه به دادگاه انقلاب جمهوري اسلامي مراجعه ميكنند و خواهان آزادي فوري و بدون قيد و شرط آنها هستند.
همچنين طبق خبري ديگري از سايت اتحاد روز یکشنبه ١٧ خرداد شاپور احسانی راد،اسدالله پورفرهاد، جلوه جواهری ومحمد اشرفی ٤ نفر ديگر از دستگير شدگان اول مه به قيد كفالت از زندان آزاد شدند.
از سوي ديگر هما اژدرنیا همسر شاپور احسانی راد وهم چنین همسر و خواهرمحمد اشرفی که روز سه شنبه دوازدهم خرداد، همراه با خانواده های دیگر در مقابل دادگاه انقلاب حضور به هم رسانده و خواهان آزادی همسران و عزیزان خود شده بودند و همان جا مورد حمله پلیس قرار گرفته و بازداشت شده بودند، روز شنبه ١٦ خرداد پس از ٥ روز بازداشت در بازداشت گاه وزرا، با قرار کفالت آزاد شدند.
كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي٬ آزادي شاپور احساني راد و همااژدر نيا همسر ايشان و نيز محمد اشرفي و همسر و خواهر وي و آقايان اسدالله پورفرهاد٬ جلوه جواهري٬ عليرضا و محسن ثقفي از زندان را به اين عزيزان و به خانواده ها و همه انسانهاي آزاديخواه تبريك ميگويد.
بدين ترتيب از بازداشت شدگان مراسم اول مه در پارك لاله افراد زير همچنان در زندانند: ١-جعفر عظیم زاده ٢- سعید یوزی٣- رحمت کیازاده ٤-کاوه مظفری ٥-سعید رستمی ٦-مهدی فراهی شاندیز ٧-غلامرضا خانی بعلاوه هفت نفر ديگر از كارگران فلز كار مكانيك كه در مراسمي ديگر به مناسبت روز جهاني كارگر در محال تعاوني سنديكايشان دستگير شده بوند همچنان در بازداشت بسر ميبرند.
كمپين براي آزادي دستگير شدگان اول مه ادامه دارد. در تداوم اين كمپين ٢٦ تير (٥ تير) روز جهاني همبستگي با كارگران ايران كه از سوي فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری٬ فدراسیون آموزش بین الملل٬ فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل و اتحادیه بین المللی صنایع مواد غذایی، کشاورزی و خدمات در اعتراض به دستگيريهاي اول مه و زندان بودن منصور اسانلو٬ فرزاد كمانگر بعنوان روز عدالت براي كارگران ايران اعلام شده و سازمان عفو بين الملل نيز با آن اعلام همبستگي كرده است را در پيش داريم. بايد با تمام قوا به اين كمپين پيوست. بايد خود را براي روز ٥ تير٬ برپايي تجمعات اعتراضي بزرگ در اين روز و پافشاري بر خواست آزادي فوري و بدون قيد و شرط دستگير شدگان اول مه و تمامي زنداني سياسي و تاكيد برخواستهاي اعلام شده در قطعنامه روز جهاني كارگر كه در كمپين اعتراضي كميته برگزاري اول مه نيز تاكيد شده است٬ آماده كنيم.


دستگير شدگان اول مه بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند
کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنداني سياسي آزاد بايد گردد
زنده باد اول مه مه روز جهاني كارگر
٢٠ خرداد ٨٨ – ١٠ ژوئن ٢٠٠٩
shahla_daneshfar@yahoo.com- 00447779898968
ضميمه:
اسامي دستگيرشدگان اول مه :
١-جعفر عظیم زاده ٢- سعید یوزی٣- رحمت کیازاده ٤-کاوه مظفری ٥-سعید رستمی ٦-مهدی فراهی شاندیز ٧-غلامرضا خانی ٨- عزيز محمدي ٩-- محمد گيلاني١٠- عبدالله وطن خواه١١- حسن شفاهي١٢- حسین یاری ١٣- مصطفي حاتمي١٤- ناصر ابراهيمي
تشكلها٬ مراكز كارگري و نهادهايي كه كمپين براي آزادي دستگير شدگان اول مه را اعلام كرده و يا به آن پيوسته اند:
كميته برگزار كننده اول مه شامل:
١- سنديکاي شرکت واحد تهران و حومه
٢- سنديکاي نيشکر هفت تپه
٣- اتحاديه آزاد کارگران ايران
٤- هيئت بازگشايي سنديکاي کارگران نقاش و تزئينات ساختمان
- شوراي همکاري تشکل ها و فعالين کارگري شامل:
٥- کميته پيگيري ايجاد تشکل هاي آزاد کارگري
٦- کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکل هاي کارگري
٧- جمعي از فعالين کارگري
٨- شوراي زنان
٩- کانون مدافعان حقوق کارگر
١٠- انجمن برق و فلز کرمانشاه

حاميان اين کمپين :
١١- انجمن دفاع از کارگران اخراجي سقز
١٢- کميته دفاع از کارگران هفت تپه
١٣- کارگران کارخانه پرريس سنندج
١٤- کارخانه بافندگي شين بافت سنندج
١٥- کارگران کارخانجات شاهو
١٦- نساجي کردستان
١٧- غرب بافت
١٨-آجر شيل
١٩- شيرپاک آرا
٢٠- گوني بافي سما
٢١- آرد فجر
٢٢- نيرو رخش
٢٣- کارگران بخش خدماتي بيمارستان توحيد سنندج
٢٤- جمعي از بازنشستگان شهرستان سنندج
٢٥- کارگران شرکت فرش غرب کرمانشاه
٢٦- کارخانه لاستيک دنا
٢٧- جمعي از کارگران سيمان قائي
٢٨- جمعي از کارگران عسلويه
٢٩-جمعي از كارگران ايران خودور
٣٠- کارگران نساجي خامنه
٣١- جمعي از كارگران كيان تاير( لاستيک البرز)
٣٢- جمعي از کارگران كارخانه لوله سازي اهواز
٣٣-کارگران کارخانجات چرخ خياطي ايران (کاچيران)
٣٤- جمعي از کارگران پالايشگاه تبريز
٣٥- جمعي از کارگران پتروشيمي تبريز
٣٦- جمعي از کارگران ماشين سازي تبريز
٣٧- جمعي از کارگران تراکتور سازي تبريز
٣٨- جمعي از کارگران شهرک صنعتي شهيد سليمي تبريز
٣٩- جمعي از کارگران کارخانه سيمان صوفيان
٤٠- جمعي از کارگران شهرستان فيروز کوه
٤١- جمعي از کارگران کارخانه چيني سمنان
٤٢- جمعي از کارگران شهرستان مريوان
٤٣- جمعي از کارگران کارخانه صنايع فلزي شماره 2
٤٤- جمعي از کارگران وفعالين شهر کامياران
٤٥- جمعي از کارگران و فعالين شهر مشهد
٤٦- جمعي از کارگران کارخانه ذوب آهن اردبيل
٤٧- کارگران شرکت کارگلاس تهران
٤٨- کارگران يراق آلات قم
٤٩- جمعي از خبرنگاران بخش اجتماعي نشريه محلي کرج
٥٠- کانون فرهنگي و پژوهشي بامداد
٥١-انجمن حمايت از حقوق شهروندي
٥٢- دانشجويان سوسياليست دانشگاه هاي ايران
براي پيوستن به اين كمپين با آدرس زير تماس بگيريد:
campain1may@gmail.com
همچنين ميتوانيد پتيشني كه در سايت سنديكاي كارگران شركت واحد در همين رابطه گذاشته شده است٬ را امضا كنيد و با اين كار حمايت خود را از دستگير شدگان اول مه و قطعنامه روز جهاني كارگر اعلام نماييد. براي امضاي اين پتي شن ميتوانيد لينك زير را باز كنيد:
http://syndicavahed.info/petition
اتحاديه هاي كارگري و نهادهاي بين المللي اي كه تا كنون حمله وحشيانه جمهوري اسلامي را به مراسم اول مه محكوم كرده و خواهان آزادي فوري دستگير شدگان روز جهاني كارگر شده اند:
١- کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري (ITUC) متشكل از ۱۷۰ ميليون کارگر در سطح جهان.
٢- كنفدراسيون عمومى كارگران فرانسه (س ژ ت)- بخش ADDSEA
٣- سازمان آموزش جهاني (ايي.آي)
٤- فدراسيون بين المللي کارگران حمل و نقل (آي.تي.اف)
٥- اتحاديه بين المللي صنايع مواد غذايي، کشاورزي و خدمات (آي.يو.اف)
٦- انترناسيونال كارگران ساختمانى و چوب (BWI)
٧- ويولا ويلكينز از سوي كارگران صنعتى جهان – ملبورن، استراليا
٨- تيم داناوان دبير اتحاديه خدمات عمومى و تجارتى PCS
٩- كميته همبستگى بين المللى اتحاديه كارگران خدمات عمومى كانادا-انتاريو
١٠- سيلويا هيل- عضو قوه مقننه شوراي قانون گذار دولت ايالت نيو ساوت ولز
١١- اتحاديه پست کانادا و اتحاديه ترانسپورت آمريکا
١٢- شوراي اتحاديه هاي کارگري استراليا
١٣- اتحادیه سراسری کشتیرانی استرالیا
١٤- نامه اعتراضی بخش استان نیو سات ولس اتحادیه ساختمانی، جنگل، معدن و انرژی استرالیا
١٥- فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (آی، تی، یو،سی)، سازمان آموزش جهانی (ایی، آی)،فدراسیون بین المللی حمل و نقل (آی، تی، اف) واتحادیه بین المللی صنایع غذائی، کشاورزی و خدمان (آی، یو، اف) روز ۲۶ ژوئن( ٥ تير) را روز جهانی مبارزه برای احقاق حقوق پایه ای کارگران ایران اعلام كرده اند ) و،سازمان عفو بین المللی (امنستی) از اين فراخوان پشتيباني كرده است.

جوانمیر مرادی و طه آزادی به شش ماه حبس تعزیزی محکوم شدند

به گزارش سايت اتحاد٬ دادگاه انقلاب اسلامی شعبه کنگان جوانمیر مرادی عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه و طه آزادی عضو علی البدل هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را به جرم برگزاری مراسم روز جهانی کارگر سال ٨٧ در عسلویه٬ غیابا تحت عنوان تبليغ علیه نظام جمهوری اسلامی، انجام تجمع غیر قانونی و تهیه شعارهای تحریک آمیز، به شش ماه حبس تعزیزی محکوم كرد. اين حكم روز دهم خرداد به خانواده طه آزادی در شهر سقز اعلام شده٬ و به آنان گفته شده است كه دادگاه انقلاب اسلامي به تشخیص خود به خاطر شرایط عیالواری جوانمير و طه ٬ مدت حبس آنها را به پرداخت ٢ میلیون تومان جریمه نقدی تبدیل كرده است.
اين در حاليست كه جوانمير مرادي و طه آزادي سال گذشته در همان روز اول مه دستگير و ٤٧ روز در زندان بودند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه طي اطلاعيه اي مشترك در پانزده خرداد ماه٬ بر حق كارگران براي برپايي مراسم روز جهاني كارگر تاكيد كرده و اعتراض خود را به صدور اين حكم غيابي در قبال اين كارگران اعلام داشته است. در اين اطلاعيه از همه كارگران ايران خواسته شده است كه اعتراض خود را به اين حكم اعلام دارند.
كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي حمايت و پشتيباني خود را از خواست اين كارگران قويا اعلام ميدارد و خواهان لغو فوري احكام صادر شده براي جوانمير مرادي و طه آزادي و باطل شدن پرونده تشكيل شده براي اين كارگران است.
كميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي٬ براي آزادي فوري و بدون قيد و شرط تمامي زندانيان سياسي از زندان مبارزه ميكند.

کميته مبارزه براي آزادي زندانيان سياسي
مرگ بر جمهوري اسلامي
زنداني سياسي آزاد بايد گردد
زنده باد اول مه مه روز جهاني كارگر
٢٠ خرداد ٨٨ – ١٠ ژوئن ٢٠٠٩
shahla_daneshfar@yahoo.com- 00447779898968

درخواست کفالت برای آزادی 4 نفر از بازداشت شدگان در مراسم روز جهانی کارگر و افزایش فشارها بر جعفر عظیم زاده

طبق خبر رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران امروز یکشنبه 17 خرداد به خانواده های شاپور احسانی راد،اسدالله پورفرهاد، جلوه جواهری ومحمد اشرفی اعلام کرده اند که برای آزادی افراد نامبرده باید کفیل معرفی کنند. طبق اخبار رسیده مأموران زندان اوین روز گذشته به جعفر عظیم زاده گفته اند به خانواده اش اطلاع دهد که تا ده روز دیگر ملاقات ندارد. از شب گذشته تماس های تلفنی جعفر عظیم زاده قطع شده وبه گفته زندانیان ایشان را به بند 240 منتقل نموده اند.اتحادیه آزاد کارگران ایران ضمن ابراز خوشحالی نسبت به آزادی 4 نفر مذکور و تبریک به خانواده هایشان و همچنین همه انسانهای مدافع حقوق کارگر و آزادیخواه در سراسر جهان که در این مدت با تمام توان با اعتراضات خود و فشارهای ناشی از آن بر مسئولین قضائی آزادی این عزیزان را میسر نمودند، نگرانی عمیق خود را نسبت به وضعیت سلامت دیگر بازداشت شدگانی که هنوز در بند هستند و بخصوص جعفر عظیم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران،که مسلما برای افزایش فشارها و اعمال شکنجه های روحی و جسمی به بند 240 زندان اوین انتقال داده اند، ابراز می دارد و از همه تشکلها، سازمانها، جمعها و انسانهای مدافع حقوق کارگر و حقوق بشر می خواهد تا ضمن اعتراض شدید به ادامه اذیت و آزارها براین رهبران و فعالین کارگری که هر آن ممکن است سلامتی و جانشان به خطر افتد، بر فشارهای خود بر دولت ایران برای آزادی هرچه سریعتر آنان بیافزایند.

اتحادیه آزاد کارگران ایران
17 خرداد 88

بهای شکنجه را چگونه پرادختی و ققنوس‌وار برخاستی

پدر دانشجوی دربند فرزندش را به استقامت در برابر دژخیمان فراخواند

پرونده محمد پوعبدالله، به شعبه 28 دادگاه انقلاب ارسال شده است. مادر این دانشجوی زندانی با بیان این مطلب گفت:" طی هفته گذشته بارها با مراجعه به دادگاه انقلاب خواهان تبدیل قرار بازداشت به قرار وثیقه شدم، اما قاضی اعلام کرد که پرونده وی به دادگاه ارسال شده است." محمد پورعبدالله پیش‌تر نیز در سال 86، در جریان بازداشت گسترده دانشجویان چپ، بیش از 50 روز را در بازداشتگاه 209 زندان اوین به سر برده بود. در هفته‌های گذشته، سایر بازداشت شدگان پرونده " آذرماه 86" نیز با دریافت احضاریه هایی به دادگاه احضار شده‌اند. پدر محمد پورعبدالله که فرزندش هم اکنون بیش از 100 روز است در بازداشت به سر می‌برد، با سرودن شعری برای وی، او را به استقامت فراخوانده است. پدر این دانشجو، زمانی این شعر را سرود که پسرش را در دادگاه انقلاب، با دست بند و وضعیت نامناسب مشاهده کرد. این شعر در زیر می‌آید:"

هستی

ترا دوست دارم

نه زانکه تعلقی به من داری

ترا دوست دارم

زانگونه که هستی

ترا می ستایم

زانکه در جستجوی خویشی

ترا که سیاوش وار از آتش گذر می کنی

تا بی گناهیت،معصومیتت و ایمان خود را
عیان سازی

آنروز هم

که در داد سرای عدالت؟!

با دستبندی همره سوداگران

در کنج دیوار سنگی پا برهنه لمیده شدی

چشمان مهربانت را پیامی بود

که آوای مرغ آمین را ندا می‌داد

آن روز

زندگی،ترس،ایمان

معنای دگری داشت

آن روز

ساختن و ساخته شدن نمای دگری داشت

و دگر روز را به یاد آر

که در کنج سلول انفرادی-بهای

)ش)شرافت

)ک)کرامت

)ن)نه گفتن

)ج)جوانی

)ه)همت را

چگونه پرداختی و

ققنوس وار بر خاستی

اینک بیاندیش

که کج اندیشان را ابایی نیست،مرامی نیست

اینک بی‌اندیش

چگونه زیستن را

در دامگه صیادان

اینک بی‌اندیش

که آسمان عشقت ستارگانی دارد

که چشم انتظار نور تواند

آری زندگی را دو باید

به یک تجربه آموختن

وان دگر به کار بستن

مهری حاضری( مادر کاوه مظفری):برای دادخواهی از ظلمی که بر فرزندانمان می‌رود چه می‌توانيم بکنيم؟

تغيير برای برابری - می‌خواهم بدانم چه می‌توانم بکنم که فقط و فقط به خاطر کاوه و جلوه باشد. از خود می‌پرسم کدامين حرکت می‌تواند بهتر باشد. کدامين حرکت می‌تواند به ضرر بچه‌ها و يا به نفع آن‌ها باشد؟

از خود می‌پرسم چه بگويم، چه نگويم، کجا بگويم، کجا نگويم ، چگونه بگويم...

28 روز از 11 ارديبهشت گذشت و من نفهميدم که اين روزها و شب‌ها چگونه گذشت. گذشت و گذشت و من کوهی از درد و رنج شدم. احساس سنگينی می‌کنم. سنگينی‌یی که بارش از درد رنج زمانه و غم و غصه از دوری فرزندم است که نمی‌دانم در چه شرايطی به سر می‌برد.

خوبي‌های کاوه و صداقتش، انسانيت و مهربانيش آن قدر زياد است که من در کمتر کسی در اين روزگار ديده‌ام. من به داشتن چنين فرزندی افتخار می‌کنم و از خودم می‌پرسم آيا سزاوار است که چنين انسان والايی را به بند بکشند و به زندان ببرند و به او آسيب برسانند. موضوعی که آن قدر درد آور است که از تحملم خارج است.

مادر عزيز و خوبم، خوشحالم که در اين دنيای آشفته بازار و بي‌رحم نيستی تا ببينی يا بشنوی که کاوه عزيزت را به حبس برده اند. مادرجان به ياد می‌آورم که چقدر تو از درد و رنج زمان زندگی خود در عذاب بودی و از زندگی هيچ نفهميدی تا اين که متلاشی شدی و فرو ريختی. رنج تو ناشی از آن چيزهايی بود که امروز کاوه برای از بين بردنش در زندان به سر می‌برد. کاوه‌یی که برای دنيای برابری تلاش می‌کند که در آن هيچ زنی به جرم زن بودن از مردش تحقير نبيند. کاوه‌یی که برای تغيير قوانينی تلاش می‌کند که به مردان اجازه می‌دهد عواطف همسر خود را ناديده گرفته و زندگي‌شان را با زن ديگری شريک سازند و تو خود قربانی اين قوانين بودی. آه مادر جان تحمل زيادت را به ياد می آورم که که چگونه با صبر و زحمت زياد زندگی پرمشغله‌ات را سامان می‌دادی. حال به من بگو چگونه اين شرايط را تحمل کنم؟

امروز صدا و سيما در باره تربيت فرزندان برنامه‌یی داشت. از نامناسب بودن تنبيه بدنی می‌گفت و تاثيرات مخربش بر رشد شخصيتی کودکان.... به ياد ندارم هر گز به کاوه عزيزم حرفی درشت گفته باشم و يا دستی از خشم بر او بلند کرده باشم. در تربيت من و پدرش تنبيه بدنی و کلامی نقشی نداشت. من پيش از آن که شعارهای امروزی از صدا و سيما در مورد تربيت فرزند بشنويم به چگونگی تربيت درست فرزندم فکر می‌کردم و وظيفه مادری آگاه را در اين می‌دانستم که فرزندانم در محيطی آرام و به دور از تنش رشد يابند و بزرگ شوند. امروز شاهدم فرزندی که بدون خشونت و تنش پروردم با خشونت به زندان می‌برند و مجبور است رفتاری را تحمل کند که آشنايی‌یی با آن ندارد.

اين درد را به چه کسی بايد گفت؟ کدامين نهاد مسئول می‌تواند يا می‌خواهد به حرف‌های ما گوش دهد؟ به کجا بروم و دردم را بر چه کسی بگويم تا شايد دری بسته بر من باز شود و دردم را چاره کند. نمی‌دانم، نمی‌دانم و از اين همه ندانستن‌ها در اين جامعه به تنگ آمده‌ام.

هر روز من و پدرش جلال به دادگاه انقلاب می‌روم تا شايد به داد ما پاسخی دهند. دريغ و درد از يک پاسخ. به ما می‌گويند:, پرونده نيامده، تحقيقات ادامه دارد، اطلاع ندارند، پرونده کامل نيست، خودمان زنگ می‌زنيم، هفته آينده بياييد، دو ساعت ديگر تماس بگيريد، قاضی نيامده، قاضی جلسه دارد، قاضی به مرخصی رفته است، به ما مربوط نيست، چرا با رسانه‌ها حرف می زنيد، ..., و در نهايت با زبان بی‌زبانی می‌گويند خفه شويد، دوست داريم که در زندان نگه‌شان داريم!

فرزندانی که برايشان زحمت کشيديم، چه من و پدرش، چه مادر جلوه و و چه مادران ديگر، تلاش کرديم تا فرزندی تحصيل کرده برای جامعه امان تربيت کنيم که سرتاپای وجودش لبريز از عشق و ايثار و مهرورزی و انسان دوستی است. باز به برنامه صدا و سيما فکر می کنم. برنامه‌یی که در مورد روش‌های درست تربيتی برای پروردن انسان‌هايی سالم داد سخن می‌گويد. و حال خودشان اين فرزندان سالم به ثمر نشسته را به بند می‌کشند و به زندان می‌فرستند تا به آن ها آسيب برسانند. من گيج شده‌ام. من ديوانه شده‌ام، من ...


کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های آزاد کارگری 10خرداد ماه 1388

نامه اتحاديه آزاد كارگران ايران به ٤ كنفدراسيون بزرگ جهاني

به : فدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری (آی، تی، یو،سی)، سازمان آموزش جهانی (ایی، آی)،فدراسیون بین المللی حمل و نقل (آی، تی، اف)،اتحادیه بین المللی صنایع غذائی، کشاورزی و خدمان (آی، یو، اف)،سازمان عفو بین المللی (امنستی)
با سلام
همانطور که اطلاع دارید مراسم اول ماه می روز جهانی کارگر امسال (2009) در شهرهای ایران از جمله تهران و سنندج مورد یورش سبعانه نیروهای انتظامی و لباس شخصیهای اطلاعاتی واقع شدند که در سنندج منجر به زخمی شدن تعداد زیادی و بازداشت شش نفر گردید (این شش نفر روز بعد با قرار وثیقه 20 میلیون تومان آزاد شدند). در پارک لاله تهران نیز همین اتفاق اما در سطح ویسع تری رخ داد و صدها نفر مجروح و حدود 170 نفر دستگیر شدند. بلافاصله بعد از بازداشت افراد شرکت کننده در مراسم، آنها را به پایگاههای اطلاعات انتقال داده و مورد بازجوئی همراه با شکنجه های جسمی و روحی قرار دادند. از زمان بازداشت افراد تاکنون هر روزه خانواده ها در مقابل دادگاه انقلاب در تهران تجمع می کنند و خواهان آزادی عزیزانشان هستند و از طرف دیگر همراه با اعتراضات خانواده ها، تشکلهای کارگری در ایران اقدام به فراخوان به کمپین برای آزادی دستگیرشدگان اول می نموده که تا حالا به خاطر حمایتهای داخلی و بین المللی بسیار موفق بوده و در نتیجه آن اکثر بازداشت شدگان آزاد گردیده اند.
اما هنوز تعدادی در زندان هستند که به گفته افراد آزاد شده در وضعیت بدی از نظر فضا، بهداشت، غذا و غیره بسر می برند و علاوه بر این همیشه مورد ضرب وشتم و بی حرمتی مأموران زندان قرار می گیرند. در میان افراد بازداشت شده کسانی را به طور ویژه برای گرفتن اعترافات واهی شکنجه کرده اند که ازجمله جعفر عظیم زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران، سعید یوزی و محمد اشرفی از اعضای کمیته پیگیری برای ایجاد تشکلهای آزاد کارگری می باشند. افراد یاد شده را روزسوم خرداد ساعاتی بعد از تماس جعفر عظیم زاده با همسرش از بند 240 زندان اوین به بند معروف و مخوف 209 می برند و به شدت شکنجه می شوند، به طوری که ساعتها بعد از انتقال مجدد آنها به بند 240 جعفر عظیم زاده از ناحیه سر به شدت درد می کشد. هم چنین سعید یوزی که دچار بیماری سرطان معده بوده و بر اثر قطع درمان و نرسیدن دارو پوستش به خاطر بیماریش به شدت دچار ناراحتی می شود و از ناحیه چشم نیز دارای مشکل هست. این وحشیگیری در حالی صورت می گیرد که تاکنون اعتراضات صدها میلیونی در سطح جهان به بازداشت و اذیت و آزار شرکت کنندگان در مراسم اول می براه افتاده و در واقع دهن کجی ای به خواست جهانی برای رعایت حقوق انسانی بوده که از طرف سیستم قضائی و اطلاعاتی ایران به نمایش گذاشته می شود و از طرفی روند بازجوئیها به گفته خود مقامات قضائی پایان یافته است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران به شدت نگران سلامتی بازداشت شدگان، بویژه افراد نام برده است و ضمن قدر دانی از تلاشهای تاکنونی اتحادیه ها و تشکلهای کارگری و سازمانهای مدافع حقوق بشربرای آزادی دستگیر شدگان اول می، تقاضا دارد که برای رهائی همه زندانیان بر فشارهای خود به دولت ایران بیافزایند.
با احترام
اتحادیه آزاد کارگران ایران
6/3/1388From: The Free Union of Iranian Workers
To: International Trade Union Confederation (I. T. U. C.); Education International (E. I.); International Transport Workers’ Federation (I. T. W. F.); International Union of Food, Agriculture, Hotel, Restaurant, Catering, Tobacco and Allied Workers’ Association (I. U.F.); Amnesty International

Dear friends,
As you are no doubt informed by now, this year’s May Day ceremonies in Iran were savagely attacked, in Tehran and Sanandaj among other cities, by the police as well as the paramilitary thugs of the regime a.k.a. “the plain clothes”. In Sanandaj, the attacks led to several injuries and the arrest of 6 people, who were released the following day on bails of $20,000 each. The same happened at Laale Park in Teheran but at a much lager scale, leading to several hundred injuries and about 170 arrests. The detainees were immediately transported to intelligence bases and put under intense interrogation using different physical and psychological methods of torture. Ever since their detention their families have been gathering daily in front of the so-called Revolution Court Ever demanding the release of their loved ones. At the same time, different workers’ organizations in Iran have called for a campaign to release May Day detainees that has been very successful so far thanks to the national and international support it has received.
As a result of the said collective efforts the majority of the detainees have been released. However, still a number of them remain in jail who, according to the released individuals, suffer from very bad conditions with regards to space, sanitation, food, and so on, in addition to constant denigration and/or beating by prison officers. Among those still in custody, a few, such as Jafar Azimzade, President of The Free Union of Iranian Workers, Sa’id Yoozi and Mohammad Ashrafi, members of the Follow-up Committee to Form Free Workers’ Organizations, have been particularly subjected to torture in order to extract fictitious confessions from them. On May 24th, a few hours after Jafar Azimzade’s short contact with his wife, the said individuals were transferred from Ward 240 of Evin Prison to the notorious Ward 209 and put under such intense torture that Jafar Azimzade had been suffering from pain in his head for many hours after they had been transferred back to Ward 240. Also, Sa’id Yoozi’s treatment for stomach cancer has been interrupted and he has not received his skin medication that has caused him grave agony. He also suffers from eye disorder.
Such savagery takes place in the face of protests by millions of people around the world and is, indeed, pouring scorn on the demand for observing human rights on the part of the judiciary and the intelligence system in Iran. And all that happens at a time when, according to the judicial authorities themselves, the processes of interrogations have ended.
We, at The Free Union of Iranian Workers, are deeply concerned about the physical and psychological well-being of the detainees, especially those named above. While greatly appreciating the efforts made by all workers’ and human rights organizations across the globe to free the detainees of May 1 in Iran, we once again urge them to increase their pressure on the Iranian government to release the individuals who still remain in detention.

Salutes,
The Free Union of Iranian Workers
27 May, 2009