صدور احکام سنگین زندان برای دانشجویان دانشگاه شیراز

پس ازبازداشت گسترده دانشجویان دانشگاه شیراز در روز ۱۳ آبان وبرگزاری دادگاه این دانشجویان احکام قضایی ۹ تن از آنان از سوی دادگاه انقلاب اعلام شد
شنبه ۲۱ آذر ۱۳۸۸ - ۱۲ دسامبر ۲۰۰۹پس ازبازداشت گسترده دانشجویان دانشگاه شیراز در روز 13 آبان وبرگزاری دادگاه این دانشجویان احکام قضایی 9 تن از آنان از سوی دادگاه انقلاب اعلام شد :
1. کاظم رضایی؛دانشجویی دانشگاه شیراز 5 سال و 8 ماه حبس تعزیری
2. دکتر مسیح ا... حقیقت جو استاد علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز 5 سال حبس تعلیقی
3. نظری دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی 4 سال حبس تعزیری
4. یحیی طاووسی دانشجوی دانشگاه شیراز 3 سال حبس تعزیری
5. احسان کاووسی دانشجویی دانگاه علوم پزشکی 3 سال حبس تعزیری
6. علی جلالی دانشجویی دانشگاه پیام نور 6 ماه حبس تعلیقی و پرداخت 1 میلیون تومان جریمه نقدی
7. مجتبی حسینی دانشویی دانشگاه شیراز 6 ماه حبس تعلیقی
8. سعید رضایی دانشجویی دانگاه علوم پزشکی 6 ماه حبس تعلیقی
9. خیبر حسن پور دانجوی دانشگاه شیراز 6 ماه حبس تعلیقی
همچنین بنایی , علی جلالی , سعید رضایی , زاهدی , ظهوریان , احمد عارف , ایوب پورفتحی , طاهری , صفرپور , پورسلطان ،علی صالح پور , کاظم رضایی , یحیی طاووسی , ندا اسکندری , خدیجه قهرمانی , نظری , شیروانی , باقری دانشجویانی بودند که پس از 13 آبان بازداشت و تا کنون در بازداشت به سر می برند
همزمان با 16 آذر سعید آگنجی از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد شیراز ، راضیه جعفری و سعید لطفی از فعالین دانشگاه شیراز به اداره اطلاعات احضار و بازداشت شدند که تاکنون نیز در بازداشت به سر می برند .
12 تن از فعالین دانشجویی دانشگاه شیراز که در جریان تجمعات روز دانشجویی سال گذشه از تحصیل محروم و پرونده آنان به کمیته انضباطی وزارت علوم ارجاع داده شده بود مجددا از سوی کمیته انضباطی این دانشگاه احضار و پرونده آنان جهت صدور احکام سنگین تر مجددا به کمیته انضباطی وزارت علوم فرستاده شد.

٢٠ تن از فعالین دانشجویی دانشگاه آزاد تبریز به کمیته انضباطی احضار شدند.

در پی برگزاری مراسم روز دانشجو در دانشگاه آزاد تبریز ٢٠ تن از فعالین دانشجویی به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شدند که در این میان تا کنون ٣ تن از دانشجویان دانشگاه هر یک با احکام ٢ ترم تعلیق از تحصیل مواجه شده اند.
اتهامات عنوان شده از سوی کمیته انضباطی ، شرکت در تجمعات غیر قانونی و شعار دادن علیه دولت محمود احمدی نژاد می باشد.

آزادی چهار دانشجوی بازداشتی شیراز

ندا اسکندری، خدیجه قهرمانی، سید محمد حسینی و یحیی طاووسی دانشجویان دانشگاه شیراز عصر روز ٢٣ آذر پس از گذشت بیش از ۱ ماه از بازداشتگاه اداره اطلاعات شیراز آزاد شدند. ندا اسکندری و خدیجه قهرمانی یک ماه پیش در راه برگشت از کمیته انضباطی دانشگاه شیراز توسط نیروهای اداره اطلاعات بازداشت شدند
.يحیی طاووسی دیگر دانشجوی آزاد شده می باشد که به هنگام مراجعه برای پیگيری وضعیت کاظم رضایی دانشجوی بازداشتی دانشگاه شیراز به دادگاه انقلاب مراجعه کرده بود، توسط معاون دادستان بازداشت شد.

ديوان عدالت اداري جمهوري اسلامي حكم اخراج منصور اسانلو را صادر كرد

منصور اسانلو بيش از دو سال است كه در زندان است
منصور اسانلو، رييس هيات مديره سنديكاي شركت واحد كه به خاطرات مبارزات سال ٨٤ كارگران شركت واحد براي ايجاد تشكل خود و خواستهاي برحقشان، حكم زندان گرفت، هم اكنون بيش از دو سال است كه در اسارت جمهوري اسلامي در بازداشت بسر ميبرد. به گزارش ايلنا، بنا به خبري كه از جانب پرويز خورشيد وكيل او منتشر شده است، شعبه عدالت اداري جمهوري اسلامي، حكم اخراج از كار گرفته است. ديوان عدالت اداري جمهوري اسلامي، ادامه دستگاه بوروكراسي و سركوب جمهوري اسلامي، حكم اخراج منصور اسانلو را صادر كرده است، براي اينكه كارگران شركت واحد و كل جامعه را از تلاش براي متشكل شدن و پيگيري خواستها و مطالباتشان عقب براند. بايد به اين حكم اعتراض كرد. منصور اسانلو و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند. تمامي پرونده هاي تشكيل شده براي كارگران و دستگير شدگان بايد فورا باطل اعلام شود. آزادي فوري همه زندانيان سياسي حكم انقلاب مردم است و خواستي است كه مردم هر روزه آنرا فرياد ميزنند.

به احكام صادر شده براي كارگران نيشكر هفت تپه، اخراج آنها از كار وسيعا اعتراض كنيم

بنا بر گزارشهاي منتشر شده، پس از اخراج علي نجاتي، اكنون ٤ نفر ديگر از كارگران دستگير شده نيشكر هفت تپه كه نمايندگان محبوب و منتخب كارگران هستند، به نامهاي فريدون نيکوفرد، قربان عليپور، محمدحيدري مهر و جليل احمدي با حکم کارگزيني اين شرکت به بهانه ١٥ روز غيبت از کار خود اخراج شدند.
كارگران نيشكر هفت تپه به جرم مبارزه براي خواستهاي برحق خود و دفاع از حق مسلم كارگران و ايجاد تشكل خود ٦ ماه حكم زندان گرفته و هم اكنون در بازداشت بسر ميبرند. ٥٠٠٠ كارگر نيشكر هفت تپه با خانواده هايشان و با اتكا به نيروي مردم شهر و كل كارگران نيروي عظيمي هستند كه ميتوانند و بايد جمهوري اسلامي را به خاطر صدور احكام زندان براي كارگران و احكام اخراج براي كارگران دستگير شده زير فشار قرار دهند و به عقب نشيني وادارند. كارگران نيشكر هفت تپه، منصور اسانلو و ابراهيم مددي از كارگران شركت واحد، مهدي فراهي شانديز از بازداشت شدگان مراسم اول ماه مه امسال كه هم اكنون پس از گذشت بيش از شش ماه از زمان دستگيري، بصورت بلاتکليف در زندان نگه داشته شده است، فرزاد كمانگر معلم معترضي كه خطر حكم اعدام بر روي سرش هست و همه زندانيان سياسي بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند.
لازم به يادآوريست كه از سوي علي نجاتي رييس هيات مديره سنديكاي نيشكر هفت تپه، در حمايت از كارگران زنداني صندوقي براي كمك به آنها اعلام شده است. كمك به صندوق همبستگي با كارگران نيشكر هفت تپه اولين گام در حمايت از مبارزات برحق اين كارگران و خواستها و مطالباتشان كه خواستهاي كل كارگران و كل جامعه است ، مي باشد. وسيعا به اين كمپين بپيونديم و با كمك هاي مالي خود كارگران نيشكر هفت تپه را مورد حمايت و پشتيباني خود قرار دهيم.
کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در همبستگي با همكاران زنداني خود اقدام به جمع آوري كمك مالي كردند
حراست كارگران را بخاطر اين اقدام تهديد كرد
.
بنا بر اخبار منتشر شده روز ١٧ آذر ماه کارگران شرکت نيشکر هفت تپه دستمزد مهر ماه خود را پس از نزديک به دو ماه دريافت کردند. در اين روز كارگران دست به اقدام بسيار جالبي زده و براي خانواده هاي ٥ همکار زنداني خود، كمك مالي جمع كردند کردند.
بدنبال اين حركت متحدانه و همبستگي با نمايندگان محبوب خود كه هم اكنون بخاطر مبارزه براي داشتن تشكل كارگران، سنديكاي نيشكر هفت تپه و دستمزدهاي معوقه و ديگر خواستهايشان در زندانند، روز ١٩ آذر حراست شرکت نيشکر هفت تپه با احضار رضا رخشان نسبت به انجام اين كار هشدار داد و آنان را از جمع آوري کمک مالي براي خانواده هاي ٥ همکار زنداني خود بشدت منع کرد. ٥ هزار كارگر نيشكر هفت تپه خواهان آزادي فوري همكارانشان از زندان و بازگشت آنها به كار و باطل شدن پرونده هاي تشكيل شده براي آنان هستند. اين خواست همه كارگران و همه انسانهاي آزاديخواه است. كارگران نيشكر هفت تپه و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند.

شکايت آي تي يو سي و آي يو اف از دولت ايران به سازمان جهاني کار در ارتباط با سنديکاي هفت تپه دبير کل کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري(آي تي يو سي) و دبير کل اتحاديه مواد غذايي طي نامه اي از دولت ايران به خوان ساومويا(مسئول هماهنگي سازمان جهاني کار) اعلام شكايت كرده و در آن به زنداني بودن فعالين کارگري هفت تپه علي نجاتي، فريدون نيکوفر، قربان عليپور، محمد حيدري مهر و جليل احمدي اعتراض شده است و خواهان آزادي آنها گرديده اند. همچنين در نامه به احضار محمد اوليايي فرد وکيل سنديکا به دادگاه در هفته آينده و پرونده رضا رخشان نيز اشاره شده است. اين شکايت به بخش آزاديهاي تشکلات آي ال او است که در ماه ژوئن به وضعيت آزادي تشکل درايران ميپردازد.

تجمع اعتراضی خانواده های دستگیر شدگان اخیر

بيش ٢٠٠ نفر از خانواده بازداشت شده هاي مراسم ١٦ آذر، روز شنبه ٢١ آذر ماه به منظور اطلاع یافتن از وضعيت و شرایط عزیزان خود و آزادی آنها در مقابل دادگاه انقلاب دست به تجمع اعتراضی زدند .
از وضعیت و شرایط اکثربازداشت شده های ١٦ آذر بخصوص دانشجویان هنوز هیچ خبری در دست نیست. خانواده بازداشت شده ها به خصوص دانشجوياني ،كه هنگام خروج از دانشگاه و يا در خيابان بازداشت شده اند و تا به حال تماسی نگرفته اند مي گويند به احتمال زياد به سلولهای انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوین منتقل شده اند. دستگیر شدگان ١٦ آذر در سلولهای انفرادی بند ٢٠٩ و ٢٤٠ زندانی هستند .
در طي روزهاي گذشته تعدادي اندکی از بازداشت شده ها با خانواده خود تماس گرفته اند و خانواده خود را از محل بازداشتشان مطلع كرده اند آنهایی كه توانستند با خانواده هاي خود تماس بگیرند اعلام كرده اند كه بند ٢٤٠ و بندهاي ديگر مملو از دستگیر شدگان است و عده اي ديگر به بند ٢٠٩ منتقل شده اند . برای تحت فشار قرار دادن بازداشت شدگان آنها را از پوشش کافی برای استراحت محروم کرده اند و وسایل حرارتی بند ها خاموش می باشد. زندانیان از سوز سرمای شدید رنج می برند.

مادران عزادار دستگیر شده از زندان آزاد شدند.

روز شنبه ١٤ آذر تعدادی از مادران عزادار که طبق روال هر هفته در پارک لاله تجمع کرده بودند، دستگیر شدند. مادران دستگیر شده و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. ساعت ٣عصر روز دوشنبه ١٦ آذر در حالیکه خانواده های دستگیر شدگان و دیگر مادران عزاداردر اعتراض به این دستگیریها جمع شده بودند، تمام مادران دستگیر شده در چند نوبت از بازداشت آزاد شدند. استقبال کنندگان از مادران با شعارهای درود بر مادر دلاور استقبال کردند. طبق آخرین اخبار، مادران آزاد شده ٣٣ نفر بودند که در بین آنان رهگذران جوان از جمله دختری ١٥ ساله نیزدیده شده است .طبق مشاهدات مادران در این جریان ٣ پسر جوان نیز در پارک لاله دسنگیر شده اند که اطلاعی از آنان در دست نیست .
مادران عزادار همچنین روز شنبه ٢١ آذر به روال هفتگی خود در میدان آب نمای پارک لاله تهران در حال تجمع بودند که مامورین سرکوبگر نیروی انتظامی،لباس شخصی و بسیجیها با بر خوردی وحشیانه سعی در متفرق کردن آنها کردند. با اين حال مادران تجمع خود را شکل داده وقصد راه پيمايي درپارك را داشتند که نیروهای سرکوبگر اجازه راه پیمائی به دور میدان آب نمای پارک لاله را به آنان ندادند. مادران به بیرون از پارک رفتند، و از میدان آب نمای پارک لاله شروع به راهپیمایی کرده و وارد خیابانهای مرکزی شهر شدند. آنها از خیابان امیر آباد بسوی چهار راه فاطمی حرکت کردندو هنگام حرکت دستهای خود را به عنوان علامت پیروزي بر سر خود بلند کرده بودند. در این راهپیمایی و طی مسیر تعداد زیادی از مردم به آنها می پیوستند و از مادران عزادار حمایت می کردند. و ماشین های سواری نیز هنگام مشاهده راه پیمائی مادران با بوق زدن از آنها حمایت می کردند .
نیروهای سرکوبگر رژیم با عربده کشی و توهین و تهدید سعی در متفرق کردن مادران داشتند. لباس شخصیها خطاب به مادرانی که نسبت به برخوردهای وحشیانه آنها اعتراض می کردند پاسخ ميدادند كه ما پول گرفتیم تا همۀ شما را بکشیم، ميخواهید مثل سری قبل باز هم شما را دستگیر کنیم وبا كلمات توهين آميز به مادران توهين كرده وميگفتند بروید گم شوید. بدین ترتیب راهپیمایی ادامه یافت و بعد مادران قرار شنبه بعد را گذاشته و محل را ترک کردند.