٤ نفر از کارگران شرکت آوانگان اراک بازداشت شدند

روز ٥ مهر کارگران شرکت آوانگان اراک در اعتراض به ٦ ماه حقوق و مزایای معوقه خود و عدم پرداخت سنوات بازنشسته ها در مقابل درب این کارخانه تجمع کردند . این کارگران روز پنجشنبه ٢ مهر نیز در همین رابطه در مقابل اداره کار استان تجمع داشتند. در جریان این اعتراضات چهار نفر از کارگران بازداشت شده اند , علاوه برآن هم اکنون برق کارخانه به دلیل پرداخت نکردن صورت حساب قطع شده و جریان گاز طبیعی هم بدلیل بدهی دو میلیارد ریالی به شرکت گاز در شرف قطع است . به گزارش خبرنامه ندا یکی از کارگران معترض این کارخانه میگوید: ما بارها در جلوی درب کارخانه اداره کار استان استانداری مرکزی و فرمانداری تجمع کرده ایم و چند بار خیابان مقابل شرکت را مسدود کرده ایم . اما مسئله ودرخواست ما حل و فصل نمیشود .
شرکت آونگان اراک به عنوان بزرگترین سازنده برج های انتقال نیرو و مخابراتی در سطح کشور است، اما کارگران آن همواره با دستمزدهای معوقه روبرویند. این شرکت ٥ سال است که به بخش خصوصی واگذار شده است و از همان زمان به بهانه خصوصی سازیها، مرتبا کارگران این کارخانه با دستمزدهای معوقه درگیر بوده اند. مدیر عامل کارخانه بسیاری از تجهیزات آونگان را فروخته و یا برای نصب به مکان دیگری انتقال داده است .
کارگران اعلام کرده اند که تا رسیدن به خواستهایشان و آزادی همکاران خود از بازداشت به اعتراضشان ادامه خواهند داد.
کارگران بازداشت شده شرکت آوانگان باید فورا از زندان آزاد شوند.


کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
زندانی سیاسی آزادی باید گردد
٥ مهر ٨٨- ٢٧ سپتامبر ٢٠٠٩
00447779898968
Shahla_daneshfar@yahoo.com
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com

به تجمعات هر روزه خانواده های دستگیرشدگان اخیر بپیوندیم

تمامی دستگیر شدگان اخیر و همه زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند

روز ٢٧ شهریور بار دیگر مردم در ابعادی دهها هزارنفره در شهرهای تهران، شیراز، اصفهان و تبریز به خیابان آمدند، شعار مرگ بر دیکتاتور دادند و با نیروهای سرکوب درگیر شدند.
در این روز تعدادی در تهران و شهر های مختلف دستگیر شدند. اما آماری از میزان دقیق دستگیری ها در دست نیست.
روز شنبه ٤ مهر حدود ١٥٠ نفر از خانواده های بازداشت شدگان این روز در مقابل دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی تجمع کردند و خواهان آزادی عزیزانشان از زندان شدند. خانواده ها یک به یک وارد دادگاه میشدند و در صفی طولانی باید منتظر می ماندند تا ببینند آیا سرانجام بعد از یک هفته نام عزیزانشان از سوی مقامات مربوطه به عنوان بازداشتی اعلام میشود یا خیر. بدین ترتیب در این روز نام تعدادی از دستگیرشدگان روز ٢٧ شهریور به خانواده هایشان اعلام شد. اما هنوز تعدادی از خانواده ها در بی خبری از عزیزان خود هستند و این موضوع موجب اعتراض شدید آنها قرار گرفت.
یکی از روش های دادگاه انقلاب اسلامی برای فشار به خانواده های زندانیان سیاسی، عدم تایید اسامی بازداشت شدگان و سردواندن آنهاست و وقتی نیز مادران برای پیگیری فرزندانشان مراجعه میکنند، مقامات مرتجع و جنایتکار دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی و زندان اوین به آنها پاسخ نمیدهند و میگویند باید شناسنامه پدر باشد تا جواب دهند. بسیاری از خانواده ها که از راههای دور به زندان اوین مراجعه میکنند، با برخوردهای اهانت آمیز زندانبانان شکنجه گر جمهوری اسلامی بیشتر زیر فشار قرار میگیرند و این موضوع موجب درگیری هر روزه خانواده ها با آنان شده است. خانواده هایی که تا کنون اسامی فرزندانشان اعلام نشده، بشدت نگران این هستند که آنها را به بازداشتگاههای مخفی و زیر شکنجه برده باشند. مجموعه این وضعیت به اعتراض در میان خانواده ها شدت داده است.
در تجمع روز ٤ مهرتعدادی از خانواده ها تلاش کردند با دفتر حداد عادل تماس بگیرند تا بلکه خبری از عزیزان خود بدست آورند. اما طبق معمول به آنان پاسخی داده نشد و منشی دفتر میگفت اگر اسم فرزند شما بعنوان بازداشتی اعلام نشده است، باید صبر کنید تا به شما اطلاع داده شود. و خانواده ها را از مراجعه و تماس با رسانه ها برحذر میکردند.
در این تجمع اعتراضی، مامورین انتطامی که در جلوی درب دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی بودند، مانع ایستادن خانواده ها مقابل درب میشدند و با لحن توهین آمیزی آنها را از آنجا دور میکردند. اما خانواده ها درگیر شده و به تجمع خود ادامه دادند. طی یک هفته اخیر این خانواده ها هر روزه در مقابل دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی و زندان اوین تجمع کرده اند و هر روز از هر خانواده یکنفر به دادگاه و یکنفر به زندان اوین مراجعه میکند تا بلکه خبری از دستگیر شدگان بدست آید. خانواده ها بشدت نگران شکنجه و تجاوز جنسی و جان عزیزان خود هستند. در این روز همچنین صد نفر از خانواده های دستگیر شدگان اخیر در مقابل درب دژبانی زندانی اوین تجمع کرده و پیگیر وضع فرزندانشان شدند.
خانواده های دستگیر شدگان در تجمعاتشان میگفتند که اجازه نخواهند داد که با بازداشتی ها همان رفتاری را بکنند که در کهریزک شد. و وای به حال آنها اگر سخنی از شکنجه و تجاوز و بدرفتاری از عزیزانشان بشنوند و به هیچ وجه سکوت نخواهند کرد. اکنون مقابل درب دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی و زندان اوین محل تجمع هر روزه خانواده ها و درگیر شدن آنها با مامورین جمهوری اسلامی است. خانواده ها خواهان آزادی فوری عزیزان خود از زندان هستند.
از جمله روز چهارشنبه ١ مهر نیز با توجه به فضای اعتراضی در میان خانواده ها، تعدادی از خودروهای نیروی انتظامی در مقابل دادگاه در محل تجمع خانواده ها مستقر شده و محل را تحت کنترل داشتند. در این تجمع مامورین انتظامی که شاهد فحاشی خانواده ها و اعتراض آنان بودند، آنها را مجبور کردند که در قسمت پایین درب زندان باستند تا مقابل دید عابرین نباشند.
در این روز همزمان در حدود ٦٠ نفر از خانواده بازداشتي ها نيز در مقابل درب دژباني زندان اوين تجمع كردند و خواهان آزادي فوري عزيزان خود بودند. ولی ماموران زندان اوين به سمت آنها یورش بردند و با فشار و تهدید خانواده ها را مجبور كردند تا در قسمت پايين زندان اوين بايستند که در معرض دید عابرین نباشند و نیز مانع هر گونه اعتراضی از طرف خانواده ها مي شدند.
همچنان که اشاره شد، آماری از دستگیری های ٢٧ شهریور و اینکه چه تعداد از دستگیر شدگان ٤ ماه اخیر هنوز در بازداشت بسر میبرند، در دست نیست. طیق گزارش های منتشر شده بدنبال دستگیریهای ٢٧ شهریوز بدلیل پر شدن بند ٢٠٩، تعدادی از زندانیان دستگیری های اخیر را به قرنطینه های بندهای عمومی زندان اوین منتقل کرده اند. و گفته میشود هم اکنون در سلولهای انفرادی ٣ تا ٤ نفر را جا داده اند. همچنین تعداد بسیاری به سلولهای انفرادی بند ٢٤١ انتقال داده شده اند. تعدادی از زندانیان سیاسی زن و مرد را نیز ناگزیر از بند ٢٠٩ به قرنطینه بند ٧ و قرنطینه بند زنان منتقل کرده اند.

کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی همه انسانهای آزادیخواه را فرا میخواند که وسیعا به تجمعات خانواده های دستگیر شدگان اخیر بپیوندند. زیر فشار اعتراضاتمان، جلوی تداوم جنایاتشان در اردوگاه کهریزک را گرفتیم. کاری کردیم که بیایند و رودروی ما مردم و تمام جهان حساب پس دهند، جنایاتی که پرونده اش روشن است و باید برای آن محاکمه شوند. با تداوم اعتراضاتمان باید بساط زندان و سرکوبشان را جمع کنیم. باید در و دیوار را از شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، پر کنیم. همانطور که شعار دادیم، توپ، تانک ، کهریزک دیگر اثر ندارد. باید با مبارزاتمان کاری کنیم که ناگزیرشوند همه زندانیان سیاسی را از زندان آزاد کنند. و این ابزار سرکوب را از دستشان بگیریم وخلع سلاحشان کنیم. باید در تظاهراتهای شبانه و در اعتراضاتمان همه جا شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد طنین اندازد. باید صف اعتراضمان را برای آزادی زندانیان سیاسی از زندان قدرتمند و متحد کنیم.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی برای آزادی بدون قید و شرط تمامی دستگیر شدگان اخیر و زندانیان سیاسی مبارزه میکند.

کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی
زندانی سیاسی آزادی باید گردد
٤ مهر ٨٨- ٢٦ سپتامبر ٢٠٠٩
00447779898968
Shahla_daneshfar@yahoo.com
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com
آزادی چهار فعال کارگري، افشين نديمي، کاوه گلمحمدي ، شعيب صابري و آزاد منيري نيا از زندان را تبريک ميگوييم

به گزارش کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکلهاي کارگري چهار شنبه ۱ مهر ماه ۸۸، چهار نفر از فعالين کارگري و از اعضاي "اين کميته " به اسامي افشين نديمي، کاوه گلمحمدي، شعيب صابري و آزاد منيري نيا که روز ۴ شهريور ۸۸ در شهر کامياران دستگير شده بودند با قرار وثيقه ۱۵ و ۲۰ ميليون توماني از زندان مرکزي شهر سنندج آزاد شدند. ساعت ۸ شب، خانوادهاي نامبردگان همراه با جمعي از فعالين کارگري و اعضاي کميته هماهنگي ... با حلقه‌هاي گل در نزديکي زندان سنندج آنها را مورد استقبال قرار دادند و سپس راهي شهر کامياران شدند. آزادي اين عزِيزان از زندان را به آنها و به خانواده و بستگانشان، و به کميته هماهنگي براي کمک به ايجاد تشکلهاي کارگري و همه انسانهاي آزاديخواه تبريک ميگوييم .

آخرين اخبار از منصور اسانلو و ابراهِيم مددي

ابراهيم مددي از کارگران شرکت واحد هنوز در زندان است. به گزارش يوسف مولايي وکيل کارگران سنديکاي شرکت واحد که در ١٧ شهريور با وي ملاقات داشته است، عليرغم اينکه ٢٥٠ روز از زندان بودن وي ميگذرد، هنوز حتي با مرخصي او از زندان موافقت نميشود. همچنين منصور اسانلو در زندان رجايي شهر بسر ميبرد و در تاريخ ١٨ شهريور وکلاي او يوسف مولايي و پرويز خورشيدي با وي ملاقات داشتند. و بنا به گزارشهاي منتشر شده از جانب آنان، با وجود وضعيت جسمي بد منصور اسانلو ، از بردن وي به بيمارستان بيرون از زندان خودداري ميشود و او در بندي بسر ميبرد که در آن بشدت تحت فشار است و سلامتي اش در خطر است. گزارشات قبلي نيز حاکي از شکنجه منصور اسانلو و ضرب و شتم وي بود. منصور اسانلو و ابراهيم مددي در رابطه با اعتصاب سال ٨٤ کارگران شرکت واحد و مبارزه براي خواستهاي برحق کارگران در زندانند. منصور اسانلو، ابراهيم مددي و کليه دستگير شدگان اخير و زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند. اين خواست فوري مردم است

سعيد رستمي از کارگران دستگير شده اول ماه مه تهران از زندان آزاد شد

سعيد رستمي کارگر مهاجر افغاني که در مراسم اول ماه مه امسال در پارک لاله به همراه حدود ١٥٠ نفر ديگر دستگير شده بود، ساعت دو و نيم روز چهارشنبه ٢٥ شهريور ساعت پس از تحمل چهار و نيم ماه حبس از زندان آزاد شد.

بازپرس شعبه ٢ امنيت ابتدا براي وي به اتهام اقدام عليه امنيت ملي قرار وثيقه صد ميليون توماني صادر کرده بود که پس از اعزام وي به دادگاه و اظهارات سعيد مبني بر اينکه تبعه کشور افغانستان است و کارت اقامت ندارد، دادگاه شعبه ٢ امنيت، پرونده وي را به دادسراي بعثت فرستاد و سعيد رستمي تا طي شدن مراحله اداري اين دادگاه به وضعيت وي در چهارشنبه ١٨ شهريور ماه که حکم آزادي وي را صادر کرد، بصورت بلاتکليف در زندان ماند. پس از صدور حکم آزادي سعيد رستمي در ١٨ شهريور، او روز شنبه ٢١ شهريور ماه در حالي که با حکم آزادي قاضي دادسراي بعثت در حال خروج از زندان بود، توسط افسر نگهبان درب خروجي زندان اوين با اعلام اينکه شما بايد از ايران اخراج شويد، مجددا به زندان بازگردانده شد و روز يکشنبه ٢٢ شهريور ماه بار ديگر به دادسراي بعثت اعزام شد و مقامات فاشسيست جمهوري اسلامي از همانجا سعيد رستمي را جهت اخراج از ايران به کمپ فرستادند که مسئولين کمپ از پذيرش وي خودداري کردند و بار ديگر سعيد به زندان اوين عودت داده شد تا اينکه روز چهارشنبه ٢٥ شهريور بار ديگر به دادسراي بعثت اعزام گرديد و سرانجام در اين روز از زندان آزاد شد.
جمهوري اسلامي زير فشار اعتراضات و کمپيني جهاني ناگزير شد دستگير شدگان اول مه را از زندان آزاد کند و زير فشار همين اعتراضات سعيد رستمي نيز از زندان آزاد شد. آزادي سعيد رستمي را صميمانه به خانواده و دوستان سعيد، به اتحاديه آزاد کارگران ايران که فعالانه در جهت آزادي او تلاش کردند و همه انسانهاي آزاديخواه تبريک ميگويد.

کبری بنازاده امیرخیزی

زندانی سیاسی کبری بنازاده امیرخیزی 56 ساله ،حکم سنگین و غیر انسانی 5 سال زندان و تبعید به زندان گوهردشت کرج که توسط محمد مقیسه ای معروف به ناصریان از اعضای کمسیون مرگ قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 بدلیل قصد دیدار با فرزندانش در قرارگاه اشرف در فرودگاه بین المللی تهران که با داشتن ویزای معتبر عراق لحظاتی قبل از پرواز توسط مامورین وزارت اطلاعات دستگیر شده بود محکوم گردید.
خانم بنازاده و وکیل ایشان خانم غنوی نسبت به این حکم در دادگاه تجدید نظر اعتراض کردند و وکیل وی طی استدلال های حقوقی به تمامی اتهامات پاسخ دادند و خواستار آزادی موکلش شد.پس از گذشت مدتی ،اخیر به آنها اعلام شد که محکومیت خانم بنازاده امیرخیزی در دادگاه تجدید نظر مورد تایید قرار گرفته است.
اتهاماتی که به زندانی سیاسی کبری بنازاده امیرخیزی نسبت داده شده است به قرار زیر می باشد:قصد دیدار با فرزندانش با سایر مادران در قرارگاه اشرف/ همراه داشتن مبلغ 900 هزارتومان پول/همراه داشتن زعفران،لباس،آجیل و پوشاک /تلاش و فعالیت در رابطه با اهداف سازمان مجاهدین خلق ایران بوده است.
زندانیانی سیاسی کبری بنازاده از ناراحتی شدید چشم رنج می برد وچشم او تا حد زیادی بینائی خودش را از دست داده است و او را در آستانه از دست دادن بینائی خود می باشد.
در حال حاضر 2 برادر خانم بنازاده به نامهای حمید و اصغر بنازاده در بند 4 زندان گوهردشت بدلیل دیدار با اعضای خانواده شان در قرارگاه اشرف ،به 2 سال زندان محکوم شده اند و در زندان بسر می برند .قبل از این خانم شهلا زرین فر عضو دیگر این خانواده بدلیل دیدار با عزیزانش در قرارگاه اشرف به یک سال زندان محکوم شد که مدتی پیش پس از پایان یافتن محکومیتش آزاد گردید
لازم به یادآوری است که در تاریخ 27 دی ماه خانم بنازاده همراه با 17 نفر از مادران و پدران و سایر بستگان درجه1 که برای دیدار با عزیزان خود در قرارگاه اشرف عازم عراق بودند. همگی آنها با داشتن ویزای معتبر عراق و سایر مدارک قانونی و در حالی که در فرودگاه تهران آماده پرواز می شدند مورد یورش مامورین وزارت اطلاعات قرار گرفتند و تمامی آنها دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 زندان اوین منتقل شدند.خانم بنازاده پس از چند ماه در سلول انفرادی و بدلیل وخیم شدن وضعیت جسمی اش او را به بند زنان زندان اوین منتقل کردند و تا به حال در آنجا بسر می برد
.

به نقل از فعالین حقوق بشر و دمکراسی برای ایران

محمد علی دادخواه با قرار وثیقه از زندان آزاد شد.

بنا به گزارش سایت ایلنا، روز ٢٢ شهریور محمد علی دادخواه از وکلای برخی از فعالین سیاسی که در روز ١٧ تیر در دفترش بازداشت شده بود، با قرار وثيقه ٥٠٠ ميليون توماني از زندان آزاد شد. آزادی محمد علی دادخواه را به ایشان، به خانواده اش و به همه انسانهای آزادیخواه تبریک میگوییم. . پرونده های تشکیل شده برای زندانیان سیاسی باید تماما باطل شود. گرفتن وثیقه از زندان سیاسی باید متوقف شود. تمامی زندانیان سیاسی باید بدون قید و شرط از زندان آزاد شوند. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی برای آزادی تمامی زندانیان سیاسی از زندان تلاش میکند.

تجمعات خانواده های دستگیرشدگان اخیر ادامه دارد


تا وقتی عزیزان ما آزاد نشوند، ما ساکت نخواهیم شد


بنا به گزارشها روز یکشنبه ٢٢ شهریور همچون روزهای دیگر تعدادی از خانواده های دستگیر شدگان اخیر از ساعت ده صبح در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند و خواهان آزادی فوری عزیزان خود از زندان شدند. بعضا خانواده وارد محوطه ساختمان دادگاه میشدند و خواستار صحبت با حداد عادل و حیدری فر میشدند و با صدای بلند فریاد میزدند چرا عزیزان ما را آزاد نمیکنید. چقدر میخواهید برایشان پرونده سازی کنید. ما را مرتبا وادار به گرفتن مرخصی کرده و زندیگیمان را فلج کرده اید. هر روز وعده و وعید میدهید و عمل نمیکنید. مرتبا ما را میان دادگاه انقلاب و زندان اوین پاسکاری میکنید. دیگر بس است. اگر فکر میکنید ما ساکت میشویم، کور خواندید. ما نه ساکت میشویم و نه دست از مراجعات و پیگیری وضع دستگیرشدگان دست برخواهیم داشت و تا وقتی آنها را آزاد نکنید به تجمعاتمان ادامه خواهیم داد. در برابر این اعتراضات قاضی حداد و حیدری فر به دفاتر خود دستور داده بودند که هیچگونه پاسخی به خانواده ها ندهند و تلفنی در اختیار آنها قرار ندهند.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی دستگیر شدگان اخیر و همه زندانیان سیاسی از زندان است. با پیوستن به تجمعات خانواده ها و با انعکاس هر چه بیشتر اخبار مربوط به زندانها و زندانیان سیاسی و با اعتراضاتمان و با تمام قوا برای باز کردن درب زندانها بکوشیم.

کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

زندانی سیاسی آزادی باید گردد

٢٤ شهریور ٨٨- ١٥ سپتامبر ٢٠٠٩

00447779898968
Shahla_daneshfar@yahoo.com
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com

درگيري خونين در بند 1 زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسيده از بند 1 زندان گوهردشت کرج،روز گذشته در طي يک درگيري خونين در اين بند که منجر به زخمي شدن 30 زنداني گرديد. وضعيت 9 نفر از آنها وخيم است و به بيمارستانهاي خارج از زندان منتقل شدند.حوالي ساعت 02:30 بامداد روزيکشنبه 22 شهريور ماه يک درگيري خونين در بند 1 که معروف به بند آخر خطي ها است روي داد.در حدود 30 زنداني در اثر اين درگيريهاي خونين زخمي شدند. گفته مي شود که حال 9 نفر از آنها وخيم و در معرض خطر جدي قرار داشتند که به بيمارستانهاي خارج از زندان منتقل شدند.نام يکي از کساني که گفته مي شود در آستانه مرگ و بعضي از گزارشات حاکي از مرگ وي است زنداني موسي ملکي است. بند1 که معروف به بند آخر خطيها است بندي است که زندانيان سياسي و ساير زندانيان را براي شکنجه هاي جسمي و روحي به آنجا منتقل مي کنند. اين بند داراي شرايط قرون وسطائي است و به منظور شکنجه کردن زندانيان بکار برده مي شود . همچنين داراي باندهاي مافيايي که در پخش و فروش مواد مخدر و حذف فيزيکي زندانيان معترض نقش دارند. آنها زير نظر علي حاج کاظم و علي محمدي رئيس و معاون زندان و کرماني و نبي الله فرج نژاد رئيس و معاون حفاظت و اطلاعات و خادم رئيس بند 1 عمل مي کنند. البته افراد نامبرده فوق خود شخصا زندانيان سياسي و ساير زندانيان را تهديد به انتقال به بند 1 و حذف فيزيکي آنها نموده اند.در حاضر 2 زنداني سياسي در اين بند بسر مي برند آقاي منصور اسانلو و بهروز جاويد طهراني مي باشند. آقاي جاويد طهراني بارها تحت شکنجه هاي وحشيانه جسمي قرار گرفت و چندين ماه است که در شرايط طاقت فرسايي در اين بند بسر مي برد. لازم به يادآوري است که تمامي نقاط اين بند با دوربينهاي مدار بسته تحت کنترل پاسدار بندها است از جمله سرويسهاي بهداشتي آن.
فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران، درگيريهاي خونين که بدستور پاسداران مسئول زندان در آن روي ميدهد را محکوم مي کند و از کميسر عالي حقوق بشر سازمان ملل خواستار اقدامات فوري براي نجات جان زندانيان سياسي در اين بند است.

فعالين حقوق بشر و دمکراسي در ايران
23 شهريور 1388 برابر با 14 سبتامبر 2009
منصور اسالو به سلولهای انفرادی بند ١ گوهردشت کرج منتقل شد،
سه تن از کارگران نیشکر هفت تپه به دادگاه احضار شدند
با تمام قوا برای آزادی زندانیان سیاسی و جمع کردن بساط قلدری جانیان حکومت تلاش کنیم
.
بنابه گزارشهای منتشر شده منصور اسالو کارگر شرکت واحد تهران و رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران بعد از ظهر روز چهارشنبه ١١ اردیبهشت به سلولهای انفرادی بند ١ زندان گوهردشت که معروف به بند آخر خطیها است و سگ دونی خوانده مبشود، منتفل شد.
اینجا محلی است که در آن زندانیان را تحت شکنجه های وحشیانه قرار میدهند و هم اکنون بهروز جاوید تهرانی یکی دیگر از زندانیان سیاسی نیز در این بند در زندان است.
در اطلاعیه قبل نیز گزارش کردیم که روز ٨ شهریور مامورین جنایتکار زندان گوهردشت جمهوری اسلامی به سلولهای زندانیان سیاسی یورش بردند و وسائل زندانیان را تخریب و دست نوشته ها و سایر وسائل شخصی آنها را با خود بردند و در این ماجرا منصور اسانلو و هم بندی های او را مورد ضرب و شتم قرار دادند.
حکومت جنایتکار جمهوری اسلامی منصور اسانلو را به جرم شرکت در اعتصاب سال ٨٤ شرکت واحد و ایجاد سندیکای کارگران، تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی، به ٥ سال زندان محکوم کرده است. او در ١٩ تیر ٨٦ دستگیر و هم اکنون سه سال است که در زندان بسر میبرد. منصور اسانلو در ابتدا در زندان اوین بود و در سوم شهریور ٨٧ به سالن شماره ١٠ اندرزگاه ٤ رجایی شهر انتقال داده شد. در همین رابطه علاوه بر منصور اسانلو، ابراهیم مددی یکی دیگز از کارگران شرکت واحد و اعضای هیات مدیره سندیکا اکنون در زندان است و از تاریخ ٢٧ اسفند ٨٨ در زندان بسر میبرد.
از سوی دیگر روز ١٠ شهریور سه تن از کارگران اعضای هیات مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، به اسامی علی نجاتی، فریدون نیکوفر و رضا رخشان طی احضاریه کتبی دادستانی، به اداره اطلاعات شهرستان شوش احضار شدند.
همچنین در دو هفته اخیر و در آستانه بازگشایی دانشگاهها تعدادی از دانشجویان توسط اطلاعات جمهوری اسلامی احضار شده اند.
جمهوری اسلامی در هراس از خیزش انقلابی مردم و اوج گیری مجدد آن، در هراس از به میدان آمدن کارگران و گسترش اعتراضات کارگری، و بخاطر ترس ازشروع اعتراضات وسیع دانشجویی در آستانه سال جدید تحصیلی، به تقلا افتاده است و با شکنجه و تجاوز و تشدید فشار بر روی زندانیان سیاسی و با احضار و تهدید فعالین کارگری و دانشجویان معترض، میکوشد تا مقابل موج قدرتمند انقلاب بایستد. اما رژیم بخوبی میداند که اوضاع دیگر به وضعیت قبل برنمیگردد.و مردم نیز قدرت خود را دیده اند و در کمین فرصت برای اعتراضی گسترده، با شعار مرگ بر دیکتاتور در تظاهرات های شبانه و در اعتراضات هر روزه شان دارند این را اعلام میکنند. امروز بهترین فرصت است برای اینکه با تمام قدرت جلو بیاییم و جواب گستاخی های رژیم را بدهیم.
بگوییم شکنجه و فشار بر روی زندانیان سیاسی را محکوم میکنیم و با تجمعات اعتراضی مان و با مبارزات هرروزه مان وادارتان میکنیم که این عزیزان را فورا از زندان آزاد کنید. بگوییم بساط حراست و نیروهای سرکوبتان را از کارخانه و دانشگاه و خیابان و از همه جا باید جمع کنید و خود را برای اعتراضی گسترده آماده کنیم.
کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی کارگران شرکت واحد، کارگران نیشکر هفت تپه و همه کارگران و نیز دانشجویان و همه مردم را به اعتراضی گسترده علیه احضارها، علیه دستگیریها، علیه شکنجه و فشار بر روی زندانیان سیاسی و علیه جنایات این رژیم فرا میخواند.
کمیته مبارزه برای آژادی زندانیان سیاسی برای آزادی فوری و بدون قید و شرط تمامی زندانیان سیاسی تلاش میکند.
باید با نوشتن نامه های اعتراضی، برپایی تجمعات و به هر شکل که میتوانیم در برابر این تعرضات جمهوری اسلامی بایستیم. باید همه جا را از شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد، پر کرد و این خواست را در تمام اعتراضاتمان، در خیابان و در اعتراضات شبانه و در محل، در دانشگاهها و در هر تجمعی که برپا میکنیم، فریاد بزنیم. باید تمام قوایمان را گرد آوریم تا درب زندانها را باز کنیم و بساط قلدری این جنایتکاران را جمع کنیم. زندانی سیاسی آزاد باید گردد! این خواست فوری مردم ایران است.

کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

زندانی سیاسی آزادی باید گردد

١٢ شهریور ٨٨- ٣ سپتامبر ٢٠٠٩

00447779898968
Shahla_daneshfar@yahoo.com
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com

جمهوری اسلامی نادر احسنی بخاطر خواست آزادی بیان محاکمه کرد

بنابه گزارش فعالین حقوق بشر، نادر احسنی از دستگیر شدگان گرامیداشت ١٦ آذر ٨٦ ، صبح روز ١٤ شهریور برای محاکمه به شعبۀ ٢٨ دادگاه انقلاب فراخوانده شد.
نادر احسنی توسط مقیسه ای معروف به ناصریان که از اعضای کمیسیون مرگ قتل عامهای سال ٦٧ است محاکمه شد و محاکمه در همان دفتر کار ناصریان انجام گرفت.

بنا به گزارش مقیسه ای به محض باز کردن پرونده نادر آحسنی با صدای بلند داد و فریاد به راه انداخت و گفت که شماها خانوادگي و نسل در نسل چپ هستيد. مثل اينكه نمي خواهيد آدم بشويد و مي خواهيد تا آخر عمرتان همين جوري بمانيد. او همچنین تمامی موارد اتهام را با صدای بلند می خواند. مقیسه ای همچنین در مورد مراسم گرامیداشت ١٦ آذر سال ٨٥ از نادر احسنی پرسید، شما چه چیزی را می خواهید؟ نادر احسنی در پاسخ به مقیسه ای گفت: " آزادی بیان! مقیسه ای با برخوردی وحشیانه و غیر انسانی داد و فریادش را بیشتر کرد و گفت آزادی بیان شما ریختن تو خیابان و با چاقو شکم مردم را پاره کردن است. در اینجا ابوطالبی وکیل نادر احسنی به حرفها و برخورد های مقیسه ای اعتراض کرد. در پایان مقیسه ای خطاب به نادر احسنی پرسید، تمامی موارد اتهامات را می پذیری؟. .نادر احسنی در پاسخ گفت :هیچ کدام را نمی پذیرم در زندان زیر بار هیچ کدام نرفتم. اینجا نیز هیچ کدام را نمی پذیرم.
اتهاماتی که به نادر احسنی نسبت داده شده عبارتند از: اقدام عليه امنيت ملي ، تبليغ عليه نظام ، عدم اعتقاد به پوشش زنان ، اغتشاش در دانشگاه ، شركت در مراسم غير قانوني در دانشگاه، عدم اعتقاد به احكام اسلام و مباني جمهوري اسلامي و ....
نادر احسنی در تاریخ ١١ آذر ٨٦ از جلوی منزل شخصی پدری خود توسط مامورین وزارت اطلاعات ربوده و به سلولهای انفرادی بند ٢٠٩ زندان اوین که در کنترل بازجویان وزارت اطلاعات است منتقل شد. او مدت ٦٨ روز در بند ٢٠٩ زندان اوین زندانی بود، که ٥٨ روز آن را در سلولهای انفرادی بسر برده است. او در طی این مدت تحت وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات قرار داشته است.
نادر احسنی پس از ٦٨ روز زندان بودن ، تحت فشار کمپینی بین اللمللی با قرار وثیقه صد میلیون تومان از زندان رها شد. نادراحسنی و همه زندانیان سیاسی باید فورا از زندان آزاد شوند.


کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

زندانی سیاسی آزادی باید گردد

١٢ شهریور ٨٨- ٣ سپتامبر ٢٠٠٩

00447779898968
Shahla_daneshfar@yahoo.com
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com

تجمعات اعتراضی خانواده های دستگیر شدگان اخیر

تمامی دستگیر شدگان اخیر و زندانیان سیاسی باید فورا آزاد شوند

روز چهارشنبه ١١ شهريور بيش از ١٠٠ نفر از خانواده بازداشت شده ها در مقابل دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی تجمع كردند و خواهان آزادی فوری عزیزانشان شدند. بنا به گزارشها از آنجایی که ملاقاتها با خانواده ها کم و محدود شده است، و اجازه تماس با حیدر فر و حداد که از مسئولین جنایتکار رسیدگی به پرونده دستگیر شدگان اخیر هستند، نیزبه آنان داده نمیشود، حتی خانواده ها از اینکه آیا فرزندانشان جزو کسانی هستند که قرار است با قراز وثیقه آزاد شوند یا خیر بیخبر هستند و این وضعیت خانواده ها را بشدت نگران و عصبانی کرده است.
در این روز تعدادي از خانواده ها با اعتراض وارد دادگاه شدند و فریاد میزدند و میگفتند چرا جواب ما را نمیدهید. چرا عزیزان ما زا از زندان رها نمیکنید.
همچنین در این روز در مقابل زندان اوین نیز تعدادی از خانواده ها همانند روزهای قبل تجمع کرده و خواهان ملاقات و آزادی دستگیرشدگان بودند.
خامنه ای جنایتکار که خود در خطبه نماز جمعه ٢٩ خردادش، فرمان سرکوب خونین مردم را داد، بعد از بالا گرفتن افتضاح بازداشتگاه کهریزک و دیگر بازداشتگاهها و زندانهایشان و با انعکاس ابعاد جنایتبارانه شکنجه ها و مورد تجاوز قرار دادن زندانیان سیاسی و به قتل رساندنشان، بعنوان ابزاری برای سرکوب خیزش انقلابی مردم، و بعد از بالا گرفتن بحث بر سر محاکمه آمرین و عاملین این جنایتها در میان مردم، سراسیمه دستور تعطیلی کهریزک را داد. زیر فشار اعتراض مردم بود که بساط فرمال بررسی و تنبیه چند گمارده شان را راه انداختند و اکنون نیز خامنه ای جنایتکار وقیحانه تحت عنوان دلجویی از خانواده های جانباختگان تلاش میکند بعضا با دادن پول، خشم آنها را آرام کند. ضمن اینکه تلاش کردند که این خانواده ها را با تهدید وادار به سکوت کنند.
اما در برابر همه اینها حرف مردم روشن است. مردم خواهان محاکمه آمرین و عاملین این جنایتها هستند. مردم خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط دستگیرشدگان اخیر و همه زنداینان سیاسی هستند.

کميته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی

زندانی سیاسی آزادی باید گردد

١٢ شهریور ٨٨- ٣ سپتامبر ٢٠٠٩

00447779898968
Shahla_daneshfar@yahoo.com
http://free-zendaniseyasi.blogspot.com

به احضار دانشجویان به کمیته های انضباطی و امنیتی اعتراض کنیم

طی روزهای گذشته و در راستای آماده شدن حکومت اسلامی برای اول مهر و بازگشایی دانشگاه ها، کمیته های انضباطی و امنیتی-اطلاعاتی اقدام به احضار و باز جویی ده ها دانشجو کرده اند. بیش از ۵۰ دانشجوی دانشگاه تهران و همچنین تعدادی از دانشجویان دانشگاه شیراز به این کمیته ها احضار و مورد بازجویی و تهدید قرار گرفته اند. دانشگاه های مازندران، بوعلی همدان، علم و صنعت و دانشگاه مشهد نیز از جمله دانشگاه هایی هستند که تعداد زیادی از دانشجویانشان توسط این کمیته ها احضار، بازجویی، تهدید و بازداشت شده اند.


جمهوری اسلامی از وحشت اعتراضات دانشجویان و از سر گرفتن اعتراضات مردم در حمایت و در ادامه آنان برای سرنگونی رژیم منحوس اسلامی اش دست به هر جنایتی میزند، تهدید و ارعاب و احضار و بازجویی دانشجویان قبل از آغاز سال تحصیلی در راستای این سیاست های از پیش شکست خورده حکومت اسلامی ست.


همانطور که قبلا بارها به عینه دیده ایم، همین احضارها و بازجویی ها، تهدیدها و فشارها بارها باعث مرگ دوستان ما شده است، دختران و پسرانی که زیر فشار این تهدیدها یا خود کشی کرده اند و یا مستقیما توسط این جنایتکاران کشته شده اند. کمیته انضباطی، حراست، کمیته امنیت اطلاعات و مکان هایی از این دست به هیچ وجه جاهای امنی برای دانشجویان نیستند. بارها ثابت شده اوباش و اراذل اسلامی که در این مکان ها هستند به هیچ وجه قابل اعتماد نیستند و سلامت و جان و احترام انسانی دانشجویان برایشان کمترین اهمیتی ندارد.


به همین دلیل حتی المقدور نباید به این مکان ها رفت، دانشجویان نباید تنها و بی خبر به این مکان ها بروند در صورت مراجعه باید به صورت دستجمعی و به همراه فرد احضار شده به این مکان ها رفت. خبر احضار هر دانشجویی باید به وسیع ترین شکلی منعکس شود، خبر احضار و رفتن هر کدام از ما به این کمیته ها باید در فیس بوک و توئیتر و همه جا منعکس شود تا هم مزدوران اسلامی و جنایاتشان برملا شود و هم چتر امنیتی مناسبی برای فرد احضار شده ایجاد کنیم.


این کمیته های سرکوب به هیچ وجه حق بازجویی و احضار هیچ کسی را ندارند و باید از دانشگاه ها برچیده شوند.


سازمان جوانان کمونیست از همه دانشجویان و جوانانی که خودشان یا دوستانشان به این کمیته ها احضار شده اند دعوت می کند به وسیعترین شکل ممکن خبر رسانی کنند و در صورت مراجعه به این کمیته ها متحد و منسجم و به صورت دستجمعی مراجعه کنند.


حکومت اسلامی نمی خواهیم

زنده باد آزادی و برابری

سازمان جوانان کمونیست

۱۲ شهریور ۸۸، ۳ سپتامبر ۲۰۰۹