مادران عزادار دستگیر شده از زندان آزاد شدند.

روز شنبه ١٤ آذر تعدادی از مادران عزادار که طبق روال هر هفته در پارک لاله تجمع کرده بودند، دستگیر شدند. مادران دستگیر شده و به بازداشتگاه وزرا منتقل شدند. ساعت ٣عصر روز دوشنبه ١٦ آذر در حالیکه خانواده های دستگیر شدگان و دیگر مادران عزاداردر اعتراض به این دستگیریها جمع شده بودند، تمام مادران دستگیر شده در چند نوبت از بازداشت آزاد شدند. استقبال کنندگان از مادران با شعارهای درود بر مادر دلاور استقبال کردند. طبق آخرین اخبار، مادران آزاد شده ٣٣ نفر بودند که در بین آنان رهگذران جوان از جمله دختری ١٥ ساله نیزدیده شده است .طبق مشاهدات مادران در این جریان ٣ پسر جوان نیز در پارک لاله دسنگیر شده اند که اطلاعی از آنان در دست نیست .
مادران عزادار همچنین روز شنبه ٢١ آذر به روال هفتگی خود در میدان آب نمای پارک لاله تهران در حال تجمع بودند که مامورین سرکوبگر نیروی انتظامی،لباس شخصی و بسیجیها با بر خوردی وحشیانه سعی در متفرق کردن آنها کردند. با اين حال مادران تجمع خود را شکل داده وقصد راه پيمايي درپارك را داشتند که نیروهای سرکوبگر اجازه راه پیمائی به دور میدان آب نمای پارک لاله را به آنان ندادند. مادران به بیرون از پارک رفتند، و از میدان آب نمای پارک لاله شروع به راهپیمایی کرده و وارد خیابانهای مرکزی شهر شدند. آنها از خیابان امیر آباد بسوی چهار راه فاطمی حرکت کردندو هنگام حرکت دستهای خود را به عنوان علامت پیروزي بر سر خود بلند کرده بودند. در این راهپیمایی و طی مسیر تعداد زیادی از مردم به آنها می پیوستند و از مادران عزادار حمایت می کردند. و ماشین های سواری نیز هنگام مشاهده راه پیمائی مادران با بوق زدن از آنها حمایت می کردند .
نیروهای سرکوبگر رژیم با عربده کشی و توهین و تهدید سعی در متفرق کردن مادران داشتند. لباس شخصیها خطاب به مادرانی که نسبت به برخوردهای وحشیانه آنها اعتراض می کردند پاسخ ميدادند كه ما پول گرفتیم تا همۀ شما را بکشیم، ميخواهید مثل سری قبل باز هم شما را دستگیر کنیم وبا كلمات توهين آميز به مادران توهين كرده وميگفتند بروید گم شوید. بدین ترتیب راهپیمایی ادامه یافت و بعد مادران قرار شنبه بعد را گذاشته و محل را ترک کردند.

No comments: