به احكام صادر شده براي كارگران نيشكر هفت تپه، اخراج آنها از كار وسيعا اعتراض كنيم

بنا بر گزارشهاي منتشر شده، پس از اخراج علي نجاتي، اكنون ٤ نفر ديگر از كارگران دستگير شده نيشكر هفت تپه كه نمايندگان محبوب و منتخب كارگران هستند، به نامهاي فريدون نيکوفرد، قربان عليپور، محمدحيدري مهر و جليل احمدي با حکم کارگزيني اين شرکت به بهانه ١٥ روز غيبت از کار خود اخراج شدند.
كارگران نيشكر هفت تپه به جرم مبارزه براي خواستهاي برحق خود و دفاع از حق مسلم كارگران و ايجاد تشكل خود ٦ ماه حكم زندان گرفته و هم اكنون در بازداشت بسر ميبرند. ٥٠٠٠ كارگر نيشكر هفت تپه با خانواده هايشان و با اتكا به نيروي مردم شهر و كل كارگران نيروي عظيمي هستند كه ميتوانند و بايد جمهوري اسلامي را به خاطر صدور احكام زندان براي كارگران و احكام اخراج براي كارگران دستگير شده زير فشار قرار دهند و به عقب نشيني وادارند. كارگران نيشكر هفت تپه، منصور اسانلو و ابراهيم مددي از كارگران شركت واحد، مهدي فراهي شانديز از بازداشت شدگان مراسم اول ماه مه امسال كه هم اكنون پس از گذشت بيش از شش ماه از زمان دستگيري، بصورت بلاتکليف در زندان نگه داشته شده است، فرزاد كمانگر معلم معترضي كه خطر حكم اعدام بر روي سرش هست و همه زندانيان سياسي بايد فورا و بدون قيد و شرط از زندان آزاد شوند.
لازم به يادآوريست كه از سوي علي نجاتي رييس هيات مديره سنديكاي نيشكر هفت تپه، در حمايت از كارگران زنداني صندوقي براي كمك به آنها اعلام شده است. كمك به صندوق همبستگي با كارگران نيشكر هفت تپه اولين گام در حمايت از مبارزات برحق اين كارگران و خواستها و مطالباتشان كه خواستهاي كل كارگران و كل جامعه است ، مي باشد. وسيعا به اين كمپين بپيونديم و با كمك هاي مالي خود كارگران نيشكر هفت تپه را مورد حمايت و پشتيباني خود قرار دهيم.
کارگران شرکت نيشکر هفت تپه در همبستگي با همكاران زنداني خود اقدام به جمع آوري كمك مالي كردند
حراست كارگران را بخاطر اين اقدام تهديد كرد
.
بنا بر اخبار منتشر شده روز ١٧ آذر ماه کارگران شرکت نيشکر هفت تپه دستمزد مهر ماه خود را پس از نزديک به دو ماه دريافت کردند. در اين روز كارگران دست به اقدام بسيار جالبي زده و براي خانواده هاي ٥ همکار زنداني خود، كمك مالي جمع كردند کردند.
بدنبال اين حركت متحدانه و همبستگي با نمايندگان محبوب خود كه هم اكنون بخاطر مبارزه براي داشتن تشكل كارگران، سنديكاي نيشكر هفت تپه و دستمزدهاي معوقه و ديگر خواستهايشان در زندانند، روز ١٩ آذر حراست شرکت نيشکر هفت تپه با احضار رضا رخشان نسبت به انجام اين كار هشدار داد و آنان را از جمع آوري کمک مالي براي خانواده هاي ٥ همکار زنداني خود بشدت منع کرد. ٥ هزار كارگر نيشكر هفت تپه خواهان آزادي فوري همكارانشان از زندان و بازگشت آنها به كار و باطل شدن پرونده هاي تشكيل شده براي آنان هستند. اين خواست همه كارگران و همه انسانهاي آزاديخواه است. كارگران نيشكر هفت تپه و همه زندانيان سياسي بايد فورا از زندان آزاد شوند.

شکايت آي تي يو سي و آي يو اف از دولت ايران به سازمان جهاني کار در ارتباط با سنديکاي هفت تپه دبير کل کنفدراسيون بين المللي اتحاديه هاي کارگري(آي تي يو سي) و دبير کل اتحاديه مواد غذايي طي نامه اي از دولت ايران به خوان ساومويا(مسئول هماهنگي سازمان جهاني کار) اعلام شكايت كرده و در آن به زنداني بودن فعالين کارگري هفت تپه علي نجاتي، فريدون نيکوفر، قربان عليپور، محمد حيدري مهر و جليل احمدي اعتراض شده است و خواهان آزادي آنها گرديده اند. همچنين در نامه به احضار محمد اوليايي فرد وکيل سنديکا به دادگاه در هفته آينده و پرونده رضا رخشان نيز اشاره شده است. اين شکايت به بخش آزاديهاي تشکلات آي ال او است که در ماه ژوئن به وضعيت آزادي تشکل درايران ميپردازد.

No comments: